SAT

luat-dau-cau-apostrophes-trong-sat-writing-va-bai-tap-van-dung-co-dap-an-va-giai-thich

Luật dấu câu (Apostrophes) trong SAT writing và bài tập vận dụng có đáp án và giải thích

Giới thiệu chi tiết về một trong những dạng câu hỏi trong phần SAT Writing & Language, đó chính là dạng câu hỏi về dấu câu (cụ thể là Apostrophes) đồng thời cung cấp cho thí sinh bài tập vận dụng có đáp án và giải thích.

0
Giới thiệu một dạng bài tiêu biểu trong phần SAT Writing & Language: dạng bài về dấu câu trong SAT (cụ thể là Commas - dấu phẩy, Semicolons - dấu chấm phẩy, Colons - dấu hai chấm) và cung cấp những quy luật giải quyết dạng bài tập này.  

Trong phần cuối này, bạn đọc sẽ được cung cấp thông tin và phương pháp giải cho các dạng bài trong hai chủ đề chính còn lại trong SAT Math Section là nền tảng toán học cao cấp (Passport to Advanced Maths) và các chủ đề khác (Miscellaneous).