IELTS Reading

ung-dung-paraphrasing-de-lam-ielts-text-completion

Ứng dụng Paraphrasing để làm IELTS Text Completion

Bài viết này giới thiệu đén người học kỹ thuật Paraphrasing trong bài thi IELTS cùng với kỹ năng Skimming và Scanning ...

ZIM Academy

Bên cạnh TOEIC, IELTS là chứng chỉ tiếng Anh phổ biến và được nhiều đối tượng lựa chọn. Đối với những người học mới bắt đầu, những băn khoăn về cấu trúc bài thi IELTS nói chung và phần IELTS Reading nói riêng, hay về cách ôn luyện hiệu quả thường được nhiều học viên quan tâm....

bởi

Đặng Nguyên Khôi