0

IELTS Reading

critical-reading-y-nghia-huong-dan-va-ung-dung-trong-ielts-reading

Critical reading - Ý nghĩa, hướng dẫn và ứng dụng trong IELTS Reading

Rèn luyện khả năng đọc trong IELTS Reading đòi hỏi người học nắm nhiều kỹ năng khác, trong đó có đọc phản biện (critical reading). Bài viết này hướng ...

Đinh Anh Đức

Trong bài viết này, người đọc sẽ tìm hiểu về những nguồn đọc phổ biến và hữu ích cho IELTS Reading, bao gồm các trang tin chính thống, nền tảng mạng xã hội và các ấn phẩm học thuật. Ngoài ra, bài viết cũng sẽ đề cập đến phương pháp đọc rộng (extensive reading) để giúp người học tăng cường khả năng đ...

bởi

Mạc Thị Nguyệt Minh