IELTS Reading

ielts-general-reading-nhung-thong-tin-can-biet-va-tai-lieu-nen-dung

IELTS General Reading: Những thông tin cần biết và tài liệu nên dùng

Giải đáp các thắc mắc về cấu trúc bài thi, dạng câu hỏi, cách chấm điểm và tài liệu luyện thi phần IELTS General Reading được ZIM tổng hợp qua bài viết sau

0