IELTS Reading

phuong-phap-lam-bai-giup-tiet-kiem-thoi-gian-va-dat-diem-toi-da-ielts-reading

Phương pháp làm bài giúp tiết kiệm thời gian và đạt điểm tối đa IELTS Reading

Bài viết dưới đây giới thiệu phương pháp đọc và giải quyết các câu hỏi trong phần IELTS Reading với độ chính xác cao và đạt hiệu quả về mặt thời gian....

bởi

Trần Thu Trang

giới thiệu cho người đọc về định nghĩa của Speed Reading (đọc nhanh) và các nguyên nhân dẫn đến việc tốc độ đọc hiểu bị chậm lại trong quá trình làm bài thi IELTS Reading. Nhưng phương pháp cải thiện tốc độ dọc....

bởi

ZIM Academy

Chỉ ra những khó khăn mà thí sinh hay mắc phải trong quá trình ôn luyện Diagram Label Completion IELTS Reading, cũng như đưa ra các bước làm bài hiệu quả để thí sinh có thể làm tốt dạng bài này. ...

bởi

Trần Thị Khánh Linh