Thông tin khóa học

1. Đối tượng

Người học đã có nền tảng về từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh khá tốt để đạt mục tiêu đầu vào từ 750 điểm, có thể hiểu được ý chính của những văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể lẫn mơ hồ, bao gồm các bài thảo luận chuyên ngành; kiến thức tiếng Anh đủ để đáp ứng cho nhu cầu giao tiếp thông thường và cho công việc dù có thể chưa hoàn toàn chính xác; chưa từng tham gia kì thi TOEIC hoặc đã tham gia nhưng điểm số chưa đạt mục tiêu 900 điểm.

2. Mục tiêu khóa học

Học viên có nền tảng từ vựng, ngữ pháp cần thiết để đạt được mục tiêu đầu ra 900/990 điểm (tương ứng trả lời đúng khoảng 90/100 câu hỏi ở mỗi phần Nghe và Đọc).

3. Nội dung chương trình

Thời lượng: 24 buổi; 2h/buổi

Cấu trúc:

 • Phần nghe (12 buổi)
 • Phần đọc (12 buổi)

Tài liệu sử dụng: (sử dụng cho cả 2 phần, có chọn lọc lại nội dung).

 • TOEIC Preparation Volume 2
 • Hackers 2
TOEIC Listening 900
LessonMục tiêu - Nội dung
1
Mục tiêu
 • Biết cách phân tích tranh và dự đoán các phương án.
 • Biết được những cấu trúc ngữ pháp thường được dùng để miêu tả tranh.
 • Làm quen và ghi nhớ những cụm từ vựng và cách diễn đạt phổ biến khi miêu tả.
 • Nắm được cấu trúc đề thi và cách làm bài part 2.
 • Phân biệt được các câu hỏi thông tin và biết được một số cách trả lời phù hợp với từng loại câu hỏi.
 • Biết cách vận dụng kiến thức vào làm bài phần 1 và 2.
Nội dung

Part 1 + 2:

 • Giới thiệu về cấu trúc đề thi phần 1 và cách tiếp cận.
 • Giới thiệu sơ lược về các dạng tranh các cấu trúc ngữ pháp với từng dạng.
  • Tranh với người làm trọng tâm
  • Tranh với vật/cảnh vật làm trọng tâm
 • Giới thiệu về cấu trúc đề thi phần 2 và cách tiếp cận.
 • Giới thiệu sơ lược về các dạng câu hỏi ở phần 2:
  • Câu hỏi thông tin
  • Câu hỏi YES/NO
  • Câu hỏi đuôi
  • Câu hỏi lựa chọn “or”
  • Các dạng câu đặc biệt (mời mọc, đề xuất ý kiến, yêu cầu, đề nghị, hỏi về trải nghiệm)
  • Phát biểu khẳng định
 • Bài tập vận dụng phần 1 và 2 trích từ sách Hackers 2 Listening, độ khó đề thi khó hơn so với đề thi thực tế. (TEST 1+2)
2
Mục tiêu
 • Nắm được cấu trúc đề thi và cách làm bài part 3.
 • Làm quen với các dạng câu hỏi phổ biến và cách xử lý đối với từng dạng câu hỏi.
 • Luyện tập với đề thi thật.
Nội dung

Part 3:

 • Giới thiệu về cấu trúc đề thi phần 3 và cách tiếp cận.
 • Giới thiệu sơ lược về các dạng câu hỏi:
  • Câu hỏi thông tin chung
  • Câu hỏi thông tin chi tiết
  • Câu hỏi về hành động tiếp theo
  • Câu hỏi ngụ ý
  • Câu hỏi ý kiến người thứ ba
  • Câu hỏi liên quan bảng biểu/ sơ đồ
 • Bài tập vận dụng trích từ sách Hackers 2 Listening, đề thi khó hơn đề thi thực tế. (TEST 1+2)
3
Mục tiêu
 • Nắm được cấu trúc đề thi và cách làm bài part 4.
 • Làm quen với các dạng bài độc thoại và học từ vựng theo dạng bài.
Nội dung

Part 4:

 • Giới thiệu về cấu đề thi phần 4 và cách tiếp cận.
 • Giới thiệu sơ lược về các dạng câu hỏi.
  • Câu hỏi thông tin chung
  • Câu hỏi thông tin chi tiết
  • Câu hỏi về hành động tiếp theo
  • Câu hỏi ngụ ý
  • Câu hỏi liên quan bảng biểu/ sơ đồ
 • Bài tập vận dụng trích từ sách Hackers 2 Listening, đề thi khó hơn so với đề thi thực tế. (TEST 1+2)
4
Mục tiêu
 • Luyện tập với đề thi thật.
 • Nhận biết những lỗi thường mắc phải và biết được phương hướng xử lý.
 • Ghi chú và học thuộc những từ vựng quan trọng từ đề thi.
Nội dung

Part 1+3:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2 Listening), đề thi khó hơn so với đề thi thực tế. (TEST 3)
5
Mục tiêu
 • Luyện tập với đề thi thật.
 • Nhận biết những lỗi thường mắc phải và biết được phương hướng xử lý.
 • Ghi chú và học thuộc những từ vựng quan trọng từ đề thi.
Nội dung

Part 2+4:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2 Listening), đề thi khó hơn so với đề thi thực tế. (TEST 3)
6
Mục tiêu
 • Luyện tập với đề thi thật.
 • Nhận biết những lỗi thường mắc phải và biết được phương hướng xử lý.
 • Ghi chú và học thuộc những từ vựng quan trọng từ đề thi.
Nội dung

Part 1+3:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2 Listening), đề thi khó hơn so với đề thi thực tế. (TEST 4)
7
Mục tiêu
 • Luyện tập với đề thi thật.
 • Nhận biết những lỗi thường mắc phải và biết được phương hướng xử lý.
 • Ghi chú và học thuộc những từ vựng quan trọng từ đề thi.
Nội dung

Part 2+4:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2 Listening), đề thi khó hơn so với đề thi thực tế. (TEST 4)
8
Mục tiêu
 • Luyện tập với đề thi thật.
 • Nhận biết những lỗi thường mắc phải và biết được phương hướng xử lý.
 • Ghi chú và học thuộc những từ vựng quan trọng từ đề thi.
Nội dung

Part 1+3:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2 Listening), đề thi khó hơn so với đề thi thực tế. (TEST 5)
9
Mục tiêu
 • Luyện tập với đề thi thật.
 • Nhận biết những lỗi thường mắc phải và biết được phương hướng xử lý.
 • Ghi chú và học thuộc những từ vựng quan trọng từ đề thi.
Nội dung

Part 2+4:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2 Listening), đề thi khó hơn so với đề thi thực tế. (TEST 5)
10
Mục tiêu
 • Luyện tập làm đề thi hoàn chỉnh.
 • Nhận biết những lỗi thường mắc phải và biết được phương hướng xử lý.
 • Ghi chú và học thuộc những từ vựng quan trọng từ đề thi.
Nội dung

Part 1 + 2 + 3 + 4:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2), đề thi khó hơn đề thi thực tế. (TEST 6)
11
Mục tiêu
 • Luyện tập làm đề thi hoàn chỉnh.
 • Nhận biết những lỗi thường mắc phải và biết được phương hướng xử lý.
 • Ghi chú và học thuộc những từ vựng quan trọng từ đề thi.
Nội dung

Part 1 + 2 + 3 + 4:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2), đề thi khó hơn đề thi thực tế. (TEST 7)
12
Mục tiêu
 • Luyện tập làm đề thi hoàn chỉnh.
 • Nhận biết những lỗi thường mắc phải và biết được phương hướng xử lý.
 • Ghi chú và học thuộc những từ vựng quan trọng từ đề thi.
Nội dung

Part 1 + 2 + 3 + 4:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2), đề thi khó hơn đề thi thực tế. (TEST 8)
TOEIC Reading 900
LessonNội dung
1
Mục tiêu
 • Nắm được yêu cầu chung của dạng bài đọc phần 5 và 6
 • Ôn tập các chủ điểm ngữ pháp thường xuất hiện trong phần 5 và 6
 • Luyện tập làm bài, phân tích dạng câu hỏi, lựa chọn và tránh bẫy
 • Bổ sung từ vựng thuộc các chủ đề
Nội dung

Part 5 + 6:

 • Giới thiệu về cấu trúc đề thi phần 5, 6 và cách tiếp cận
 • Giới thiệu các dạng câu hỏi về ngữ pháp, từ loại và từ vựng xuất hiện trong đề thi
 • Bài tập vận dụng trích từ sách Hackers 2 Listening, đề thi khó hơn so với đề thi thực tế
2
Mục tiêu
 • Nắm được yêu cầu chung của dạng bài đọc phần 7
 • Nắm được đặc điểm của các dạng câu hỏi và dạng văn bản trong phần thi
 • Luyện tập làm bài, đọc hiểu đoạn văn bản, phân tích câu hỏi, các lựa chọn và tránh bẫy.
 • Bổ sung từ vựng thuộc các chủ đề.
Nội dung

Part 7:

 • Giới thiệu về cấu trúc đề thi phần 7 và cách tiếp cận.
 • Giới thiệu các dạng bài (đoạn đơn, đôi, ba) và một số dạng câu hỏi thường gặp
 • Bài tập vận dụng trích từ sách Hackers 2 Listening, đề thi khó hơn so với đề thi thực tế
3
Mục tiêu
 • Luyện tập tổng hợp qua đề thi, ôn lại các kiến thức đã học.
 • Luyện tập giải đề, phân bổ thời gian cho phần 5 và 6.
 • Bổ sung từ vựng thuộc các chủ đề
Nội dung

Part 5 + 6:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2 Listening), đề thi khó hơn so với đề thi thực tế
 • Cung cấp kiến thức ngữ pháp cần thiết song song với việc sửa đề (TEST 1 + 2)
4
Mục tiêu
 • Luyện tập tổng hợp qua đề thi, ôn lại các kiến thức đã học .
 • Luyện tập giải đề, phân bổ thời gian cho phần 7.
 • Bổ sung từ vựng thuộc các chủ đề.
Nội dung

Part 7:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2 Listening), đề thi khó hơn so với đề thi thực tế
 • Cung cấp kiến thức bổ sung liên quan đến các dạng văn bản (emails/letter, quảng cáo, thông báo…), dạng câu hỏi và từ vựng cần thiết song song với việc sửa đề
5
Mục tiêu
 • Luyện tập giải đề, tập trung phân tích câu hỏi và bẫy ở các dạng khó hay làm sai.
 • Bổ sung từ vựng thuộc các chủ đề.
Nội dung

Part 5 + 6:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2 Listening), đề thi khó hơn so với đề thi thực tế
 • Cung cấp kiến thức ngữ pháp cần thiết song song với việc sửa đề (TEST 3 + 4)
6
Mục tiêu
 • Luyện tập giải đề, tập trung phân tích câu hỏi và bẫy ở các dạng khó hay làm sai.
 • Bổ sung từ vựng thuộc các chủ đề.
Nội dung

Part 7:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2 Listening), đề thi khó hơn so với đề thi thực tế
 • Cung cấp kiến thức bổ sung liên quan đến các dạng văn bản (emails/letter, quảng cáo, thông báo…), dạng câu hỏi và từ vựng cần thiết song song với việc sửa đề (TEST 3)
Lesson 7
Mục tiêu
 • Luyện tập giải đề, tập trung phân tích câu hỏi và bẫy ở các dạng khó hay làm sai.
 • Bổ sung từ vựng thuộc các chủ đề.
Nội dung

Part 5 + 6:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2 Listening), đề thi khó hơn so với đề thi thực tế.
 • Cung cấp kiến thức ngữ pháp cần thiết song song với việc sửa đề. (TEST 5 + 10)
8
Mục tiêu
 • Luyện tập giải đề, tập trung phân tích câu hỏi và bẫy ở các dạng khó hay làm sai.
 • Bổ sung từ vựng thuộc các chủ đề.
Nội dung

Part 7:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2 Listening), đề thi khó hơn so với đề thi thực tế.
 • Bổ sung kiến thức về từ vựng, ngữ pháp hay cấu trúc câu cần thiết để đọc hiểu văn bản song song với việc sửa đề. (TEST 5)
9
Mục tiêu
 • Luyện tập giải đề, tập trung phân tích câu hỏi và bẫy ở các dạng khó hay làm sai.
 • Nhận biết những lỗi thường mắc phải và biết được phương hướng xử lý.
 • Bổ sung từ vựng thuộc các chủ đề.
Nội dung

Part 5 + 6 + 7:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2), đề thi khó hơn đề thi thực tế. (TEST 6)
10
Mục tiêu
 • Luyện tập giải đề, tập trung phân tích câu hỏi và bẫy ở các dạng khó hay làm sai.
 • Nhận biết những lỗi thường mắc phải và biết được phương hướng xử lý.
 • Bổ sung từ vựng thuộc các chủ đề.
Nội dung

Part 5 + 6 + 7:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2), đề thi khó hơn đề thi thực tế. (TEST 7)
11
Mục tiêu
 • Luyện tập giải đề, tập trung phân tích câu hỏi và bẫy ở các dạng khó hay làm sai.
 • Nhận biết những lỗi thường mắc phải và biết được phương hướng xử lý.
 • Bổ sung từ vựng thuộc các chủ đề.
Nội dung

Part 5 + 6 + 7:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2), đề thi khó hơn đề thi thực tế. (TEST 8)
12
Mục tiêu
 • Luyện tập giải đề, tập trung phân tích câu hỏi và bẫy ở các dạng khó hay làm sai.
 • Nhận biết những lỗi thường mắc phải và biết được phương hướng xử lý.
 • Bổ sung từ vựng thuộc các chủ đề.
Nội dung

Part 5 + 6 + 7:

 • Actual test (trích từ sách Hackers 2), đề thi khó hơn đề thi thực tế. (TEST 9)

Cam kết chất lượng

 1. Kiểm tra trình độ đầu vào chính xác và miễn phí: ZIM đánh giá chính xác trình độ của học viên trước khi xếp lớp

 2. Học thử trải nghiệm khách quan trước khi đăng ký: Học viên an tâm thử nghiệm trước khi quyết định đăng ký học

 3. Cam kết đảm bảo đầu ra Zero-risk uy tín: Học viên được đào tạo lại miễn phí nếu không đạt đầu ra

 4. Hệ thống học liệu hoàn thiện và phương pháp giảng dạy cá nhân hoá: đảm bảo học viên được trải nghiệm chất lượng chuyên môn tốt nhất

Giảng viên khoá TOEIC 900

Giảng viên trình độ tối thiểu 950 TOEIC. Giảng viên tại ZIM có trình độ chuyên môn ưu tú và đã tham gia các dự án phát triển nguồn học liệu và phương pháp sư phạm tại ZIM

Lịch học khóa TOEIC 900

Khoá họcCơ sởKhai giảngCa họcBuổi học


Đánh giá của học viên

Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity