Từ vựng IELTS

phrasal-verbs-su-dung-trong-chu-de-intelligence-ielts-speaking

Phrasal verbs sử dụng trong chủ đề Intelligence IELTS Speaking

Bài viết sau sẽ khái quát lại định nghĩa của cụm động từ. Ngoài ra, bài viết cũng sẽ chia sẻ một số cụm động từ mà thí sinh có thể sử dụng khi trả lời...

bởi

Nguyễn Tiến Thành

Giới thiệu về gốc từ Sens trong tiếng Anh: Ý nghĩa và những từ có xuất hiện chúng. Đồng thời, bài viết phân tích những từ vựng có chứa gốc từ trên theo phương pháp Etymology để giúp người học mở rộng vốn từ vựng của mình...

bởi

Nguyễn Khánh Tùng

Giới thiệu về gốc từ Stat trong tiếng Anh: Ý nghĩa và những từ có xuất hiện chúng. Đồng thời, bài viết phân tích những từ vựng có chứa gốc từ trên theo phương pháp Etymology để giúp người học mở rộng vốn từ vựng của mình...

bởi

Nguyễn Khánh Tùng

Trong IELTS Speaking, để đạt band 6-7 tiêu chí chấm thi Khả năng sử dụng từ ngữ (Lexical Resource), thí sinh cần phải sử dụng những từ vựng ít thông dụng. Do vậy, việc thí sinh trang bị cho mình những kiến thức liên quan đến từ vựng, collocations, và idioms là điều không thể thiếu khi muốn ghi điểm ...

bởi

Anh Ngữ ZIM

Giới thiệu về gốc từ Spect trong tiếng Anh: Ý nghĩa và những từ có xuất hiện chúng. Đồng thời, bài viết phân tích những từ vựng có chứa gốc từ trên theo phương pháp Etymology để giúp người học mở rộng vốn từ vựng của mình...

bởi

Nguyễn Khánh Tùng

Bài viết sau sẽ khái quát lại định nghĩa của cụm động từ. Ngoài ra, bài viết cũng sẽ chia sẻ một số cụm động từ mà thí sinh có thể sử dụng khi trả lời những câu hỏi liên quan đến chủ đề City trong IELTS Speaking....

bởi

Nguyễn Tiến Thành

Bài viết này sẽ giới thiệu các cụm động từ (phrasal verb) được người bản địa sử dụng nhiều trong hội thoại hằng ngày để học viên có thể áp dụng vào phần thi nói IELTS linh hoạt, hiệu quả và đạt được điểm cao hơn trong phần thi này. ...

bởi

Nguyễn Minh Ân