ZIM tuyển dụng

TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
Educational Consultant - Cố vấn học tập

Khu vực: TP Hồ Chí Minh

Số lượng: 5

Hạn nộp: Không giới hạn

Mức lương: 7.000.000 - 30.000.000

Giảng viên IELTS

Khu vực: TP Hồ Chí Minh

Số lượng: 5

Hạn nộp: Không giới hạn

Mức lương: 10.000.000 - 40.000.000