Phương pháp học từ

hoc-tu-vung-qua-goc-tu-etymology-goc-tu-lev

Học từ vựng qua gốc từ (Etymology) - gốc từ Lev

Giới thiệu về gốc từ Lev trong tiếng Anh: Ý nghĩa và những từ có xuất hiện chúng. Đồng thời, bài viết phân tích những từ vựng có chứa gốc từ trên theo...

bởi

Nguyễn Khánh Tùng

Bài viết giới thiệu đến người học về gốc từ Bio trong tiếng Anh: Ý nghĩa và những từ có xuất hiện chúng. Đồng thời, bài viết phân tích những từ vựng có chứa gốc từ trên theo phương pháp Etymology để giúp người học mở rộng vốn từ vựng của mình....

bởi

Nguyễn Khánh Tùng

Giới thiệu về gốc từ Tele trong tiếng Anh: Ý nghĩa và những từ có xuất hiện chúng. Đồng thời, bài viết phân tích những từ vựng có chứa gốc từ trên theo phương pháp Etymology để giúp người học mở rộng vốn từ vựng của mình...

bởi

Nguyễn Khánh Tùng

Từ vựng được xem như là từ khóa để thí sinh có thể làm tốt cả 4 kỹ năng trong bài thi IELTS. Một số lỗi cần tránh trong quá trình ôn luyện từ vựng. Phương pháp hiệu quả để ghi nhớ từ vựng thông qua các bài đọc trong bộ Cambridge...

bởi

Trần Thị Khánh Linh

Giới thiệu về 2 gốc từ Grav và Griev trong tiếng Anh: Ý nghĩa và những từ có xuất hiện chúng. Đồng thời, bài viết phân tích những từ vựng có chứa 2 gốc từ trên theo phương pháp Etymology để giúp người học mở rộng vốn từ vựng của mình...

bởi

Nguyễn Khánh Tùng

Giới thiệu về 2 gốc từ Cur và Curs trong tiếng Anh: Ý nghĩa và những từ có xuất hiện chúng. Đồng thời, bài viết phân tích những từ vựng có chứa 2 gốc từ trên theo phương pháp Etymology để giúp người học mở rộng vốn từ vựng của mình...

bởi

Nguyễn Khánh Tùng