Phương pháp học từ

ghi-chu-tu-vung-tieng-anh-sao-cho-dat-hieu-qua-cao-nhat-trong-hoc-tap

Ghi chú từ vựng tiếng Anh sao cho đạt hiệu quả cao nhất trong học tập

6 phương pháp ghi chú từ vựng tiếng Anh mà bạn nên biết để đạt hiệu quả cao hơn trong việc ôn luyện và thực hành tiếng Anh...

bởi

Đặng Nguyên Khôi

Bài viết này sẽ giúp người học có thêm những cách học từ vựng mới, hiệu quả hơn. Đồng thời, người học cũng được tiếp cận với việc vận dụng các từ mới đã học vào ứng dụng thực tiễn. ...

bởi

Hồ Thị Hiền Thảo

Giới thiệu về gốc từ Lev trong tiếng Anh: Ý nghĩa và những từ có xuất hiện chúng. Đồng thời, bài viết phân tích những từ vựng có chứa gốc từ trên theo phương pháp Etymology để giúp người học mở rộng vốn từ vựng của mình...

bởi

Nguyễn Khánh Tùng

Bài viết giới thiệu đến người học về gốc từ Bio trong tiếng Anh: Ý nghĩa và những từ có xuất hiện chúng. Đồng thời, bài viết phân tích những từ vựng có chứa gốc từ trên theo phương pháp Etymology để giúp người học mở rộng vốn từ vựng của mình....

bởi

Nguyễn Khánh Tùng