0

Phương pháp học từ

Việc hiểu được những phương thức cấu tạo nên từ trong tiếng Anh sẽ giúp người học rất nhiều trong việc đoán nghĩa của từ, từ đó dễ dàng nắm được nội dung của một văn bản nào đó. Trong bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu đến người đọc những phương thức cấu tạo nên từ trong tiếng Anh (Word formation p...

bởi

Võ Thị Duyên

Bài viết này sẽ giúp người học có thêm những cách học từ vựng mới, hiệu quả hơn. Đồng thời, người học cũng được tiếp cận với việc vận dụng các từ mới đã học vào ứng dụng thực tiễn. ...

bởi

Hồ Thị Hiền Thảo

Giới thiệu về gốc từ Lev trong tiếng Anh: Ý nghĩa và những từ có xuất hiện chúng. Đồng thời, bài viết phân tích những từ vựng có chứa gốc từ trên theo phương pháp Etymology để giúp người học mở rộng vốn từ vựng của mình...

bởi

Nguyễn Khánh Tùng

Phép ẩn dụ có thể được hiểu là một loại ngôn ngữ tượng hình trong đó tác giả so sánh hai sự vật rất khác nhau, và kết quả là, bộc lộ những điểm tương đồng sáng tạo giữa hai điều đó. ...

bởi

ZIM Academy

Bài viết giới thiệu đến người học về gốc từ Bio trong tiếng Anh: Ý nghĩa và những từ có xuất hiện chúng. Đồng thời, bài viết phân tích những từ vựng có chứa gốc từ trên theo phương pháp Etymology để giúp người học mở rộng vốn từ vựng của mình....

bởi

Nguyễn Khánh Tùng