Thông tin khóa học

1. Đối tượng

Dành cho học viên đang ở mức điểm 5.5 IELTS Overall, không kỹ năng nào dưới 4.5.

2. Mục tiêu khóa học

Học viên đạt mức 6.5 ở mỗi kỹ năng. Cụ thể là:

Listening: đạt tối thiểu 27/40 câu trong bài thi có độ khó tương đương bài thi thật.

Reading: đạt tối thiểu 27/40 câu trong bài thi có độ khó tương đương bài thi thật.

Writing:

 • Phương pháp sử dụng và phối hợp các cấu trúc câu đơn, phức, ghép để diễn đạt và triển khai ý mạch lạc.
 • Phương pháp dùng từ phù hợp với mục đích và chủ đề bài viết. Cấu tạo từ và các nhóm từ quan trọng.
 • Phương pháp viết bài IELTS Writing Task 1 dài tối thiểu 150 từ, bao gồm đầy đủ mở bài, overview, các đoạn thân bài. Phương pháp lựa chọn thông tin mô tả hợp lý. Thực hành ngôn ngữ báo cáo.
 • Phương pháp viết bài luận IELTS Writing Task 2 tối thiểu 250 từ với cấu trúc đủ mở bài, các đoạn thân bài, kết bài. Thực hành triển khai các luận điểm và phát triển luận điểm đầy đủ, mạch lạc

Speaking:

 • Phát triển câu trả lời đủ ý và chính xác. Thực hành triển khai ý, sử dụng từ nối để liên kết các ý trong bài làm. Triển khai bài làm từ tổng quan đến chi tiết. Thực hành làm bài dưới áp lực của thời gian
 • Phương pháp kiểm soát tốc độ trả lời vừa phải và hạn chế ngắt quãng trong bài làm
 • Thực hành, luyện tập ứng dụng từ vựng theo chủ đề vào trong bài làm. Có thể sử dụng từ vựng để trả lời hoàn chỉnh các câu được hỏi, với sự lựa chọn từ và kết hợp từ phù hợp. Thực hành sử dụng quán ngữ (idiomatic expressions).
 • Thực hành phối hợp linh hoạt các cấu trúc câu đơn và câu phức, câu ghép trong bài làm.
 • Thực hành và luyện tập phát âm dễ hiểu, trọng âm chính xác. Có sử dụng các đặc điểm phát âm khác (trọng âm trong câu, nối âm, ngữ điệu…) Luyện tập loại bỏ ảnh hưởng ngữ điệu Tiếng Việt trong khi sử dụng tiếng Anh.

3. Nội dung chương trình

IELTS Advanced Level 2024
Kỹ năngNội dung
Listening

Listening for gist and details

 • Listening for main ideas: Xác định các thông tin quan trọng trong bài nghe dựa vào từ khóa quan trọng và các công cụ kết nối.
 • Listening for details: Các đặc điểm phát âm đặc biệt trong bài nghe IELTS.
 • Xác định thông tin cần tìm trong bài nghe dựa vào dấu hiệu ngữ cảnh (trong câu hỏi và trong bài nghe)
 • Cách thức paraphrase trong IELTS listening.
 • Nghe hiểu chi tiết dựa vào cách phát âm và đoán nghĩa từ theo ngữ cảnh.
 • Xác định độ chính xác của đáp án dựa vào dấu hiệu ngữ cảnh trong bài nghe.
Reading
 • Phương pháp liên kết thông tin trong bài đọc. Hiểu nội dung thông qua hiểu cấu trúc ngữ pháp.
 • Tổng hợp và tóm tắt ý chính của thông tin.
 • Kỹ thuật skimming/scanning trình độ trung cấp
 • Dạng bài Matching headings – Multiple Choice.
Writing

Task 1:

 • Các cấu trúc so sánh và miêu tả biểu đồ, số liệu, hình ảnh.
 • Tạo bài viết ở các dạng bài task 1.
 • Ngôn ngữ báo cáo: Ngôn ngữ so sánh
 • Ngôn ngữ báo cáo: Ngôn ngữ mô tả phương hướng, vị trí
 • Ngôn ngữ báo cáo: Ngôn ngữ mô tả sự thay đổi trong bản đồ
 • Ngôn ngữ báo cáo: Ngôn ngữ mô tả quy trình
 • Comparison chart và time chart
 • Dạn bài Process

Task 2:

 • Phương pháp P.I.E trong IELTS Writing Task 2
 • Phương pháp A.B.W trong IELTS Writing Task 2
 • Từ vựng theo chủ đề
 • Thực hành và luyện tập
Speaking
 • Thực hành triển khai ý, sử dụng từ nối để liên kết các ý trong bài làm
 • Phương pháp đưa thông tin từ nhiều góc độ vào trong bài làm
 • Thực hành sử dụng quán ngữ (idiomatic expressions).
 • 7 chủ đề quan trọng trong IELTS Speaking Part 1,Part 2 và Part 3
 • Phương pháp kiểm soát tốc độ trả lời vừa phải và hạn chế ngắt quãng trong bài làm
 • Các cấu trúc sử dụng trong bài tả (người/vật)

Cam kết chất lượng

 1. Kiểm tra trình độ đầu vào chính xác và miễn phí: ZIM đánh giá chính xác trình độ của học viên trước khi xếp lớp

 2. Học thử trải nghiệm khách quan trước khi đăng ký: Học viên an tâm thử nghiệm trước khi quyết định đăng ký học

 3. Cam kết đảm bảo đầu ra Zero-risk uy tín: Học viên được đào tạo lại miễn phí nếu không đạt đầu ra

 4. Hệ thống học liệu hoàn thiện và phương pháp giảng dạy cá nhân hoá: đảm bảo học viên được trải nghiệm chất lượng chuyên môn tốt nhất

Giảng viên khoá Level 6.5 IELTS

Giảng viên trình độ tối thiểu IELTS 7.5 - 8.5. Giảng viên tại ZIM có trình độ chuyên môn ưu tú và đã tham gia các dự án phát triển nguồn học liệu và phương pháp sư phạm tại ZIM

Lịch học khóa Level 6.5 IELTS

Khoá họcCơ sởKhai giảngCa họcBuổi học


Đánh giá của học viên

Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu