0

Tiếng Anh giao tiếp

tieng-anh-giao-tiep-chu-de-online-transactions

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề: Online transactions

Bài viết dưới đây cung cấp cho người học một số đoạn hội thoại thường xuyên xuất hiện trong giao tiếp về chủ đề Online transactions....

Trịnh Thị Bảo Ngọc

Bài viết này hướng tới cung cấp một vài đoạn hội thoại thường gặp trong giao tiếp hàng ngày, cụ thể là khi nói về các trang mạng, sử dụng từ vựng giao tiếp và các mẫu câu thường dùng, dễ nhớ và dễ vận dụng. ...

bởi

Đào Minh Châu

Bài viết dưới đây sẽ đưa ra phương thức để nói “Cố lên” trong các tình huống khác nhau, qua đó sẽ giúp thi sinh hiểu rõ hơn để vận dụng trong giao tiếp một cách phù hợp....

bởi

Lê Hoàng Nam

Ứng dụng Theme và Rheme vào kỹ năng Speaking là một trong những cách giúp người nói truyền đạt ý của mình một cách rõ ràng, mạch lạc và chuyên nghiệp, đặc biệt phù hợp với những người mong muốn đạt được level Speaking IELTS từ 7.0 trở lên. Đây là một phương pháp hữu ích, logic, giúp nâng cao kỹ năng...

bởi

Trần Bảo Châu

Ngôn ngữ nhìn chung rất phức tạp, luôn tồn tại những sự khác biệt tinh tế về ngữ nghĩa, thái độ giữa các từ, cụm từ, cách diễn đạt thoạt trông có vẻ đồng nghĩa. Tiếng Anh hoàn toàn không phải là ngoại lệ. Có rất nhiều cách để trả lời một câu hỏi, tùy theo mục đích, thái độ, cảm xúc, …vv của người nó...

bởi

Trần Linh Giang

Where are you from? là một câu hỏi thường xuyên sử dụng trong Tiếng Anh giao tiếp, đặc biệt là trong trường hợp gặp và làm quen với một người vào lần đầu tiên. Đây là một câu hỏi hay xuất hiện trong phần thi IELTS Speaking Part 1. Tuy nhiên, trong tiếng Anh giao tiếp hằng ngày, có rất nhiều câu hỏi ...

bởi

Võ Ngọc Thu