Chương trình

Luyện thi IELTS từ cơ bản đến nâng cao

Luyện thi IELTS cam kết đầu ra 4 kỹ năng Listening, Reading, Writing và Speaking. Hệ thống kiến thức tiếng Anh bài bản, phương pháp học tập cá nhân hoá chuyên sâu, phương pháp làm bài thi IELTS cập nhật 2022.

Nguyễn Đắc Hiếu
Nguyễn Phương Linh
Nguyễn Hoàng Đức Chí
Phan Thanh Hải
Nguyễn Phương Anh

Xây dựng lộ trình học IELTS cá nhân hoá

Chọn trình độ đầu vào hoặcTest nhanh trình độ đầu vào

Chọn trình độ đầu ra

Chọn địa điểm học

Cam kết chất lượng

Cam kết đảm bảo đầu ra Zero-risk

Học viên được đào tạo và tài trợ thi lại miễn phí nếu không đạt đầu ra

Học thử trải nghiệm khách quan

Học viên yên tâm thử nghiệm trước khi quyết định đăng ký học

Giảng viên chuyên môn ưu tú

Giảng viên tại ZIM có trình độ trình độ IELTS 7.5 - 8.5 và đã tham gia các dự án phát triển nguồn học liệu và phương pháp sư phạm tại ZIM

Hệ thống học liệu hoàn thiện

đảm bảo học viên được trải nghiệm chất lượng chuyên môn tốt nhất

Kiểm tra trình độ đầu vào chính xác

Với kinh nghiệm làm đề và tổ chức thi thử IELTS, ZIM đánh giá chính xác trình độ của học viên trước khi xếp lớp

Chính sách học tập minh bạch

Các chính sách học tập đều được công bố minh bạch đảm bảo quyền lợi tối đa cho học viên

+

Câu chuyn thành công
Tìm hiu nhng câu chuyn thành công và tri nghim hc tp tuyt vi khi ZIM đng hành cùng hc viên trên con đưng chinh phc nhng chân tri tri thc mi
Xem thêm