0

IELTS Speaking

topic-names-bai-mau-ielts-speaking-part-1-name-kem-tu-vung

Topic: Names | Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Name (kèm từ vựng)

IELTS Speaking Part 1 Names là một trong những chủ đề phổ biến nhất trong kỳ thi

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Lưu loát là một trong những yếu tốt chính góp phần vào sự thành công của việc giao tiếp tiếng Anh nói chung và trong IELTS Speaking nói riêng. Không ít người học đã học rất nhiều từ vựng và ngữ pháp nhưng không thể duy trì được một đoạn hội thoại một cách lưu loát. Bài viết này sẽ cung cấp giải pháp...

bởi

Nguyễn Văn Hoàn

Trong IELTS Speaking Part 1, Small Business là một chủ đề phổ biến mà thí sinh có thể bắt gặp. Chủ đề trên có thể gây khó khăn cho các bạn học đang ở trên ghế nhà trường và chưa tiếp xúc với tiếng Anh trong kinh doanh nói riêng hay lĩnh vực kinh tế nói chung....

bởi

Nguyễn Khánh Ly