IELTS Speaking

cach-mo-ta-chim-cong-va-bo-cau-trong-ielts-speaking-part-2-phan-2

Cách mô tả chim công và bồ câu trong IELTS Speaking Part 2 (Phần 2)

Bài viết hướng dẫn thí sinh cách mô tả chi tiết chim công và chim bồ câu. ...

bởi

Nguyễn Dương Minh

Kỹ năng nói trong bài thi IELTS được đánh giá là kĩ năng khó và đòi hỏi nhiều nỗ lực luyện tập của thí sinh. Trên thực tế, có nhiều thí sinh dù đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào quá trình học, song họ vẫn chưa thể có tiến bộ rõ rệt. ...

bởi

Trần Nhật Nam

Trong IELTS Speaking Part 3, thí sinh sẽ thường xuyên gặp dạng câu hỏi yêu cầu phải so sánh giữa hai nhóm người, nhóm sự vật, sự việc, hoặc câu hỏi yêu cầu đưa ra sự thay đổi của các chủ thể đó trong một khoảng thời gian nhất định. Bài viết sẽ cung cấp cho người học những dạng câu hỏi so sánh phổ bi...

bởi

Lê Hồng Đăng

Câu hỏi về loại ("Types of" question) là một dạng câu hỏi phổ biến trong IELTS Speaking Part 1. Bài viết sẽ cung cấp cho người học định nghĩa về câu hỏi về loại, cách trả lời tổng quát và phương pháp trả lời chi tiết cho câu hỏi thuộc dạng này nhằm đạt điểm cao trong bài thi IELTS Speaking....

bởi

Lê Hồng Đăng

Bài thi IELTS Speaking có 3 phần, không ít người học gặp nhiều khó khăn ở phần thi cuối khi được giám khảo hỏi các câu hỏi có thể xem là có độ khó cao hơn ở các câu hỏi ở 2 phần thi trước. Vì vậy, không ít người học gặp một số khó khăn nhất định trong việc t...

bởi

Trần Ngọc Minh Luân

Trong IELTS Speaking Part 2, đa số thí sinh thường gặp khó khăn trong việc tận dụng hiệu quả 1 phút được cho để chuẩn bị nội dung bài nói. Cụ thể, thí sinh thường không biết bắt đầu từ nội dung nào, nên take note (ghi chú) những gì, viết một số cụm từ hay cả câu đầy đủ, v.v. ...

bởi

ZIM Academy