Thông tin khóa học

1. Đối tượng

Cung cấp kiến thức từ vựng - ngữ pháp trọng tâm dùng cho 4 kỹ năng trong bài thi VSTEP.

2. Mục tiêu khóa học

 • Học viên nhận biết cấu trúc và viết được câu đơn, phức, ghép thông dụng trong VSTEP.
 • Học viên có thể viết lại câu văn theo nhiều cách.
 • Học viên có thể giao tiếp linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống.

3. Nội dung chương trình

VSTEP Beginner Level2024
Khung chương trìnhNội dung
Speaking

Mục tiêu

 • Học viên có thể giao tiếp linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống.

Nội dung:

 • Từ vựng các chủ điểm quen thuộc trong văn nói
 • Luyện tập giao tiếp tiếng Anh

Giao tiếp linh hoạt trong các tình huống:

 • Sử dụng các phương tiện giao thông
 • Tình huống ăn uống
 • Tình huống khẩn cấp
 • Tình huống khám sức khỏe
 • Tham quan, du lịch
Writing

Mục tiêu:

 • Học viên nhận biết cấu trúc và viết được câu đơn, phức, ghép thông dụng trong VSTEP.
 • Học viên có thể viết lại câu văn theo nhiều cách.

Nội dung:

 • Từ vựng học thuật
 • Luyện viết câu phức – ghép
 • Kỹ năng viết lại câu

Mệnh đề - Cấu trúc câu đơn (SVOCA)

Chủ ngữ và cụm danh từ.

 • Bổ ngữ trước của danh từ
 • Bổ ngữ sau của danh từ

Động từ và cụm động từ.

 • Bổ ngữ trước của động từ
 • Bổ ngữ sau của động từ

Câu ghép

 • Các từ nối FANBOYS
 • not only… but also…
 • neither… nor/ either… or

Câu phức (1)

 • Mệnh đề chính và mệnh đề phụ
 • Mệnh đề trạng ngữ (1): mệnh đề thời gian
 • Mệnh đề trạng ngữ (2): mệnh đề nhượng bộ

Câu phức (2)

 • Mệnh đề trạng ngữ (3): mệnh đề nguyên nhân
 • Mệnh đề trạng ngữ (4): mệnh đề mục đích

Câu phức (3)

Mệnh đề trạng ngữ (5): rút gọn các mệnh đề trạng ngữ

Câu phức (4): Câu điều kiện

 • Câu điều kiện loại 1
 • Câu điều kiện loại 2
 • Câu điều kiện loại 3
 • Câu điều kiện hỗn hợp

Câu phức (5): Mệnh đề quan hệ (1)

 • Các từ quan hệ
 • Cấu tạo mệnh đề quan hệ

Câu phức (6): Mệnh đề quan hệ (2)

 • Rút gọn mệnh đề quan hệ
 • Lỗi sai khi sử dụng mệnh đề quan hệ

Câu phức (7): Mệnh đề danh từ

 • Wh- + S + V
 • Whether
 • That + S + V

Paraphrasing (1)

 • Synonyms
 • Norminalisation & Word forms

Paraphrasing (2): Các bước paraphrase

Cam kết chất lượng

 1. Kiểm tra trình độ đầu vào chính xác và miễn phí: ZIM đánh giá chính xác trình độ của học viên trước khi xếp lớp

 2. Học thử trải nghiệm khách quan trước khi đăng ký: Học viên an tâm thử nghiệm trước khi quyết định đăng ký học

 3. Cam kết đảm bảo đầu ra Zero-risk uy tín: Học viên được đào tạo lại miễn phí nếu không đạt đầu ra

 4. Hệ thống học liệu hoàn thiện và phương pháp giảng dạy cá nhân hoá: đảm bảo học viên được trải nghiệm chất lượng chuyên môn tốt nhất

Giảng viên khoá Pre-VSTEP

Giảng viên trình độ tối thiểu 950 TOEIC. Giảng viên tại ZIM có trình độ chuyên môn ưu tú và đã tham gia các dự án phát triển nguồn học liệu và phương pháp sư phạm tại ZIM

Đánh giá của học viên

Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu