Thang điểm IELTS và cách tính điểm IELTS 4 kỹ năng chuẩn nhất 2024

Thang điểm IELTS (IELTS Band scores) được tính từ 1.0 - 9.0. Cách tính điểm IELTS overall và từng kỹ năng sẽ được phân tích chi tiết trong bài viết này giúp thí sinh đang tìm hiểu hoặc chưa biết cách tính điểm như thế nào. Ngoài ra, bài thi IELTS còn chia thành 2 dạng: IELTS Academic và IELTS General Training. Cách tính điểm IELTS sẽ có sự khác nhau giữa 2 dạng bài thi này.
An Trịnh
05/01/2023
thang diem ielts va cach tinh diem ielts 4 ky nang chuan nhat 2024

Key takeaways

Cách tính điểm IELTS chi tiết:

Điểm IELTS Overall = (Điểm Speaking + Điểm Listening + Điểm Writing + Điểm Reading)/ 4

Điểm IELTS Overall sẽ được làm tròn theo quy ước.

Band điểm IELTS có thể được hiểu như sau:

 • 0-4.5: Rất yếu

 • 5.0-5.5: Yếu

 • 6.0-6.5: Trung bình

 • 7.0-7.5: Khá

 • 8.0-8.5: Giỏi

 • 9.0: Xuất sắc

Cách tính điểm IELTS Reading và Listening

Ở phần thi Listening và Reading đều sẽ có 40 câu hỏi cần phải trả lời. Mỗi câu tương ứng với 1 điểm và tối đa là 40 điểm sẽ được quy đổi sang thang điểm 1.0 - 9.0 IELTS tương ứng.

Sau đây là cách tính điểm IELTS cho từng phần thi Reading và Listening với 2 dạng thi IELTS Academic và General Training. Các bạn có thể thấy sự khác nhau ở cách tính điểm Reading IELTS.

band điểm ielts

Thang điểm IELTS Reading

Thang điểm IELTS Reading sẽ được tính theo 2 cách khác nhau tùy theo hình thức thí sinh đăng ký là Academic hay General Training.

Reading - Academic

Reading - General Training

Correct answers

Band score

Correct answers

Band score

39 - 40

9

40

9

37 - 38

8.5

39

8.5

35 - 36

8

38

8

33 - 34

7.5

36 - 37

7.5

30 - 32

7

34 - 35

7

27 - 29

6.5

32 - 33

6.5

23 - 26

6

30 - 31

6

20 - 22

5.5

27 - 29

5.5

16 - 19

5

23 - 26

5

13 - 15

4.5

19 - 22

4.5

10 -12

4

15 - 18

4

7 - 9

3.5

12 - 14

3.5

5 - 6

3

8 - 11

3

3 - 4

2.5

5 - 7

2.5

Cách tính điểm IELTS Reading 2023Thang điểm IELTS Reading 2024 mới nhất | Nguồn ảnh: ielts.org

Lưu ý:

“Dù các câu hỏi thi IELTS đã được khảo sát, thi thử trước tuy nhiên vẫn sẽ có sự chênh lệch độ khó dễ trong bài thi nên để tạo sự công bằng, thang điểm chuyển đổi cũng sẽ có thay đổi tuỳ thuộc theo từng bài thi IELTS Reading.

Điều này có nghĩa: Ví dụ cùng thang điểm band IELTS 7.0 nhưng số câu trả lời đúng ở mỗi bài thi General và Academic được tính khác nhau theo độ khó dễ của bài thi.” (Nguồn: IDP)

Thang điểm IELTS Listening

Đối với bài thi dành cho kỹ năng IELTS Listening, 2 dạng thi Academic hay General Training sẽ không bị phân chia rõ ràng như IELTS Reading. Chúng sẽ có cách tính điểm giống nhau.

Listening

Correct answers

Band score

39 - 40

9

37 - 38

8.5

35 - 36

8

33 - 34

7.5

30 - 32

7

27 - 29

6.5

23 - 26

6

20 - 22

5.5

16 - 19

5

13 - 15

4.5

10 - 12

4

7 - 9

3.5

5 - 6

3

3 - 4

2.5

Cách tính điểm IELTS Listening 2023Thang điểm IELTS Listening 2024 mới nhất | Nguồn ảnh: ielts.org

Cách tính điểm IELTS Writing và Speaking

Cách tính điểm IELTS Writing

Phần thi IELTS Writing sẽ được chia làm 2 dạng đề khác nhau là là Academic và General Training.

Với Task 1 ở dạng đề Academic sẽ là một bài báo cáo phân tích dữ liệu (bản đồ, biểu đồ, đồ thị,…) và ở dạng đề General Training sẽ là một bức thư tay.

Nội dung thi của writing task 1Nội dung thi của IELTS Writing Task 1.

Cách tính điểm IELTS Writing Task 1 và Writing Task 2 sẽ được giám khảo chấm điểm dựa trên các tiêu chí sau:

 • Task Response (hay Task Achievement): Trả lời chính xác trọng tâm câu hỏi, phát triển ý và nêu dẫn chứng cho từng luận điểm chính.

 • Coherence and Cohesion (Sự mạch lạc, gắn kết): Tính kết nối giữa các câu viết, đoạn văn trong bài:

 • Lexical Resource (Vốn từ vựng): Khả năng sử dụng từ vựng chính xác đối với mỗi chủ đề khác nhau, kết hợp đúng ngữ cảnh, linh hợp trong việc dùng từ đồng nghĩa và trái nghĩa.

 • Grammatical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng ngữ pháp): Linh hoạt trong việc kết hợp nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau (mệnh đề quan hệ, câu đảo ngữ, câu điều kiện,…). Tránh mắc các lỗi ngữ pháp như chia sai động từ.

Tiêu chí đánh giá thang điểm IELTS Writing Task 1 và 2 | Nguồn ielts.org

Mỗi tiêu chí chiếm 25% số điểm của mỗi task.

Cách tính điểm ielts writingCách tính điểm IELTS Writing.

Task 2 của phần thi Writing ở cả hai dạng đề đều tương tự nhau. Đây là task quan trọng mà thí sinh cần phải tập trung ôn luyện vì số điểm ở Task 2 chiếm tới 2/3 số điểm của phần thi Writing.

Task này yêu cầu khả năng viết luận, thêm ý kiến, quan điểm về một chủ đề xã hội (khoảng 250 từ).

Ví dụ: Task 1 đạt 5.0, task 2 đạt 6.5 => Điểm IELTS Writing = 5.0*1/3 + 6.5*2/3 = 6.0

Cách tính điểm IELTS Speaking

Cả hai dạng thi là Academic và General Training của phần thi IELTS Speaking đều sẽ có hình thức thi theo cách trực tiếp trò chuyện với giám khảo. Thời gian làm bài thi sẽ dao động trong khoảng từ 11 - 14 phút đồng hồ.

Thời gian thi IELTS Speaking khoảng 11 - 14 phútThời gian thi IELTS Speaking khoảng 11 - 14 phút.

Giám khảo sẽ chấm bài thi Speaking dựa trên 4 tiêu chí sau: 

 • Fluency and Coherence (Sự trôi chảy và mạch lạc): Khả năng nói trôi chảy, lưu loát và sự kết nối các ý trong bài. Đồng thời duy trì độ dài tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm.

 • Lexical Resource (Khả năng dùng từ): Sử dụng đa dạng từ vựng thuộc nhiều chủ đề khác nhau, kết hợp chính xác và đúng ngữ cảnh.

 • Grammatical Range and Accuracy (Chính xác và đa dạng ngữ pháp): Khả năng linh hoạt kết hợp nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau và tránh chia sai động từ.

 • Pronunciation (Phát âm): Phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp cho phần trình bày của bạn rõ ràng và dễ hiểu hơn, tránh các lỗi sai không đáng có.

Cách tính điểm IELTS Speaking - IELTS Speaking Band Descriptors.

Cách tính điểm IELTS Overall

Thang điểm IELTS là từ 1.0 – 9.0. Điểm tổng kết cuối cùng của IELTS sẽ được tính bằng trung bình cộng của 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Điểm IELTS Overall = (Điểm Speaking + Điểm Listening + Điểm Writing + Điểm Reading)/ 4

Điểm cho mỗi thành phần có trọng số như nhau. Điểm tổng thể được làm tròn toàn bộ hoặc gần nhất.

Ví dụ thí sinh có điểm thi IELTS 4 kỹ năng lần lượt là:

 • Writing: 6.0

 • Speaking: 5.5

 • Reading: 7.0

 • Listening: 6.5

=> Điểm IELTS Overall của thí sinh này sẽ là: (6.0 + 5.5 + 7.0 + 6.5)/4 = 6.5

→ Sử dụng ngay công cụ tính điểm IELTS chính xác nhất của ZIM tại đây.

Cách tính điểm IELTS OverallVí dụ về cách tính điểm IELTS Overall.

Lưu ý: Điểm IELTS Overall sẽ được làm tròn theo quy ước sau:

Các làm tròn điểm IELTS

Điểm Overall của 4 bài thi kỹ năng có số lẻ là 0.25 sẽ được làm tròn điểm lên thành 0.5.

Ví dụ: Điểm 4 kĩ năng Writing, Speaking, Reading, Listening lần lượt là: 6.0, 5.5, 7.0, 6.5. Điểm Overall sẽ là: (6.0+5.5+7.0+6.5)/4= 6.25 làm tròn thành 6.5

Điểm Overall của 4 bài thi kỹ năng có số lẻ là 0.125 sẽ được làm tròn điểm xuống 0.125.

Ví dụ: Điểm 4 kĩ năng Writing, Speaking, Reading, Listening lần lượt là: 6.0, 5.0, 6.0, 5.5. Điểm Overall sẽ là: (6.0+5.0+6.0+5.5)/4= 5.625 làm tròn thành 5.5

Điểm Overall của 4 bài thi kỹ năng có số lẻ lẻ là 0.75 sẽ được làm tròn điểm lên thành 1.0.

Ví dụ: Điểm 4 kĩ năng Writing, Speaking, Reading, Listening lần lượt là: 6.5, 5.0, 6.0, 5.5. Điểm Overall sẽ là: (6.5+5.0+6.0+5.5)/4= 5.75 làm tròn thành 6.0

Điểm Overall của 4 bài thi kỹ năng bị lẻ là 0.875 thì tương tự phần làm tròn 0.75.

Ví dụ: Điểm 4 kĩ năng Writing, Speaking, Reading, Listening lần lượt là: 6.5, 6.0, 6.0, 5.0. Điểm Overall sẽ là: (6.5+6.0+6.0+5.0)/4= 5.875 làm tròn thành 6.0

cách làm tròn điểm IELTSThang điểm IELTS - Cách tính điểm IELTS.

Đánh giá khả năng tiếng Anh qua kết quả thi IELTS

Dựa vào kết quả điểm tổng thể IELTS theo cách tính điểm IELTS trên thì năng lực tiếng Anh của thí sinh sẽ được sắp xếp như sau:

Đánh giá năng lực Tiếng Anh qua kết quả thi IELTS.

 • 0 - Không có một thông tin nào trên bài làm: Thí sinh đã bỏ thi hoặc không đến dự thi.

 • 1.0 - Không có khả năng sử dụng tiếng Anh: Thí sinh không biết sử dụng tiếng Anh hoặc chỉ sử dụng được vài từ riêng lẻ.

 • 2.0 - Khả năng sử dụng tiếng Anh kém: Thí sinh không có những giao tiếp tiếng Anh thực sự ngoài những thông tin cơ bản nhất. Chỉ biết cách áp dụng những từ riêng lẻ hoặc những cú pháp đơn giản đạt được mục đích tức thời. Gặp khó khăn lớn trong việc nói và viết tiếng Anh.

 • 3.0 - Khả năng sử dụng tiếng Anh cực kỳ hạn chế: Thí sinh có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong một vài tình huống quen thuộc. Thường gặp khó khăn trong các cuộc giao tiếp bình thường.

 • 4.0 - Khả năng sử dụng tiếng Anh hạn chế: Thí sinh có sự thành thạo cơ bản khi sử dụng tiếng Anh ở những tình huống cụ thể. Tuy nhiên, ở mức độ tình huống hay môi trường phức tạp hơn, thí sinh sẽ có một số khó khăn trong việc sử dụng ngôn ngữ phức tạp.

 • 5.0 - Khả năng sử dụng tiếng Anh bình thường: Thí sinh có thể sử dụng được một phần ngôn ngữ. Khả năng nắm được ý nghĩa tổng quát trong phần lớn các tình huống mặc dù còn hay mắc lỗi. Có thể sử dụng ngôn ngữ trong lĩnh vực riêng của mình.

 • 6.0 - Khả năng sử dụng tiếng Anh khá: Lúc này, cách sử dụng ngôn ngữ của thí sinh sẽ tương đối hiệu quả. Tuy có những chỗ còn lấn cấn, không chính xác và đôi khi hơi khó hiểu nhưng nhìn chung vẫn ổn. Có thể sử dụng tốt từ ngữ phức tạp trong các tình huống quen thuộc.

 • 7.0 - Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt: Thí sinh nắm vững ngôn ngữ nhưng đôi khi có sự không chính xác và không hiểu trong một số tình huống. Tóm lại là sử dụng tốt những ngôn ngữ phức tạp và hiểu được lý lẽ tinh vi.

 • 8.0 - Khả năng sử dụng tiếng Anh rất tốt: Thí sinh hoàn toàn nắm vững ngôn, chỉ hiếm khi mắc những lỗi dùng tiếng Anh không chính xác và chưa phù hợp. Nhưng những lỗi này chưa thành hệ thống. Khả năng vận dụng ngôn ngữ tốt ở những chủ đề phức tạp, tinh vi.

 • 9.0 - Khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo: Đã hoàn toàn thành thạo và nắm vững ngôn ngữ, cách thể hiện chính xác, lưu loát và tinh vi.

tính điểm ielts overall

Tại sao nên có chứng chỉ IELTS điểm cao?

Miễn thi tốt nghiệp cấp ba môn tiếng Anh

Không phải làm bài thi môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học top đầu khi bạn sở hữu chứng chỉ IELTS 4.5 trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục.

Bạn còn được sử dụng chứng chỉ IELTS để xét tuyển đại học ở các trường đại học top đầu như: Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân,… 

Xem thêm: Cách quy đổi điểm IELTS sang điểm thi đại học mới nhất.

IELTS 4.5 trở lên sẽ được miễn thi tiếng Anh và xét vào các đại học top đầuIELTS 4.5 trở lên sẽ được miễn thi tiếng Anh và xét vào các đại học top đầu.

Tất cả các kỹ năng nghe nói đọc viết đều thành thạo

Chứng chỉ IELTS đòi hỏi bạn phải có đủ cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết. Vì vậy khi học IELTS, tấm bằng IELTS là một sự công nhận cho khả năng ngôn ngữ của bản thân bạn tuỳ theo band điểm đạt được.

Xem thêm: Quy đổi điểm TOEIC - TOEFL và IELTS

Điều kiện để tốt nghiệp đại học

Một số trường đại học tại Việt Nam đã dùng chứng chỉ IELTS từ 4.5 đến 6.5 IELTS để làm chuẩn đầu ra. Bạn phải đạt được chứng chỉ IELTS với số điểm tùy theo trường hay ngành học nếu muốn tốt nghiệp.

Học viên tại Anh ngữ ZIMHọc viên tại Anh ngữ ZIM

Một số chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục cho rằng thời điểm thích hợp để học IELTS sẽ dao động trong khoảng 12 - 13 tuổi ( lớp 6 -7). Vì đây thời điểm các bạn đang trong quá trình hình thành tính cách và rèn luyện tư duy cho não bộ.

Học IELTS sẽ mang lại cho các bạn sự tự tin, khả năng thuyết trình hay và cách lý luận chặt chẽ. Đây chính là những phẩm chất rất cần cho sự phát triển tương lai của bạn.

Du học

Nếu bạn kế hoạch du học ở một quốc gia nói tiếng Anh, chứng chỉ IELTS thường là một yêu cầu đầu vào cơ bản. Các trường đại học và tổ chức giáo dục đa số yêu cầu ứng viên cung cấp chứng chỉ IELTS để chứng minh khả năng tiếng Anh của họ.

Xem thêm: Du học cần IELTS bao nhiêu điểm?

Nhận việc làm

Một số công ty và tổ chức cũng yêu cầu ứng viên có chứng chỉ IELTS, đặc biệt là nếu công việc đòi hỏi giao tiếp tiếng Anh hiệu quả. Đối với những người muốn làm việc ở các quốc gia nói tiếng Anh, chứng chỉ này có thể tăng cơ hội tìm kiếm việc làm.

Di chuyển và cư trú

Nếu bạn muốn di chuyển đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc xin thị thực cư trú, chứng chỉ IELTS cũng có thể là một yếu tố quan trọng để chứng minh khả năng giao tiếp của bạn.

Nếu bạn quan tâm các khóa học IELTS tại ZIM, có thể tham khảo thêm về mức học phí IELTS hoặc liên hệ ngay với ZIM qua Hotline 1900-2833 nhánh số 1 để được tư vấn thông tin chi tiết.

Xem thêm: Gợi ý 10 trung tâm luyện IELTS uy tín tại TPHCM

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ thông tin cần biết về thang điểm IELTS và cách tính điểm IELTS cho 4 kỹ năng chuẩn nhất 2024. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc có thể để lại comment dưới phần bình luận.

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (7 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833