Giải Cambridge IELTS 16, Test 4, Listening Part 2: Local council report on traffic and highways

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 16, Test 4, Listening Part 2: Local council report on traffic and highways.
ZIM Academy
19/07/2023
giai cambridge ielts 16 test 4 listening part 2 local council report on traffic and highways

Đáp án

Question

Đáp án

11

C

12

A

13

B

14

B

15

C

16

F

17

A

18

I

19

E

20

H

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 16, Test 4, Listening Part 2: Local council report on traffic and highways

Questions 11-14

Question 11

Đáp án: C

Vị trí: There were one or two complaints about potholes which will be addressed, but a significant number of people complained about the increasing number of heavy vehicles using our local roads to avoid traffic elsewhere. We’d expected more complaints by commuters about the reduction in the train service, but it doesn’t seem to have affected people too much.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

11. A survey found people’s main concern about traffic in the area was

A cuts to public transport.

B poor maintenance of roads.

C changes in the type of traffic.

Câu hỏi cần tìm ra mối quan tâm chính của mọi người về giao thông trong khu vực.

Giải thích

Bài nghe chỉ ra rằng có một hoặc hai lời phàn nàn về những ổ gà sẽ được giải quyết,

Vì vậy đáp án B. bảo trì đường xá kèm, không chính xác.

Bài nghe tiếp tục chỉ ra một số lượng lớn người dân phàn nàn về việc ngày càng có nhiều phương tiện hạng nặng sử dụng đường địa phương của chúng tôi để tránh giao thông ở nơi khác.

Vì vậy đáp án C. sự thay đổi về loại phương tiện giao thông, chính xác.

Bài nghe tiếp tục nói rằng chúng tôi dự kiến sẽ có thêm nhiều lời phàn nàn của hành khách về việc giảm dịch vụ xe lửa, nhưng dường như điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến mọi người.

Vì vậy, đáp án A. giảm giao thông công cộng, không chính xác.

Question 12

Đáp án: A

Vị trí: The cycle path that runs alongside the river is very well used by both cyclists and pedestrians since the surface was improved last year, but overtaking can be a problem so we’re going to add a bit on the side to make it wider. At some stage, we’d like to extend the path so that it goes all the way through the town, but that won’t be happening in the immediate future.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

12 Which change will shortly be made to the cycle path next to the river?

A. It will        be widened.

B. It will        be extended.

C. It will        be resurfaced.

Câu hỏi yêu cầu tìm sự thay đổi sẽ diễn ra trong thời gian ngắn đối với làn đi xe đạp ở gần sông.

Giải thích

Bài nghe chỉ ra rằng đường dành cho xe đạp chạy dọc theo sông được cả người đi xe đạp và người đi bộ sử dụng rất tốt kể từ khi bề mặt được cải thiện vào năm ngoái,

Vì vậy đáp án C. nó sẽ được làm lại bề mặt, không chính xác.

Bài nghe tiếp tục rằng việc vượt làn có thể là một vấn đề, vì vậy chúng tôi sẽ thêm một chút ở bên cạnh để làm cho đường rộng hơn.

Vì vậy đáp án A. nó sẽ được mở rộng, chính xác.

Bài nghe nói tới ở một số điểm, chúng tôi muốn kéo dài con đường để nó đi xuyên suốt thị trấn, nhưng điều đó sẽ không xảy ra trước mắt.

Vì vậy đáp án B. nó sẽ được kéo dài, không chính xác.

Question 13

Đáp án: B

Vị trí: The plans to have a pedestrian crossing next to the Post Office have unfortunately had to be put on hold for the time being. We’d budgeted for this to be done this financial year, but then there were rumours that the Post Office was going to move, which would have meant there wasn’t really a need for a crossing. Now they’ve confirmed that they’re staying where they are, but the Highways Department have told us that it would be dangerous to have a

pedestrian crossing where we’d originally planned it as there’s a bend in the road there. So that’ll need some more thought.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

  1. Plans for a pedestrian crossing have been postponed because

A the Post Office has moved.

B the proposed location is unsafe.

C funding is not available at present.

Câu hỏi yêu cầu tìm lý do vì sao kế hoạch cho vạch sang đường cho người đi bộ bị tạm hoãn.

Giải thích

Từ khóa: Động từ “postpone” (tạm hoãn) trong câu hỏi được thay bằng cụm từ “put on hold” trong bài nghe.

Giải thích: Bài nghe chỉ ra rằng kế hoạch có một vạch sang đường cho người đi bộ bên cạnh Bưu điện rất tiếc đã phải tạm dừng trong thời gian này. Chúng tôi đã lập ngân sách cho việc này để thực hiện trong năm tài chính này.

Vì vậy đáp án C. tiền quỹ không có sẵn vào lúc này, không chính xác.

Bài nghe tiếp tục chỉ ra tin đồn rằng Bưu điện sẽ chuyển đi, điều này có nghĩa là không thực sự cần phải có vạch đi bộ. Bây giờ họ đã xác nhận rằng họ đang ở tại nơi họ đang ở.

Vì vậy, đáp án A. Bưu điện đã rời đi, không chính xác.

Bài nghe chỉ ra ý kiến của Bộ Đường cao tốc rằng sẽ rất nguy hiểm nếu có phần băng qua đường dành cho người đi bộ ở nơi dự kiến ban đầu vì con đường ở đó có một khúc cua. Vì vậy, điều đó sẽ cần suy nghĩ thêm.

Vì vậy đáp án B. vị trí dự định không an toàn.

Question 14

Đáp án:  B

Vị trí: On Station Road near the station and level crossing, drivers can face quite long waits if the level crossing’s closed, and we’ve now Q14 got signs up reguesting them not to leave their engines running at that time. This means pedestrians waiting on the pavement to cross the railway line don’t have to breathe in car fumes. We’ve had some problems with cyclists leaving their bikes chained to the railings outside the ticket office, but the station has agreed to provide bike racks there.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

14 On Station Road, notices have been erected

A telling cyclists not to leave their bikes outside the station ticket office.

B asking motorists to switch off engines when waiting at the level crossing,

C warning pedestrians to leave enough time when crossing the railway line.

Câu hỏi yêu cầu tìm thông tin về biển báo mới được dựng ở đường ga.

Giải thích

Bài nghe chỉ ra rằng trên Đường Ga, người lái xe có thể phải chờ đợi khá lâu nếu đường cắt ngang đóng cửa và hiện tại đã có biển báo cho biết họ không được để động cơ đang hoạt động tại thời điểm đó. Điều này có nghĩa là những người đi bộ đang chờ trên vỉa hè để băng qua đường sắt sẽ không phải hít phải khói xe.

Vì vậy, đáp án B. yêu cầu người lái xe máy tắt động cơ khi đợi ở đường băng.

Bài nghe tiếp tục chỉ ra một số vấn đề với việc người đi xe đạp để xe đạp của họ bị xích bên ngoài phòng bán vé, nhưng nhà ga đã đồng ý cung cấp giá để xe đạp ở đó.

Vì vậy đáp án A. yêu cầu người đi xe đạp khôngđể xe ngoài phòng bán vé, không chính xác.

Questions 15-20: Recreation ground after proposed changes

Question 15

Đáp án: C

Vị trí: If you have a look at the map up on the screen, you can see the river up in the north, and the Community Hall near the entrance from the road. At present, cars can park between the Community Hall and that line of trees to the east, but this is quite dangerous for pedestrians so we’re suggesting a new car park on the opposite side of the Community Hall, right next to it.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

15 New car park

Giải thích

Từ khóa: Người nghe cần tìm vị trí của bãi đậu xe mới.

Giải thích: Bài nghe chỉ ra rằng hiện tại, ô tô có thể đỗ giữa Hội trường cộng đồng và hàng cây đó ở phía đông, nhưng điều này khá nguy hiểm cho người đi bộ, vì vậy chúng tôi đề xuất một bãi đỗ xe mới ở phía đối diện của Hội trường cộng đồng, ngay bên cạnh.

Đáp án là vị trí C.

Question 16

Đáp án: F

Vị trí: We also have a new location for the cricket pitch. As we’ve now purchased additional space to the east of the recreation ground, beyond the trees, we plan to move it away from its current location, which is rather near the road, into this new area beyond the line of trees.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

16 New cricket pitch

Giải thích

Từ khóa: Người nghe cần tìm vị trí của sân chơi cricket mới.

Giải thích: Bài nghe chỉ ra một địa điểm mới cho sân cricket. Vì hiện tại chúng tôi đã mua thêm không gian ở phía đông của khu vui chơi giải trí, ngoài cây cối, chúng tôi dự định di chuyển nó khỏi vị trí hiện tại, khá gần đường, vào khu vực mới này ngoài hàng cây.

Đáp án là vị trí F.

Question 17

Đáp án: A

Vị trí: We’ve got plans for a children’s playground which will be accessible by a footpath from the Community Hall and will be alongside the river. We’d originally thought of having it close to the road, but we think this will be a more attractive location.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

17 Children’s playground

Giải thích

Từ khóa: Người nghe cần tìm vị trí của sân chơi trẻ em.

Giải thích: Bài nghe chỉ ra rằng đã có kế hoạch cho một sân chơi dành cho trẻ em, sân chơi này sẽ có thể đến được bằng một lối đi bộ từ Hội trường Cộng đồng và sẽ nằm dọc theo dòng sông. Ban đầu chúng tôi nghĩ sẽ đặt nó gần đường, nhưng chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là một vị trí hấp dẫn hơn.

Đáp án là vị trí A.

Question 18

Đáp án:  I

Vị trí: The skateboard ramp is very popular with both younger and older children - we had considered moving this up towards the river, but in the end we decided to have it in the southeast corner near the road.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

18 Stakeboard ramp

Giải thích

Từ khóa: Người nghe cần tìm vị trí của chỗ trượt ván.

Giải thích: Bài nghe chỉ ra rằng đường trượt ván rất phổ biến với cả trẻ nhỏ và lớn tuổi - chúng tôi đã cân nhắc việc di chuyển nó lên phía sông, nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định chọn nó ở góc đông nam gần đường.

Đáp án là vị trí I.

Question 19

Đáp án: E

Vị trí: The pavilion is very well used at present by both football players and cricketers. It will stay where it is now - to the left of the line of trees and near to the river

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

19 Pavilon

Giải thích

Từ khóa: Người nghe cần tìm vị trí của gian hàng.

Giải thích: Bài nghe chỉ ra rằng gian hàng hiện nay được sử dụng rất tốt bởi cả các cầu thủ bóng đá và người chơi cricket. Nó sẽ ở nguyên vị trí hiện tại - bên trái hàng cây và gần dòng song.

Đáp án là vị trí E.

Question 20

Đáp án: H

Vị trí: And finally, we’ll be getting a new notice board for local information, and that will be directly on people’s right as they go from the road into the recreation ground.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

20 Notice board

Giải thích

Từ khóa: Người nghe cần tìm vị trí của bảng thông báo mới.

Giải thích: Bài nghe chỉ ra rằng một bảng thông báo mới cho thông tin địa phương và bảng đó sẽ nằm ngay bên phải của mọi người khi họ đi từ đường vào khu giải trí.

Đáp án là vị trí H.

Trên đây là bài mẫu gợi ý cho đề Cambridge IELTS 16, Test 4, Listening Part 2 được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Thí sinh có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi Đại học và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.


Sở hữu sách “Cambridge English IELTS 16 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án. Đặt mua tại đây.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm