Cách làm dạng bài bản tin (Reports) trong TOEIC Listening Part 4

Bài viết nằm trong chuỗi bài viết về các dạng bài độc thoại thường xuất hiện trong đề thi TOEIC Listening Part 4 là dạng bản tin. Tác giả sẽ cung cấp kiến thức và những từ vựng quan trọng liên quan đến dạng bài này.
Published on
cach-lam-dang-bai-ban-tin-reports-trong-toeic-listening-part-4

Bài viết tiếp theo trong chuỗi bài viết về “các dạng bài độc thoại thường xuất hiện trong phần 4 của đề thi TOEIC Listening” là dạng bản tin. Đây là dạng bài xuất hiện trong hầu hết các đề thi và thường được đánh giá là khó hơn so với các dạng bài khác; vì vậy, người học cần làm quen và luyện tập dạng bài này trước khi tham gia kì thi TOEIC. Bài viết này sẽ cung cấp cho người học kiến thức và những từ vựng quan trọng liên quan đến dạng bài này.

Key takeaways:

 • Dạng bài bản tin chiếm từ 2-3 đoạn trên tổng số 10 đoạn độc thoại ở phần 4, gồm 3 chủ đề chính: bản tin thời sự, bản tin kinh tế, và bản tin về dịch vụ công cộng. Người học cần trau dồi thêm những từ vựng liên quan đến các chủ đề này để bổ trợ cho phần nghe hiểu của mình.

 • Những câu hỏi cho dạng bài này thường tập trung hỏi về các thông tin chi tiết. 

 • Bài viết sẽ giới thiệu về đặc điểm dạng bài, dạng thức câu hỏi, phương pháp làm bài và những ví dụ ứng dụng. Ngoài ra, một số từ vựng liên quan đến dạng bài cũng được cung cấp trong bài viết này.

Dạng bài bản tin (Reports) trong TOEIC Listening Part 4

Đặc điểm dạng bài

Dạng bản tin chiếm từ 2-3 đoạn trên tổng số 10 đoạn độc thoại ở phần 4. Đây là những bài nói ngắn thường được nghe trên đài phát thanh hoặc trên tivi. Các bản tin thường bao gồm 3 đề tài chính: bản tin thời sự, bản tin kinh tế và bản tin về dịch vụ công cộng.

dang-bai-ban-tin-trong-toeic-listening-part-4-minh-hoa

Hầu hết những câu hỏi về dạng bài này là những câu hỏi về thông tin chi tiết. Đây là dạng bài được đánh giá là khá khó bởi các thí sinh, đặc biệt là đối với bản tin về kinh tế. Vì vậy, một trong những phương pháp để cải thiện điểm số là xây dựng nền tảng những từ vựng liên quan đến chủ đề này. Ngoài ra, đa số tất cả những bản tin sẽ hỏi về việc xảy ra tiếp theo. Trong trường hợp này, người học nên đặc biệt tập trung lắng nghe phần cuối của bài nói.

Dạng thức câu hỏi thường gặp

Hỏi về chủ đề của bản tin

Ví dụ: What is the report about? → Company acquisition 

Hỏi về người nói 

Ví dụ: Who most likely is the speaker? → A news reporter 

Hỏi về thông tin chi tiết

Ví dụ:

 • Who is Jennifer Marlow? → A scientific researcher

 • What does the speaker recommend that listeners do? → Use public transportation .

 • What do some people expect will happen? → Negotiations will be conducted.

Phương hướng tiếp cận

Sau khi đọc trước câu hỏi và các phương án, người học có thể dựa vào bố cục của bản tin để dự đoán vị trí thông tin chứa đáp án và tập trung lắng nghe vào những phần này. Bố cục của một bài phát thanh thường có 3 phần chính:

 • Phần mở đầu giới thiệu về chủ đề của bài nói.

 • Phần giữa nêu thông tin chi tiết liên quan đến chủ đề. 

 • Phần cuối nêu các khuyến nghị của người nói đối với người nghe, nêu sự việc sẽ xảy ra ở tương lai hoặc giới thiệu chương trình tiếp theo.

Ứng dụng vào việc phân tích bài tập mẫu

Dưới đây là ví dụ mẫu được trích từ sách Hackers 2 Listening.

Lời thoại:

cach-lam-dang-bai-ban-tin-reports-trong-toeic-listening-part-4-business-online

And in business news today, online media giant Vai One Media announced its new Director of Product Development, Bernard Moreau. This is part of the company's initiative to expand its online video streaming service, VaiWatch. In the press release, Moreau said that he plans to implement a feature that will allow users around the world to communicate with each other while watching videos, creating a shared viewing experience. For example, an online viewer in Japan will be able to write messages to one in England while watching the same movie. This feature will be released in next month's scheduled update.

Câu hỏi và phân tích đáp án:

1. Who is Bernard Moreau? 

 • (A) A news reporter 

 • (B) A corporate executive 

 • (C) A film director 

 • (D) An actor

Đây là câu hỏi thông tin chi tiết, hỏi về nhân vật “Bernard Moreau”. Vì vậy, người học cần lắng nghe kĩ thông tin liên quan đến tên gọi này. Thông tin về ông Moreau được nhắc đến ở phần đầu tiên trong bài độc thoại: “online media giant Vai One Media announced its new Director of Product Development, Bernard Moreau.” (tạm dịch: công ty truyền thông trực tuyến khổng lồ Vai One Media đã công bố Giám đốc Phát triển Sản phẩm mới của mình, Bernard Moreau), tương ứng với phương án (B) - Một giám đốc điều hành công ty.

Người học lưu ý cụm từ “Director of Product Development” trong lời thoại gần nghĩa với cụm “corporate executive” trong đáp án.

2. What is being added to a service? 

 • (A) An online store 

 • (B) Automatic billing 

 • (C) A rating system

 • (D) A communication feature

Đây là câu hỏi thông tin chi tiết, hỏi về dịch vụ đang được bổ sung. Người học có thể tìm thấy thông tin tại phần giữa của bài nói: “Moreau said that he plans to implement a feature that will allow users around the world to communicate with each other while watching videos, creating a shared viewing experience.” (tạm dịch: Moreau cho biết ông có kế hoạch triển khai một tính năng cho phép người dùng trên khắp thế giới giao tiếp với nhau khi xem video, tạo ra trải nghiệm vừa xem vừa có thể chia sẻ với nhau)

Người học lưu ý, cụm từ “a feature that will allow users around the world to communicate with each other” đã được diễn đạt thành “a communication feature” (một tính năng giao tiếp).

3. According to the speaker, when will the service be updated? 

 • (A) Tomorrow 

 • (B) Next week 

 • (C) Next month 

 • (D) Next year

Câu hỏi này hỏi về kế hoạch ở tương lai, cụ thể là khi nào dịch vụ được cập nhật. Những câu hỏi dạng này thường được xuất hiện ở phần cuối của bài nói. Đây là thông tin chứa đáp án: “This feature will be released in next month's scheduled update.” (tạm dịch: Tính năng này sẽ được phát hành trong bản cập nhật theo lịch trình vào tháng tới) – tương ứng với phương án (C).

Bổ sung từ vựng

Dưới đây là một số từ vựng quan trọng liên quan đến dạng bài này thường xuất hiện trong đề thi.

 1. local news: tin địa phương

 2. don’t miss: đừng bỏ lỡ

 3. additional adj: thêm vào, bổ sung

 4. competition n: sự cạnh tranh

 5. merger n: sự sáp nhập

 6. live adj: trực tiếp

 7. recall v: thu hồi

 8. state n: trạng thái

 9. announce v: thông báo

 10. economic adj: thuộc về kinh tế

 11. implement v: thực hiện

 12. mayor n: thị trưởng

 13. reinforce v: củng cố

 14. survey n: bài khảo sát

 15. ceremony n: nghi lễ

 16. factor n: nhân tố

 17. industrial adj: thuộc về công nghiệp

 18. prevent v: ngăn ngừa

 19. renovation n: sự đổi mới

 20. unemployment n: sự thất nghiệp

Bài tập:

Dưới đây là một số bài tập giúp người học ghi nhớ những từ vựng được cung cấp ở trên.

Bài 1: Nối định nghĩa với từ vựng phù hợp.

 1. To put into effect

 2. To stop (something) from happening

 3. A person elected to lead a town or a city

 4. The act or process of repairing and improving something, especially a building

 5. To order the return of a product made by a company because of a fault in the product

a. mayor

b. implement

c. recall

d. prevent

e. renovation

Bài 2: Từ những từ vựng được cho sẵn, hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống.

 1. They looked to the government for ______ support.

 2. The problems of poverty, homelessness and _______ are all interconnected.

 3. The ______  of these two companies would create the world's biggest accounting firm.

 4. The findings of this ______ are demonstrative of the need for further research.

 5. They recommended that we ______ our new brand identity with an advertising campaign.

Đáp án

Bài 1:

1.b. implement – Đưa vào thực hiện

2.d. prevent – Ngăn chặn một việc gì đó xảy ra

3.a. mayor – Người được bầu chọn để lãnh đạo một thị trấn hoặc một thành phố

4.e. renovation - Hành động hoặc quá trình sửa chữa và cải thiện một cái gì đó, đặc biệt là một tòa nhà

5.c. recall -  Yêu cầu thu hồi sản phẩm được thực hiện bởi công ty sản xuất do sản phẩm bị lỗi

Bài 2:

1. additional. Họ đã tìm đến chính phủ để được hỗ trợ thêm.

2. unemployment. Các vấn đề đói nghèo, vô gia cư và thất nghiệp đều có mối liên hệ với nhau.

3. merger. Sự sáp nhập của hai công ty này sẽ tạo ra công ty kế toán lớn nhất thế giới.

4. survey. Những phát hiện của cuộc khảo sát này là minh chứng cho sự cần thiết phải nghiên cứu thêm.

5. reinforce. Họ khuyến nghị chúng tôi củng cố việc nhận diện thương hiệu mới của mình bằng một chiến dịch quảng cáo.

Tổng kết

Bài viết đã giới thiệu đến người học dạng bản tin được xuất hiện ở đề thi TOEIC Listening Part 4. Thông qua bài viết này, tác giả hy vọng người học có thể cải thiện điểm số của mình. Ở bài viết tiếp theo, tác giả sẽ giới thiệu đến người đọc dạng bài tiếp theo - dạng bài tin nhắn thoại.

Đọc thêm: Cách làm dạng tin nhắn thoại (Recorded messages) trong TOEIC Listening Part 4

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...