Tổng hợp các trường từ vựng trong TOEIC Listening Part 3 - Phần 2: Chủ đề mua sắm

Giới thiệu một số từ vựng trong TOEIC Listening Part 3 xuất hiện phổ biến. Ở phần 1, tác giả sẽ giới thiệu đến người học những từ vựng liên quan đến chủ đề mua sắm.
tong hop cac truong tu vung trong toeic listening part 3 phan 2 chu de mua sam

Tiếp tục trong chuỗi bài viết những từ vựng theo chủ đề trong TOEIC Listening Part 3 được xuất hiện phổ biến, bài viết này sẽ giới thiệu cho người học một số từ vựng chủ đề mua sắm. Đây cũng là một chủ đề lớn và xuất hiện hầu hết trong tất cả các đề thi TOEIC. Vì vậy, việc nắm được những từ vựng quan trọng theo chủ đề này sẽ là một lợi thế cho các thí sinh.

Đọc thêm: Tổng hợp các trường từ vựng trong TOEIC Listening Part 3 - Phần 1: Chủ đề công việc

Key takeaways:

 • Các tình huống hội thoại liên quan đến việc mua sắm những sản phẩm hoặc dịch vụ rất đa dạng, bao gồm: hỏi về một sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng quan tâm, đặt hàng và thanh toán, giao hàng và hoàn tiền, hoặc tình huống liên quan đến sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm.

 • Bài viết cung cấp những từ vựng phổ biến dựa theo ba nhóm chủ đề chính: hoàn tiền và thay đổi đơn hàng; đơn đặt hàng và giá cả; phàn nàn của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.

 • Các câu bài tập vận dụng cùng đáp án sẽ giúp người học hiểu rõ hơn và có thể ghi nhớ một số từ vựng đã được giới thiệu.

Từ vựng chủ đề mua sắm trong TOEIC Listening Part 3

Các tình huống hội thoại liên quan đến việc mua sắm những sản phẩm hoặc dịch vụ bao gồm: hỏi về một sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng quan tâm (đặc điểm, tính năng, giá cả, cách thức mua hàng), đặt hàng, thanh toán, giao hàng và hoàn tiền, hoặc về sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm…

Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu đến người đọc một số từ vựng phổ biến dựa theo ba nhóm chính: hoàn tiền và thay đổi đơn hàng; đơn đặt hàng và giá cả; phàn nàn của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.

Từ vựng liên quan đến việc hoàn tiền và thay đổi đơn hàng

Dưới đây là một đoạn hội thoại về chủ đề này được trích dẫn từ sách Hackers Listening 2.

Những từ vựng được gạch dưới là những từ quan trọng cần quan tâm để có thể hiểu được nội dung căn bản của đoạn hội này.

 tu-vung-trong-toeic-listening-part-3-p2-hackers-listening-2

 W: Hi. I recently bought a protective cover for my laptop computer on your Web site. However, I'd like to exchange it. The one I purchased is too small.

M: So long as the item isn't damaged, we're happy to exchange it for you. However, you'll be charged for the extra shipping and handling fees related to your request.

W: That's fine. I'm also hoping you can help me figure out which case will fit my computer. M: If you provide the brand name and model of your laptop, I can look up the proper item code. You can then use the code to search for the product on our Web site.

Đoạn hội thoại trên được dịch như sau:

 W: Xin chào. Gần đây tôi đã mua một túi chống sốc cho máy tính xách tay của mình trên trang Web của bạn. Tuy nhiên, tôi muốn đổi nó. Cái tôi đã mua quá nhỏ.

M: Miễn là món đồ đó không bị hỏng, chúng tôi rất vui được đổi nó cho bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ phải trả thêm phí vận chuyển và phí xử lý liên quan đến yêu cầu của mình.

W: Không vấn đề gì. Tôi cũng hy vọng bạn có thể giúp tôi xác định túi nào sẽ phù hợp với máy tính của tôi.

M: Nếu bạn cung cấp tên thương hiệukiểu máy tính xách tay của mình, tôi có thể tra cứu mã hàng thích hợp. Sau đó, bạn có thể sử dụng mã để tìm kiếm sản phẩm trên trang Web của chúng tôi.

 Một số từ vựng phổ biến liên quan đến việc hoàn tiền và thay đổi đơn hàng:

In stock

Chức năng ngữ pháp: tính từ

Định nghĩa: còn hàng

Cụm từ trái nghĩa: be out of stock: hết hàng

Trong trường hợp cửa hàng đã hết hàng, hoặc kệ hàng không còn hàng nữa, người nhân viên sẽ “restock” (nhập lại hàng, bổ sung hàng)

Ví dụ:

 • We don't have any painting brushes in stock. (Chúng tôi không còn bất kỳ cọ vẽ tranh nào trong kho.)

 • The supermarket monitors what it sells prior to Christmas to restock shelves immediately afterward. (

  Siêu thị giám sát những gì họ bán trước Giáng sinh để bổ sung lại các kệ hàng ngay sau đó.)

Payment method /ˈpeɪ.mənt ˈmeθ.əd/

Chức năng ngữ pháp: cụm danh từ ghép, “method” là danh từ đếm được.

Định nghĩa: phương thức thanh toán

Ví dụ: Depending on your payment method, you'll get different fees.(Tùy thuộc vào phương thức thanh toán của bạn, bạn sẽ nhận được các khoản phí khác nhau.)

Returns policy /rɪˈtɜrnz ˈpɑː.lə.si/

Chức năng ngữ pháp: cụm danh từ ghép, “policy” là danh từ đếm được.

Định nghĩa: chính sách hoàn trả

Ví dụ: I like this store as it has great returns policy and offers reasonable prices. (Tôi thích cửa hàng này vì nó có chính sách hoàn trả tuyệt vời và cung cấp giá cả hợp lý.)

tu-vung-trong-toeic-listening-part-3-p2-prices

Customer service /ˌkʌs.tə.mɚ ˈsɝː.vɪs/

Chức năng ngữ pháp: cụm danh từ ghép không đếm được

Tiếng Anh-Anh thường dùng: customer services

Định nghĩa: dịch vụ chăm sóc khách hàng

Ví dụ: They're a huge company, known for their terrible customer service. (Họ là một công ty lớn, nổi tiếng với dịch vụ chăm sóc khách hàng rất tệ.)

Eligible /ˈel.ə.dʒə.bəl/

Chức năng ngữ pháp: tính từ

Định nghĩa: đáp ứng đủ điều kiện/ đủ điều kiện

Ví dụ: Only people over 18 are eligible to vote. (Chỉ những người trên 18 tuổi mới đủ điều kiện để bỏ phiếu.)

Price tag /ˈpraɪs ˌtæɡ/

Chức năng ngữ pháp: cụm danh từ ghép, “tag” là danh từ đếm được

Định nghĩa: bảng giá

Ví dụ: How much is it? I can't find the price tag. (Cái này giá bao nhiêu? Tôi không tìm được bảng giá.)

Store credit /ˈstɔːr ˌkred.ɪt/

Tiếng Anh – Anh sử dụng “credit note”

Chức năng ngữ pháp: danh từ đếm được

Định nghĩa: phiếu đổi hàng (khi khách hàng không hài lòng với một sản phẩm, phiếu đổi hàng có thể được sử dụng để đổi lấy sản phẩm khác có giá trị tương đương).

Ví dụ: Any orders canceled after the grace period will receive store credit only. (Bất kỳ đơn hàng nào bị hủy sau thời gian gia hạn sẽ chỉ nhận được phiếu đổi hàng của cửa hàng.)

Damaged goods /ˈdæm.ɪdʒd ɡʊdz/

Chức năng ngữ pháp: cụm danh từ ghép luôn dùng ở dạng số nhiều

Định nghĩa: hàng hóa bị hư hại

Ví dụ: They're selling off damaged goods at reduced prices. (Họ đang bán bớt hàng hóa bị hư hỏng với giá giảm.)

Original packaging /əˈrɪdʒ.ən.əl ˈpæk.ɪ.dʒɪŋ/

Chức năng ngữ pháp: cụm danh từ ghép không đếm được.

Định nghĩa: bao bì gốc, bao bì ban đầu

Ví dụ: You must return with it in its original packaging. (Bạn phải trả lại với nó trong bao bì ban đầu của nó.)

Purchase /ˈpɝː.tʃəs/

Chức năng ngữ pháp: danh từ đếm được hoặc động từ.

Định nghĩa:

 • Nghĩa danh từ: đơn hàng/ việc mua hàng

Ví dụ: How do you wish to pay for your purchases? (Bạn muốn thanh toán cho đơn hàng bằng cách nào?)

 •  Nghĩa động từ: mua

Các từ đồng nghĩa: buy, acquire, pick sth up

Ví dụ: Tickets must be purchased two weeks in advance. (Vé phải được mua trước hai tuần.)

Warranty /ˈwɔːr.ən.t̬i/

Chức năng ngữ pháp: cụm danh từ ghép không đếm được.

Định nghĩa: sự bảo hành

Từ đồng nghĩa: guarantee (n): sự bảo đảm

Ví dụ: The warranty covers the car mechanically for a year, with unlimited mileage. (Bảo hành máy móc xe trong một năm, không giới hạn số dặm đi được.)

Refund /ˈriː.fʌnd/

Chức năng ngữ pháp: danh từ đếm được

Định nghĩa: tiền hoàn trả khi mua một sản phẩm không vừa ý.

Các cụm từ đi kèm:

 • Ask for/demand a refund: yêu cầu hoàn lại tiền

 • Be got/given a refund: nhận được tiền hoàn trả

 • Partial / full refund: hoàn tiền một phần/ hoàn tiền toàn bộ

Ví dụ: I took the radio back to the shop and asked for a refund. (Tôi mang máy radio trở lại cửa hàng và yêu cầu hoàn lại tiền.)

Receipt /rɪˈsiːt/

Chức năng ngữ pháp: danh từ đếm được

Định nghĩa: biên lai

Cụm từ đồng nghĩa: sales slip/ proof of purchase

Ví dụ: Make sure you are given a receipt for everything you buy. (Hãy đảm bảo rằng bạn được cung cấp biên lai cho mọi thứ bạn mua.)

Từ vựng liên quan đến đơn đặt hàng và giá cả

Dưới đây là một đoạn hội thoại về chủ đề này được trích dẫn từ sách ETS 2021.

Những từ vựng được gạch dưới là những từ quan trọng cần quan tâm để có thể hiểu được nội dung căn bản của đoạn hội này.

 M: Good morning, Allston Mechanical, this is Pierre speaking.

W: Hi, this is Luisa. I'm calling from Truman Power Tools.

M: Oh, you ordered machine parts from us, right?

W: Right, components for our new electric drill.

M: Were you satisfied with them?

W: Yeah, they were great. We were really happy with how the drill performed in the product tests.

M: Glad to hear it. So are you ready to start production?

W: That’s why I’m calling. We’re ready to move to full production, so we’re going to need a large order of those parts. Could you tell me about your bulk discount?

M: Sure. Hold on while I get you the details.

Đoạn hội thoại trên được dịch như sau:

M: Chào buổi sáng, Allston Mechanical, Pierre xin nghe.

W: Xin chào, tôi là Luisa. Tôi gọi từ Truman Power Tools.

M: Ồ, bạn đã đặt hàng các bộ phận máy từ chúng tôi, phải không?

W: Đúng vậy, các bộ phận cho máy khoan điện mới của chúng tôi.

M: Bạn có hài lòng với chúng không?

W: Vâng, chúng rất tốt. Chúng tôi thực sự hài lòng với cách máy khoan hoạt động trong các thử nghiệm sản phẩm.

M: Rất vui khi nghe điều đó. Vì vậy, bạn đã bắt đầu sản xuất chưa?

W: Đó là lý do tại sao tôi gọi. Chúng tôi đã sẵn sàng chuyển sang sản xuất toàn bộ, vì vậy chúng tôi sẽ cần một lượng lớn các bộ phận đó. Bạn có thể cho tôi biết về chiết khấu cho đơn hàng số lượng lớn không?

M: Chắc chắn rồi. Hãy chờ máy trong khi tôi lấy cho bạn thông tin chi tiết.

 

Một số từ vựng phổ biến liên quan đến đơn đặt hàng và giá cả:

Invalid /ɪnˈvæl.ɪd/

Chức năng ngữ pháp: tính từ

Định nghĩa: không hợp lệ hoặc không được chấp nhận một cách chính thức.

Cụm từ đi kèm: become invalid: trở nên không hợp lệ.

Ví dụ: I'm afraid your driving licence is invalid in Eastern Europe. (Tôi e rằng giấy phép lái xe của bạn khộng hợp lệ ở Đông Âu.)

Courier  /ˈkʊr.i.ɚ/

Chức năng ngữ pháp: danh từ đếm được

Định nghĩa: cá nhân hoặc một công ty chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa (người đưa thư hoặc công ty chuyển phát).

Cụm từ đi kèm: a courier service/company/firm: một dịch vụ/công ty chuyển phát.

Ví dụ: We can send the document by courier. (Chúng ta có thể gửi tài liệu qua dịch vụ chuyển phát.)

Invoice /ˈinvois/

Chức năng ngữ pháp: danh từ đếm được

Định nghĩa: hóa đơn (một văn bản được đính kèm với sản phẩm, nêu thông tin chi tiết về giá cả và số lượng)

Cụm từ đi kèm:

Issue/send/submit an invoice: phát hành/ gửi/ nộp một hóa đơn.

Ví dụ: Invoices must be submitted by the 24th of every month. (Các hóa đơn phải được nộp trước ngày 24 mỗi tháng.)

Run out (of)

Chức năng ngữ pháp: cụm động từ

Định nghĩa: hết, cạn kiệt

Ví dụ: We have run out of printing paper, so I think we should order more immediately. (Chúng ta đã hết giấy in, vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên đặt hàng thêm ngay lập tức.)

tu-vung-trong-toeic-listening-part-3-p2-printing-paper,

Supplier  /səˈplaɪ.ɚ/

Chức năng ngữ pháp: danh từ đếm được

Định nghĩa: nhà cung cấp

Các cụm từ đi kèm:

 • supplier of sth to sb/sth: nhà cung cấp sản phẩm gì cho ai

Ví dụ: The company is a supplier of software to the film industry. (Công ty là nhà cung cấp phần mềm cho ngành công nghiệp điện ảnh.)

 • leading/main/key supplier: nhà cung cấp hàng đầu, nhà cung cấp chính.

Ví dụ: They used to be a leading supplier of medical equipment. (Họ từng là nhà cung cấp thiết bị y tế hàng đầu.)

Brochure /broʊˈʃʊr/

Chức năng ngữ pháp: danh từ đếm được

Định nghĩa: tập san (một quyển tạp chí nhỏ bao gồm hình ảnh và thông tin về sản phẩm).

Các từ có nghĩa tương đồng với “brochure”: leaflet, pamphlet, booklet.

Ví dụ: Enclosed is a brochure that highlights the benefits that you can receive as a corporate donor. (Kèm theo đó là một tập tài liệu nêu bật những lợi ích mà bạn có thể nhận được với tư cách là nhà tài trợ của công ty.)

Discount /ˈdiskaunt/

Chức năng ngữ pháp: danh từ đếm được hoặc động từ.

Định nghĩa:

 • Nghĩa danh từ: tiền khấu trừ, sự khấu trừ (giá giảm so với giá bình thường).

Ví dụ: They offer a ten percent discount on travel for students. (Họ cung cấp giảm giá mười phần trăm khi đi du lịch cho sinh viên.)

 • Nghĩa động từ: giảm (giá)

Ví dụ: The airline has discounted domestic fares. (Hãng hàng không đã giảm giá vé nội địa.)

Các cụm từ đi kèm: discounted price/rate: giá được giảm

Online shopping cart

Chức năng ngữ pháp: cụm danh từ

Định nghĩa: giỏ hàng trực tuyến

Ví dụ: There are 3 items in your online shopping cart. (Có 3 món hàng trong giỏ hàng trực tuyến của bạn.)

Sales tax /ˈseɪlz ˌtæks/

Chức năng ngữ pháp: danh từ đếm được thường được dùng dưới dạng số ít.

Định nghĩa: thuế thương vụ (một loại thuế đánh vào mọi giao dịch mua bán và phổ biến tại Mỹ. Đây là một loại thuế tiêu thụ vì người tiêu thụ phải trả khoản tiền này khi mua một món hàng hay một dịch vụ)

Cụm từ đi kèm: a local/national/state sales tax: thuế thương vụ địa phương/quốc gia/tiểu bang.

Ví dụ: The regional plan calls for a 2% sales tax on gasoline. (Kế hoạch khu vực yêu cầu đánh thuế thương vụ 2% đối với xăng.)

Buy in bulk

Chức năng ngữ pháp: cụm động từ

Định nghĩa: mua hàng số lượng lớn

Ví dụ: Buy in bulk, and plan your meals to make the biggest savings. (Hãy mua số lượng lớn và lên kế hoạch cho bữa ăn của bạn để tiết kiệm nhiều nhất.)

Distributor /dɪˈstrɪb.jə.t̬ɚ/

Chức năng ngữ pháp: danh từ đếm được

Định nghĩa: nhà phân phối

Các cụm từ đi kèm:

 • distributor of sth: nhà phân phối sản phẩm…

Ví dụ: For the past twenty years, they have been the country's leading distributor of household appliances. (Trong hai mươi năm qua, họ là nhà phân phối thiết bị gia dụng hàng đầu của đất nước.)

 • Exclusive/sole distributor: nhà phân phối độc quyền/duy nhất

Ví dụ: We have appointed the company as the sole distributor of our goods in Japan. (Chúng tôi đã chỉ định công ty làm nhà phân phối duy nhất hàng hóa của chúng tôi tại Nhật Bản.)

Order /ˈɔːr.dɚ/

Chức năng ngữ pháp: danh từ đếm được hoặc động từ.

Định nghĩa:

 • Nghĩa danh từ: đơn đặt hàng

Các cụm từ đi kèm:

 • place an order: đặt 1 đơn hàng

 • purchase order: đơn mua hàng

 • special order: đơn hàng đặt biệt

Ví dụ: I would like to place an order. (Tôi muốn đặt một đơn hàng.)

 • Nghĩa động từ: gọi món, đặt hàng

Ví dụ: I ordered some pasta and a mixed salad. (Tôi gọi mì ống và salad trộn.)

Track /træk/

Chức năng ngữ pháp: động từ

Định nghĩa: theo dõi

Cụm từ đi kèm: track a shipment: theo dõi một đơn hàng

Ví dụ: You can visit our website and enter the product code to track your shipment. (Bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi và nhập mã sản phẩm để theo dõi đơn hàng của mình.)

Coupon /ˈkuːpon/

Chức năng ngữ pháp: danh từ đếm được

Định nghĩa: phiếu mua hàng, phiếu thưởng

Ví dụ: If you collect ten coupons from the newspaper, you can get a free beach towel. (Nếu bạn thu thập được mười phiếu giảm giá từ tờ báo, bạn có thể nhận được một chiếc khăn tắm biển miễn phí.)

Từ vựng liên quan đến phàn nàn của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ

Dưới đây là một đoạn hội thoại về chủ đề này được trích dẫn từ sách ETS 2020.

Những từ vựng được gạch dưới là những từ quan trọng cần quan tâm để có thể hiểu được nội dung căn bản của đoạn hội này.

M: I bought this computer just the other day, but I think it may be defective. The operating system software has frozen on me several times already.

W: Well—freezes are common during setup, and there's an easy fix for that. We do offer technical support for a small fee, if you're interested.

M: Isn't that included in my insurance package?

W: Oh—you bought our insurance! Yes, technical support is one of the benefits. What's your phone number, please? I can pull up your policy with that number.

M: It's 555-0144.

Đoạn hội thoại trên được dịch như sau:

M: Tôi mới mua chiếc máy tính này vào ngày hôm trước, nhưng tôi nghĩ nó có thể bị lỗi. Phần mềm hệ điều hành đã bị đóng băng vài lần rồi.

W: Oh — hiện tượng đóng băng thường xảy ra trong quá trình thiết lập và có một cách dễ dàng để khắc phục điều đó. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật với một khoản phí nhỏ, nếu bạn quan tâm.

M: Cái đó không có trong gói bảo hiểm của tôi sao?

W: Ồ — bạn đã mua bảo hiểm của chúng tôi! Có, hỗ trợ kỹ thuật là một trong những lợi ích. Xin vui lòng cho biết số điện thoại của bạn là gì? Tôi có thể lấy thông tin về hợp đồng bảo hiểm của bạn với số điện thoại đó.

M: Đó là 555-0144.

Một số từ vựng phổ biến liên quan đến phàn nàn của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.

 Defective /dɪˈfektɪv/

Chức năng ngữ pháp: tính từ

Định nghĩa: bị lỗi, có thiếu sót

Ví dụ: I had to return the electric kettle because it was defective. (Tôi đã phải trả lại ấm điện vì nó bị lỗi.)

Apologize /əˈpɑː.lə.dʒaɪz/

Chức năng ngữ pháp: động từ

Định nghĩa: xin lỗi

Từ đồng nghĩa: apologize for sth bằng nghĩa với “say sorry” hoặc “express regret”.

Ví dụ: I must apologize to Isobel for my lateness. (Tôi phải xin lỗi Isobel vì sự trễ nãi của mình.)

Demand /dɪˈmænd/

Chức năng ngữ pháp: danh từ đếm được hoặc động từ

Định nghĩa:

 • Nghĩa danh từ: nhu cầu (bằng nghĩa với “need”)

Các cụm từ đi kèm:

 • increasing/rising/growing demand: nhu cầu tăng

 • declining/falling/slowing demand: nhu cầu giảm

 • high/strong/huge demand: nhu cầu lớn

Ví dụ: There was weak demand for imported goods last month. (Nhu cầu hàng nhập khẩu thấp trong tháng trước.)

 •  Nghĩa động từ: yêu cầu (bằng nghĩa với “request”, “ask for”)

Ví dụ: I demanded an explanation. (Tôi đã yêu cầu một lời giải thích.)

tu-vung-trong-toeic-listening-part-3-p2-explanation

Feedback /ˈfiːd.bæk/

Chức năng ngữ pháp: danh từ không đếm được

Định nghĩa: phản hồi

Cụm từ đi kèm:

 • positive/negative feedback: phản hồi tích cực/tiêu cực

 • a feedback form/questionnaire/survey: một mẫu/bảng câu hỏi khảo sát/bài khảo sát ý kiến phản hồi

 • give sb feedback (on/about sth): cho ai đó phản hồi về cái gì

Ví dụ: There was a lot of positive feedback which was very encouraging. (Đã có rất nhiều phản hồi tích cực, rất đáng khích lệ.)

Fix /fɪks/

Chức năng ngữ pháp: động từ

Định nghĩa: sửa chữa, khắc phục

Lưu ý: từ “fix” có rất nhiều nghĩa khác nhau, nhưng trong chủ đề này, “sửa chữa” được sử dụng phổ biến.

Từ đồng nghĩa: repair

Ví dụ: They couldn't fix my old computer, so I bought a new one. (Họ không thể sửa máy tính cũ của tôi, vì vậy tôi đã mua một cái mới.)

Frustrated /ˈfrʌs.treɪ.t̬ɪd/

Chức năng ngữ pháp: tính từ

Định nghĩa: cảm thấy thất vọng, khó chịu

Các từ đồng nghĩa: annoyed, irritated, angry

Ví dụ: Are you feeling frustrated in your present job? (Bạn có đang cảm thấy thất vọng trong công việc hiện tại?)

Helpful /ˈhelp.fəl/

Chức năng ngữ pháp: tính từ

Định nghĩa: có ích; sẵn lòng giúp đỡ

Ví dụ: She's such a pleasant, helpful waitress. (Cô ấy là một nhân viên phục vụ dễ chịu và hữu ích.)

Inconvenience /ˌɪn.kənˈviːn.jəns/

Chức năng ngữ pháp: danh từ không đếm được

Định nghĩa: sự bất tiện

Ví dụ: I apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience. (Tôi xin lỗi vì sự bất tiện mà điều này có thể gây ra và cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn.)

Issue /ˈɪʃ.uː/ hoặc /ˈɪs.juː/

Chức năng ngữ pháp: danh từ đếm được

Định nghĩa: vấn đề

Từ đồng nghĩa: problem, matter

Các cụm từ được sử dụng:

environmental/ethical/personal issues: vấn đề môi trường/đạo đức/cá nhân

Ví dụ: As employers, we need to be seen to be addressing these issues sympathetically. (Với tư cách là người sử dụng lao động, chúng ta cần được nhìn nhận giải quyết những vấn đề này một cách cảm thông)

Malfunction /ˌmælˈfʌŋk.ʃən/

Chức năng ngữ pháp: danh từ đếm được hoặc động từ

Định nghĩa:

 • Nghĩa danh từ: tình trạng máy móc thiết bị không hoạt động được như bình thường (trục trặc)

Các cụm từ đi kèm:

 • a technical/mechanical/electrical malfunction: lỗi kĩ thuật/cơ khí/về điện

 • a computer/equipment/system(s) malfunction: lỗi máy tính/thiết bị/hệ thống

Ví dụ: Unfortunately, due to hardware malfunctions, only a limited number of experiments were performed. (Thật không may, do trục trặc phần cứng, chỉ có một số thử nghiệm hạn chế được thực hiện.)

 • Nghĩa động từ: lỗi hoạt động, hoạt động sai

Từ đồng nghĩa: break/ break down

Từ trái nghĩa: function/work

Ví dụ: The equipment malfunctions at temperatures below freezing. (Thiết bị hoạt động sai ở nhiệt độ dưới mức đóng băng.)

Solution /səˈluː.ʃən/

Chức năng ngữ pháp: danh từ đếm được

Định nghĩa: giải pháp cho một vấn đề

Các cụm từ thường được sử dụng:

 • a solution to/for sth: giải pháp cho…

 • find/have/offer a solution: tìm/có/cung cấp một giải pháp

 • a good/acceptable/ideal solution: một giải pháp tốt/chấp nhận được/lý tưởng

Ví dụ: Whether lawmakers can find an acceptable solution is unclear. (Liệu các nhà làm luật có thể tìm ra một giải pháp chấp nhận được hay không vẫn chưa rõ ràng.)

Technician /tekˈnɪʃ.ən/

Chức năng ngữ pháp: danh từ đếm được

Định nghĩa: kĩ thuật viên (thường làm trong lĩnh vực cơ khí hoặc khoa học)

Các cụm từ thường được sử dụng:

a lab/computer/electrical technician: kĩ thuật viên phòng thí nghiệm/máy tính/điện tử

Ví dụ: A technician has come to repair the air conditioner. (Một thuật viên đã đến sửa máy điều hòa.)

tu-vung-trong-toeic-listening-part-3-p2-technician

Bài tập vận dụng

Dưới đây là một số câu bài tập vận dụng giúp người học ghi nhớ những từ vựng đã được giới thiệu từ bài viết.

Bài tập 1

Nối các định nghĩa với từ vựng thích hợp:

1. has a fault and does not work correctly

2. a written promise from a company to repair or replace a product that develops a fault within a particular period of time

3. an amount of money that is given back to you, especially because you are not happy with a product or service that you have bought

4. to buy something

5. something such as a piece of paper or message proving that money, goods, or information have been received.

(A)  defective

(B)  purchase

(C)  receipt

(D)  warranty

(E)  refund

Bài tập 2

Chọn từ phù hợp trong ngoặc để hoàn thành cụm từ.

1. (issue/do) an invoice

2. (place/put) an order

3. buy in (bulk/large)

4. (track/follow) a shipment

5. a (feedback/response) survey

Bài tập 3

Chọn những từ phù hợp trong số những từ được cho sẵn và điền vào chỗ trống thích hợp.

solutions

frustrated

demand

sales tax

helpful

inconvenience

malfunction

apologize

technician

invoice

 

1.    They help him talk through your problems but they don't give you any_____________.

2.    Many customers have complained about the _________ of our new clock after a few days of use.

3.    He made several _________ suggestions in the meeting today.

4.    There is an increasing _______ for solar energy due to the high cost of fuel energy. 

5.    After finishing school and national service he worked as an electronics _________.

Đáp án

Bài tập 1: 1 – A, 2 – D, 3 – E, 4 – B, 5 – C.  

Dịch nghĩa:

1. defective - có lỗi và không hoạt động chính xác

2. warranty - cam kết bằng văn bản từ một công ty về việc sửa chữa hoặc thay thế một sản phẩm bị lỗi trong một khoảng thời gian cụ thể

3. refund - một khoản tiền được trả lại cho bạn, đặc biệt là vì bạn không hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã mua

4. peurchase - mua một cái gì đó

5. receipt - một cái gì đó chẳng hạn như một mảnh giấy hoặc tin nhắn chứng minh rằng tiền, hàng hóa hoặc thông tin đã được nhận.

Bài tập 2:

1.    issue an invoice: phát hành hóa đơn

2.    place an order: đặt một đơn hàng

3.    buy in bulk: mua số lượng lớn

4.    track a shipment: theo dõi một đơn hàng

5.    a feedback survey: một bài khảo sát về ý kiến phản hồi

Bài tập 3:

1. (solutions) Họ giúp anh ấy thảo luận về vấn đề nhưng họ không đưa ra bất kỳ giải pháp nào cho anh ấy.

2. (malfunction) Nhiều khách hàng đã phàn nàn về việc đồng hồ mới của chúng tôi bị hỏng hóc sau vài ngày sử dụng.

3. (helpful) Anh ấy đã đưa ra một số đề xuất hữu ích trong cuộc họp ngày hôm nay.

4. (demand) Nhu cầu sử dụng năng lượng mặt trời ngày càng tăng do chi phí năng lượng nhiên liệu cao.

5. (technician) Sau khi học xong và phục vụ quốc gia, anh ấy làm kỹ thuật viên điện tử.

Tổng kết

Bài viết đã cung cấp cho người học một số từ vựng quan trọng liên quan đến chủ đề mua sắm thường xuất hiện trong phần 3 của đề thi TOEIC Listening. Tác giả hy vọng rằng, bài viết này sẽ giúp người đọc có cải thiện điểm số ở phần thi này.

Trong bài viết tiếp theo liên quan đến chủ đề về trường từ vựng sử dụng trong đề thi TOEIC, tác giả sẽ giới thiệu đến người đọc những từ vựng phổ biến liên quan đến chủ đề cuộc sống hàng ngày được sử dụng trong Part 3.

Người học cần chứng chỉ TOEIC gấp để tốt nghiệp, bổ sung hồ sơ tuyển dụng hay cơ hội thăng tiến. Tham khảo khóa học luyện thi TOEIC cấp tốc đạt điểm cao trong thời gian ngắn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu