1. Đối tượng

Người học chưa có nền tảng tiếng Anh đầy đủ, hoặc nắm được một số kiến thức rời rạc về ngôn ngữ, chỉ đủ để đọc/nghe thông tin đơn giản.

2. Mục tiêu khóa học

Học viên có nền tảng từ vựng - phát âm - ngữ pháp để có thể đọc/nghe hiểu một số hướng dẫn và yêu cầu đơn giản trong công việc và có kiến thức nền tảng để chuẩn bị cho khóa 550.

3. Nội dung chương trình

Thời lượng: 16 buổi; 2h/buổi

Cấu trúc:

 • Phần nghe (7 buổi)
 • Phần đọc (9 buổi)

Tài liệu sử dụng: (sử dụng cho cả 2 phần, có chọn lọc lại nội dung).

TOEIC 450
LessonMục tiêu - Nội dung
1
Mục tiêu
 • Nắm được cấu trúc đề thi và cách làm bài.
 • Biết cách phân tích tranh và dự đoán các phương án.
 • Biết được những cấu trúc ngữ pháp thường được dùng để miêu tả tranh.
 • Làm quen và ghi nhớ những cụm từ vựng và cách diễn đạt phổ biến khi miêu tả.
 • Biết áp dụng kiến thức vào bài luyện tập.
Nội dung

Part 1

 • Giới thiệu về cấu trúc đề thi phần 1.
 • Giới thiệu các dạng tranh.
  • Tranh với người làm trọng tâm
  • Tranh với vật/cảnh vật làm trọng tâm
 • Bổ sung từ vựng phổ biến sử dụng để miêu tả tranh.
 • Bài tập vận dụng
2
Mục tiêu
 • Nắm được các quy tắc về sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ trong câu
 • Ứng dụng kiến thức để làm bài
 • Làm quen với dạng bài thư từ trong part 6
Nội dung

Part 5

 • Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Part 6

Part 6

 • Thư từ
3
Mục tiêu
 • Nắm được cấu trúc đề thi và cách làm bài part 2
 • Phân biệt được các câu hỏi thông tin và biết được một số cách trả lời phù hợp với từng loại câu hỏi.
 • Biết cách vận dụng kiến thức vào làm bài thi.
Nội dung

Part 2

 • Giới thiệu về cấu trúc đề thi phần 2
 • Tìm hiểu về câu hỏi thông tin
  • who
  • what/which
  • when/where
  • how/why
 • Bài tập vận dụng
4
Mục tiêu
 • Nắm được các dấu hiệu nhận biết, đặc điểm về cách sử dụng, cấu trúc của các thì đơn, tiếp diễn, hoàn thành
 • Ứng dụng kiến thức về Thì để làm bài
 • Làm quen với dạng bài thông báo trong part 6
Nội dung

Part 5

 • Thì động từ

Part 6

 • Thông báo
5
Mục tiêu
 • Phân biệt được các dạng câu hỏi và biết được cách trả lời với từng dạng.
 • Biết cách vận dụng kiến thức vào làm bài thi.
Nội dung

Part 2

 • Tìm hiểu về các dạng câu hỏi khác
  • Câu hỏi YES/NO
  • Câu hỏi đuôi
  • Câu hỏi lựa chọn “or”
  • Phát biểu khẳng định
 • Bài tập vận dụng
6
Mục tiêu
 • Hiểu định nghĩa danh từ và nhận biết danh từ đếm được – số ít và số nhiều; danh từ không đếm được, chức năng của danh từ.
 • Phân biệt được các loại đại từ, hiểu rõ vai trò và vị trí của các đại từ trong câu.
 • Làm quen với dạng bài báo trong part 6
Nội dung

Part 5

 • Danh từ, đại từ, tính từ sở hữu

Part 6

 • Bài báo
7
Mục tiêu
 • Nắm được cấu trúc đề thi và cách làm bài part 3.
 • Làm quen với các dạng bài hội thoại và học từ vựng theo chủ đề.
 • Biết cách vận dụng kiến thức vào làm bài thi.
Nội dung

Part 3

 • Giới thiệu về cấu trúc đề thi phần 3
 • Từ vựng theo chủ đề:
  • Hoạt động kinh doanh
  • Vấn đề cá nhân
  • Trang thiết bị văn phòng
 • Bài tập vận dụng
8
Mục tiêu
 • Hiểu vai trò và vị trí của dạng động từ nguyên thể.
 • Làm quen với dạng email trong part 7
 • Hiểu và áp dụng được kỹ năng skimming và scanning
Nội dung

Part 5

 • Dạng động từ nguyên thể (To-infinitive)

Part 7

 • Emails
9
Mục tiêu
 • Làm quen với các dạng bài hội thoại và học từ vựng theo chủ đề.
 • Biết cách vận dụng kiến thức vào làm bài thi.
Nội dung

Part 3

 • Từ vựng theo chủ đề:
  • Sự kiện
  • Chuyến đi du lịch/công tác
  • Tình huống tại nơi công cộng
 • Bài tập vận dụng
10
Mục tiêu
 • Hiểu vai trò, vị trí của danh động từ.
 • Làm quen với dạng bài quảng cáo trong part 7
 • Luyện tập kỹ năng skimming và scanning
Nội dung

Part 5

 • Danh động từ (Gerund)

Part 7

 • Quảng cáo
11
Mục tiêu
 • Nắm được cấu trúc đề thi và cách làm bài part 4
 • Làm quen với các dạng bài độc thoại và học từ vựng theo dạng bài.
 • Biết cách vận dụng kiến thức vào làm bài thi.
Nội dung

Part 4

 • Giới thiệu về cấu trúc đề thi phần 4
 • Từ vựng theo dạng bài:
  • Tin nhắn thoại
  • Thông báo tại nơi công cộng
  • Quảng cáo
 • Bài tập vận dụng
12
Mục tiêu
 • Hiểu vai trò, vị trí của phân từ.
 • Làm quen với dạng bài báo trong part 7
 • Luyện tập kỹ năng skimming và scanning
Nội dung

Part 5

 • Phân từ (Participle)

Part 7

 • Bài báo
13
Mục tiêu
 • Làm quen với các dạng bài độc thoại và học từ vựng theo dạng bài.
 • Biết cách vận dụng kiến thức vào làm bài thi.
Nội dung

Part 4

 • Giới thiệu về cấu trúc đề thi phần 4
 • Từ vựng theo dạng bài:
  • Tin phát thanh
  • Họp kinh doanh
  • Diễn thuyết và phát biểu
 • Bài tập vận dụng
14
Mục tiêu
 • Hiểu định nghĩa, dạng thức, các loại và vị trí tính từ và trạng từ trong mệnh đề.
 • Nắm được các đặc điểm về cấu trúc và cách sử dụng của câu so sánh.
 • Làm quen với dạng bài tin nhắn trong part 7
 • Luyện tập kỹ năng skimming và scanning
Nội dung

Part 5

 • Tính từ và trạng từ
 • Cấu trúc so sánh

Part 7

 • Tin nhắn
15
Mục tiêu
 • Phân biệt và sử dụng được các loại giới từ và liên từ
 • Làm quen với dạng bài kết hợp 2 đoạn văn bản
 • Tìm hiểu về cách xử lý dạng câu hỏi kết hợp
Nội dung

Part 5

 • Liên từ và giới từ

Part 7

 • Đoạn văn bản đôi
16
Mục tiêu
 • Nắm được các đặc điểm về cấu trúc và cách sử dụng của mệnh đề quan hệ với các đại từ quan hệ.
 • Làm quen với dạng bài kết hợp 3 đoạn văn bản
 • Luyện tập xử lý dạng câu hỏi kết hợp
Nội dung

Part 5

 • Mệnh đề quan hệ

Part 7

 • Đoạn văn bản ba

Cam kết chất lượng

 1. Kiểm tra trình độ đầu vào chính xác và miễn phí: ZIM đánh giá chính xác trình độ của học viên trước khi xếp lớp

 2. Học thử trải nghiệm khách quan trước khi đăng ký: Học viên an tâm thử nghiệm trước khi quyết định đăng ký học

 3. Cam kết đảm bảo đầu ra Zero-risk uy tín: Học viên được đào tạo lại miễn phí nếu không đạt đầu ra

 4. Hệ thống học liệu hoàn thiện và phương pháp giảng dạy cá nhân hoá: đảm bảo học viên được trải nghiệm chất lượng chuyên môn tốt nhất

Giảng viên khoá TOEIC 450

Giảng viên trình độ tối thiểu 950 TOEIC. Giảng viên tại ZIM có trình độ chuyên môn ưu tú và đã tham gia các dự án phát triển nguồn học liệu và phương pháp sư phạm tại ZIM

Lịch học khóa TOEIC 450

Khoá họcCơ sởKhai giảngCa họcBuổi học


Đánh giá của học viên

Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu