Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie chart ngày 19/12/2020

Pie chart: The charts below show the differences in how people in 3 countries learned English in 2010 and 2015.
ZIM Academy
11/01/2022
bai mau ielts writing task 1 dang pie chart ngay 19122020

Đề bài IELTS Writing Task 1 ngày 19/12/2020

The charts below show the differences in how people in 3 countries learned English in 2010 and 2015.

IELTS Writing Task 1 Chart 2020-12-19 -01

Đọc thêm: Tổng hợp và giải đề thi thật IELTS Writing 2020

Phân tích đề bài

  • Dạng bài: Biểu đồ tròn (Pie chart).
  • Đối tượng đề cập: phần trăm số người học tiếng Anh ở các lớp khác nhau ở ba nước vào năm 2010 và năm 2015.
  • Thì sử dụng: quá khứ đơn.

Phân tích chi tiết

Đoạn tổng quát

  • Phần trăm người học tiếng Anh online tăng ở cả ba nước, trong khi đó số liệu cho lớp học buổi tối giảm, đặc biệt là ở nước B.
  • Không có số liệu người ở nước C đi nước ngoài để học tiếng Anh, trong khi đó đây là lựa chọn phổ biến ở nước A và B.

Thân bài 1

  • Năm 2010, 94% người học tiếng Anh ở nước C tham gia các lớp học tiếng Anh buổi tối, so với 70% ở nước A và 72% ở nước B. 
  • Ngược lại, không có người học tiếng Anh nào ở nước C chọn đi du học trong khi số liệu ở nước A và B lần lượt là 25% và 20%. Tỷ lệ người học tiếng Anh trực tuyến dưới 10% ở tất cả các quốc gia (5% ở quốc gia A, 8% ở quốc gia B và 6% ở quốc gia C).

Thân bài 2

  • Sau 5 năm, đã có những thay đổi đáng kể về tỷ lệ người học trực tuyến, trong đó đáng chú ý nhất là mức tăng gấp 4 lần lên 32% ở quốc gia B. Con số của quốc gia A và C cũng tăng lên lần lượt là 10% và 15%. 
  • Ngược lại, tỷ lệ người đến lớp học buổi tối có xu hướng giảm, giảm 3% ở quốc gia A, 24% ở quốc gia B và 12% ở quốc gia C. Các con số về người học tiếng Anh ở nước ngoài không thay đổi nhiều, vẫn ở mức khoảng 20% và cao hơn ở quốc gia A và B trong khi quốc gia C chỉ tăng nhẹ 3%.

Bài mẫu tham khảo

The pie charts illustrate the proportions of people learning English in different countries in 2010 and 2015.

In general, the percentage of people learning English online increased in all countries while the opposite was true for those attending evening classes, especially in country B. In addition, no one went abroad to learn English in country C in 2010 while this choice was fairly popular in the other two countries.

In 2010, 94% of English learners in country C attended evening English classes, compared to 70% in country A and 72% in country B. In contrast, no English learners in country C chose to study abroad while the figures in country A and B were 25% and 20%, respectively. The proportions of people learning English online were under 10% in all countries (5% in country A, 8% in country B and 6% in country C).

After 5 years, there were significant changes in the percentage of people learning online, with the most noticeable being a fourfold increase to 32% in country B. The figures for country A and C also rose to 10% and 15%, respectively. Conversely, the percentage of people going to evening classes saw a downward trend, with a drop of 3% in country A, 24% in country B and 12% in country C. The figures for people learning English abroad did not change much as they remained at around 20% and higher in country A and B while country C saw a small increase of just 3%.

(249 words)

Để biết thêm những phương pháp các dạng bài IELTS Writing task 1 hoàn chỉnh với những cấu trúc mạch lạc bạn có thể tham khảo khóa học IELTS Intermediate – Khóa luyện thi IELTS cam kết đầu ra 5.5 tại ZIM

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833