Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table

IELTS Writing Task 1 là một trong hai bài thi viết của kỳ thi IELTS. Tổng hợp đề thi và bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table. Các bài mẫu này sẽ giúp bạn có thêm tài liệu để luyện thi IELTS một cách hiệu quả.
ZIM Academy
18/03/2023
tong hop bai mau ielts writing task 1 dang table

Đề số 1

Đề bài

The table below shows expenditures on advertising of four car companies in the UK in 2002.

Types of advertising (millions of dollars)

Press

Cinema

Outdoor

Radio

TV

Renault

45

6

7

15

59

Rover

38

0

2

15

45

Vauxhall

8

5

7

15

65

Cetirizine

12

0

3

15

70

Dàn bài

 • Mở bài: Viết lại câu hỏi theo cách khác.

 • Đoạn tổng quan: Phân tích các đặc điểm chính. Gợi ý:

 • Renault tiêu nhiều tiền nhất vào quảng cáo.

  • Quảng cáo trên TV là hình thức quảng cáo thịnh hành nhất.

 • Đoạn miêu tả 1: So sánh các số liệu cho 2 loại quảng cáo (tập trung vào số liệu lớn nhất và nhỏ nhất).

  • Quảng cáo trên TV.

  • Quảng cáo qua báo chí (press advertising).

 • Đoạn miêu tả 2: So sánh các số liệu cho các loại quảng cáo còn lại.

Bài mẫu tham khảo

The table shows the amount of money that four car manufacturing companies spent on different forms of advertising in the UK in 2002.

It is clear that Renault spent the largest amount of money on advertising during 2002. In addition, TV advertisements were by far the most popular advertising format while the opposite was true for cinema advertising.

In 2002, Cetirizine allocated $70 million for TV advertisements while the figure for Vauxhall was slightly lower, at $65 million. Meanwhile, $59 million was spent on TV commercials by Renault, and only $45 million by Rover. In terms of press advertising, the amount of money spent by Renault was again largest, at $45 million, slightly higher than that of Rover, at $38 million. In contrast, Vauxhall and Cetirizine only spent $8 million and $12 million on press advertising, respectively.

Of the other forms, advertising in cinemas and outdoors incurred the lowest costs, with less than $10 million spent by each company. It is also notable that expenditure on radio advertising by all car manufacturers was similar, at $15 million each.


Tham khảo thêm:

Đề số 2

Đề bài

The table below presents the food consumption per a person weekly in a European country in 1992, 2002 and 2012.

Food

1992

2002

2012

Vegetables

2140

2190

2220

Meat

1148

1211

1132

Wheat

837

920

977

Bean

532

546

590

Cheese

113

125

125

Dàn bài

 • Mở bài: Viết lại câu hỏi theo cách khác.

 • Đoạn tổng quan:

  • Vegetables được tiêu thụ nhiều nhất trong cả 3 năm, trong khi số liệu của Cheese thấp nhất.

  • Lượng tiêu thụ tất cả các loại đồ ăn có xu hướng giữ ổn định trong 3 năm.

 • Đoạn miêu tả 1: Miêu tả số liệu, xu hướng của hai loại đồ ăn: Vegetables và Meat.

 • Đoạn miêu tả 2: Miêu tả số liệu, xu hướng của nhưng đồ ăn còn lại.

Bài mẫu tham khảo

The table provides information about the weekly food consumption of people in a particular European country in three years (1992, 2002, and 2012).

Overall, vegetables made up the largest part of people’s diets in all three years, while cheese made up the smallest portion of people’s food intake. It is also notable that the trends remained the same over the three given years.

The consumption of vegetables and meat was the highest in people’s diets in 1992, at 2140 grams and 1148 grams respectively. The amount of vegetables people consumed rose slightly over the years to reach 2220 grams in 2012. There was a small increase of more than 60 grams in the amount of meat in 2002; however, the figure dropped back to 1132 grams in 2012.

Wheat, beans, and cheese made up the rest of people’s diets, at 837 grams, 532 grams, and 113 grams respectively in 1992. These figures all grew over the next twenty years to reach 977 grams, 590 grams, and 125 grams respectively in 2012.


Đề số 3

Đề bài

The table below shows the salaries of secondary/high school teachers in 2009. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant.

Countries

Starting

After 15
years

Maximum

Years to reach
maximum salary

Australia

28,000

48,000

48,000

9

Denmark

45,000

54,000

54,000

8

Luxembourg

80,000

119,000

132,000

30

Japan

34,000

65,000

86,000

37

Korea

30,000

48,000

62,000

34

Bài mẫu tham khảo

The table compares secondary and high school teachers’ salaries in fve countries in 2009.

Overall, while teachers in Luxembourg were the most well-paid, teachers from Australia were the lowest-paid. In addition, the amount of time it took for a teacher in Denmark to earn the maximum salary was much faster than most other countries.

Secondary and high school teachers in Luxembourg were paid a starting salary of $80,000 a year, while the figure for teachers in Denmark was significantly lower, at $45,000. Additionally, the starting salary for an inexperienced teacher in other countries stood at around $30,000.

However, teachers with at least 15 years of experience in Luxembourg earned up to $119,000 a year, while teachers in Denmark and Japan with the same level of experience only made salaries of $54,000 and $65,000 respectively. Meanwhile, Australian and Korean teachers with at least 15 years’ experience were paid the lowest salaries, at $48,000 a year. Also worth noting is that it only took teachers in Australia and Denmark less than 10 years to receive their maximum salary, while teachers in the other countries had to wait for at least 30 years.

Xem thêm: Cách làm dạng bài Table trong IELTS Writing Task 1 đạt điểm tối đa

Đề số 4

Đề bài

The table shows the cost of water in 5 cites in Australia.

City

Usage change per
kiloliter (up to 125 KL)

Usage change per
kiloliter (over 125 KL)

Average bill per
house hold

Adelaide

$0.42

$1.00

$312

Brisbane

$0.81

$0.84

$310

Melbourne

$0.78

$0.78

$253

Perth

$0.42

$1.50

$332

Sydney

$0.98

$0.98

$319

Bài mẫu tham khảo

The table illustrates the price of water, and the average household water bill, in five Australian cites.

Overall, it can be seen that Melbourne residents have the lowest water bill per household on average, while Perth households have the largest water bills. Additionally, there is little to no difference in the cost of water for residents exceeding 125 kilolitres in Brisbane, Sydney and Melbourne, whereas Perth and Adelaide residents pay significantly higher rates.

The cost of water in Adelaide and Perth is $0.42 per kilolitre for use of up to 125 kilolitres. However, this cost increases to $1.00 in Adelaide and $1.50 in Perth for water use exceeding 125 kilolitres. Residents in Melbourne and Sydney, on the other hand, pay a set rate of $0.78 and $0.98 respectively per kilolitre of water, regardless of the total amount used, while those in Brisbane pay $0.81 per kilolitre and $0.84 for water use surpassing 125 kilolitres.

Regarding household water bills, Perth residents have the highest on average, at $332, while the average in Melbourne is $253. Residents in other cites pay an average of between $310 to $320 per household.


Đề số 5

Đề bài

The table below gives information about the temperatures and hours of daylight during the same weekend in two cites in May 2007.

City: Mumbai

Friday

Saturday

Sunday

Temperature

Max: 33.3
Min: 15.0

Max: 33.4
Min: 15.0

Max: 33.3
Min: 15.1

Sunrise

6.01

6.02

6.00

Sunset

19.02

19.04

19.03

City: Moscow

Friday

Saturday

Sunday

Temperature

Max: 17.0
Min: 5

Max: 13.0
Min: 2

Max: 15.0
Min: 8

Sunrise

5.22

5.24

5.20

Sunset

22.01

22.02

22.01

Dàn bài

 • Mở bài: giới thiệu lại câu hỏi theo một cách khác.

 • Đoạn tổng quát: nêu ra các chi tết chung, têu biểu giữa hai bảng.

  • Nhiệt độ của cả hai thành phố vào ba ngày chênh lệch nhau không quá nhiều.

  • Mặc dù ấm hơn, nhưng Mumbai lại có số lượng giờ nắng ít hơn so với lại Moscow.

 • Đoạn thân bài 1: Mô tả số liệu ở Mumbai.

 • Đoạn thân bài 2: Mô tả số liệu ở Moscow.

Bài mẫu tham khảo

The tables show differences in the temperatures and daylight hours in Mumbai and Moscow in a particular weekend in May 2007.

Overall, In Mumbai, the temperatures recorded over three consecutive days were relatively consistent, whereas those in Moscow witnessed significant changes. In addition, despite being warmer, Mumbai enjoyed fewer hours of daylight compared to Moscow.

In Mumbai, the temperatures were nearly the same from Friday to Sunday, with the highest figure being 33.4oC and the lowest one being 15oC. The average number of daylight hours was approximately 13 hours, with the sun often rising at about 6am.

Meanwhile, the temperature was much colder in Moscow. The maximum temperature during the day was 17oC on Friday, and slightly lower on Saturday and Sunday, at 13oC and 15oC respectively, which were twice as low as the temperature in Mumbai on the respective days. The minimum temperatures recorded during this weekend were between 2oC and 8oC. The average number of daylight hours in this city was more than 16 hours, from around 5.30am to 10pm.


Đề số 6

Đề bài

The tables show the average salaries of graduates and non-graduates in the UK in 2010.

Average salaries (all age group)

Graduates

Non-graduates

£54,000

£29,000

Average salaries of different age groups

Age

Graduates

Non-graduates

22

£24,000

£14,300

32

£32,200

£19,100

42

£33,500

£19,100

52

£34,380

£18,600

62

£29,900

£15,280

Dàn bài

 • Mở bài: giới thiệu lại tên và nội dung chính mà bảng nói tới (the average salaries of graduates and non-graduates in the UK in 2010).

 • Đoạn tổng quát: bao gồm hai câu nói về những thông tin tiêu biểu nhất của bảng đã cho.

  • Thứ nhất: tiền lương của những người đã tốt nghiệp cao hơn hẳn tiền lương của những người không tốt nghiệp.

  • Thứ hai: Những người đã tốt nghiệp và không có bằng từ 32 tới 52 tuổi đều nhận được mức lương cao hơn các nhóm tuổi còn lại.

 • Thân bài 1: So sánh tiền lương trung bình của người có bằng và người không có bằng. (1 câu)

 • Thân bài 2: Liệt kê và so sánh tiền lương của người đã tốt nghiệp.

 • Thân bài 3: Liệt kê và so sánh tiền lương của người không tốt nghiệp.

Bài mẫu tham khảo

The tables compare the average salaries of graduates and non-graduates in the United Kingdom in 2010.

In general, the average salary of graduates was much higher than that of non-graduates. Additionally, both graduates and non-graduates, aged between 32 and 52 years-old received the highest salaries.

The average salary for UK graduates in 2010 was 54,000 pounds, which was almost twice as high as non-graduates, at 29,000 pounds.

In 2010, graduates aged 22 were paid the lowest salaries, at only 24,000 pounds, while the figure for those aged 52 was the highest, at just over 34,000 pounds. Ranked second and third were 32 and 42 year-old graduates, who received 32,200 and 33,500 pounds respectively. Furthermore, graduates aged 62 were paid 29,900 pounds.

In terms of non-graduates, the highest amount of money was paid to 32 and 42 year-olds, at 19,100 pounds each, which was only slightly higher than the figure for 52 year-old non-graduates, at 18,600 pounds. The lowest paid non-graduates were the youngest and oldest age groups at 15,200 pounds for 62 year-olds, and 14,300 for 22 year-olds.

Xem thêm: Từ vựng IELTS Writing Task 1 Table phổ biến


Đề số 7

Đề bài

The table below illustrates how much money a single person and a couple in Australia need for a comfortable lifestyle after they retire.

Expense

A retired single person

A retired couple

Housing

$184

$194

Leisure

$140

$202

Health

$122

$177

Transport

$107

$108

Clothing

$44

$80

Food

$50

$100

Others

$37

$70

Total

$684

$931

Dàn bài

 • Mở bài: giới thiệu lại tên và nội dung chính mà bảng nói tới (the budgets needed for retired singles and couples in order to live a comfortable lifestyle).

 • Đoạn tổng quát (Overview): Đưa hai thông tin nổi bật của bảng.

 • Thân bài 1: So sánh các mục housing, healthcare và leisure giữa hai đối tượng được đề cập trong bài.

 • Thân bài 2: So sánh các mục transport, clothing, food và others giữa hai đối tượng.

Bài mẫu tham khảo

The table compares the budgets needed for retired singles and couples to live a comfortable lifestyle in Australia.

Overall, the average budget of a retired single person is much lower than that of a couple. In addition, while housing is the biggest expenditure for single retirees, retired couples need more money for leisure activities.

The expenditure for housing of retired single people is $184, which is $10 lower than that of couples. Meanwhile, singles retirees spend $140 on leisure activities, while couples spend $60 more. Regarding healthcare, couples spend $177, which is $50 higher than the expenditure of a single retired person.

In terms of transport, couples and singles need roughly the same amount of money, at $108 and $107 respectively. When it comes to clothing, food, and other things, the figure for an individual is almost half that of a couple. A single person spends $44, $50 and $37 respectively on these categories, while a couple spends $80, $100 and $70. In general, the total amount of money spent by an individual is $684, whereas the figure for a couple is $931.


Đề số 8

Đề bài

The table below shows the production of cacao beans in six regions between 1992 and 1998.

Regions

1992

1994

1996

1998

North and
Central America

46000

25000

39000

46000

Africa

29000

43000

119000

25000

Asia

119000

124000

234000

436000

Oceania

40000

45000

65000

77000

South America

143000

140000

127000

389000

England

56000

67000

43000

49000

Bài mẫu tham khảo

The table illustrates number of cacao beans produced in six different regions from 1992 to 1998.

Overall, it can be seen that Asia and South America were the biggest producers of cacao beans in all years, and both regions experienced substantial increases in production compared to other regions.

Asia and South America followed similar trends in production over the period, producing 119,000 and 143,000 tons in 1992, and rising substantially to a record high of 436,000 and 389,000 tons respectively. The Oceania region also saw a dramatic rise in production, although the figures were much lower at 40,000 tons in 1992 and 77,000 tons in 1998.

Meanwhile, production in North and Central America, and England, was relatively stable, with figures for both countries fluctuating around 50,000 tons per year.

Xem thêm: Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 7.0+

Tham khảo tài liệu tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1

Bài mẫu IELTS Writing năm 2019Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 & Task 2 năm 2019

IELTS Writing 2019 Review là ấn phẩm được đội ngũ chuyên gia luyện thi IELTS tại Anh Ngữ ZIM biên soạn với mục đích giúp người học có cái nhìn vừa tổng quan vừa chi tiết về độ khó của đề thi IELTS Writing trong cả năm 2019. Đồng thời, tài liệu cũng cung cấp nhiều phương án xử lý các đề thi cụ thể qua việc phân tích đề, lập dàn ý và bài mẫu tham khảo.

 • Tổng hợp đề thi thật IELTS Writing (hình thức thi trên giấy) trong năm 2019

 • Phân tích đề bài

 • Gợi ý các hướng triển khai idea và lập dàn bài

 • Bài mẫu IELTS Writing Task 1 & 2 tham khảo

 • Phân tích từ vựng hay và cấu trúc câu nổi bật trong bài

Tải sách Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 & 2 năm 2019 

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833