Bài mẫu IELTS Writing task 2 và từ vựng chủ đề Tourism dạng bài Agree or disagree

Chủ đề “Tourism” là một trong những chủ đề thường xuất hiện trong đề thi IELTS ở phần writing và speaking. Thông thường, chủ đề này sẽ được khai thác ở các khía cạnh như an toàn du lịch, phát triển kinh tế, v.v. trong các dạng bài viết Advantages and Disadvantages, Opinions, hay Agree/ Disagree.
An Trịnh
03/10/2022
bai mau ielts writing task 2 va tu vung chu de tourism dang bai agree or disagree

Với dạng bài Agree/Disagree, Thí sinh có thể chọn cách tiếp cận phân tích một chiều (1): Đồng ý, (2) Không đồng ý  hoặc có thể chỉ chọn cách viết (3) đồng ý ở từng phần. Tuy nhiên với lựa chọn thứ 3, thí sinh sẽ cần đưa ra các luận điểm có sức nặng, sức thuyết phục ngang nhau cho từng lý do đồng ý và không đồng ý. Trong bài viết mẫu, người viết đưa tới cho độc giả cách tiếp cận số 2. Trong đó, với thân đoạn 1, người viết sẽ khai thác cách nhìn tiêu của nhiều người đối với ngành du lịch và đưa ra luận điểm đối lập của bản thân trong thân đoạn 2. Việc tiếp cận này có thể giúp thí sinh tiết kiệm thời gian nghĩ nhiều idea khi phân tích một chiều. Thay vì dành quá nhiều thời gian cho các idea khác nhau, thí sinh có thể tận dụng ra lập luận số đông trái với quan điểm của mình.

Key takeaways

 • Bài viết đưa ra cách phân tích đề bài, xây dựng dàn ý, bài mẫu và từ vựng cho chủ đề du lịch quốc tế

 • Ở cuối bài, bài viết có đưa ra bài tập áp dụng giúp người đọc có thể luyện cách phân tích đề bài giúp tăng khả năng phân tích và hỗ trợ cho sự mạch lạc của bài viết.

Topic: Nowadays, international tourism is the biggest industry in the world. Unfortunately, international tourism creates tension rather than understanding between people from different cultures. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích đề bài

Phạm vi chủ đề: Du lịch quốc tế- gia tăng căng thẳng hay sự thấu hiểu văn hóa

Nhiệm vụ: Đưa ra ý kiến cá nhân đồng ý hoặc không đồng ý

Định nghĩa các khái niệm có trong đề: 

 • International tourism: Du lịch quốc tế

 • Create tension: Gia tăng căng thẳng

 • Different cultures: Nền văn hóa khác nhau

Cấu trúc bài viết mẫu

Introduction:

Paraphrase lại đề bài

Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài Du lịch quốc tế có giúp phát triển sự hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau

Body 1

Minh chứng cho lợi thế của việc ở gia tăng căng thẳng tại các địa điểm du lịch:

 • Idea: Ngành du lịch được coi là một trong những lý do tạo ra xích mích giữa dân địa

 • phương và khách du lịch

 • Explain: Tăng các vụ xung đột hoặc phạm tội

 • Example: Các vụ trộm vặt tại các thành phố du lịch lớn như Rome

 • Kết luận: Tạo ấn tượng xấu cho du khách

Body 2

Đưa ra luận điểm phản biện: du lịch phát triển trao đổi văn hóa giữa các nước

 • Idea: Nền ẩm thực và âm nhạc là cốt lõi cho văn hóa và cần được trải nghiệm thực tế

 • Example: Du khách trải nghiệm văn hóa Việt khi tới Huế: nghe nhạc cung đình và thưởng thức ẩm thực

 • Kết luận: Những trải nghiệm văn hóa khó có thể hiểu hết qua sách vở mà chỉ có trải

 • nghiệm tại vùng miền đó.

Conclusion: Paraphrase lại thesis statement và nêu lại quan điểm, ý kiến cá nhân đã đề cập trong bài.

Bài mẫu

As air transport facilitates vital connectivity around the world, international tourism has

become the most lucrative market. However, there are many debates that the industry polarizes people of different cultures. I disagree with this notion because international tourism, in my opinion, substantially promotes cultural exchange.

To begin with, some people argue that tourism is one of the main reasons causing friction between locals and visitors. The burgeoning industry develops radically, from which a period of chaos and infringements ensue. Rome, for example, is renowned for its scenic wonders but its infamous petty crimes such as pickpocketing or robbery have become an emerging concern among travelers. Not only Venice but most tourist attractions also are forced into a similar impasse since the police personnel is not enough to control crime rates due to the enormous number of tourists. In the long run, it may leave a bad impression on the natives to the visitors.

On the other hand, I believe that international tourism is a remarkable way to develop understanding between cultures. The fundamentals of culture are usually expressed through traditional food and music that have to be experienced first-hand in the original country or region. To give an example, the foreign traveler can perceive a special charm in Vietnamese culture by listening to the imperial music in Hue, a masterpiece of intangible heritage by UNESCO, which beautifully recreate the feudal era of Vietnam. Furthermore, many overseas visitors want to visit the city for the extraordinary, balanced taste of spicy, salty, and umami in “Bun bo Hue” which comes from the authentic Hue’s fermented shrimp paste. In other words, the flavorful taste of Bun bo Hue with delightful live imperial court music is an unrivaled experience of culture that people cannot live vicariously by reading books or watching Youtube.

In conclusion, international tourism has a major contribution to fostering meaningful cultural exchange despite several security drawbacks. In my opinion, the authorities of tourist attractions can develop their security by engaging artificial intelligence in public cameras in which they can detect and prevent crimes.

Vocabulary:

 1. facilitate vital connectivity: tạo điều kiện cho các kết nối quan trọng 

 2. lucrative: lợi nhuận cao

 3. polarize: Chia rẽ

 4. cause friction between locals and visitors

 5.  scenic wonders: Kỳ quan, danh lam thắng cảnh

 6. force into a similar impasse: chung một ngõ cụt

 7. leave a bad impression: tạo ấn tượng xấu

 8. develop understanding between cultures: Phát triển sự hiểu biết giữa các nền văn hóa

 9. experience first-hand: trải nghiệm thực tế

 10.  perceive: (to become aware of through the senses): cảm nhận

 11. a balance of something: sự cân bằng giữa

 12.  intangible heritage: Di tích văn hóa phi vật thể

 13.  the feudal era of Vietnam: Thời kì phong kiến

 14. an unrivaled experience: trải nghiệm không thể sánh được

 15. foster meaningful cultural exchange: thúc đẩy trao đổi văn hóa có ý nghĩa 

Bài tập: Phân tích đề bài và lập dàn ý cho đề bài sau

Some people believe that to protect local culture, tourism should be banned in some areas whereas others think that change is inevitable and banning tourism will have no benefits. Discuss both sides and give your opinion.

Đáp án tham khảo: 

Phân tích đề bài
 • Chủ đề : Cấm du lịch ở một số vùng

 • Nhiệm vụ: thảo luận 2 quan điểm đề bài đưa và nêu quan điểm của cá nhân người viết

Cách làm

Với dạng bài này, người viết cần thảo luận cả 2 quan điểm đề bài đưa ra. Trong đó, với mỗi phía, người viết cần lập luận bằng cách đưa ra các luận điểm và dẫn chứng ủng hộ, tăng tính thuyết phục.

 • Quan điểm 1: To protect local culture, tourism should be banned in some areas (bảo vệ văn hóa địa phương, du lịch nên bị cấm ở một số khu vực)

 • Quan điểm 2: Change is inevitable and banning tourism will have no benefits. (thay đổi không thể tránh khỏi và cấm du lịch sẽ không có lợi ích gì)

Dàn ý:

Mở bài: Paraphrase lại câu chủ đề và đưa ra quan điểm chung của bản thân

Thân bài:

 • Đoạn 1: Trình bày quan điểm vì sao nhiều người lại nghĩ cần thiết phải cấm du lịch (hoặc không cấm)

  • Eg: Vứt rác bừa bãi, ngược đãi động vật trong các khu giải trí, lượng khách quá đông so với mức độ bảo tồn khu vực,...

 • Đoạn 2: Đưa ra quan điểm còn lại và của bản thân

  • Eg: Giảm sự hiểu biết của thế giới với địa phương, giảm kinh tế vùng,...

Kết bài: Tóm tắt nội dung và khẳng định quan điểm bản thân và mở rộng thêm ý.

Tổng kết

Thông qua bài viết này, tác giả đã giới thiệu với người đọc dàn ý và bài mẫu cho bài IELTS Writing chủ đề Tourism, đồng thời cung cấp thêm một số từ vựng liên quan đến chủ đề này. Người đọc có thể tham khảo bài tập ứng dụng để luyện tập cách xây dựng ý và cách áp dụng từ vựng đúng ngữ cảnh khi viết.

Tham khảo thêm khóa học IELTS online để được trải nghiệm quá trình học tập theo nhu cầu cá nhân và giải đáp những khó khăn gặp phải.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833