Bài mẫu IELTS Writing và Từ vựng theo chủ đề Government

Bài mẫu IELTS Writing và Từ vựng theo chủ đề Government
ZIM Academy
10/01/2022
bai mau ielts writing va tu vung theo chu de government

Topic

Some people think the government funding should not be used for supporting art and culture, while others think supporting cultural activities may be beneficial for the population and the culture. Discuss both these views and give your own opinion.

Cấu trúc bài viết

Introduction: Paraphrase lại đề bài

Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.

Body 1

Có nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn cần giải quyết sử dụng ngân sách nhà nước.

1st idea: Trong nước có nhiều vấn đề cần giải quyết.

Support: Ví dụ – hệ thống giao thông xuống cấp → nếu dùng ngân sách để cải thiện hệ thống thì có thể có tác dụng ngay và giúp giảm thiểu tai nạn.

2nd idea: Các quốc gia trên thế giới nên góp phần giúp đỡ các đất nước bị ảnh hưởng bởi các vấn đề cấp thiết.

Support: Ví dụ – các vấn đề môi trường → cần rất nhiều ngân sách → đóng góp để giúp đỡ giảm thiểu các vấn đề môi trường trên thế giới.

Body 2

Lý do vì sao có nhiều người cho rằng hoạt động nghệ thuật – văn hóa có ích cho người dân và nên đầu tư vốn nhà nước vào việc phát triển – 2 lý do

1st idea: Các hoạt động văn hóa đóng vai trò quan trọng trong đời sống người dân.

2nd idea: Việc đầu tư vào các hoạt động văn hóa – nghệ thuật giúp bảo tồn sự đa dạng văn hóa.

Support: Ví dụ ở Việt Nam – có các bảo tàng để trưng bày các vật chứng về những nền văn hóa thiểu số sắp bị mất đi.

Conclusion

Paraphrase lại thesis statement và nêu lại quan điểm, ý kiến cá nhân đã đề cập trong bài.

Bài mẫu

Opinions diverge on the necessity of funding cultural activities. While some claim it is an unnecessary investment, others believe both citizens and cultures would benefit if governments were to provide financial support for art and culture. I will discuss both views and state my own opinion in this essay.

On the one hand, many people oppose investing in cultural activities because there are more serious issues to address. The deterioration of transport infrastructure in many cities, for example, is the major reason for the increased number of traffic accidents. Using money for the construction of new roads and highways would bring about immediate effects and save thousands of lives. In addition, nations across the globe are facing many environmental problems that require urgent attention, namely pollution and natural resource depletion. National leaders, therefore, should join forces with scientists to combat these issues by allocating financial resources to the development of renewable and environmentally friendly sources of energy. There is no point in spending money on cultural activities before ensuring a safe and clean environment for citizens.

Advocates of art and culture, on the other hand, argue that cultural activities play an important role in people’s lives. Cultural events, like Tet holiday or Christmas, are occasions when family members gather together, which helps to strengthen the sense of family and community and further enriches people’s lives. Moreover, funding these activities helps to preserve cultural diversity, especially in such a globalised world where so much culture is being lost and forgotten. The Vietnamese government, for instance, has constructed many museums that solely exhibit examples of ethnic minority culture, whose populations are decreasing at an alarming rate.

In conclusion, I believe that cultural activities are of great significance and require attention and financial support from governments. However, it is also the government’s duty to address issues in transportation and the environment to protect citizens’ lives and maintain a healthy environment for people to live.

Từ vựng

  • To invest in something: Đầu tư vào cái gì đó

  • The deterioration of transport infrastructure: Sự giảm chất lượng của cơ sở hạ tầng giao thông

  • To face many environmental problems: Đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường

  • To play an important role in something: Đóng một vai trò quan trọng cho việc gì đó

  • To strengthen the sense of family and community: Làm mạnh tinh thần gia đình và cộng đồng

  • To preserve cultural diversity: Bảo tồn sự đa dạng văn hoá

Để đạt kết quả cao trong kỳ thi IELTS, việc ôn luyện đúng và hiệu quả là vô cùng quan trọng. Tham khảo khóa học IELTS để đẩy nhanh quá trình học hiệu quả nhất.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu