Bài mẫu TOEIC Speaking Questions 8-10 & Phương pháp trả lời kèm từ vựng

Bài viết sau đây sẽ tổng hợp bài mẫu TOEIC Speaking Questions 8-10 giúp người học có phương pháp ôn tập hiệu quả và cung cấp các cấu trúc câu.
Lê Thị Mỹ Duyên
30/06/2023
bai mau toeic speaking questions 8 10 phuong phap tra loi kem tu vung

Trong đề thi TOEIC Speaking, Questions 8-10 sẽ yêu cầu thí sinh sử dụng các từ vựng và ngữ pháp phù hợp để trả lời cho những câu hỏi liên quan đến tình huống được cung cấp trong đề thi. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp bài mẫu TOEIC Speaking Questions 8-10 giúp người học có phương pháp ôn tập hiệu quả và cung cấp các cấu trúc câu.

Key takeaways

 1. Các bước trả lời TOEIC Speaking Questions 8-10

  Bước 1: Xác định đối tượng được đề cập và nội dung bao quát

  Bước 2: Nghe kỹ câu hỏi và xác định vị trí trả lời

  Bước 3: Trả lời câu hỏi

 2. Các cấu trúc có thể áp dụng trong TOEIC Speaking Questions 8-10

 • Đối tượng + will be held/will take place on (time) at (place)

 • Đối tượng + is/are scheduled to take place on (time) at (place)

 • Someone + will give a lecture/ give a talk/ offer a presentation about + something.

Các bước trả lời TOEIC Speaking Questions 8-10

Trong phần thi này, thí sinh sẽ trả lời ba câu hỏi dựa trên thông tin được cung cấp. Thí sinh sẽ có 45 giây để đọc thông tin trước khi câu hỏi bắt đầu, ba giây để chuẩn bị và 15 giây để trả lời Câu hỏi 8 và 9. Thí sinh sẽ nghe Câu hỏi 10 hai lần, có ba giây để chuẩn bị và 30 giây để trả lời Câu hỏi 10.

Để hoàn thành tốt cho các câu hỏi 8-10 trong bài thi TOEIC Speaking, thí sinh có thể tham khảo phương pháp làm bài sau đây:

Bước 1: Xác định đối tượng được đề cập và nội dung bao quát

Trong 45s đầu tiên, thí sinh cần đọc và xác định nhanh chóng đối tượng được nói đến trong đề là gì (ví dụ như thông tin về tour du lịch, thời gian biểu của một sự kiện, thông tin chuyến bay…). Sau đó quan sát bao quát nội dung được đề cập trong bài, đặc biệt lưu ý đến những chỗ được ghi chú trong đề và cách phát âm một số từ vựng khó.

Bước 2: Nghe kỹ câu hỏi và xác định vị trí trả lời

Trong quá trình lắng nghe câu hỏi, thí sinh nên hết sức tập trung vì câu hỏi chỉ được đọc một lần duy nhất ở câu 8, câu 9 và 2 lần ở câu 10 nhưng không được hiển thị trên màn hình. Trong 3s chuẩn bị, nhanh chóng xác định vị trí câu trả lời và các cấu trúc có thể được sử dụng trong phần trình bày.

Bước 3: Trả lời câu hỏi

Sau 3s chuẩn bị, thí sinh cần trình bày câu trả lời một cách rõ ràng, mạch lạc trong thời gian quy định. Trường hợp không biết câu trả lời, thí sinh không nên im lặng hoàn toàn, thay vào đó hãy mô tả một mẫu thông tin nhỏ trong đề.

image-alt

Xem thêm: Bài mẫu TOEIC Speaking Questions 3-4: Describe a picture

Bài thi mẫu 01

See the signs of the Streetcar City Tours!
Choose from this month’s exciting one-day tour packages:

Date

Tour

Cost

May 5

“Downtown High-Rise”
Get to know downtown!

$15

May 12

“City Science”- Natural Museum, Aquarium, Science Center

$35*

May 15

“Nature in the city” - City Zoo, Howard Gardens, City Parks

$20*

May 26

“Extreme Shopping” - Visit all 9 city malls

$15

*include entry fees.

Hello. I have a keen interest in the city tours provided by your company in May. I came across your advertisement and I would appreciate it if you could provide me with further details regarding these tours if it's not too much trouble.

Question 8: Could you please let me know the specific date and the name of the tour that includes visits to Science Center?

Question 9: If I understand correctly, there are four tours available, and each tour has a cost of $15. Is that right?

Question 10: I am interested in joining all of the tours you are providing, but unfortunately, my schedule doesn't allow for that. Therefore, I am trying to choose between the "City Science" and "Nature in the City" tours. Could you describe these in detail?

Đáp án tham khảo:

Question 8: Could you please let me know the specific date and the name of the tour that includes visits to Science Center? (Bạn có thể vui lòng cho tôi biết ngày cụ thể và tên của chuyến tham quan đến Trung tâm Khoa học được không?)

The tour you’ve mentioned is “City Science” and it's on May 12th. (Chuyến tham quan mà bạn đã đề cập là "City Science" và sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 5.)

Question 9: If I understand correctly, there are four tours available, and each tour has a cost of $15. Is that right? (Nếu tôi hiểu đúng, hiện có bốn chuyến tham quan sẵn có và mỗi chuyến có giá là 15 đô la. Đúng không?)

→ While it is correct that we provide a total of four programs, the cost of each tour varies. The "City Science" tour is priced at 35 dollars and the "Nature in the City" tour costs 20 dollars. The reason for the higher price of these two tours is that they include special entry fees.

(Trong khi đúng là chúng tôi cung cấp tổng cộng bốn chương trình, giá cả của mỗi chuyến tham quan khác nhau. Chuyến tham quan "City Science" có giá 35 đô la và chuyến tham quan "Nature in the City" có giá 20 đô la. Lý do giá cao hơn ở hai chuyến tham quan này là bởi vì chúng bao gồm phí vào cửa đặc biệt.)

Question 10: I am interested in joining all of the tours you are providing, but unfortunately, my schedule doesn't allow for that. Therefore, I am trying to choose between the "City Science" and "Nature in the City" tours. Could you describe these in detail?

(Tôi muốn tham gia tất cả các chuyến tham quan mà bạn đang cung cấp, nhưng không may, lịch trình của tôi không cho phép. Vì vậy, tôi đang cố gắng chọn giữa các chuyến "City Science" và "Nature in the City". Bạn có thể mô tả chi tiết về chúng được không?)

→ On May 12th, the "City Science" tour is scheduled to visit three locations: the Natural Museum, the Aquarium, and the Science Center. The tour costs 35 dollars, and the entry fees are already included in the price. As for the "Nature in the City" tour, it will take place on May 19th and cover the City Zoo, Howard Gardens, and City Parks. The cost for this tour is only 20 dollars, and once again, the entry fees are included.

(Vào ngày 12 tháng 5, "City Science" được lên lịch tham quan ba địa điểm: Bảo tàng Thiên nhiên, Viện Hải dương học và Trung tâm Khoa học. Giá là 35 đô và phí vào cửa đã bao gồm trong giá.

Còn đối với "Nature in the City", nó sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 5, bao gồm tham quan Vườn thú thành phố, Công viên Howard và Công viên Thành phố. Giá chỉ 20 đô và một lần nữa, các khoản phí vào cửa đã được bao gồm.)

Từ vựng và cấu trúc

 • The tour you’ve mentioned: Chuyến tham quan mà bạn đã đề cập

 • The reason for sth: Lý do cho việc gì

 • be scheduled to Vo: được lên lịch làm gì

 • take place: diễn ra

image-alt

Bài mẫu 02

Employee Awards Ceremony Schedule at Rankin Auditorium
Date: March 10, 2010

6:30 P.M - 7:00 P.M

Welcoming speech (Tara Andrews, Vice President of Sales)

7:00 P.M - 7:45 P.M

Self-serve buffet meal *

7:45 P.M - 8:30 P.M

“Most Valuable Employee” Award (Presenter: Department Heads)

8:30 PM - 8:45 PM

Speech: “Revising Our Accounting System” (Sam Walken, CFO)

8:45 PM - 9 PM

“Employee of the Year” Award (Presenter: Garvin Davies, CEO)

9 PM - 9:20 PM

Final remarks and thanks ( Garvin Davies, CEO)

* Dinner will be provided by B& L Food Service

Good morning. I'm Sandra Monaco from the HR department, and I haven't received a copy of the schedule for the Employee Awards Ceremony. Could you please provide me with the details?

Question 8: Could you please let me know where the event will take place and the advised time of arrival?

Question 9: As far as I am aware, the CEO is scheduled to be the opening speaker, is that correct?

Question 10: I have been informed that there will be two distinct categories of employee awards. Could you kindly provide me with details about each specific award?

Đáp án tham khảo:

Question 8: Could you please let me know where the event will take place and the advised time of arrival? (Bạn có thể cho tôi biết nơi diễn ra sự kiện và thời gian khuyến nghị đến đó không?)

→ The Employee Awards Ceremony will be held at Rankin Auditorium, starting at 6:30. It is suggested to be present no later than that time. (Lễ trao giải Nhân viên Xuất sắc sẽ diễn ra tại Rankin Auditorium, bắt đầu từ 6:30. Bạn nên có mặt không muộn hơn thời gian đó.)

Question 9: As far as I know, the CEO is scheduled to be the opening speaker, is that correct? (Theo thông tin tôi biết, CEO được sắp xếp làm người phát biểu mở đầu, có đúng không?)

I'm afraid you have the incorrect information. He is scheduled to speak at the end of the event, while the first speaker will be Tara Andrews - the Vice President of Sales.(Tôi e rằng thông tin bạn có là không chính xác. Anh ta được lên nói vào cuối sự kiện, trong khi người phát biểu đầu tiên sẽ là Tara Andrews - Phó Tổng giám đốc Bán hàng.)

Question 10: I have been informed that there will be two distinct categories of employee awards. Could you kindly provide me with details about each specific award? (Tôi được thông báo rằng sẽ có hai hạng mục giải thưởng riêng biệt dành cho nhân viên. Bạn có thể cung cấp cho tôi thông tin chi tiết về mỗi giải thưởng không?)

→ Certainly. The "Most Valuable Employee" award will be presented by department heads at 7:45 P.M., while the prestigious "Employee of the Year" award will be handed out by the CEO after one hour. (Tất nhiên. Giải thưởng "Nhân viên Quý giá nhất" sẽ được trao bởi các trưởng phòng vào lúc 7:45 tối, trong khi giải thưởng danh giá "Nhân viên của Năm" sẽ được trao bởi CEO sau đó một giờ.)

Từ vựng và cấu trúc:

 • will be presented by = will be handed out by: sẽ được trao bởi

 • will be held at: sẽ được tổ chức tại

 • I’m afraid: tôi e rằng

Bài mẫu 03

Hartley Travel

352 Westinghouse St., El Nina, CA

Itinerary for Mr. William Scott Ryder

Flight No.

Departing

Arriving

Duration

Class

NY113

Los Angeles (LAX)

12:15, Oct.21

London (EGLL)

09:15, Oct.22

12 hours

Business

IN870

London (EGLL)

08:40, Oct.29

Paris (LFPG)

10:40, Oct. 29

1 hour

Economy

NY223

Paris (LFPG)

18:40, Nov. 3

Los Angeles (LAX)

21:40, Nov. 3

13 hours

First

Note: The recommended check-in time for all international flights is at least 2 hours prior to the scheduled takeoff. All the flights listed above are discounted tickets, so please be reminded that the tickets are non-refundable.

Hi. I'm William Ryder, and I made my flight reservations with your agency. Unfortunately, I seem to have misplaced the copy of my itinerary that you sent me. I've searched everywhere but can't find it. So I have a few inquiries regarding my upcoming trip.

Question 8: Can you provide me with the arrival time in London and the duration of the flight, please?

Question 9: In case I need to make last-minute changes to my plans, am I eligible to cancel the tickets and receive a refund?

Question 10: Considering the potential length of some flights, I have concerns about comfort during the journey. Could you please inform me about the class I will be flying in for each leg of my trip?

Đáp án tham khảo

Question 8: Can you provide me with the arrival time in London and the duration of the flight, please? (Bạn có thể cho tôi biết thời gian đến London và thời lượng bay được không?)

→ Absolutely. Your estimated arrival time in London is 9:15 A.M. on October 22nd and the flight will take approximately 12 hours. (Chắc chắn. Thời gian dự kiến đến London của bạn là 9:15 sáng ngày 22 tháng 10 và thời lượng bay khoảng 12 tiếng.)

Question 9: In case I need to make last-minute changes to my plans, am I eligible to cancel the tickets and receive a refund? (Trong trường hợp tôi cần thay đổi kế hoạch vào phút chót, tôi có được hủy vé và nhận hoàn tiền không?)

→ I'm sorry, but the tickets you have purchased are non-refundable. If you decide to cancel your trip, a refund will not be possible. (Xin lỗi, nhưng vé bạn đã mua không thể hoàn tiền. Nếu bạn quyết định hủy chuyến đi, bạn không thể nhận được hoàn tiền.)

Question 10: Considering the potential length of some flights, I have concerns about comfort during the journey. Could you please inform me about the class I will be flying in for each leg of my trip?

(Xem xét thời lượng dự kiến của một số chuyến bay, tôi lo lắng về sự thoải mái trong suốt hành trình. Bạn có thể cho tôi biết loại hạng ghế mà tôi sẽ bay trên mỗi đoạn trong chuyến đi không?)

→ On the Los Angeles to London leg of your trip, you will be flying in the business class. For the return journey from Paris to Los Angeles, you'll be in first class. However, for the shorter duration flight from London to Paris, you will be in economy class. Don't worry, the flight only lasts one hour, so your comfort level should still be reasonable.

(Trên đoạn bay từ Los Angeles đến London, bạn sẽ bay trong hạng ghế thương gia. Trên chuyến bay trở về từ Paris đến Los Angeles, bạn sẽ có hạng ghế hạng nhất. Tuy nhiên, trên chuyến bay ngắn từ London đến Paris, bạn sẽ bay trong hạng ghế phổ thông. Đừng lo, chuyến bay chỉ kéo dài một giờ, nên mức độ thoải mái vẫn tương đối tốt.)

Từ vựng và cấu trúc

 • have concerns about: lo lắng về

 • each leg of the trip: mỗi đoạn trong chuyến đi

 • comfort level: mức độ thoải mái

image-alt

Bài mẫu 04

Cornwall Books Presents Two Special Guest Speakers: lan Toudle & Shannon Waits
Sunday, August 11 - One Night Only

Downtown Store

7:00 PM

Mr. Toudle talks about his new book, Walking by the River

7:45 PM

Take part in a question-and-answer session with Mr. Toudle

8:15 PM

Purchase a copy of Walking by the River and have it autographed by Mr. Toudle

Elmwood Height Store

7:00 PM

Ms. Waits discusses her latest book, 41 Poems

7:45 PM

Take part in a question-and-answer session with Ms. Waits

8:15 PM

Purchase a copy of 41 Poems and have it autographed by Ms. Waits

Hello, I'm Cynthia Woodbridge, and I've been informed that two famous authors will be appearing at your store. Could you please answer some of my questions about this event?

Question 8: When will Ms. Waits's talk begin and how long will it last?

Question 9: I was informed that both authors will be making a joint appearance at your downtown store. is it accurate?

Question 10: After the presentations by Mr. Toudle and Ms. Waits, what will be scheduled to take place?

Đáp án tham khảo:

Question 8: When will Ms. Waits's talk begin and how long will it last? (Khi nào bắt đầu buổi diễn thuyết của bà Waits và kéo dài bao lâu?)

→ Ms. Waits will commence her speech at 7:00 PM and her presentation is anticipated to last approximately 45 minutes. (Buổi diễn thuyết của bà Waits sẽ bắt đầu lúc 7:00 PM và dự kiến kéo dài khoảng 45 phút.)

Question 9: I was informed that both authors will be making a joint appearance at your downtown store. is it accurate? (Tôi đã được thông báo rằng cả hai tác giả sẽ cùng xuất hiện tại cửa hàng trung tâm của bạn. Điều này có chính xác không?)

→It isn’t right. Mr. Toudle will be delivering his talk at the downtown store, while Ms. Waits is scheduled to speak at the Elmwood Heights location. They will not be appearing at the same venue. (Điều đó không chính xác. Ông Toudle sẽ diễn thuyết tại cửa hàng trung tâm, trong khi bà Waits được lên lịch diễn thuyết tại cơ sở Elmwood Heights. Họ sẽ không xuất hiện tại cùng một địa điểm.)

Question 10:After the presentations by Mr. Toudle and Ms. Waits, what will be scheduled to take place? (Sau các buổi diễn thuyết của ông Toudle và bà Waits, sự kiện gì được sắp xếp tiếp theo?)

→ Following each presentation, there will be an interactive session with the authors at 7:45. Then, around 8:15 P.M., you will have the chance to purchase the book discussed during the talk and the authors will sign it for you. (Sau mỗi buổi diễn thuyết, sẽ có một buổi hỏi đáp với các tác giả vào lúc 7:45 PM. Sau đó, khoảng 8:15 PM, bạn có thể mua cuốn sách mà họ đã thảo luận và họ sẽ ký tặng cho bạn.)

Từ vựng và cấu trúc

 • will be delivering one’s talk: sẽ diễn thuyết

 • interactive session: buổi hỏi đáp

 • be anticipated to: dự kiến

Bài mẫu 05

Harris Newspaper International

Summer Intern Interviews

April 23, 10:00 A.M. - 6:00 P.M.

Interview Location: Conference Room C

Time

Name of Applicant

Department

School

10:00 AM

Ullie Tamsin

Accounting

Packard College

11:00 AM

Anna Grant

Art

Sanders College

1:00 PM

Melina Vokolos

Marketing

Montrose College

2:00 PM

Rong Liu

Advertising

Boulder University

3:00 PM

Fred Hanes

Art

Trenton Poly Tech

4:00 PM

Franca Torino

Sales

Montrose College

5:00 PM

Keiko Suzuki

Accounting

Trane State University

Hello, I'm interviewing applicants tomorrow for our student’s internship program. But I forgot the schedule on my desk. Could you assist me by reviewing the schedule?

Question 8: Can you please provide information on the location of the interview and the scheduled time for the first interview?

Question 9: I'm aware that we've had successful interns from Boulder University before. However, we don't have any applicants from Boulder University now, do we?

Question 10: I have a focus on recruiting competent interns for the art department. Could you provide me with information about the interviews for applicants interested in working in the art department?

Đáp án tham khảo:

Question 8: Can you please provide information on the location of the interview and the scheduled time for the first interview? (Có thể cho tôi biết địa điểm phỏng vấn và thời gian dự kiến của buổi phỏng vấn đầu tiên?)

→ The interviews will take place in Conference Room C with the first one scheduled for 10 AM. (Các buổi phỏng vấn sẽ diễn ra tại Phòng họp C và buổi phỏng vấn đầu tiên được lên lịch vào lúc 10 giờ sáng.)

Question 9: I'm aware that we've had successful interns from Boulder University before. However, we don't have any applicants from Boulder University now, do we? (Tôi hiểu rằng chúng ta đã có những sinh viên thực tập thành công từ Đại học Boulder trước đây. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta không có ứng viên nào từ Đại học Boulder, phải không?)

→ I'm afraid you're mistaken. We do have an applicant named Rong Liu from Boulder University. (Tôi e là bạn đang nhầm. Chúng ta có một ứng viên tên là Rong Liu đến từ Đại học Boulder.)

Question 10: I have a focus on recruiting competent interns for the art department. Could you provide me with information about the interviews for applicants interested in working in the art department?

(Tôi đặc biệt quan tâm đến việc tuyển dụng thực tập sinh giỏi cho phòng nghệ thuật. Bạn có thể cung cấp cho tôi tất cả thông tin về buổi phỏng vấn với các ứng viên đăng ký làm việc trong phòng nghệ thuật không?)

→ There are two scheduled interviews for the art department. The first interview will be with Anna Grant, a graduate of Sanders College, at 11 AM. The second interview will be with Fred Hanes, who studied at Trenton Poly Tech, at 3 PM.

(Có hai buổi phỏng vấn đã được lên lịch cho phòng nghệ thuật. Buổi phỏng vấn đầu tiên sẽ là với Anna Grant, tốt nghiệp từ Sanders College, vào lúc 11 giờ sáng. Buổi phỏng vấn thứ hai sẽ là với Fred Hanes, người đã học tại Trenton Poly Tech, vào lúc 3 giờ chiều.)

Từ vựng và cấu trúc

 • applicant (n): ứng viên

 • intern (n): thực tập sinh

 • mistaken (a): nhầm lẫn

Các cấu trúc có thể áp dụng trong TOEIC Speaking Questions 8-10

Dưới đây là một số từ vưng và cấu trúc câu có thể được áp dụng thường xuyên để trả lời cho TOEIC Speaking Questions 8-10:

Khi muốn đề cập đến thời gian và địa điểm diễn ra sự việc nào đó:

Đối tượng + will be held/will take place on (time) at (place)

Đối tượng + is/are scheduled to take place on (time) at (place)

Ví dụ:

 • The interview will be held on May 12th at Montrose College.

 • The event is scheduled to take place on March 10th at the Downtown Store.

Khi muốn nói đến sự trình bày của ai về một vấn đề nào đó:

Someone + will give a lecture/ give a talk/ offer a presentation about + something

Ví dụ:

 • The museum curator will offer a presentation about the history of ancient civilizations.

 • The professor will give a lecture on quantum physics tomorrow.

Tổng kết

Trên đây là tổng hợp bài mẫu TOEIC Speaking Questions 8-10, hướng dẫn các bước trả lời cũng như một số cấu trúc câu có thể sử dụng linh hoạt để trả lời cho TOEIC Speaking Questions 8-10. Tác giả hy vọng những kiến thức trên có thể giúp thí sinh chuẩn bị tốt cho phần thi sắp tới.


Nguồn tham khảo

“ETS Home.” ETS, www.ets.org/toeic/test-takers/about/speaking-writing.html. Accessed 18 June 2023.

Tomato TOEIC Speaking Flow. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2009.

Bạn muốn mở cửa cho những cơ hội mới trong học tập, công việc hay đơn giản là yêu thích giao tiếp tiếng Anh trong cuộc sống. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi TOEIC ngay hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
• Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi • Hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. • Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. • Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833