Blog - Page 2 of 40 - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Some people think that sending criminals to prison is not effective. Education and job training should be used instead. Do you agree or disagree?   Bài mẫu Some people believe…

Some people think that sending criminals to prison is not effective. Education and job training should be used instead. Do…

1. Thêm “s” sau million, thousand, billion khi miêu tả số liệu Nhớ rằng khi có số liệu đi kèm, không bao giờ để “s” sau các từ “hundred”, “thousand”,…

1. Thêm “s” sau million, thousand, billion khi miêu tả số liệu Nhớ rằng khi có số liệu đi kèm,…

luyen thi ielts

5 lưu ý dưới đây dựa trên kinh nghiệm của thầy Toàn ZIM, người đã viết không dưới 100 thư giới thiệu cho học sinh, chắc chắn sẽ giúp ích…

5 lưu ý dưới đây dựa trên kinh nghiệm của thầy Toàn ZIM, người đã viết không dưới 100 thư…

luyen thi ielts

Lưu ý: những cách thay thế này không phải “xịn” hơn mà những từ này diễn đạt sắc thái cụ thể hơn từ good. Vấn đề của từ good trong…

Lưu ý: những cách thay thế này không phải “xịn” hơn mà những từ này diễn đạt sắc thái cụ…

IELTS Special Journal – Tạp chí IELTS chuyên sâu Writing và Speaking IELTS Special Journal 2019 là tài liệu tổng hợp và phân tích đề thi IELTS Writing & Speaking…

IELTS Special Journal – Tạp chí IELTS chuyên sâu Writing và Speaking IELTS Special Journal 2019 là tài liệu tổng…

Bản Forecast đầy đủ cho Part 2 & 3 của kĩ năng Speaking. Download bản forecast này, các bạn sẽ nhận được: Toàn bộ 51 đề Forecast Speaking Part 2…

Bản Forecast đầy đủ cho Part 2 & 3 của kĩ năng Speaking. Download bản forecast này, các bạn sẽ…