Blog - Page 40 of 68 - Anh Ngữ ZIM
luyen thi ielts

51 Từ vựng thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS Đây đều là các từ vựng học thuật xuất hiện trong các bài thi IELTS đặc biệt là kĩ…

51 Từ vựng thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS Đây đều là các từ vựng học thuật xuất…

luyen thi ielts

Trong phần thi IELTS Speaking, câu hỏi “Do you like…?” là một kiểu câu hỏi hay xuất hiện ở rất nhiều topic khác nhau. Đa phần những người mới học…

Trong phần thi IELTS Speaking, câu hỏi “Do you like…?” là một kiểu câu hỏi hay xuất hiện ở rất…