Các bước chuẩn bị để thực hiện bài thi IELTS Speaking 2

Các bước chuẩn bị và thực hiện một bài thi IELTS Speaking Part 2 cho đối tượng học sinh chuẩn bị thi IELTS
cac buoc chuan bi de thuc hien bai thi ielts speaking 2

Bài thi IELTS Speaking gồm 3 phần, trong đó phần 2 là phần người học phải đưa ra câu trả lời có độ dài hơn độ dài các câu cả trời còn lại, và người học cũng có 60 giây để chuẩn bị cho câu trả lời của mình. Bài viết này sẽ cung cấp các bước để người học có thể thực hiện các bước chuẩn bị cho bài thi IELTS Speaking Part 2

Key takeaways

  • Các bước chuẩn bị bao gồm: xác định keyword, suy nghĩ chủ đề, chuẩn bị ý tưởng, chuẩn bị tự vừng, và thực hiện bài nói.

  • Áp dùng các bước trên vào một bài IELTS Speaking mẫu.

Các bước chuẩn bị và thực hiện một bài IELTS Speaking Part 2

Quá trình tham gia bài thi IELTS Speaking Part 2 có thể được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn chuẩn bị (60 giây) và giai đoạn thực hiện bài thi (tối đã 120 giây). Để hoàn thành bài thi IELTS Speaking Part 2 tốt, thí sinh cần làm tốt ở cả hai giai đoạn, hay nói cách khác, cả hai giai đoạn có đều có một tầm quan trọng nhất định.

Nếu thực hiện tốt giai đoạn chuẩn bị thì thí sinh sẽ có một cơ sở tốt để thực hiện tốt một bài thi, tương tự như vậy, giai đoạn thực hiện đóng vai trò rất quan trọng trong bài thi khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số của thí sinh. Cần phải lưu ý rằng, ở phần IELTS Speaking Part 2, thi sinh cần nói ít nhất 90 giây để có thể có được điểm tốt. Vì vậy, việc chuẩn bị ý tưởng và từ vựng để có thể nói trong lượng thời gian trên là vô cùng quan trọng.

Để thực hiện tốt bài thi IELTS Speaking Part 2, người học cần thực hiện 05 bước sau:

Đọc hiểu đề bài và xác định keyword:

Bước đầu tiên là người học cần đọc kỹ đề bài, xác định ý chính và các yêu cầu có trong câu hỏi đề bài. Sau đó người học gạch chân các từ quan trọng (keyword), việc này rất quan trọng vì nó sẽ giúp người học có thể tránh được việc đưa ra một câu trả lời lạc đề – vốn là một điều rất tiếc trong bài thi IELTS Speaking Part 2. Hơn nữa, việc xác định keywords sẽ giúp người học xác định rõ ràng ngay từ đầu thì (hoặc các thì) có thể sẽ sử dụng trong bài thi, tránh trường hợp sử dụng sử dụng sai thì – việc này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến bài thi của người học.

Ví dụ:

Describe a coffee shop that you often go to.

Khi đọc đề bài này, thí sinh có thể thấy đề bài yêu cầu mô tả một quán cà phê mà người học thường tới, đây có thể được xem là một thói quen. Vì vậy, có thể sử dụng thì hiện tại đơn trong bài nói.

Describe a coffee shop where you enjoyed its drink.

Khi đọc đề bài này, thí sinh được yêu cầu phải mô tả quán cà phê mà mình đã thưởng thức nước uống ở đó. Có thể hình dung rằng người học cần phải kể về một quán cà phề mà mình đã dừng đến, đề cập đến các món nước uống mà mình đã uống, và kèm theo là đã đi với ai. Vì vậy, thí sinh có thể sử dụng thì quá khứ đơn trong bài nói.

*Lưu ý: Cần phải lưu ý rằng, thí sinh có thể sử dụng nhiều hơn 1 thì trong bài nói, tùy thuộc vào hoàn cảnh câu truyện.

Lợi ích tiếp theo của việc gạch dưới key word là có thể giúp người học xác định được các thông tin cần đưa vào bài nói. Các thông tin này thường năm trên các dâu chấm đến trong đề bài (thường được gọi là bullet point).

Ví dụ:

·       Where [1] it is

·       What [2] kinds of drinks you often drink

·       Who [3] you often go with

And explain why [4] you like to go there.

[1] – người học cần đưa ra một loại thông tin nói về nơi chốn, cụ thể là nơi đó ở đâu.

[2] – người học cần nói về các món nước ở nơi đó.

[3] – người học cần đưa ra thông tin về người, cụ thể ở đây là thường đi với ai.

[4] – người học cần nói về các lý do, cụ thể là lí do vì sao thích đến đó.

*Lưu ý: Cũng cần phải lưu ý rằng, trong bài thi IELTS Speaking Part 2, thí sinh không nhất thiết phải nói hết các điểm có trong bullet point, và việc không đề cập đến các thông tin gợi ý trên không ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số. Tuy nhiên, việc nói theo một loạt thông tin gợi ý sẽ giúp thí sinh trảnh tình trạng lạc đề.

Ngoài gạch chân các từ khóa thuộc dạng : “WH-questions”, người học cần gạch chân các từ quan trọng khác để xác định yêu cầu đề bài.

Suy nghĩ chủ đề

Sau khi đã xác định thông tin và yêu cầu đề bài, bước tiếp theo thí sinh cần làm là suy nghĩ ý tưởng (hoặc chủ đề) chính sẽ nói về. Việc này thí sinh cần làm nhanh, tốt nhất người học cần suy nghĩ ngay chủ đề sẽ nói đến trong vài giây đầu.

Chuẩn bị ý tưởng

Ở bước này, thí sinh viết các ý tưởng cần nói ra để khi bắt đầu bài thi, thí sinh có thể dựa trên các ý tưởng có sẵn để trình bày bài nói của mình.

Có 02 cách để trình bày các ý tưởng:

·       Thí sinh viết các ý của mình bên cạnh các điểm gợi ý (bullet points).

·       Thí sinh trình bày các ý thành một sơ đồ mind map.

Thí sinh viết ý tưởng chính cho mỗi gợi ý của đề bài, các ý tưởng này cần phải là các ý tưởng chung. Người học cần đưa ra được các ý tưởng chung, sau đó nếu có thời gian người học đưa ra tiếp các ý tưởng chi tiết hơn để quá trình trình bày được lưu loát, không bị hết ý.

Chuẩn bị từ vựng

Khi đã xác định các ý chính để có thể trình bày trong bài nói, bước tiếp theo người học có thể viết ra các từ vựng, tùy vào số điểm mục tiêu mà người học có thể chuẩn bị các loại từ vựng khác nhau.

Một việc cần lưu ý ở bước này, để có thể đạt được điểm số điểm tốt, người học cần chuẩn bị các từ vựng thuộc về chủ đề chính của bài nói. Hay nói cách khác, nếu phải mô tả một món ăn thì người học cần chuẩn bị một số từ vựng liên quan đến chủ đề về thức ăn, hoặc khi mô tả một món quần áo thì người học cần sử dụng các từ vựng liên quán đến chủ đề thời trang.

Trên thực tế, người học hoàn toàn có thể thực hiện song song bước chuẩn bị ý tưởng và chuẩn bị từ vựng cùng một lúc. Người học giải quyết từng chấm gợi ý một, mỗi câu gợi ý người học viết ra một ý tưởng và các từ vựng nổi bật. Thực hiện như thế đến hết một phút chuẩn bị.

Thực hiện bài nói

Sau khi đã chuẩn bị bài nói trong 60 giây, thí sinh có thể bắt đầu bài nói của mình bằng cấu trúc câu như: “Well/Alright, I’m going to talk about ……..”

Áp dụng các bước trên vào một bài IELTS Speaking cụ thể

Sau đây là một ví dụ điển hình cho các bước trên khi áp dụng vào một đề thi IELTS Writing Task 2.

Đề bài:

Describe a coffee shop that you like going to.

You should say:

·       Where it is.

·       What kinds of drinks it serves.

·       What do you often do there.

And explain why you enjoy going to that places.

Bước 1: Đọc kỹ đề bài và gách dưới keyword.

Các keyword có thể được gách dưới sẽ như sau:

Describe a coffee shop that you like going to.

You should say:

·       Where it is.

·       What kinds of drinks it serves.

·       What do you often do there.

And explain why you enjoy going to that places.

Sau khi gạch chân các keyword người học có thể phân tích nhanh rằng đề bài yêu cầu mô tả một quán cà phê mà mình thích đến, các thông tin gợi ý bao gồm địa điểm, các loại nước, các hoạt động và (các) lý do mà người học thích đến đây.

Bước 2: Suy nghĩ chủ đề.

Mô tả mộ quán cà phê BITA COFFEE SHOP ở gần nhà.

Bước 3: Chuẩn bị ý tưởng.

Viết ý tưởng ngay bên cạnh các câu gợi ý:

·       Where it is

in district 1.

·       What kinds of drinks it serves

coffee, soft drinks

·       What you often do there

enjoy coffee, talk with friends

And explain why you like going to that place

Quality, Location, Decoration

 

Viết ý tưởng theo sơ đồ mind map:

image-alt

Bước 4: Chuẩn bị từ vựng.

Chuẩn bị từ vựng theo cách viết kế bên các gợi ý:

·       Where it is

in district 1. – busy street, walking distance

·       What kinds of drinks it serves

coffee, soft drinks, BAC XIU, signature

·       What you often do there

Work, relax – improve attention, board games, top priority, lofty ceilings, ambience

And explain why you like going to that place

Quality, Location, Decoration – high qualified and experienced baristas

Chuẩn bị tự vừng theo sơ đồ mind map:

 image-alt

Bước 5:

Thực hiện bài nói.

Một câu trả lời hoàn chỉnh sẽ như sau:

Đề bài:

Describe a coffee shop that you like going to.

You should say:

·       Where it is.

·       What kinds of drinks it serves.

·       What do you often do there.

Well, today I’m going to talk about a coffee shop I enjoy going to. To be honest, I love working and relaxing at the coffee shop, so I have visited many stores selling coffee so far. But the one I love the most is BITA COFFEE SHOP.

This is a three-story building selling instant coffee and other types of beverages located in district 1. It is on the corner of a busy street, so you can see many visitors coming to that place daily. I should not forget that the coffee shop is within walking distance of my house, it only takes 5 minutes to get to the destination on foot.

It is a coffee shop so people typically come here to drink black, milk coffee, and “BAC XIU”, a special type of coffee in my country, which is the store’s signature. Not only that, customers can enjoy soft drinks if they want, but I highly recommend drinking coffee here.

Although this is a coffee shop, people tend to work with their laptops when they come here, and so do I. Actually, I have a remote job which means I can work far away from the company, so I spend most of my time working here as it has lofty ceilings and a tranquil ambience improving my attention. Although this is a coffee shop, people tend to work with their laptops when they come here. Apart from that, whenever I’m in the mood to meet my friends, BITA COFFEE SHOP is always my top priority as it has many board games to play.

I love this place as the drinks are delicious, they are produced by the high-qualified and experienced baristas with high-quality ingredients. The decorations are a plus since we can take many pictures and post them on Facebook. Last but not least, as I said before, the location is really near my house, so I do not have to take a taxi or ride a motor. It’s really convenient, and I can save considerable time and money.

Bài tập vận dụng

Áp dụng các bước trên và trả lời câu hỏi sau:

Đề bài:

Describe an item which is important to you:

You should say:

·       What it is

·       What you use it for

·       How often you use it

And explain why it is important to you.

Alright, today I’m going to talk about an item which is significant to me.

It is a laptop which I bought 2 years ago. At that time, when I was surfing the internet to choose a laptop for myself, I was impressed by a laptop made by HP, a famous company selling electrical devices. It is a turquoise lightweight laptop. Especially, the design of the laptop is so professional and elegant.

From that day until now, I have used it for many purposes. I use my laptop to get my job done. You know, I’m a teacher so I have to create my own lesson plans and learn online, so it’s really helpful. Apart from that, I can keep in touch with my friends and my distant relatives thanks to it. And I should not forget to mention that it also helps me to relax by watching videos and playing games on it.

Well, I have to say that I use it everywhere and every day since every day I have to go to work. So I think that’s the reason why my eyes are worsened, but I have no choice but to use it.

The laptop is really important to use, to be honest, for several reasons. First, as I use it to work, my job is much harder if I do not have it. Maybe at that time, I will need to write anything on paper which will take a lot of time. Not only that, it may be more difficult to stay in touch with my friends. Although I can make video calls with them via phone, I believe it’s more interesting to see your friends through a bigger screen of a laptop and sometimes my phone does not work, that’s the point. Last but not least, playing games on laptops is funnier than on mobile phones, so it will be less exciting when playing games without my laptop.

Tổng kết

Bài viết đã cung cấp các bước gợi ý giúp người học chuẩn bị và thực hiện tốt một bài thi IELTS Speaking Part 2. Người học cần thực hiện thường xuyên để có thể thuần thục các bước trên.

Người học cần nâng điểm IELTS cao nhanh chóng để nộp hồ sơ du học, định cư, tốt nghiệp, hay việc làm. Tham khảo khóa luyện thi IELTS online với lịch học linh hoạt và tối ưu chi phí.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu