Các từ vựng cần thiết trong IELTS WRITING TASK 1 dạng xu hướng

IELTS Writing Task 1 là một trong 2 bài thi mà thí sinh phải hoàn thành trong phần thi Writing. Trong Task 1, thí sinh sẽ phải viết một bản báo cáo để miêu tả và chỉ ra những đặc điểm nổi bật của biểu đồ đó.

Để đạt Band cao cho phần thi Writing Task 1 cũng như là cả phần thi IELTS Writing, người học phải trang bị những từ vựng đặc biệt, miêu tả XU HƯỚNG. 

 

Xem thêm  Cách cải thiện Band điểm 6-7 tiêu chí Task Achievement (TA) trong IELTS Writing Task 1 - General Training

1. Xu hướng tăng

a. Verb

 • increase
 • ríe
 • grow
 • go up
 • climb

b. Noun

 • increase
 • rise
 • growth
 • upward trend

 

2. Xu hướng giảm

a. Verb

 • decrease
 • decline
 • fall
 • drop

b. Noun

 • decrease
 • decline
 • fall
 • drop
 • downward trend

 

3. Xu hướng duy trì ổn định ở mức nào đó

a. Verb

 • remain/stay stable
 • remain/stay unchanged
 • stabilize

b. Noun

stability

Lịch thi thử IELTS tháng này

Kiểm tra trình độ trước khi thi IELTS. Đánh giá chính xác, nhận kết quả trong ngày.
Xem thêm

 

4. Xu hướng dao động

a. Verb

fluctuate

b. Noun

fluctuation

 

Xem thêm  Phân loại và giải quyết dạng đề Agree / Disagree trong IELTS Writing Task 2

5. Đạt mức cao nhất

a. Verb

 • hit the highest point
 • reach a peak

b. Noun

 

6. Giảm xuống mức thấp nhất

a. Verb

 • hit the lowest point
 • hit a low

b. Noun

 

Xem thêm chiến lược làm từng dạng Writing Task 1 TẠI ĐÂY

Xem thêm các bài mẫu band 8.0+ Writing Task 1  TẠI ĐÂY

Xem thêm từ vựng ngữ pháp nâng cao trong IELTS Writing TẠI ĐÂY

Leave a Comment