Các từ vựng cần thiết trong IELTS WRITING TASK 1 dạng xu hướng - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

IELTS Writing Task 1 là một trong 2 bài thi mà thí sinh phải hoàn thành trong phần thi Writing. Trong Task 1, thí sinh sẽ phải viết một bản báo cáo để miêu tả và chỉ ra những đặc điểm nổi bật của biểu đồ đó.

Để đạt Band cao cho phần thi Writing Task 1 cũng như là cả phần thi IELTS Writing, người học phải trang bị những từ vựng đặc biệt, miêu tả XU HƯỚNG. 

 

1. Xu hướng tăng

a. Verb

 • increase
 • ríe
 • grow
 • go up
 • climb

b. Noun

 • increase
 • rise
 • growth
 • upward trend

 

2. Xu hướng giảm

a. Verb

 • decrease
 • decline
 • fall
 • drop

b. Noun

 • decrease
 • decline
 • fall
 • drop
 • downward trend

 

3. Xu hướng duy trì ổn định ở mức nào đó

a. Verb

 • remain/stay stable
 • remain/stay unchanged
 • stabilize

b. Noun

stability

 

4. Xu hướng dao động

a. Verb

fluctuate

b. Noun

fluctuation

 

5. Đạt mức cao nhất

a. Verb

 • hit the highest point
 • reach a peak

b. Noun

 

6. Giảm xuống mức thấp nhất

a. Verb

 • hit the lowest point
 • hit a low

b. Noun

 

Xem thêm chiến lược làm từng dạng Writing Task 1 TẠI ĐÂY

Xem thêm các bài mẫu band 8.0+ Writing Task 1  TẠI ĐÂY

Xem thêm từ vựng ngữ pháp nâng cao trong IELTS Writing TẠI ĐÂY

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain