Các vấn đề khi sử dụng loại từ tiếng Anh của người mới học IELTS (trình độ 3.5 – 4.5)

Các vấn đề khi sử dụng loại từ tiếng Anh của người mới học IELTS (trình độ 3.5 – 4.5)

Bài viết sẽ tập trung phân biệt 4 loại từ chính trong Tiếng Anh mà người học dễ nhầm lẫn với nhau là danh từ, động từ, tính từ và trạng từ.

Table of contents

author

Tác giả

Ngày đăng

Published on
cac-van-de-khi-su-dung-loai-tu-tieng-anh-cua-nguoi-moi-hoc-ielts-trinh-do-35-45

Một trong những vấn đề mà người mới học Tiếng Anh nói chung và luyện thi IELTS nói riêng thường gặp phải là việc sử dụng các loại từ tiếng Anh không chính xác. Bài viết sẽ chỉ ra một số lỗi về sử dụng loại từ tiếng Anh mà người học có thể mắc phải, cũng như giới thiệu các quy tắc để người học vận dụng khắc phục lỗi sai về loại từ trong bài thi IELTS.

Giới thiệu chung về các loại từ trong Tiếng Anh

Bài viết sẽ tập trung phân biệt 4 loại từ chính trong Tiếng Anh mà người học dễ nhầm lẫn với nhau là danh từ, động từ, tính từ và trạng từ.

Trước hết, người học cần nắm được khái niệm của các loại từ này:

 • Danh từ (Nouns): Là từ gọi tên người, đồ vật, sự việc hay nơi chốn

Ví dụ: teacher, desk, sweetness, city.

 • Tính từ (Adjectives): Là từ cung cấp tính chất cho danh từ, làm cho danh từ rõ nghĩa hơn, chính xác và đầy đủ hơn.

Ví dụ: Beautiful, skinny, new, old.

Ví dụ: Play, cut, go, buy, meet.

 • Trạng từ (Adverbs): Là từ bổ sung ý nghĩa cho một động từ, một tính từ hay một trạng từ khác, làm cho từ đó rõ nghĩa hơn, chính xác và đầy đủ hơn.

Ví dụ: Quickly, slowly, beautifully.

Các vấn đề khi sử dụng loại từ của người mới học IELTS và cách giải quyết

Không xác định được vị trí và vai trò của một số từ loại trong tiếng Anh dẫn đến dùng sai loại từ

Một trong những vấn đề về loại từ của người mới học IELTS nói riêng và tiếng Anh nói chung là việc nhầm lẫn vị trí của các từ loại, dẫn đến sử dụng sai loại từ.

Ví dụ: I ran to school slow.

Lỗi phổ biến nhất khi sử dụng loại từ là nhầm lẫn giữa trạng từ và tính từ. Đứng trước hoặc sau động từ để bổ nghĩa cho động từ “ran”, từ loại cần dùng ở đây phải là trạng từ “slowly” chứ không phải là tính từ “slow”.

Như vậy, người học cần nắm rõ vị trí và vai trò của từ loại trong câu để có thể sử dụng được từ loại một cách chính xác:

Danh từ (Noun)

 • Đứng đầu câu làm chủ ngữ, hoặc sau trạng từ chỉ thời gian ở đầu câu.

Ví dụ: Doctors read many books.

 • Sau tính từ thường và tính từ sở hữu.

Ví dụ: Her toy is a beautiful doll.

 • Sau động từ đóng vai trò tân ngữ.

Ví dụ: I love food.

Ví dụ: Would you like some cookies?

 • Đứng sau enough trong cấu trúc: enough + N + to do something

Ví dụ: I didn’t have enough money to buy that album.

Tính từ (Adjective)

 • Đứng sau các động từ liên kết (linking verbs) như to be/ look/ taste/ look/ seem/…trong câu để biểu thị trạng thái.

Ví dụ: He feels hungry because she has not eaten for 2 days.

 • Đứng trước danh từ để biểu đạt tính chất.

Ví dụ: Son Tung MTP is a famous singer.

Cac van de tu loai _ Trinh do 3.5 4.5 IELTS-03

Trạng từ (Adverb)

Ví dụ: They often get up at 6am.

 • Trạng từ chỉ mức độ đứng trước tính từ.

Ví dụ: Banh mi is very delicious.

 • Đứng trước hoặc sau động từ thường, bổ nghĩa cho động từ.

Ví dụ: He walks slowly to school.

 • Đứng đầu câu, và được ngăn cách với câu bằng dấu phẩy.

Ví dụ: Unfortunately, our car broke down.

Động từ (Verb)

 • Đứng sau chủ ngữ.

Ví dụ: He plays volleyball everyday.

Không phân biệt được cấu trúc một số từ loại trong tiếng Anh dẫn đến dùng sai loại từ

Khi học một từ tiếng Anh, người học phải nắm được cả họ từ (hay còn gọi word family) của từ đó để vận dụng từ đó linh hoạt trong mọi trường hợp. Bởi nếu đã xác định được vị trí chính xác của từ loại nhưng lại không biết được từ loại đó thì người học cũng không thể sử dụng được từ đó một cách chính xác.

Ví dụ: The beautiful of this painting makes me cry.

Trong trường hợp này, từ loại chính xác của “beautiful” phải là danh từ “beauty” bởi từ này đứng đầu câu, làm chủ ngữ.

Ngoài việc học thêm họ từ của một từ khi học từ mới, người học có thể tham khảo một số quy tắc về cấu trúc thường thấy của các loại từ để phân biệt hay chuyển đổi từ loại tùy mục đích sử dụng:

Xác định danh từ tiếng Anh dựa vào các hậu tố:

 • tion: nation, education, instruction…
 • sion: question, television, impression, …
 • ment: pavement, movement, environment….
 • ce: difference, independence, peace…
 • ness: kindness, friendliness…
 • y: beauty, democracy (nền dân chủ), army…
 • er/or : động từ + er/or thành danh từ chỉ người: worker, player, visitor,…

Tính từ thường có hậu tố (đuôi) là:

 • al: national, cultural…
 • ful: beautiful, careful, useful, peaceful…
 • ive: active, attractive ,impressive…
 • able: comfortable, miserable…
 • ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…
 • cult: difficult…
 • ish: selfish, childish…
 • ed: bored, interested, excited…
 • y: danh từ + Y thành tính từ : daily, monthly, friendly, healthy…

Động từ thường có hậu tố (đuôi) là:

 • en: brighten, strengthen…
 • ate: integrate, correlate …
 • ify, fy: simplify, satisfy, clarify …
 • se/-ze, -ize: maximize, synthesise, …

Trạng từ thường được thành lập bằng cách thêm đuôi “ly” vào tính từ
ly: beautifully, usefully, carefully, badly…

Lưu ý có một số trạng từ đặc biệt không tuân theo quy tắc trên, cần ghi nhớ:

 • Good – well
 • Late – late/lately
 • Ill – ill
 • Fast – fast

Đọc thêm: Áp dụng kiến thức về gốc từ – tiền tố – hậu tố để đoán nghĩa từ mới trong bài thi IELTS Reading

Kết luận

Như vậy, để khắc phục các vấn đề về sử dụng loại từ trong Tiếng Anh, người học cần nắm rõ vị trí cũng như vai trò của một từ trong câu cũng như nhận biết được họ từ của từ đó để sử dụng linh hoạt tùy theo từng mục đích trong bài thi IELTS.

Hoàng Phương Anh

 

Danh mục:

Chia sẻ:

Bình luận

Bạn cần để có thể bình luận.

Bài viết cùng chủ đề