Cách cải thiện band điểm từ 4 – 5 trong tiêu chí Task Response đối dạng câu hỏi Opinion (Agree or Disagree)

Bài viết sau sẽ phân tích tiêu chí này ở band 4 và 5 trong IETLS Writing task 2, từ đó rút ra cách cải thiện tiêu chí Task Response với ví dụ cụ thể cho thí sinh. 
ZIM Academy
06/05/2021
cach cai thien band diem tu 4 5 trong tieu chi task response doi dang cau hoi opinion agree or disagree

Tiêu chí Task Response là một trong bốn tiêu chí chấm điểm của IELTS Writing Task 2. Điều đó có nghĩa là tiêu chí này chiếm 25% tổng số điểm của thí sinh. Dạng đề Opinion (Agree & Disagree) là một dạng đề rất phổ biến trong IELTS Writing Task 2 và cũng là dạng đề gây nhiều khó khăn cho các thí sinh khi gặp phải.

Dạng đề này yêu cầu thí sinh phải đưa ra quan điểm đối với một lập luận cho trước. Vì vậy, nhiều thí sinh khi gặp dạng đề này không đạt được band điểm Task Response như mong muốn vì chưa hiểu rõ cách làm bài. Bài viết sau sẽ phân tích tiêu chí này ở band 4 và 5 trong IETLS Writing task 2, từ đó rút ra cách cải thiện tiêu chí Task Response với ví dụ cụ thể cho thí sinh. 

Giới thiệu về Band Descriptors trong IELTS Writing Task 2 và tiêu chí Task Response

Band Descriptors trong IELTS Writing Task 2

Khi tham gia thi IELTS Writing, một kì thi “standardized” (theo quy chuẩn), bài viết của thí sinh sẽ được cho điểm từ 0 – 9.0. Bài viết của thí sinh sẽ được chấm dựa trên 1 thang điểm cụ thể, thang điểm đó gọi là Band Descriptors, được phát hành phổ biến bởi Cambridge, IELTS, IDP và British Council (các đơn vị tham gia tổ chức, phát hành kì thi IELTS).

Vì lí do này, khi muốn hướng đến một band điểm cụ thể (ví dụ như 5), thí sinh cần phải lưu tâm đến các yêu cầu của band 5 trong Band Descriptors, từ đó biết bài viết của mình phải cần đáp ứng những yêu cầu nào để đạt được mục tiêu.

Tiêu chí Task Response

Tiêu chí Task Response là một trong bốn tiêu chí trong Band Descriptors, cùng với Grammartical Range and Accuracy, Coherence and Cohesion và Lexical Resource. Tiêu chí này đánh giá khả năng truyền tải thông điệp đúng với yêu cầu của đề bài (không bị lạc đề).

Vì nhiều lý do, tiêu chí này thường không được chú ý bởi các thí sinh thi IELTS bằng các tiêu chí khác như từ vựng hoặc ngữ pháp. Tuy nhiên, đây là tiêu chí thường xuyên ngăn cản việc đạt được band điểm mong muốn của thí sinh, cũng như gây khó khăn trong việc tìm cách cải thiện tiêu chí Task Response.

Xem thêm: Giải thích tiêu chí Task Response trong IELTS Writing Task 2

Tiêu chí Task response band 4

Dựa theo Band Descriptors, tiêu chí Task Response đối với bài viết band 4 được quy định như sau:

  • Responds to the task only in a minimal way or the answer is tangential; the format may be inappropriate (Câu trả lời của thí sinh chỉ đáp ứng một phần nhỏ hoặc ít liên quan đến chủ đề, bố cục của bài văn có thể không phù hợp.)

  • Presents a position but this is unclear (Câu trả lời của thí sinh có trình bày quan điểm của mình nhưng không rõ ràng.)

  • Presents some main ideas but these are difficult to indentify and may be repetitive, irrelevant or not well supported (Câu trả lời của thí sinh có trình bày các ý chính nhưng những ý này lại khó nhận dạng và có thể bị lặp lại, không liên quan hoặc không ủng hộ cho quan điểm.)

Theo Band Descriptor, thí sinh đạt band 4 chỉ cần đưa ra quan điểm của mình (có thể không rõ ràng) và cố gắng giải thích, đưa ra ví dụ cho quan điểm của mình mà không cần quan tâm đến sự liên kết và liên quan của những luận điểm của mình. Ngoài ra, câu trả lời của thí sinh chỉ cần liên quan đến chủ đề của câu hỏi mà không cần phải trả lời câu hỏi đó.

Tiêu chí Task Response band 5

Dựa theo Band Descriptors, tiêu chí Task Response đối với bài viết band 5 được quy định như sau:

  • Addresses the task only partially; the format may be inappropriate in places (Câu trả lời không trả lời đầy đủ các phần của câu hỏi; bố cục bài văn có chỗ còn chưa phù hợp.)

  • Expresses a position but the development is not always clear and there may be no conclusions drawn (Câu trả lời trình bày một quan điểm nhưng phát triển quan điểm chưa rõ ràng và có thể không có kết luận.)

  • Presents some main ideas but these are limited and not sufficiently developed; there may be irrelevant detail (Câu trả lời trình bày một số ý chính nhưng hạn chế và không được phát triển đầy đủ; có thể có những chi tiết không liên quan.)

Thí sinh muốn đạt được band 5 trong tiêu chí Task Response cần phải đưa ra một quan điểm cụ thể và phải phát triển được quan điểm của mình bằng các luận cứ, ví dụ. Các luận cứ, ví dụ này có thể chưa được phát triển đầy đủ hoặc có vài ý chưa liên quan đến quan điểm chính. Ngoài ra, câu trả lời của thí sinh phải đề cập, mặc dù hạn chế, đến câu hỏi của đề bài và câu trả lời phải có một bố cục cụ thể mặc dù chưa rõ ràng.

Sự khác nhau của band 4 và band 5 ở tiêu chí Task Response

Qua theo dõi Band Descriptors ở cả 2 band điểm, có thể dễ dàng nhận ra có ba yếu tố chính được đánh giá trong tiêu chí Task Response, đó là Adresssing the task (đáp ứng yêu cầu đề bài), Position (quan điểm chính) và Development of ideas (phát triển quan điểm). Sau đây, bài viết sẽ phân tích sự khác nhau chính của 2 band điểm này ở tiêu chí Task Response.

cach-cai-thien-band-diem-tu-4-5-trong-tieu-chi-task-response-doi-dang-cau-hoi-opinion-agree-or-disagree-phan-tich

Yếu tố việc đáp ứng yêu cầu đề bài

Bài viết band 4 Thí sinh hiểu sai hoàn toàn yêu cầu của đề bài, tuy nhiên, vẫn nhận thấy được chủ đề và câu trả lời vẫn liên quan đến chủ đề đó. Không có bố cục nào cụ thể.

Bài viết band 5: Thí sinh hiểu được yêu cầu và chủ đề của đề bài. Tuy nhiên, thí sinh chỉ trả lời được một phần trong yêu cầu đề bài. Có bố cục nhưng vẫn có chỗ chưa hợp lý. 

Yếu tố việc trình bày được quan điểm

Bài viết band 4: Thí sinh có đưa ra quan điểm nhưng không rõ ràng

Bài viết band 5: So với bài viết band 4, thí sinh có nêu rõ hơn quan điểm của mình trong những câu chủ đề của cả hai thân bài 1 và 2. Nhưng lại phát triển các quan điểm đó chưa thực sự rõ ràng.

Yếu tố Biệc triển khai các luận điểm

Bài viết band 4: Thí sinh có đưa ra các luận điểm nhưng các luận điểm này lại không ủng hộ, liên quan cho quan điểm ban đầu

Bài viết band 5: Thí sinh có đưa ra luận điểm nhưng chỉ phát triển quan điểm được một phần, có vài chi tiết không liên quan.

Phân tích dạng đề Opinion essay

Giới thiệu tổng quan về dạng đề Opinion

Dạng đề opinion là một dạng đề rất phổ biến trong IELTS Writing task 2. Dạng đề này yêu cầu thí sinh trình bày quan điểm (đồng ý hoặc không đồng ý) của mình về một ý kiến được cho trước. Dạng đề này này không yêu cầu thí sinh phải trình bày cụ thể một vấn đề nào đó như dạng Two-part question hay Problems & Solutions.

Ví lí do này, nhiều thí sinh cũng như giảng viên IELTS đánh giá đây là dạng đề khó, đòi hỏi rất nhiều thí sinh phải tư duy để có thể đạt được band điểm cao trong phần Task Response. Trong phần tiếp theo, bài viết sẽ hướng dẫn người viết cách cải thiện tiêu chí Task Response. 

Xem thêm: Phân loại và giải quyết dạng đề Agree or Disagree trong IELTS Writing Task 2

Phân tích cách làm bài dạng đề Opinion ở bài viết band 4 và band 5 cách cải thiện tiêu chí Task Response

Để người đọc thấy rõ hơn về sự khác nhau cũng như cách cải thiện band điểm 4 lên 5 ở tiêu chí Task Response trong dạng đề Opinion, tác giả sau đây sẽ sử dụng một câu hỏi trong dạng đề Opinion để đưa ra ví dụ và phân tích theo các yếu tố của tiêu chí Task Response để người đọc có thể nhận thấy được sự khác biệt giữa chúng.

Đề bài:

Nowadays a large amount of advertising aimed at children should be banned because of the negative effects. To what extent do you agree or disagree?

(Ngày nay, một lượng lớn quảng cáo mà nhắm vào trẻ em nên bị cấm bởi vì những ảnh hưởng tiêu cực của nó. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên?)

Ví dụ mở bài và 1 đoạn văn ở thân bài trong bài viết band 4 ở tiêu chí Task Response:

Advertising has many negatives effects on children. This essay will look at the reasons why children are obsessed with advertisements and how to solve these alarming problems.

Most children enjoy spending their time in front of the television at the weekend. Because of this, advertisements are loved by many children. This is because they have a lot of free time, they spend this time watching the television and ads. In addition, advertising uses colourful images. Therefore, many children prefer staying on their couch watching advertisements without doing their homework. 

(Quảng cáo có nhiều tác động tiêu cực đến trẻ em. Bài viết này sẽ xem xét lý do tại sao trẻ em bị ám ảnh bởi quảng cáo và cách giải quyết những vấn đề đáng báo động này.

Hầu hết trẻ em thích dành thời gian xem tivi vào cuối tuần. Chính vì điều này mà quảng cáo được rất nhiều em nhỏ yêu thích. Điều này bởi vì chúng có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, chúng dành thời gian này để xem tivi và quảng cáo. Ngoài ra, quảng cáo sử dụng hình ảnh nhiều màu sắc . Vì vậy, nhiều trẻ em thích ở trên ghế xem quảng cáo mà không làm bài tập về nhà.)

Ví dụ mở bài và 1 đoạn văn ở thân bài trong bài viết band 5 ở tiêu chí Task Response:

Advertising has many negative efffects. This is due to the fact that ads often deliver false information and watching advertising is a waste of time. In my opinion, because of these reasons, advertising should be banned. 

The first reason why advertisements should be banned is because it sometimes delivers inappropriate content. For example, beer advertisement often display images of girls wearing unsuitable clothes. This unhealthy information can be a dangerous source for children’s imagination and cognitive development. As children cannot think independently, their parents do not have time to look after them all the time. Therefore, people’s mind can be negatively affected because of these images. 

Quảng cáo có nhiều tác động tiêu cực. Điều này là do thực tế là các quảng cáo thường cung cấp thông tin sai lệch và việc xem quảng cáo là một việc làm lãng phí thời gian. Theo tôi, vì những lý do này, nên cấm quảng cáo.

Lý do đầu tiên tại sao quảng cáo nên bị cấm là vì chúng đôi khi cung cấp nội dung không phù hợp. Ví dụ, quảng cáo bia thường hiển thị hình ảnh các cô gái mặc quần áo không phù hợp. Thông tin không lành mạnh này có thể là một nguồn nguy hiểm cho trí tưởng tượng và sự phát triển nhận thức của trẻ. Vì trẻ không thể suy nghĩ độc lập nên cha mẹ không có thời gian chăm sóc chúng mọi lúc. Do đó, tâm trí của mọi người có thể bị ảnh hưởng tiêu cực vì những hình ảnh này.

Phân tích 2 bài viết theo 3 tiêu chí: Adresssing the task (đáp ứng yêu cầu đề bài), Position (quan điểm chính) và Development of ideas (phát triển quan điểm)

Theo tiêu chí đáp ứng đề bài – Adresssing the task

Yếu tố việc đáp ứng yêu cầu đề bài

Bài viết band 4: Câu thesis statement ở phần mở bài: This essay will look at the reasons why children are obsessed with advertisements and how to solve these alarming problems (Bài viết này sẽ xem xét lý do tại sao trẻ em bị ám ảnh bởi quảng cáo và cách giải quyết những vấn đề đáng báo động này).

Câu thesis trên cho thấy người viết ở bài văn này sẽ trình bày các lý do tại sao trẻ em lại thích xem quảng cáo và làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Mặc dù câu trả lời này vẫn liên quan đến quảng cáo và trẻ em, nhưng nó lại không đề cập gì đến việc người ta có nên cấm quảng cáo hướng đến trẻ em hay không. Vì vậy, câu trả lời này dù liên quan đến chủ đề nhưng vẫn hoàn toàn lạc đề.

Bài viết band 5: Câu thesis statement ở phần mở bài: This is due to the fact that ads often deliver false information and watching advertising is a waste of time. In my opinion, because of these reasons, advertising should be banned. (Điều này là do thực tế là các quảng cáo thường cung cấp thông tin sai lệch và việc xem quảng cáo là một việc làm lãng phí thời gian).

Ở bài viết này, người viết đưa ra được quan điểm của mình là nên cấm quảng cáo vì hai lí do thông tin sai lệch và lãng phí thời gian. Tuy nhiên, người viết lại không đề cập gì đến trẻ em. Vì vậy, bài viết này có trả lời câu hỏi của đề bài (có nên cấm quảng cáo hay không), tuy nhiên lại trả lời chỉ 1 phần (thiếu phần “trẻ em”).

Cách cải thiện: Ngoài việc hiểu được chủ đề, thí sinh cần phải biết các dạng câu hỏi trong IELTS Writing task 2 và cách trả lời các dạng câu hỏi này. Ở dạng Opinion, thí sinh cần phải trình bày được rằng quan điểm của mình rằng có đồng ý hay không với câu hỏi được nêu ở đề bài. 

Theo tiêu chí trình bày được quan điểm – Position

Yếu tố việc trình bày được quan điểm

Bài viết band 4: Câu topic sentence của đoạn thân bài: Most children enjoy spending their time in front of the television at the weekend (Hầu hết trẻ em thích dành thời gian xem tivi vào cuối tuần).

Trong câu chủ đề này, người viết không cho người đọc thấy được là đoạn văn sẽ nói về chủ đề nào. Vì vậy, quan điểm người viết mà người viết đưa ra trong trường hợp này là không rõ ràng.

Bài viết band 5: Câu topic sentence của đoạn thân bài: The first reason why advertisements should be banned is because it sometimes delivers inappropriate content (Lý do đầu tiên tại sao quảng cáo nên bị cấm là vì chúng đôi khi cung cấp nội dung không phù hợp).

Trong trường hợp này, người viết có trình bày được chủ đề của đoạn văn là các nội dung không phù hợp. Quan điểm trình bày được lí do tại sao quảng cáo nên bị cấm. Tuy nhiên, quan điểm của người viết đưa ra ở thân bài lại không trùng với lại quan điểm ở mở bài (inapproriate content không giống với false information). Do đó, quan điểm của người viết đưa ra có rõ ràng hơn nhưng vẫn chưa có sự thống nhất trong suốt cả bài viết.

Cách cải thiện: Thí sinh phải hiểu được ý nghĩa và cách sử dụng của câu chủ đề (Topic Sentence) và phải chắc chắn rằng quan điểm mình đưa ra (ở thân bài) ủng hộ cho ý kiến ban đầu của mình ở mở bài (đồng ý hoặc không đồng ý)

Theo tiêu chí triển khai các luận điểm – Development of ideas

Yếu tố việc triển khai các luận điểm

Bài viết band 4: Các luận điểm chính mà người viết đưa ra trong đoạn thân bài:

– Quảng cáo được yêu thích vì trẻ em thường dành nhiều thời gian xem TV và quảng cáo.

Điều này là không hoàn toàn chính xác vì 2 mệnh đề này không thực sự không ủng hộ cho nhau (xem TV nhiều không có nghĩa là yêu thích quảng cáo).

– Quảng cáo sử dụng nhiều hình ảnh màu sắc nên chúng thích xem mà không làm bài tập về nhà.

Lập luận này trình bày 2 thông tin riêng rẽ là quảng cáo nhiều màu sắc và không làm bài tập về nhà. Tuy nhiên, người viết lại không đưa ra được sự liên kết giữa 2 thông tin này nên 2 mệnh đề này không liên quan đến nhau.

⇒ Các luận điểm mà người viết đưa ra ở trường hợp này không ủng hộ và không liên quan đến quan điểm ban đầu.

Bài viết band 5: Các luận điểm chính mà người viết đưa ra trong đoạn thân bài:

– Quảng cáo bia có những hình ảnh không phù hợp nên ảnh hưởng đến trí tưởng tượng và nhận thức của trẻ.

Lập luận này là hợp lý vì xem các nội dung không phù hợp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trẻ.

– Trẻ không thể suy nghĩ độc lập nên cần cha mẹ chăm sóc nên mọi người sẽ bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh tiêu cực này.

Lập luận này rất rời rạc khi trình bày rất nhiều thông tin khác nhau (suy nghĩ độc lập, cần cha mẹ chăm sóc, ảnh hưởng bởi hình ảnh xấu) mà không đưa ra được sự liên kết giữa chúng. 

⇒ Người viết đưa ra được 1 luận điểm liên quan đến quan điểm ban đầu được đưa ra là ảnh hưởng đến trí tưởng tượng và nhận thức của trẻ. Tuy nhiên, sau đó, luận điểm tiếp theo lại không thực sự hỗ trợ cho quan điểm ban đầu. 

Cách cải thiện: Thí sinh phải biết cách để phát triển quan điểm của mình bằng các ý giải thích hoặc ví dụ có liên quan, ủng hộ một phần quan điểm chính. Để đạt được band 5, thí sinh cần có ít nhất 1 luận điểm ủng hộ cho quan điểm được nêu ra.

Xem thêm: Tiêu chí Task Response trong Writing Task 2 – Phân tích chuyên sâu theo Band 4, 5, 6

Tổng kết

Như vậy, bài viết đã phân tích chi tiết tiêu chí Task Response trong IELTS Writing task 2 sự khác nhau giữa 2 band điểm 4 và 5 ở tiêu chí này. Ngoài ra, bài viết còn đưa ra ví dụ cụ thể 2 bài viết ở trình độ band 4 và 5, từ đó rút ra phương pháp cải thiện tiêu chí Task Response cho câu trả lời của thí sinh.

Thông qua bài viết này, tác giả hi vọng thí sinh có thể nhận thấy bản thân mình cần phải cải thiện điều gì để đạt được band 5 và cách xử lý khi gặp dạng đề Opinion (Agree & Disagree) nói chung đặc biệt là cải thiện tiêu chí Task Response. 

Nguyễn Tiến Thành

Để làm quen với format đề thi IELTS thực tế và rèn luyện kỹ năng làm bài. Hãy tham gia thi thử IELTS online tại ZIM nhận ngay kết quả.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity