Cách cải thiện IELTS Writing band 5.0 lên 6.0 - Phần 1: tiêu chí Coherence and Cohesion và Lexical Resource

Bài viết giúp thí sinh hiểu và áp dụng được các tiêu chí về Coherence and Cohesion và Lexical Resource thông qua việc phân tích lỗi sai của IELTS Writing Task 2 sample của band 5.0
Lê Thị Anh Thư
17/12/2021
cach cai thien ielts writing band 50 len 60 phan 1 tieu chi coherence and cohesion va lexical resource

IELTS Writing Band Descriptors là một bảng hướng dẫn các lỗi gặp phải ở những trình độ khác nhau. Phiên bản Public Version của IELTS Writing Band Descriptors gồm bốn tiêu chí Task Response, Coherence and Cohesion, Lexical Resource, Grammatical Range and Accuracy đã được hội đồng tổ chức thi IELTS phát hành nhằm giúp các thí sinh cải thiện band điểm của mình trong bài thi viết. Tuy nhiên việc áp dụng các hướng dẫn trong Band Descriptors vào bài viết còn gặp nhiều khó khăn do các hướng dẫn này thường ngắn gọn, súc tích và không có ví dụ minh họa. Vì vậy, bài viết này sẽ đi vào phân tích những lỗi mắc phải của một bài mẫu band điểm 5.0 dựa trên các tiêu chí của Band Descriptors và đưa ra cách khắc phục để cho ra một bài mẫu band điểm 6.0 nhằm giúp các thí sinh hiểu rõ hơn về các tiêu chí chấm điểm trong IELTS Writing Band Descriptors.

Key takeaways

1. Nắm được lỗi' ‘Paragraphing’ trong tiêu chí Coherence & Cohesion và cách khắc phục.

2. Nắm được lỗi ‘Spelling errors’, ‘Memorised language’ trong tiêu chí Lexical Resouce và cách khắc phục.

3. Một số lưu ý về hai tiêu chí Coherence & Cohesion và Lexical Resource.

Phân tích một số lỗi mắc phải của bài viết IELTS Writing Task 2 band 5.0

Đề bài: Some people think that wild animals should not be kept in zoos. Others believe that there are good reasons for having zoos.

Discuss both these views and give your own opinion.

IELTS Writing Sample band 5.0

Since the dawn of times wild animals are kept in zoos all over world. This is a controversial issue. At present, zoos are tourist attraction in many countries and need wild creatures to attract vistors. I beleve that wild beasts should not be kept in zoos and there should be alternative situations to see them. This essay will discuss both sides and an opinion will be put forth. There are many good reasons to not build zoos in our cities. 1) First of all, god’s precius gifts need to live in their natural habitat. Furthermore, zoos are no place for wild things. If animals need to be cared for, they should be looked after in theier natural habitat in game parks or wildlife reserves. Goverments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit for them. 2) Another valid reason to support this view is that people can see wild animals on the internet, or in books. They don’t need to visit htem in cages where they are sick or dying. Moreover, These zoos try to make money from animals misery and they don’t care of the animals welfare. A recent research in Havard shows that 89% of all wild animals die in cages. 3) In addition to this, we should allow animals to live in the wild. They can be healthy in their own habitat, they can hunt and have normal behaviour. They cannot do this in a zoo. In the future, if man wants to see wild animals, we must travel to their country and see them in the wild in their enviroment and not ours.

In a nutshell people believe that zoos are good places to keep wild animals, I feel that we do not need zoos anymore and we can look at wild animals on the Internet or travell to there and we can be happy for these wild creatures.

(322 words – Band 5.0)

Trên đây là một bài mẫu đạt band 5.0. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả sẽ phân tích các khía cạnh Coherence and Cohesion Lexical Resource của bài mẫu và đưa ra cách khắc phục nhằm cải thiện band điểm từ 5.0 lên 6.0

Phân tích bài viết

Tiêu chí Coherence and Cohesion

cach-cai-thien-ielts-writing-band-5-0-len-6-0-tieu-chi-coherence-and-cohesion

Bài mẫu này có phần Coherence and Cohesion đạt mức band 5 do lỗi ‘may not write in paragraphs, or paragraphing may be inadequate’. Đây là một lỗi khá phổ biến, thường gặp đối với các thí sinh mới tiếp cận kì thi IELTS, đặc biệt là khi mới bắt tay viết Writing Task 2. Paragraphing trong bài thi IELTS được hiểu là cách chia đoạn văn. Thông thường, một bài viết sẽ bao gồm 4 đoạn văn: mở bài (1 đoạn), thân bài (2 đoạn), và kết bài (1 đoạn).

Tuy nhiên, thực tế có thể bắt gặp các bài văn nhiều hơn 4 đoạn. Nhiệm vụ của việc chia đoạn nhằm mục đích tách bạch rõ ràng các luận điểm cho bài, giúp giám khảo dễ nắm được mạch văn. Ngoài ra, việc chia đoạn còn giúp người viết dễ dàng kiểm soát và phân bổ các luận điểm cho các đoạn văn khác nhau, tránh việc ôm đồm, nhồi nhét quá nhiều luận điểm trong cùng một đoạn văn.

Cụ thể, bài viết chỉ được chia làm 2 đoạn văn: một đoạn rất dài (276 từ) trong đó có chứa mở bài và một đoạn rất ngắn (46 từ) là kết luận của bài. Ngoài ra, việc phần kết luận này chiếm tới 3 dòng nhưng chỉ bao gồm 1 câu văn duy nhất cũng được xem như chia đoạn không phù hợp (1).

Since the dawn of times wild animals are kept in zoos all over world. This is a controversial issue. At present, zoos are tourist attraction in many countries and need wild creatures to attract vistors. I beleve that wild beasts should not be kept in zoos and there should be alternative situations to see them. This essay will discuss both sides and an opinion will be put forth. There are many good reasons to not build zoos in our cities. 1) First of all, god’s precius gifts need to live in their natural habitat. Furthermore, zoos are no place for wild things. If animals need to be cared for, they should be looked after in theier natural habitat in game parks or wildlife reserves. Goverments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit for them. 2) Another valid reason to support this view is that people can see wild animals on the internet, or in books. They don’t need to visit htem in cages where they are sick or dying. Moreover, These zoos try to make money from animals misery and they don’t care of the animals welfare. A recent research in Havard shows that 89% of all wild animals die in cages. 3) In addition to this, we should allow animals to live in the wild. They can be healthy in their own habitat, they can hunt and have normal behaviour. They cannot do this in a zoo. In the future, if man wants to see wild animals, we must travel to their country and see them in the wild in their enviroment and not ours.

[Đoạn văn dài chứa 276 từ].

In a nutshell people believe that zoos are good places to keep wild animals, I feel that we do not need zoos anymore and we can look at wild animals on the Internet or travell to there and we can be happy for these wild creatures.

[Đoạn kết luận là 1 câu văn duy nhất bao gồm 46 từ].

Lexical Resource

Spelling error or typos: Lỗi về spelling (sai chính tả) hoặc đánh máy nhầm

cach-cai-thien-ielts-writing-band-5-0-len-6-0-tieu-chi-lexical-resource

Đây là một lỗi khác rất hay mắc phải, nhất là khi thí sinh đang vội vã hoàn thành bài thi lúc cuối giờ, hoặc không kiểm tra kĩ lại bài viết, hoặc đôi lúc thí sinh cũng không biết mình mắc lỗi do ít tập luyện viết tay hay đánh máy bài viết Writing khi ở nhà. Bài viết này có điểm Lexical Resource rơi vào band 5 (những lỗi sai chính tả nghiêm trọng) và band 6 (có một vài lỗi sai chính tả hoặc dùng dạng từ sai). Cụ thể:

Since the dawn of times wild animals are kept in zoos all over world. This is a controversial issue. At present, zoos are tourist attraction in many countries and need wild creatures to attract vistors. I beleve that wild beasts should not be kept in zoos and there should be alternative situations to see them. This essay will discuss both sides and an opinion will be put forth. There are many good reasons to not build zoos in our cities. 1) First of all, god’s precius gifts need to live in their natural habitat. Furthermore, zoos are no place for wild things. If animals need to be cared for, they should be looked after in theier natural habitat in game parks or wildlife reserves. Goverments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit for them. 2) Another valid reason to support this view is that people can see wild animals on the internet, or in books. They don’t need to visit htem in cages where they are sick or dying. Moreover, These zoos try to make money from animals misery and they don’t care of the animals welfare. A recent research in Havard shows that 89% of all wild animals die in cages. 3) In addition to this, we should allow animals to live in the wild. They can be healthy in their own habitat, they can hunt and have normal behaviur. They cannot do this in a zoo. In the future, if man wants to see wild animals, we must travel to their country and see them in the wild in their enviroment and not ours.

In a nutshell people believe that zoos are good places to keep wild animals, I feel that we do not need zzos anymore and we can look at wild animals on the Internet or travell to there and we can be happy for these wild creatures.

Trong đó, các lỗi như: vistors, beleve, precius, goverments, behaviur, enviroment, travell, theier được xem như ‘make some errors in spelling and/ or word formation vì không ảnh hưởng tới khả năng đọc hiểu của người đọc. Những lỗi còn lại: htem, zzos làm cản trở sự đọc hiểu câu. Người đọc có thể liên tưởng đến một tên riêng như trong ‘don’t need to meet htem’ hoặc tên một dụng cụ chuyên dụng trong ‘do not need zzos’. Vì vậy, những từ này được xem như ‘noticeable errors’.

Using memorised language, phrases and cliches – Sử dụng từ ngôn ngữ rập khuôn và học thuộc lòng sẵn

Khi chấm bài IELTS Writing, các giám khảo đã được đào tạo để nhận biết đâu là ngôn ngữ thí sinh học thuộc lòng. Vì vậy, sử dụng các câu từ sáo rỗng và rập khuôn sẽ khiến thí sinh mất điểm ở phần Lexical Resource này.

Các cụm từ rập khuôn/học thuộc trong bài mẫu (1):

-       Since the dawn of times

-       This is a controversial issue

-       Both sides and an opinion will be put forth

-       In a nutshell

Ngoài các cụm từ trên, dưới đây là một số cụm từ hay bị lạm dụng khác trong phần thi IELTS Writing. Thí sinh cần cân nhắc tránh sử dụng các cụm từ này để giúp bài thi không bị trừ điểm ở tiêu chí này (1).

-       Controversial topic/hot topic

-       This is a highly controversial/is a highly debated issue

-       Two-edged sword/double-edge sword/2 sides/faces of a coin

-       In a nutshell

-       I pen down by saying

-       There are pros and cons

-       This essay will discuss

-       Reasons why I hold this view

Cách khắc phục và một số lưu ý đôi với tiêu chí Coherence and Cohesion và Lexical Resource trong IELTS Writing band 5.0

Coherence and Cohesion

Để khắc phục lỗi này, thí sinh cần lưu ý cân đối độ dài các đoạn văn sao cho các đoạn trong thân bài chênh lệch nhau không quá nhiều.

Đối với bài mẫu 5.0, cần phân chia lại bố cục bài văn cho phù hợp. Trong đó:

-       Đoạn dài (276 từ) được tách thành:

o   Mở bài: 4 dòng

o   Thân bài: gồm 3 đoạn

  • Đoạn 1: 5 dòng

  • Đoạn 2: 4 dòng

  • Đoạn 3: 4 dòng

-       Đoạn ngắn (46 từ): đã được tách thành hai câu ngắn hơn.

Bố cục bài mẫu sau khi đã phân chia:

Since the dawn of times wild animals are kept in zoos all over world. This is a controversial issue. At present, zoos are tourist attraction in many countries and need wild creatures to attract vistors. I beleve that wild beasts should not be kept in zoos and there should be alternative situations to see them. This essay will discuss both sides and an opinion will be put forth.

There are many good reasons to not build zoos in our cities. 1) First of all, god’s precius gifts need to live in their natural habitat. Furthermore, zoos are no place for wild things. If animals need to be cared for, they should be looked after in theier natural habitat in game parks or wildlife reserves. Goverments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit for them.

2) Another valid reason to support this view is that people can see wild animals on the internet, or in books. They don’t need to visit htem in cages where they are sick or dying. Moreover, These zoos try to make money from animals misery and they don’t care of the animals welfare. A recent research in Havard shows that 89% of all wild animals die in cages.

3) In addition to this, we should allow animals to live in the wild. They can be healthy in their own habitat, they can hunt and have normal behaviour. They cannot do this in a zoo. In the future, if man wants to see wild animals, we must travel to their country and see them in the wild in their enviroment and not ours.

In a nutshell people believe that zoos are good places to keep wild animals, I feel that we do not need zoos anymore. We can look at wild animals on the Internet or travell to there and we can be happy for these wild creatures.

Lưu ý:

-       Bố cục bài viết cần có sự cân đối, nhưng không có nghĩa là các đoạn trong bài phải bằng khít nhau về mặt số câu hay độ dài. Ví dụ thân bài có đoạn một gồm 5 dòng, khổ hai gồm 8 dòng, về mặt cảm quan cân đối không chênh lệch quá nhiều thì vẫn chấp nhận được.

-        Khi thi IELTS trên máy tính, để đoạn paragraph dễ đọc trên trình duyệt chấm bài của giám khảo, các bạn thí sinh lưu ý nhấn enter xuống dòng 2 lần (1).

Việc chân chia bố cục bài viết đã giúp cải thiện band điểm tiêu chí Coherence and Cohesion từ 5 lên 7, xét về khía cạnh ‘Paragraphing’.

band-descriptor-coherence-and-cohesion-paraphrasingVì mỗi đoạn giờ đây đã có một chức năng cụ thể:

-       Đoạn 1: Mở bài giới thiệu vấn đề và nêu quan điểm

-       Đoạn 2 – 4: Thể hiện các luận điểm về việc không nuôi nhốt động vật

-       Đoạn 3: Kết luận, khẳng định lại vấn đề

Lexical Resource

Spelling error or typos: Lỗi về spelling (sai chính tả) hoặc đánh máy nhầm

band-descriptor-lexical-resource

Để phần spelling đạt 7.0 ở tiêu chí Lexical Resource, tần suất lỗi phải ở mức ‘occasional’ (thỉnh thoảng gặp). Vậy nên bài mẫu 5.0 cần chữa các lỗi về spelling để cải thiện điểm ở tiêu chí này:

Các lỗi trong bài mẫu 5.0 sau sẽ được chữa lại như sau:

-       Vistors —> Visitors

-       Beleve —> Believe

-       Precius —> Precious

-       Theier —> Their

-       Goverments —> Government

-       Htem —> Them

-       Extincte —> Extinct

-       Behaviur —> Behaviour

-       Zzos —> Zoos

Để giảm thiểu sai sót về mặt chính tả, thí sinh cần tập luyện viết nhiều trên giấy hoặc gõ trên máy tính để làm quen mặt chữ. Thí sinh có thể sử dụng chức năng kiểm tra lỗi chính tả trong file word sau mỗi bài viết để kiểm tra và sửa lỗi. Sau đó, ghi chú lại những từ đã sai và viết đi viết lại nhiều lần. Đối với các thí sinh thi IELTS trên giấy, nên viết bài ra giấy để quen cảm giác mặt chữ khi viết tay. Sau đó mới gõ lại bài vào file word để kiểm tra các lỗi về chính tả chứ không nên gõ trực tiếp vào file word, tránh cảm giác bỡ ngỡ với mặt chữ trong kì thi thật trên giấy.

Lưu ý: Đối với kì thi IELTS trên máy tính, những lỗi sai do đánh máy vẫn tính là sai chính tả và bị trừ điểm. Ngoài ra, phần thi Writing sẽ không có chức năng tự sửa lỗi sai chính tả, thí sinh cần lưu ý kiểm tra cẩn thận bài viết trước khi nộp bài (1).

Using memorised language, phrases and cliches – Sử dụng từ ngôn ngữ rập khuôn và học thuộc lòng sẵn

Để giải quyết tình trạng học thuộc lòng này, đối với những cụm từ không thật sự cần thiết, thí sinh hãy mạnh dạn gạch bỏ khỏi bài thi. Việc làm này giúp thí sinh tránh bị trừ điểm do lỗi học thuộc, ngoài ra nghĩa của đoạn văn cũng không bị thay đổi. Đối với những cụm từ chính, quan trọng của bài viết (In a nutshell), thí sinh cần lựa chọn ngôn ngữ trung tính (In conclusion), được sử dụng nhiều trong các tạp chí, bài viết, sách báo khoa học chính thống.

Since the dawn of times wild animals are kept in zoos all over world. This is a controversial issue. At present, zoos are tourist attraction in many countries and need wild creatures to attract visitors. I believe that wild beasts should not be kept in zoos and there should be alternative situations to see them. This essay will discuss both sides and an opinion will be put forth.

There are many good reasons to not build zoos in our cities. 1) First of all, god’s precious gifts need to live in their natural habitat. Furthermore, zoos are no place for wild things. If animals need to be cared for, they should be looked after in their natural habitat in game parks or wildlife reserves. Governments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit for them.

2) Another valid reason to support this view is that people can see wild animals on the internet, or in books. They don’t need to visit them in cages where they are sick or dying. Moreover, These zoos try to make money from animals misery and they don’t care of the animals welfare. A recent research in Havard shows that 89% of all wild animals die in cages.

3) In addition to this, we should allow animals to live in the wild. They can be healthy in their own habitat, they can hunt and have normal behaviour. They cannot do this in a zoo. In the future, if man wants to see wild animals, we must travel to their country and see them in the wild in their environment and not ours.

In a nutshell  In conclusion, people believe that zoos are good places to keep wild animals, I feel that we do not need zoos anymore. We can look at wild animals on the Internet or travel to there and we can be happy for these wild creatures. We must close all zoos in the future.

Những cụm như:

Since the dawn of time (từ thuở hồng hoang), in a nutshell (informal, có thể nôm na dịch là ‘túm lại’),…không phù hợp về nghĩa (since the dawn of time) cũng như tính chất học thuật (In a nutshell) cần có cho một bài Writing Task 2. Việc không nắm rõ ngữ cảnh và mục đích sử dụng của từ/cụm sẽ bị liệt vào ‘học thuộc, áp dụng máy móc’ trong tiêu chí Lexical Reource trong kì thi IELTS.

Lưu ý: để tránh việc sử dụng các cụm từ ngữ một cách rập khuôn, thí sinh nên tham khảo nhiều nguồn tài liệu sách báo chính thống như The Economist, The Guardian,… và ghi chép lại những cụm từ cần diễn đạt. Việc đọc nhiều các bài văn mẫu sẽ khiến thí sinh dùng từ bị rập khuôn, giám khảo sẽ dễ dàng nhận ra điều này và trừ điểm bài thi của các thí sinh.

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833