Cách giải quyết các dạng bài Reading trong bài thi PTE Academic – Phần 2

Trong số các dạng bài tập thuộc kỹ năng Reading của bài thi PTE Academic (Pearson Language Tests), trắc nghiệm luôn được xem là dạng khó vì bao gồm nhiều loại câu hỏi về các khía cạnh khác nhau của văn bản.
ZIM Academy
03/03/2022
cach giai quyet cac dang bai reading trong bai thi pte academic phan 2

Trong số các dạng bài tập thuộc kỹ năng Reading của bài thi PTE Academic (Pearson Language Tests), trắc nghiệm luôn được xem là dạng khó vì bao gồm nhiều loại câu hỏi về các khía cạnh khác nhau của văn bản. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các kiến thức cần thiết và cách giải quyết dạng câu hỏi này.

Cách tiếp cận các dạng câu hỏi ở phần Reading trong bài thi PTE Academic

Cách tiếp cận dạng câu hỏi trắc nghiệm chọn 1 đáp án (Multiple-Choice, Choose single answer)

Hướng dẫn làm bài

Nhìn chung, dạng câu hỏi trắc nghiệm này tập trung đánh giá các thao tác: xác định chủ đề hoặc ý chính của văn bản; phân tích tính liên kết giữa các câu và các đoạn văn; nhận diện mục đích, phong cách, giọng điệu hoặc thái độ của người viết; đọc thông tin để hiểu ra ý nghĩa hoặc tìm mối quan hệ giữa các chi tiết, sự kiện, ý kiến, định nghĩa hoặc chuỗi sự kiện cụ thể ở các vị trí khác nhau; suy đoán nghĩa của từ vựng dựa vào văn cảnh.

Với dạng câu hỏi trắc nghiệm chọn 1 đáp án (Multiple-choice, choose single answer), thí sinh có thể làm bài theo các bước sau:

Xác định nội dung cần đọc

 • Thí sinh nên dành thời gian đọc câu hỏi trước khi tiếp cận đoạn văn. Khi đã hiểu yêu cầu của đề bài, thí sinh sẽ dễ dàng hơn trong việc định vị phần thông tin cần đọc kỹ để chọn đáp án.

 • Sau khi đọc và phân tích câu hỏi, thí sinh có thể dùng kỹ thuật skimming để đọc nhanh qua đoạn văn để nắm được nội dung, chủ đề và sự phương pháp triển khai ý tưởng của tác giả. Phạm vi cần đọc đôi khi tập trung ở một đoạn ngắn, nhưng cũng có khi sẽ trải dài suốt toàn bộ văn bản.

Chọn đáp án

 • Việc gạch chân các từ quan trọng sẽ giúp thí sinh phân biệt sự khác nhau về ý nghĩa giữa các đáp án, từ đó có sự lựa chọn chính xác hơn. Các từ quan trọng thường là danh từ, động từ và tính từ. Thực tế, các lựa chọn trong dạng bài thi PTE Reading này thường khá ngắn gọn, nếu thí sinh loại ra các thành tố như giới từ, động từ “to be”, … các từ vựng còn lại sẽ chứa các thông tin cốt lõi của đáp án.

 • Thông thường, các đáp áp luôn được viết lại với những từ hoặc cụm từ đồng nghĩa với các thông tin trong đoạn văn, nên thí sinh cần đọc cẩn thận để tránh hiểu sai hoặc bỏ qua đáp án chính xác.

Kiểm tra lại

 • Với một đáp án chính xác, thí sinh có thể tìm được từ văn bản từ đồng nghĩa cho hầu hết các từ quan trọng.

 • Với hình thức thi trên máy tính, thí sinh có thể chọn lại đáp án nhưng cũng đừng dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi.

cac-buoc-lam-dang-bai-pte-readingCác bước làm Multiple-Choice, Choose single answer

Bài tập

Dưới đây là 2 bài tập ngắn cho dạng bài thi PTE Reading trắc nghiệm chọn 1 đáp án (Multiple-choice, choose single answer)

Bài tập 1

Read the text and answer the multiple-choice question by selecting the correct response. Only one response is correct.

So far, we have been looking at the work of humanist historians in the Renaissance and the new way in which they approached their subject. Not only did they use close reading of ancient texts, as you would expect, but they also did a lot of research in the archives. That is, they didn’t just read the historians that came before them, they looked for real documents. For example, they studied the records of cases that went to court, official letters that had survived, and so on to get a fuller picture of how people really lived and went about their business.

These same techniques of historical research were used in what we can call “legal humanism”. The idea here was to get as accurate a picture as possible of the law and its practice in ancient, especially Roman, times. Legal historians did this with a view to refining the laws and applying them to the present historical situation. Legal scholarship’s original desire to recover and purify the heritage of the ancient world later came to be distorted by political views, but even here, in the 16th century, such intense study could lead to unexpected conclusions. For example, in France, inquiries meant to uncover and apply the legal wisdom of the Romans ended by uncovering a Roman law so pure that it was totally alien. This law, in fact, belonged to the past and to a different society, and was therefore unusable.

What was the ultimate aim of legal scholarship?

 1. To purify the ancient legal system.

 2. To promote humanism in general.

 3. To apply Roman law to their own society.

 4. To perfect techniques of historical research.

Thí sinh có thể giải câu hỏi này theo từng bước sau:

Bước 1 Xác định nội dung cần đọc

Câu hỏi yêu cầu xác định mục tiêu tối thượng (“ultimate aim”) của “legal scholarship”. Khi đọc nhanh qua nội dung văn bản, thí sinh có thể khoanh vùng đoạn cần đọc là đoạn văn thứ hai, vì cụm từ “legal scholarship” đến đầu đoạn này mới xuất hiện.

Bước 2 Chọn đáp án

Với câu hỏi này thí sinh có thể gạch dưới các động từ và tân ngữ đi kèm trong 4 lựa chọn như sau:

 1. Purify – legal system

 2. Promote – humanism

 3. Apply – Roman law – society

 4. Perfect – techniques – research

Khi đọc kỹ hơn, thí sinh có thể thấy từ “aim” trong đề bài đồng nghĩa với cụm “with a view to” trong đoạn văn.

Đọc kỹ đoạn “The idea here was to get as accurate a picture as possible of the law and its practice in ancient, especially Roman, times. Legal historians did this with a view to refining the laws and applying them to the present historical situation.”, thí sinh có thể xác định đáp án đúng là C.

Bước 3 Kiểm tra lại

Các cụm từ trong đáp án C đều khớp với thông tin trong bài.

cac-buoc-lam-dang-bai-pte-reading-apply-applyingXem thêm: Bài thi PTE là gì? So sánh các đặc điểm chính giữa PTE và IELTS

Bài tập 2

Read the text and answer the multiple-choice question by selecting the correct response. Only one response is correct.

When it comes to an organ of such complexity as the eye, it is not difficult to understand why some people cannot accept that such perfection was arrived at by the trial and error, or gradual development, of natural selection. Yet people thought the Earth stood still until Copernicus told them otherwise. In the same way, it shouldn’t be hard to believe that a complex eye could be formed by natural selection if it can be shown that there were numerous stages from a simple and imperfect eye to a complex and perfect one, with each development being useful to its possessor and the variations being inherited.

However, the search for the stages through which an organ in any one species has come to perfection, which ideally would mean looking exclusively at its past generations, is rarely possible. Therefore, researchers are forced to examine species and genera of the same group to discover what stages or gradual developments are possible. Even the state of development of the same organ in a different class of creature may throw light on the steps taken towards perfection.

Some people object that in order for the eye to modify and still remain a useful instrument to its owner, many changes would have had to take place simultaneously. However, it is not necessary to suppose this if the modifications were extremely slight and gradual.

Why are researchers forced to look outside a specific species for clues to gradual development?

 1. Because the eye is so complex and perfect already.

 2. Because evidence of its ancestors is almost impossible to find.

 3. Because the eye cannot change without losing its usefulness.

 4. Because other species have more complex eyes.

Thí sinh có thể giải câu hỏi này theo từng bước sau:

Bước 1 Xác định nội dung cần đọc

Câu hỏi yêu cầu xác định lí do các nhà nghiên cứu phải nhìn bao quát hơn phạm vi một loài để tìm ra chứng cứ cho sự phát triển. Khi đọc nhanh qua văn bản, thí sinh có thể thấy phần nội dung về sự tiến hoá của các loài tập trung ở câu “Therefore, researchers are forced to examine species and genera of the same group to discover what stages or gradual developments are possible.” Như vậy, nguyên nhân cần tìm sẽ nằm phía trước đoạn này.

Bước 2 Chọn đáp án

Với câu hỏi này thí sinh có thể gạch dưới các từ và cụm từ trong 4 lựa chọn như sau:

 1. the eye – complex and perfect.

 2. ancestors – impossible to find.

 3. the eye – cannot change – its usefulness.

 4. other species – more complex eyes.

Đọc kỹ đoạn “… the search for the stages through which an organ in any one species has come to perfection, which ideally would mean looking exclusively at its past generations, is rarely possible.”, thí sinh có thể xác định đáp án đúng là B.

Bước 3 Kiểm tra lại

Các cụm từ trong đáp án B đều khớp với thông tin trong bài.

cac-buoc-lam-dang-bai-pte-reading-kiem-tra-laiCách tiếp cận dạng câu hỏi trắc nghiệm chọn nhiều đáp án (Multiple-choice, choose multiple answers)

Hướng dẫn làm bài

Với dạng câu hỏi trắc nghiệm chọn nhiều đáp án (Multiple-choice, choose multiple answers), thí sinh có thể thực hiện các thao tác tương tự như dạng câu hỏi trắc nghiệm chọn 1 đáp án (Multiple-choice, choose single answer). Tuy nhiên, ở bước “Chọn đáp án”, thí sinh nên áp dụng phương pháp loại suy: đọc các đáp án từ trên xuống và loại dần những đáp án không chính xác. Nếu muốn thay đổi đáp án, thí sinh có thể nhấp vào đáp án đó một lần nữa trước khi chọn lại đáp án khác.

cac-buoc-lam-dang-bai-pte-reading-cac-buoc-lamBài tập

Dưới đây là 1 bài tập minh hoạ cho dạng câu hỏi trắc nghiệm chọn nhiều đáp án (Multiple-choice, choose multiple answers).

Read the text and answer the question by selecting all the correct responses. You will need to select more than one response.

To find it, you have to go digging in rainforests, and to the untrained eye, it does not seem special at all – just a thick layer of dark earth that would not look out of place in many gardens. But these fertile, dark soils are in fact very special, because despite the lushness of tropical rainforests, the soils beneath them are usually very poor and thin. Even more surprising is where this dark soil comes from.

‘You might expect this precious fertile resource to be found in the deep jungle, far from human settlements or farmers,’ says James Fraser, who has been hunting for it in Africa’s rainforests. ‘But I go looking for dark earth round the edge of villages and ancient towns, and in traditionally farmed areas. It’s usually there. And the older and larger the settlement, the more dark earth there is.’

Such findings are overturning some long-held ideas. Jungle farmers are usually blamed not just for cutting down trees but also for exhausting the soils. And yet the discovery of these rich soils – first in South America and now in Africa, too – suggest that, whether by chance or design, many people living in rainforests farmed in a way that enhanced rather than destroyed soils. In fact, it is becoming clear that part of what we think of as lush pure rainforest is actually long-abandoned farmland, enriched by the waste created by ancient humans.

What is significant about the ‘dark soil’ that the writer is referring to?

 1. It indicates the presence of good soil below it.

 2. It is not present in rainforests.

 3. It has resulted from agricultural activity.

 4. It is more common in South America than Africa.

 5. It is being found near where humans have lived.

 6. It has confirmed what people have believed for a long time.

 7. It is less productive than people once thought.

Thí sinh có thể giải câu hỏi này theo từng bước sau:

Bước 1 Xác định nội dung cần đọc

Câu hỏi yêu cầu xác định các đặc điểm đáng chú ý của “dark soil.” Khi đọc lướt qua toàn bài, thí sinh có thể thấy cụm từ này xuất hiện rải rác khắp văn bản, nên cần đọc toàn bộ các đoạn văn.

Bước 2 Chọn và kiểm tra đáp án

Với câu hỏi này thí sinh có thể vừa gạch dưới các từ quan trọng, vừa loại suy lần lượt từng đáp án như sau:

A. indicates – good soil – below.

Đoạn đầu có từ “beneath” đồng nghĩa với “below”. Gần đó, thí sinh đọc kỹ sẽ nhận ra nội dung trai ngược với cụm “good soil”: “the soils beneath them are usually very poor and thin”.

Đáp án A sai.

B. not present – rainforests.

Có thể loại ngay khi đọc câu văn đầu tiên: “To find it, you have to go digging in rainforests.”

C. resulted from – agricultural activity.

Đoạn văn cuối cùng có nhiều từ vựng liên quan đến “agriculture”. Khi đọc kỹ đoạn “… many people living in rainforests farmed in a way that enhanced rather than destroyed soils …”, thí sinh có thể xác định C là đáp án đúng.

D. more common – South America – than Africa.

Đáp án sai cho trong đoạn đề cập đến 2 vùng này không có ý so sánh.

E. near – humans – lived.

Ở đoạn văn giữa, có một vài từ chỉ việc sinh sống của con người như “village”, “settlement”. Khi đọc đoạn “… I go looking for dark earth round the edge of villages and ancient towns, and in traditionally farmed areas. It’s usually there …”, thí sinh xác định được E là đáp án đúng.

F. confirmed – what people have believed – long time.

Câu đầu tiên của đoạn 3 trái ngược với đáp án: “Such findings are overturning some long-held ideas.”

G. less productive than – once thought.

Ý này không được đề cập đến trong bài.

Để hoàn thành tốt 2 dạng bài thi PTE Reading này, thí sinh cần luyện tập thêm theo các gợi ý dưới đây:

 • Tập thói quen đọc lướt với các đoạn văn bản dài, dù trong bài thi hay khi đọc cái bài báo, tạp chí. Trong lúc đọc, luôn tập trung vào những luận điểm chính của người viết và nếu được, có thể tóm tắt những điểm chính này thành một đoạn ngắn bằng ¼ dung lượng bài đọc. Thông thường, các ý tưởng mấu chốt sẽ được nêu khá rõ ở câu chủ đề, nằm đầu hoặc cuối mỗi đoạn văn.

 • Sau đó, thí sinh có thể đọc bài và khai thác rõ hơn về mục tiêu của người viết (phản biện, giải thích, thuyết phục người đọc, miêu tả, ….) và dùng bút chì ghi chú lại cách phát triển ý tưởng trong mỗi đoạn của văn bản. Với thao tác này, việc xác định rõ hệ thống từ nối là rất quan trọng.

 • Với những từ vựng lạ, hãy đánh dấu chúng lại và đoán nghĩa dựa vào ngữ cảnh trước khi tra từ điển…

Tổng kết

Nhìn chung, câu hỏi trắc nghiệm trong phần Reading của bài thi PTE Academic bao gồm 2 dạng nhỏ là: trắc nghiệm chọn nhiều đáp án (Multiple-choice, choose multiple answers), và trắc nghiệm chọn 1 đáp án (Multiple-choice, choose single answer). Cách xử lý cả 2 dạng bài thi PTE Reading này có nhiều điểm tương đồng, đều gồm 3 bước chính là: Xác định nội dung cần đọc, chọn và kiểm tra đáp án.

Để làm tốt cả 2 dạng bài thi PTE Reading này, thí sinh cần luyện tập cách đọc để lấy ý chính và xác định mục đích, thái độ của tác giả, cũng như kỹ năng đoan nghĩa của từ trong văn cảnh.

Võ Ngọc Hậu

Tham khảo thêm khóa học luyện thi PTE tại ZIM, giúp học viên có lộ trình học hiệu quả nhất, chinh phục mục tiêu du học, tạm trú, định cư và lao động tại nước ngoài.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu