Cách làm dạng bài Highlight the Answer trong bài thi Duolingo English Test

Trong bài thi Duolingo English test, phần bài thi Linh hoạt chứa rất nhiều dạng bài khác nhau. Trong đó, dạng bài Highlight the Answer đã khiến không ít thí sinh gặp khó khăn trong quá trình luyện tập. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu tổng quát về bài thi, dạng bài và hướng dẫn thí sinh cách làm dạng bài Highlight the Answer trong bài thi Duolingo English Test, kèm theo các lưu ý và ứng dụng trả lời câu hỏi cụ thể.
Đào Minh Châu
25/01/2024
cach lam dang bai highlight the answer trong bai thi duolingo english test

Key Takeaways

Dạng bài Highlight the Answer chiếm 2 câu trong tổng số 6 câu hỏi của phần thi Interactive Reading.

Tổng thời gian làm bài của phần thi này là 8 phút, vì vậy mỗi câu hỏi sẽ có tối đa 1 phút 20 giây để hoàn thiện.

Tổng quan về dạng bài Highlight the Answer:

  • Yêu cầu: đánh dấu phần thông tin trong đoạn văn bản để trả lời cho câu hỏi của đề bài

  • Ảnh hưởng tới điểm: Literacy (khả năng đọc và viết) và Comprehension (khả năng đọc và nghe)

  • Phần thông tin đã được chọn sẽ xuất hiện ở ô trống ở dưới câu hỏi

  • Thí sinh hoàn toàn có thể chọn lại đáp án bằng cách đánh dấu lại đoạn thông tin khác trong văn bản

Thí sinh nên lưu ý đến thời gian làm bài, thao tác đánh dấu thông tin và phạm vi của phần thông tin được chọn.

Có 3 bước để làm dạng bài Highlight the Answer:

  • Bước 1: Đọc câu hỏi, phân tích và nhặt từ khóa chính

  • Bước 2: Đọc bài đọc và tìm thông tin cho câu trả lời

  • Bước 3: Đánh dấu đáp án

Tổng quan về dạng bài Highlight the Answer trong Duolingo English Test

Duolingo English Test là một bài kiểm tra trực tuyến khả năng sử dụng cả 4 kỹ năng tiếng Anh của thí sinh bao gồm: kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, được diễn ra trong vòng 60 phút. Độ khó của bài thi sẽ khác nhau, được sắp xếp dựa trên cách làm bài của thí sinh.

Bài thi sẽ gồm 3 phần: Giới thiệu và chuẩn bị, Bài thi linh hoạt và cuối cùng là Writing và Speaking sample. Kết quả của bài thi sẽ được thông báo cho thí sinh trong vòng 48 giờ và mỗi thí sinh có thể dự thi tối đa 2 lần trong vòng một tháng. Chứng chỉ Duolingo English Test sẽ có hạn trong vòng 2 năm và sẽ được chấp nhận ở một số tổ chức giáo dục, tùy theo quy định của họ.

Dạng bài Highlight the Answer là một trong những câu hỏi thường xuất hiện ở phần thi Interactive Reading. Phần thi Interactive Reading có hai nội dung chủ yếu: nội dung tường thuật và nội dung giải thích. Có thể thấy rằng kết quả làm bài Highlight the Answer sẽ ảnh hưởng lớn tới điểm số cuối cùng của thí sinh, cụ thể hơn là 2 điểm thành phần: điểm kỹ năng Literacy (khả năng đọc và viết) và Comprehension (khả năng đọc và nghe).

Khi câu hỏi của dạng bài Highlight the Answer xuất hiện, màn hình sẽ hiện ra bố cục như ảnh dưới đây:

dạng bài Highlight the Answer trong Duolingo English Test

Như có thể thấy, màn hình của thí sinh sẽ được chia đôi thành hai phần, cụ thể là phần bên trái là “Passage” (đoạn văn bản” và bên phải là câu hỏi. Dạng bài này yêu cầu thí sinh “Click and drag to highlight the answer to the question below”, có nghĩa là “Nhập và kéo để đánh dấu câu trả lời cho câu hỏi bên dưới”.

Thí sinh sẽ phải đọc câu hỏi, ví dụ như ở hình ảnh mẫu là “What was John doing to save money?” - “John đã làm gì để tiết kiệm tiền?”, sau đó sẽ đọc đoạn văn bản và tìm thông tin để trả lời cho câu hỏi trên. Khi tìm được phần thông tin chính xác, thí sinh cần phải kéo chuột để đánh dấu phần thông tin bản thân vừa tìm được.

Phần thông tin đấy sẽ là câu trả lời của thí sinh dành cho câu hỏi trên. Mỗi một đoạn văn bản sẽ có hai câu hỏi được đặt ra., vì vậy sau khi đã có câu trả lời thì hãy ấn “next” để tiếp tục sang câu hỏi tiếp theo.

Đặc điểm của dạng bài Highlight the Answer

Thời gian làm bài

Dạng bài Highlight the Answer không có thời gian cụ thể mà sẽ được tính chung vào phần thi Interactive Reading, vì vậy thí sinh cần phải lưu ý về thời gian làm bài của bản thân. Phần thi sẽ có 6 câu hỏi cụ thể, vì vậy mỗi câu hỏi sẽ có tối đa 1 phút 20 giây để hoàn thiện câu hỏi của mình.

Mặc dù dung lượng thông tin của bài đọc không quá nhiều nhưng thí sinh vẫn cần đảm bảo không dành quá nhiều thời gian cho câu hỏi Highlight the Answer vì thí sinh chỉ có thể làm tiếp câu hỏi tiếp theo sau khi hoàn thiện câu hỏi hiện tại

Tần suất xuất hiện

Phần thi Interactive Reading sẽ chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong cả bài thi Duolingo English Test. Trong tổng số 6 câu hỏi của phần thi Interactive Reading, dạng câu hỏi Highlight the Answer sẽ chiếm 2 câu hỏi, xuất hiện liền kề với nhau và về cùng một đoạn văn bản.

Phạm vi câu trả lời

Ở dạng câu hỏi Highlight the Answer, thí sinh chỉ cần chọn đủ những thông tin trả lời cho câu hỏi của đề bài chứ không yêu cầu phải chọn hết cả một câu văn hay một đoạn. Vì vậy, thí sinh chỉ cần đánh dấu vừa đủ những thông tin cần có, tránh trường hợp đánh thừa thông tin hay đánh thiếu thông tin. Kể cả khi thí sinh có đánh đủ phần thông tin cần có nhưng thừa ra những thông tin khác thì đáp án vẫn sẽ không được tính điểm vì máy tính sẽ chỉ chấm dựa trên đáp án có sẵn được lập trình.

Thao tác làm bài

Đối với dạng câu hỏi Highlight the Answer, thí sinh bắt buộc phải sử dụng thao tác “kéo chuột” để có thể đánh dấu đoạn thông tin muốn lựa chọn chứ không phải thao tác nhấp chuột căn bản. Sau khi đã đánh dấu xong, phần thông tin đã được đánh dấu sẽ xuất hiện ở trong ô trống ở ngay dưới phần câu hỏi.

Tuy nhiên, khi đánh dấu xong phần thông tin không có nghĩa là đáp án của thí sinh đã được nộp mà hoàn toàn có thể chọn lại câu trả lời bằng cách kéo chuột để đánh dấu phần thông tin khác. Thí sinh sẽ chỉ nộp câu trả lời sau khi chắc chắn về đáp án mình đã chọn và ấn nút “Next”.

Bài viết tương tự:

Phương pháp làm bài dạng Highlight the Answer trong Duolingo English Test

Phương pháp làm bài dạng Highlight the Answer trong Duolingo English Test

Để có thể lựa chọn chính xác đáp án trong khoảng thời gian phù hợp với dạng câu hỏi Highlight the Answer, thí sinh nên có một phương pháp làm bài cụ thể theo từng bước. Dưới đây là một phương pháp làm bài dạng Highlight the Answer kèm với ví dụ cụ thể ở trong bài đọc mẫu.

Đề bài:

image-alt

Bước 1: Đọc câu hỏi, phân tích và nhặt từ khóa chính

Khi bắt đầu vào bài Highlight the Answer, thí sinh nên đọc câu hỏi đầu tiên và phân tích. Thí sinh không chỉ cần hiểu nghĩa của câu hỏi ở đề bài mà phải nhặt những từ khóa trong câu hỏi như đối tượng của hỏi là ai, có hành động như thế nào và thông tin cần được xác nhận là gì.

Ví dụ như ở trong câu hỏi trên, đối tượng của câu hỏi là “John”, hành động của đối tượng là “save money” và thông tin cần xác nhận là “what”

Bước 2: Đọc bài đọc và tìm thông tin cho câu trả lời

Sau khi phân tích câu hỏi và nhặt được từ khóa chính, thí sinh nên bắt đầu đọc bài từ đầu đến khi tìm thấy thông tin vì đoạn văn bản trong bài Highlight the Answer có dung lượng ngắn. Khi tìm thấy thông tin cần tìm, thí sinh nên tập trung vào câu có chứa đoạn thông tin đó.

Ví dụ như ở trong câu hỏi trên, thí sinh sẽ tìm thấy thông tin cần tìm ở câu “He was trying to save money by fixing a few things around the house himself”

Bước 3: Đánh dấu đáp án

Sau khi tìm thấy thông tin chính xác cho đáp án, thí sinh sẽ cần phải đánh dấu phần thông tin đó. Thí sinh hãy lưu ý đánh dấu đúng và đủ, tránh trường hợp đánh thừa hay thiếu cho câu trả lời của bản thân

Luyện tập

Dưới đây là bài luyện tập kèm với đáp án khi áp dụng phương pháp làm bài được nhắc đến ở phần trên:

Passage:

Computer engineering is a field of computer-related engineering that focuses on the design and construction of computers and computer systems. Computer-related engineering is the design, development, and testing of computer systems, and so it is usually associated with the fields of electrical and information engineering. Computer engineers may specialize in a variety of computer systems, including computer architecture, software design, database design, embedded systems, computer networks, computer graphics, human-computer interaction and so on. Computer engineers are generally expected to possess a broad knowledge of various fields of computer science, though their main expertise will usually be in one particular area. Computer engineers often expected to apply theoretical knowledge in the practical field through designing and building computer-systems, especially in software engineering.

Câu hỏi 1: What are two areas of engineering, as stated in the text, that computer engineering is related to?

Bước 1: Đọc, phân tích câu hỏi và nhặt từ khóa

Đối với câu hỏi trên, chúng ta sẽ dịch nghĩa như sau: Hai lĩnh vực kỹ thuật, như đã được nêu ở trong văn bản, mà có liên quan tới kỹ thuật máy tính là gì?

Phân tích cụ thể hơn thì đối tượng của câu hỏi là “two areas of engineering” - hai lĩnh vực kỹ thuật, thông tin cần tìm là “what” - là gì và thông tin phụ là “computer engineering is related to” - mà có liên quan tới kỹ thuật máy tính

Bước 2: Đọc bài đọc và tìm thông tin cho câu hỏi

Khi đọc bài đọc theo thứ tự, thí sinh sẽ tìm thấy đáp án cho câu trả lời ở câu văn “Computer-related engineering is the design, development, and testing of computer systems, and so it is usually associated with the fields of electrical and information engineering”.

Bước 3: Đánh dấu đáp án

Sau khi tìm được thông tin cho câu hỏi, thí sinh cần đánh dấu câu trả lời. Tuy nhiên, câu văn trên chứa nhiều thông tin thừa đối với câu hỏi, vì vậy phần thông tin cần được đánh dấu cho đáp án một cách đầy đủ là “the fields of electrical and information engineering”.

Câu hỏi 2: What are the two ways that theoretical knowledge is applied in the practical field?

Bước 1: Đọc, phân tích câu hỏi và nhặt từ khóa

Đối với câu hỏi trên, chúng ta sẽ dịch nghĩa như sau: Hai cách mà lý thuyết được áp dụng vào thực tế là gì?

Phân tích cụ thể hơn, đối tượng ở đây là “the two ways” - hai cách, thông tin cần tìm là “what” - là gì, thông tin phụ ở đây là “theoretical knowledge is applied” - lý thuyết được áp dụng

Bước 2: Đọc bài đọc và tìm thông tin cho câu hỏi

Khi đọc bài đọc theo thứ tự, thí sinh sẽ tìm thấy đáp án cho câu trả lời ở câu văn “ Computer engineers are often expected to apply theoretical knowledge in the practical field through designing and building computer systems, especially in software engineering”

Bước 3: Đánh dấu đáp án

Sau khi tìm được thông tin cho câu hỏi, thí sinh cần đánh dấu câu trả lời. Tuy nhiên, câu văn trên chứa nhiều thông tin thừa đối với câu hỏi, vì vậy phần thông tin cần được đánh dấu cho đáp án một cách đầy đủ là “designing and building computer systems”

Tổng kết

Bài viết trên đã đem đến thông tin tổng quát về bài thi và các đặc điểm của dạng bài Highlight the Answer trong bài thi Duolingo English Test kèm với chiến lược làm bài cụ thể và hai ứng dụng thực tế giúp người đọc dễ dàng hình dung và áp dụng vào thực tế. Mong bài viết đã mang lại kiến thức hữu dụng, giúp đỡ cho quá trình luyện tập của các thí sinh.


Nguồn tham khảo

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm IELTS hay cần làm quen với làm bài thi IELTS để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử IELTS để trải nghiệm ngay hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833