Cách làm dạng bài Positive/Negative development (Phần 2)

Hướng dẫn cách viết dạng bài Positive/ Negative development: giới thiệu dạng bài, hướng dẫn dàn ý chi tiết và bài mẫu IELTS Writing Task 2.
Nguyễn Anh Huy
27/07/2023
cach lam dang bai positivenegative development phan 2

Bài luận về sự phát triển tích cực/tiêu cực là một loại bài luận yêu cầu người viết đánh giá xem một sự thay đổi hoặc một xu hướng trong xã hội hiện đang đem lại nhiều lợi ích hay tác hại hơn. Đây là một dạng bài luận thường gặp trong bài viết IELTS Task 2, và dạng bài này yêu cầu thí sinh tham gia bài thi phải xác định quan điểm cá nhân rõ ràng và hỗ trợ nó bằng các lập luận và ví dụ liên quan.

Key Takeaways

Cách chia thân bài có hai mặt lợi/hại nhưng có một mặt vượt trội hơn

Pros:

 • Có thể bàn luận về cả hai mặt đối lập của một vấn đề

 • Có cơ hội đưa ra nội dung phản biện cho mặt đối lập và củng cố luận cứ cho mặt ủng hộ

Cons:

 • Yêu cầu người học phải đưa ra diễn giải, ví dụ cụ thể ở cả hai mặt đối lập

 • Nếu không có kỹ năng viết phản biện tốt, người học có thể khiến cho kết luận của bài viết không thống nhất với nội dung phân tích

Cách chia thân bài chỉ phân tích một mặt lợi/hại bằng hai hoặc ba luận cứ

Pros:

 • Có nội dung phân tích thống nhất

 • Tránh nhầm lẫn nội dung của mặt ủng hộ và mặt đối lập

 • Có thể hạn chế nội dung viết phản biện

Cons:

 • Khó đáp ứng được nội dung công nhận mặt đối lập

 • Yêu cầu người viết đào sâu hơn về nội dung của một mặt lợi/hại

Việc phân biệt loại bài viết này và phân biệt với các dạng bài khác trong IELTS Writing Task 2 rất quan trọng vì nó có thể giúp người học thể hiện tư duy phản biện và kỹ năng phân tích, cũng như khả năng thể hiện quan điểm của mình một cách rõ ràng và mạch lạc.

Trong nội dung phần 1 của nhóm bài “Cách làm dạng bài Positive/Negative development”, người viết đã đưa ra nội dung tổng quan về cách tiếp cận dạng bài dạng positive/negative development, nêu ý tưởng, lên kế hoạch và viết bài mẫu hoàn chỉnh dưới quan điểm trung lập. Ở phần 2 này, người viết sẽ tập trung hơn vào việc hướng dẫn cách viết tập trung vào việc chọn một mặt tích cực hoặc tiêu cực để phân tích.

Tham khảo thêm: Cách làm dạng bài Positive/Negative development (Phần 1)

Tiếp cận chủ đề và lên kế hoạch viết bài luận

Nội dung hướng dẫn cách tiếp cận câu hỏi chủ đề đã được nhắc tới ở Phần 1 của bài viết. Sau đây, người viết xin được tóm tắt lại các nội dung chính của chủ đề cần khám phá để làm mới lại thông tin cho người học đọc hiểu, phân tích, và xác định những từ khóa quan trọng trong câu hỏi.

Đề thi ngày 07/01/2023:

Some countries achieve international success by building specialized facilities to train top athletes instead of providing sports facilities that everyone can use. Is it a positive or negative development?

Dịch đề:

(Một số quốc gia đạt được nhiều thành tựu quốc tế qua việc xây dựng các cơ sở chuyên biệt để đào tạo các vận động viên hàng đầu thay vì cung cấp các cơ sở thể thao đa dụng mà mọi người đều có thể sử dụng. Liệu đây có phải một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?)

Phân tích đề:

Chủ đề: Thể thao, Chính sách xã hội

Các từ khóa là những từ chỉ ra ý chính hoặc chủ đề của câu hỏi, chẳng hạn như:

 • Build specialized facilities to train top athletes, not provide sports facilities for everyone else. (Việc xây dựng cơ sở vật chất chuyên biệt cho vận động viên, thay vì xây dựng cơ sở thể thao đa dụng cho những người khác sử dụng)

Các hướng dẫn là những từ cho bạn biết những gì người học cần làm trong bài luận của mình, chẳng hạn như:

 • Đưa ra quan điểm bình luận nhận xét về việc đây là một xu hướng tích cực hay tiêu cực

Người học cần chú ý đến những từ này vì chúng sẽ hướng dẫn phản ứng của bạn và giúp bạn tránh những thông tin không liên quan hoặc lạc đề.

Ý tưởng:

Đối với đề bài trên, người học có thể tham khảo những ý tưởng sau:

Positive Aspects - Mặt tích cực

 • Specialized facilities can help produce world-class athletes who can bring national pride and glory.

(Cơ sở vật chất chuyên biệt có thể giúp đào tạo ra những vận động viên đẳng cấp thế giới, những người có thể mang lại niềm tự hào và vinh quang cho quốc gia.)

 • Specialized facilities can boost the economy by attracting tourists, sponsors, and media attention.

(Các cơ sở chuyên dụng có thể thúc đẩy nền kinh tế bằng cách thu hút khách du lịch, nhà tài trợ và sự chú ý của giới truyền thông.)

 • Specialized facilities can inspire other people to pursue their dreams and goals in sports.

(Cơ sở vật chất chuyên biệt có thể truyền cảm hứng cho người khác theo đuổi ước mơ và mục tiêu của họ trong thể thao.)

Negative Aspects - Mặt tiêu cực

 • Specialized facilities can limit the access and opportunities for ordinary people who want to enjoy sports and exercise.

(Các phương tiện chuyên biệt có thể hạn chế khả năng tiếp cận và cơ hội của những người bình thường muốn chơi thể thao và rèn luyện sức khỏe.)

 • Specialized facilities can create an unhealthy culture of competition and elitism in sports.

(Cơ sở vật chất chuyên biệt có thể tạo ra văn hóa thi đấu và tinh hoa không lành mạnh trong thể thao.)

 • Specialized facilities can divert resources and attention from other social needs and priorities.

(Các cơ sở chuyên dụng có thể chuyển hướng các nguồn lực và sự chú ý khỏi các nhu cầu và ưu tiên xã hội khác.)

image-alt

Cách viết bài luận

Phần Mở bài

Như đã xác lập nội dung ở phần trước, phần giới thiệu là đoạn đầu tiên trong bài luận của bạn và nó có mục đích chính: Thu hút sự chú ý của người đọc bài luận và giới thiệu luận điểm chính của bài viết.

Để thu hút sự chú ý của người đọc, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật khác nhau như:

- Background sentence: Cung cấp một câu cung cấp một số ngữ cảnh hoặc thông tin về chủ đề bài viết.

Ví dụ: bạn có thể giải thích vấn đề là gì, tại sao vấn đề này lại cần được bàn luận, tại sao nó lại quan trọng hoặc nó ảnh hưởng đến mọi người hoặc xã hội như thế nào.

- Bridge sentence: Viết một câu kết nối giữa thông tin nền và luận điểm. Những thông tin trong câu bridge có thể đồng tình hoặc đưa ra sự tương phản.

Để giới thiệu luận điểm, người học cần đảm bảo rằng câu luận điểm rõ ràng, ngắn gọn và phù hợp với hướng dẫn của câu hỏi.

Ví dụ: đối với chủ đề trên, người học có thể viết phần mở đầu như sau:

Negative Development Introduction

Sports are an essential part of human culture, as they provide a wide array of physical, mental, and social benefits for both individuals and communities. However, not every citizen has equal access and opportunities to participate in this field. In order to achieve international success, several nations prioritize building specialized facilities to train their best performing athletes over providing sports establishments that most individuals can use. This essay will assert that this trend is a negative development, as it promotes inequality in sports and diverts resources from more urgent issues in society.

Trong cách viết nội dung mở bài trên, người viết đã:

 • Đưa ra nội dung bao quát đối với chủ đề Sports: Sports are an essential part of human culture

 • Giải thích nội dung nền: , as they provide a wide array of physical, mental, and social benefits for both individuals and communities.

 • Xác lập mối liên hệ giữa thông tin nền và chủ đề trong câu hỏi về Sport facilities: However, not every citizen has equal access and opportunities to participate in this field.

 • Giới thiệu chủ đề trong câu hỏi bằng cách paraphrase: In order to achieve international success, several nations prioritize building specialized facilities to train their best performing athletes over providing sports establishments that most individuals can use.

 • Đưa ra luận điểm chính của bài viết rằng đây là một xu hướng tiêu cực: This essay will assert that this trend is a negative development, as it promotes inequality in sports and diverts resources from more urgent issues in society.

Phần Thân bài

Thân bài là phần nội dung chính trong bài luận. Thân bài thường bao gồm hai hoặc ba đoạn văn hỗ trợ cho luận điểm bằng cách đưa ra các lập luận rành mạch và ví dụ cụ thể, liên quan tới nội dung bài viết.

Mỗi đoạn thân bài nên có một ý chính hoặc một lập luận bao quát liên quan tới luận điểm chính của người học. Người học có thể tham khảo cấu trúc sắp xếp nội dung sau: Đưa ra câu chủ đề giới thiệu ý chính của đoạn văn. Sau đó xây dựng ý tưởng bằng cách đưa ra lập luận giải thích cùng các chi tiết ví dụ cụ thể.

Đối với việc phân tích mặt đối lập, người học có thể đưa ra phản biện để tạm thời kết luận rằng những nội dung của mặt đối lập không có nhiều giá trị để cân nhắc so với mặt vượt trội chính. Ngược lại, nếu không đưa ra phản biện, người học có thể tập trung hơn vào việc phân tích mặt vượt trội chính và đưa ra nội dung so sánh các tiêu chí mặt vượt trội tốt hơn mặt đối lập. Trong quá trình viết thân bài, người học nên sử dụng các liên từ phù hợp để liên kế các câu và cải thiện mối quan hệ logic của lập luận.

Ví dụ: đối với chủ đề trên, có thể lên kế hoạch cụ thể cho các đoạn thân bài sau:

Negative Development Body paragraphs

Outline Thân bài 1

 • Topic sentence: The primary positive effects to establishing elite sports centers are generally claimed to nurture talented athletes and enhance their performance in international competitions.

 • Explain: Talented individuals are rare and need polishing. By allocating resources and funds to cater to top athletes, the government can give them an edge on the global stage.

 • Example: For example, China has built state-of-the-art training centers for its Olympic athletes, resulting in remarkable individuals.

 • Effect: This logic expects that winning medals and breaking records will display the home country’s excellence, pride, and reputation, inspiring young people to follow suit.

 • Counter-argument: However, such scenarios are based on false narratives, and real data suggests that the returns on investing in performing athletes are limited. International competitions are dominated by the most prosperous nations, which have spare resources to invest in this area. If a developing country does the same, other pressing issues would be neglected.

Outline Thân bài 2

 • Topic sentence: The proposal of building specialized facilities for top athletes is also negative as it increases social inequality, promotes discontentment.

 • Supporting Idea 1 + Explain: Firstly, the introduction of venues that are restricted to only the best sportspeople may widen the disparity between the privileged and the normal, as only those who are gifted may afford expensive training and equipment, while most people are left with inadequate or no facilities.

 • Effect: This can create resentment and frustration among the less gifted groups, who may feel discriminated against.

 • Supporting Idea 2: Also, they may argue that sports talent, which mostly involves fortunate genetic distribution, is not a good reflection of true worth.

 • Explain 2: The idea that sportsmen or sportswomen should receive more attention and access to improved training conditions, then, would not be justified.

 • Supporting Idea 3: Additionally, when little equipment is available for the public, some may feel less engaged in maintaining a healthy lifestyle, as they may perceive sports as exclusive to the elite only.

 • Effect 3: This psychological misconception can have irreversible effects, such as increased health problems and costs for society.

Phần Kết luận

Kết luận là đoạn cuối cùng của bài luận và nó có hai mục đích chính: tóm tắt luận điểm của người học và đưa ra nhận xét cuối cùng.

Người học có thể tóm tắt luận điểm bài viết bằng cách sử dụng các từ vựng khác nhau để trình bày lại ngắn gọn những nội dung chính. Người học cần tránh giới thiệu thông tin hoặc lập luận mới trong phần kết luận của mình. Việc tóm gọn thông tin chính trong bài ở kết luận không chỉ giúp cho giám khảo dễ theo dõi nội dung bài viết của người học hơn, đồng thời nó cũng giúp tạo nên sự rành mạch cho bài viết, tạo nên cơ sở cho người học đưa ra nhận xét cuối cùng để phát triển đầy đủ ý tưởng của mình. Để đưa ra suy nghĩ cuối cùng, người học có thể đưa ra khuyến nghị, dự đoán, cảnh báo hoặc nhận xét cá nhân liên quan đến chủ đề và luận điểm chính trong bài viết.

Ví dụ: đối với chủ đề trên, có thể tổng kết nội dung bài viết như sau:

Negative Development Conclusion

In conclusion, the decision to prioritize the construction of dedicated venues for top athletes, despite its noble intention to acquire international prestige for the home country, is a negative development because it fosters social inequality and depletes the national budget. Therefore, it is sensible to suggest that the government reconsider the alternative of focusing on generalized facilities for the people to enhance their health, as well as social harmony.

Trong cách viết nội dung kết bài trên, người viết đã:

 • Đưa ra nội dung tóm tắt của bài viết rằng đây là một xu hướng tiêu cực: In conclusion, the decision to prioritize the construction of dedicated venues for top athletes, despite its noble intention to acquire international prestige for the home country, is a negative development because it fosters social inequality and depletes the national budget.

 • Lưu ý rằng trong lúc đưa ra nội dung tóm tắt, người học cần phải nhắc lại đầy đủ các chi tiết đã phát triển trong thân bài để có một kết bài cụ thể

 • Đưa ra nhận xét và định hướng sau khi hoàn thành bài viết: Therefore, it is sensible to suggest that the government reconsider the alternative of focusing on generalized facilities for the people to enhance their health, as well as social harmony.

image-alt

Bài mẫu hoàn chỉnh

Negative Development Essay

Sports are vital for human culture, as they offer various benefits for individuals and communities. However, not everyone has equal access and opportunities to participate in sports. Some nations prioritize building specialized facilities for their best athletes over providing sports establishments for the public. This essay will argue that this trend is negative, as it promotes inequality in sports and diverts resources from more urgent issues.

The main positive effect of establishing elite sports centers is to nurture talented athletes and enhance their performance in international competitions. Talented individuals are rare and need polishing. By allocating resources and funds to cater to top athletes, the government can give them an edge on the global stage. For example, China has built state-of-the-art training centers for its Olympic athletes, resulting in remarkable individuals. This logic expects that winning medals and breaking records will display the home country’s excellence, pride, and reputation, inspiring young people to follow suit. However, such scenarios are based on false narratives, and real data suggests that the returns on investing in performing athletes are limited. International competitions are dominated by the most prosperous nations, which have spare resources to invest in this area. If a developing country does the same, other pressing issues would be neglected.

The proposal of building specialized facilities for top athletes is also negative as it increases social inequality, promotes discontentment. Firstly, the introduction of venues that are restricted to only the best sportspeople may widen the disparity between the privileged and the normal, as only those who are gifted may afford expensive training and equipment, while most people are left with inadequate or no facilities. This can create resentment and frustration among the less gifted groups, who may feel discriminated against. Additionally, when little equipment is available for the public, some may feel less engaged in maintaining a healthy lifestyle, as they may perceive sports as exclusive to the elite only. This psychological misconception can have irreversible effects, such as increased health problems and costs for society.

In conclusion, prioritizing the construction of dedicated venues for top athletes is a negative development because it fosters social inequality and depletes the national budget. Therefore, it is sensible to suggest that the government focus on generalized facilities for the people to enhance their health and social harmony.

Positive Development Essay

Sports play an important role in human life, both physically and mentally. While different countries use various strategies to develop their sports sectors, building specialized facilities for top athletes is a strategy that some nations adopt. This essay argues that this development is a positive trend because it supports excellence in sports and encourages social cohesion.

The main positive effect of establishing elite sports centers is to foster talented athletes and enhance their performance in international competitions. Talented individuals are rare and need nurturing. By allocating resources and funds to cater to top athletes, the government can give them the best possible training and equipment, which can help them achieve their full potential. For example, Jamaica has built world-class training centers for its sprinters, resulting in outstanding individuals like Usain Bolt. This logic expects that winning medals and breaking records will display the home country’s talent, pride, and reputation, motivating young people to pursue their dreams. Accomplishments such as these could also advance the nation's tourism, economy, and diplomacy by inviting visitors, trade, or collaboration with the prosperous country.

The proposal to build specialized facilities for top athletes is also positive, as it promotes social cohesion and inclusion. Firstly, introducing venues that are exclusively for the best athletes may evoke a sense of belonging and identity among the elite group, making them feel esteemed and respected by their society. Once established, this sense of community may foster their loyalty and commitment to their country, as well as their gratitude and generosity to their fellow citizens. Furthermore, when specialist facilities are available for top athletes, the general public may have access to unoccupied general facilities, enhancing their participation and enjoyment of sports as they may have more choices and opportunities to engage in physical activities that suit their preferences and abilities. This can also improve their physical and mental well-being, as well as their social interaction and integration.

In conclusion, prioritizing the construction of dedicated venues for top athletes is a positive development because it supports excellence in sports and encourages social cohesion. Therefore, it is reasonable to suggest that the government invest in specialized facilities for elite athletes who can represent their country with pride and honor.

Tổng kết

Trên đây là một số hướng dẫn để thí sinh có thể hoàn thành tốt dạng bài Positive/Negative Development trong đề thi IELTS Writing Task 2. Sau khi đã được giới thiệu về nội dung và cung cấp cấu trúc viết bài cụ thể, người học cần trau dồi, ôn luyện thường xuyên để đảm bảo có thể đạt được band điểm mong muốn trong điều kiện làm bài thi thật.

Tài liệu tham khảo

Để rút ngắn thời gian học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian gấp rút. Người học có thể tham gia ôn thi IELTS cấp tốc tại ZIM để được hỗ trợ tối đa, cam kết đạt kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu