Cách Paraphrase từ beautiful trong bài thi IELTS Speaking

Paraphrase là một trong những kỹ năng cần thiết trong bài thi IELTS Speaking. Bởi vì ứng dụng cách paraphrase bài thi giúp thí sinh tránh sự lặp từ không cần thiết hay sử dụng lại những từ ngữ của câu hỏi.
An Trịnh
17/06/2022
cach paraphrase tu beautiful trong bai thi ielts speaking

Ví dụ, khi được hỏi “Do you usually use pen?” Việc thí sinh trả sử dụng y nguyên những từ ngữ của câu hỏi như là “I rare use pen because..” sẽ không thể hiện được vốn từ và khả năng sử dụng ngữ pháp của thí sinh, kết quả là nhận được band điểm IELTS Speaking không cao. Ngoài ra, một số keyword hay cụm từ, cấu trúc diễn đạt cần thiết có thể được sử dụng lại xuyên suốt trong bài viết thông qua việc paraphrase. Việc áp dụng thành thạo năng paraphrase là mình chứng cho khả năng sử dụng ngôn ngữ thành thạo của thí sinh và nhờ đó giúp cải thiện điểm số bài thi. Vì vậy, trong bài viết này, tác giả sẽ hướng dẫn thí sinh cách từ vựng để paraphrase từ beautiful và các ví dụ khi áp dụng vào bài thi IELTS Speaking.

Key takeaways

Tại sao cần Paraphrase trong IELTS Speaking?

 • Đạt điểm cao trong tiêu chí từ vựng trong IELTS Speaking Band Descriptors

 • Linh hoạt sử dụng các cấu trúc câu khác nhau

 • Một cách câu giờ khi gặp các câu hỏi IELTS Speaking khó

Những từ vựng có thể sử dụng để Paraphrase từ beautiful

 • As pretty as a picture: Đẹp như tranh vẽ

 • Dressed to kill: Đẹp hút hồn

 • Gorgeous/Charming/Handsome: Lỗng lậy, đẹp trai

 • Good-looking: ưa nhìn

 • Stunning/Superb/Magnificent 

 • Can't take your eyes off sb/ sth: Không thể rời mắt

 • Breathtaking view: đẹp ngoạn ngục

Tại sao cần Paraphrase trong IELTS Speaking?

Yếu tố từ vựng (Lexical Resource) là một trong bốn tiêu chí đánh đánh giá trong IELTS Speaking Band Descriptors. 

image-alt

Có thể thấy việc Paraphrase luôn được nhắc tới từ band điểm 4 đến band điểm 8 trong tiêu chí Lexical Resource. Trong khi ở band điểm 4 rất ít khi Paraphrase và ở band điểm 5 có cố gắng Paraphrase nhưng tỉ lệ thành công không nhiều, thì các thí sinh với band điểm 6 nhìn chung đã có thể Paraphrase thành công; và từ band 7 trở đi, thí sinh được yêu cầu phải có kĩ năng Paraphrase hiệu quả. Như vậy, đây là một trong những chìa khoá để thí sinh có thể đạt được điểm từ vựng cao trong bài thi IELTS Speaking.

Ngoài ra, việc Paraphrase không chỉ giúp thí sinh thể hiện được vốn từ vựng, mà còn linh hoạt biến đổi ngữ pháp trong câu, bởi một trong những phương pháp của Paraphrase là biến đổi cấu trúc câu. Khi đã làm chủ được kỹ năng Paraphrase, cách diễn đạt của thí sinh cũng trở nên phong phú hơn, giúp thí sinh đa dạng các cách thể hiện nội dung câu trả lời IELTS Speaking, tự tin để trả lời trôi chảy hơn.

Ngoài ra, trong trường hợp phải ứng phó với những câu hỏi khó, việc Paraphrase lại câu hỏi cũng giúp thí sinh “câu giờ” để suy nghĩ câu trả lời.

Đọc thêm: Ứng dụng phương pháp Paraphrase trong bài thi IELTS Speaking Part 1

Những từ vựng có thể sử dụng để Paraphrase từ beautiful và cách dùng trong IELTS Speaking Part 1

image-alt

Khi nói về người

As pretty as a picture

Ý nghĩa: thành ngữ này có nghĩa đen là đẹp như một bức tranh cũng tương đồng với nội dung của nghĩa bóng, dùng để chỉ một người vô cùng xinh đẹp. Thành ngữ này đóng vai trò là tính từ trong câu.

Ví dụ: Who is the most attractive in your family?

Definitely, I will say my mom. She used to be the most gorgeous girl in her class during her college years. Just looking at some photos of my mom when she was 25, in those years of hunger, and poverty in the 80s of the last century, she was as pretty as a picture among the time and people around. Now, my mom is in her fifties but she looks even younger than many of the same age.

(Dịch: Ai là người hấp dẫn nhất trong gia đình bạn?

Chắc chắn, tôi sẽ nói mẹ tôi. Mẹ từng là cô gái xinh đẹp nhất lớp trong suốt những năm đại học. Chỉ nhìn vài tấm ảnh của mẹ tôi khi bà 25 tuổi, trong những năm tháng đói khổ, nghèo khó của những năm 80 của thế kỷ trước, bà đẹp như một bức tranh giữa thời đại và mọi người xung quanh. Bây giờ, mẹ tôi đã ngoài năm mươi tuổi nhưng trông bà còn trẻ hơn nhiều người cùng tuổi.)

Dressed to kill

Ý nghĩa: một số thí sinh liên tưởng đến phần nghĩa đen của từ “kiil”. Tuy nhiên trong thành ngữ này, động từ “kill” mang nghĩa là hớp hồn ai đó. Nội dung của thành ngữ là ca ngợi một người có trang phục rất đẹp, biết cách ăn mặc và thu hút bởi phong cách của mình. Idiom này thường được sử dụng dành cho nữ nhiều hơn là nam giới. Thành ngữ này đóng vai trò là tính từ trong câu.

Ví dụ: Do you think wearing attractive clothes makes people more attractive?

Frankly speaking, when a person is being kind, thoughtful, compassionate to other people, or empathetic, he or she is more than attractive to a person whose strength is only his good looks. However, I must say that choosing suitable clothes is vital in some circumstances due to being dressed to kill to attract some people you want.

(Dịch: Bạn có nghĩ rằng mặc quần áo hấp dẫn khiến mọi người trở nên hấp dẫn hơn không?

Nói một cách thẳng thắn, khi một người tử tế, chu đáo, thấu hiểu với người khác hoặc đồng cảm, thì người đó sẽ hấp dẫn hơn một người mà điểm mạnh của họ chỉ là vẻ ngoài ưa nhìn. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng việc lựa chọn trang phục phù hợp là rất quan trọng trong một số trường hợp vì bạn phải ăn mặc hút hồn để thu hút một số người mà bạn muốn.)

Gorgeous

Ý nghĩa: Tính từ này mang nghĩa rất đẹp, cuốn hút. Đây là từ được đánh giá ở mức độ B2. Ngoài ra thí sinh có thể sử dụng linh hoạt với tính từ khác như “charming (từ ở mức độ B2), handsome (chỉ dùng cho nam)” với vai trò là tính từ thay thế cho từ beautiful khi nói về người

Ví dụ: How much time should be spent on making yourself look better each day?

Well, If looking better means doing exercise to stay in shape, I would love to do it for around 30 minutes or an hour every day. However, if it is applying a facial mask, wax on my hair, or selecting an attractive outfit to suit the mood and the weather for the day, then it takes me no time. I believe that gorgeous looking may come from charisma.

(Dịch: Nên dành bao nhiêu thời gian để khiến bản thân trông đẹp hơn mỗi ngày?

Chà, Nếu trông đẹp hơn có nghĩa là tập thể dục để giữ dáng, tôi rất thích tập khoảng 30 phút hoặc một giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu đó là đắp mặt nạ, tẩy lông lên tóc, hay chọn một bộ trang phục hấp dẫn phù hợp với tâm trạng và thời tiết trong ngày, thì tôi không mất nhiều thời gian. Tôi tin rằng vẻ ngoài lộng lẫy có thể đến từ thần thái.)

Good-looking

Ý nghĩa: Đây là một cụm tính từ ghép được tạo nên bởi từ tính từ good nghĩa là tốt và Verb-ing “looking” nghĩa là nhìn, quan sát. Vì vậy, cụm từ này mang nghĩa là có ngoại hình ưa nhìn.

Ví dụ: Does beauty affect one’s success in life?

Well, I have to say yes. Because the first impression that one leaves in the first meeting may decide whether things flow smoothly or not after that. A good-looking man or woman will make that impression favorable for their business later. It may result in a successful business deal, or more potential meetings for greater opportunities afterward.

(Dịch: Vẻ đẹp có ảnh hưởng đến thành công trong cuộc sống của một người không?

Tôi phải nói là có. Bởi vì ấn tượng đầu tiên mà một người để lại trong lần gặp đầu tiên có thể quyết định mọi việc sau đó có trôi chảy hay không. Một người đàn ông hay phụ nữ ưa nhìn sẽ tạo ấn tượng tốt cho công việc làm ăn của họ sau này. Nó có thể dẫn đến một giao dịch kinh doanh thành công hoặc nhiều cuộc họp tiềm năng hơn để có cơ hội lớn hơn sau đó.)

Khi nói về vật/ địa điểm

Stunning

Ý nghĩa: Tính từ ở mức độ B2 này mang nghĩa là ấn tượng, rất thu hút. có thể sử dụng được cho cả người. Ngoài ra, khi paraphrase beautiful khi nói về địa điểm, có thể sử dụng thêm các tính từ cùng nghĩa như là Superb (từ ở mức độ C1) mang nghĩa tuyệt vời, nguy nga; Magnificent (từ ở mức độ B2) mang nghĩa tráng lệ.

Ví dụ: Is there any beautiful scenery in your hometown?

My hometown is in Ho Chi Minh city, one of the famous metropolis of Vietnam. There are some stunning landscapes, but I don’t consider it jaw-dropping or extraordinary scenery, it’s just a typical view of the city. In the heart of the city are lots of skyscrapers which can blow my mind at first glance. 

(Dịch: Có cảnh đẹp nào ở quê hương bạn không?

Quê tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, một trong những thủ đô nổi tiếng của Việt Nam. Có một số cảnh quan tuyệt đẹp, nhưng tôi không coi đó là cảnh đẹp tuyệt vời hay phong cảnh đặc biệt, đó chỉ là một quang cảnh điển hình của thành phố. Ngay giữa trung tâm thành phố có rất nhiều tòa nhà chọc trời mà thoạt nhìn có thể khiến tôi choáng ngợp.)

Can't take your eyes off sb/ sth

Ý nghĩa: Cụm từ trên có nội dung không thể rời mắt khỏi ai đó/ cái gì đó. Thể hiện sự mê hoặc của đối tượng khi được người nói nhắc đến trong câu. Cụm từ này đóng vai trò là động từ và có thể sử dụng linh hoạt cho cả đối tượng là cảnh và là người.

Ví dụ: Do you like taking photos of beautiful scenery?

Without a doubt! I am super into the natural beauty that whenever I visit some wonderful places, usually do I freeze these moments and put all of the pictures in a frame, placing them in the corner of my little room. Looking at them, I can’t take my eyes off these breathtaking views which stun me every single time.

(Dịch: Bạn thích chụp ảnh phong cảnh đẹp không?

Không nghi ngờ gì! Tôi say mê vẻ đẹp thiên nhiên mà bất cứ khi nào tôi đến thăm một số địa điểm tuyệt vời, tôi thường giữ lại những khoảnh khắc này và đặt tất cả các bức ảnh vào khung, đặt chúng ở góc phòng nhỏ của tôi. Nhìn vào chúng, tôi không thể rời mắt khỏi những khung cảnh ngoạn mục này cái mà khiến tôi kinh ngạc mỗi lần thấy.)

Breathtaking view

Ý nghĩa: Đây là một collocation được tạo nên bởi tính từ breaktaking mang nghĩa ngoạn ngục và danh từ view nghĩa là khung cảnh, phong cảnh. Vì vậy collocation này mang nghĩa là đẹp ngoạn ngục.

Ví dụ: Do you enjoy visiting places with beautiful views?

Well, of course. I mean who doesn’t. I believe everyone is fond of going to places that can take our breath away! Actually, I’ve been to so many places and seen breathtaking views, but for me, the most memorable one was Phu Yen province. It’s just one of a kind! 

(Dịch: Bạn có thích đi thăm những nơi có cảnh đẹp?

Tất nhiên. Ý tôi là ai thì không. Tôi tin rằng mọi người đều thích đi đến những nơi có thể mang lại hơi thở của chúng tôi! Thực sự, tôi đã đi rất nhiều nơi và nhìn thấy những khung cảnh ngoạn mục, nhưng đối với tôi, nơi đáng nhớ nhất là tỉnh Phú Yên. Nó chỉ là một trong những loại!)

Áp dụng ví dụ vào IELTS Speaking Part 2

Describe a person who is handsome or beautiful

 • Who the person is

 • How beautiful or handsome he/she is

 • How often you meet him/her

 • and explain how you feel about him or her

Bài mẫu tham khảo

Now, I am going to talk about a person who I can’t take my eyes off her. She is a brand-new Olympia MC named Khanh Vy.

If my memories serve me right, Khanh Vy first caught everyone’s attention by her good-looking appearance when showing off her language talent when she was in grade 11. Especially, she has a ray of sunshine that catches my attention at first glance.

Talking about her appearance, she is as pretty as a picture with every clothes she wears. Moving on to her personality, this girl is ambitious because she is really go-getter to foster her ambitions. Now she becomes a gorgeous well-known natural-born master of ceremony in the mainstream media such as The IELTS Face-off and Olympia. Khanh Vy makes me jealous somehow because she is not only a charming girl but also has many remarkable achievements that many people have to try their best in a long time. However, I look at the bright side and I think that Khanh Vy is a good role model who puts in the effort to do everything. Her beauty stirs my blood and pours my heart every single time I see her.

Từ vựng đáng lưu ý

 • Natural-born master of ceremony: có năng khiếu MC bẩm sinh

 • Mainstream media: phương tiện truyền thông đại chúng

 • Remarkable achievements: những thành tựu đáng nể

 • Good role model: hình mẫu lý tưởng tốt

 • Clear vocation: nghề nghiệp rõ ràng

 • Try by my body and soul: Cố gắng hết mình

 • Milestones: dấu mốc

(Dịch: Bây giờ, tôi sẽ nói về một người mà tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Cô là MC Olympia mới toanh tên là Khánh Vy.

Nếu Ký ức của em là đúng, thì Khánh Vy lại gây chú ý với mọi người bởi ngoại hình ưa nhìn khi thể hiện tài năng ngoại ngữ khi mới học lớp 11. Đặc biệt, cô ấy có một nụ cười tỏa nắng khiến tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nói về ngoại hình, cô ấy xinh như một bức tranh với mỗi bộ quần áo mặc trên người. Chuyển sang tính cách của mình, cô gái này đầy tham vọng vì cô ấy thực sự là người đi đầu để nuôi dưỡng tham vọng của mình. Giờ đây, cô trở thành một bậc thầy về nghi lễ bẩm sinh nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông chính thống như The IELTS Face-off và Olympia. Khánh Vy không hiểu sao lại khiến tôi ghen tị bởi cô ấy không chỉ là một cô gái duyên dáng mà còn có nhiều thành tích đáng nể mà nhiều người phải cố gắng trong thời gian dài mới có được. Tuy nhiên, tôi nhìn vào những mặt tươi sáng và tôi nghĩ rằng Khánh Vy là một hình mẫu tốt, người nỗ lực trong mọi việc. Vẻ đẹp của cô ấy khuấy động máu của tôi và làm tan nát trái tim tôi mỗi khi tôi nhìn thấy cô ấy.)

Đọc thêm bài mẫu khác cùng chủ đề: Giải đề và bài mẫu IELTS Speaking cho chủ đề Describe a person who is handsome or beautiful

Thực hành các từ Paraphrase vào bài tập

Hoàn thành bài mẫu IELTS Speaking sau đây bằng cách điền các từ còn thiếu và chỗ trống, có một số từ sẽ không được sử dụng trong bài: 

 • Stunning

 • Superb

 • Magnificent 

 • Beautiful

 • Can't take my eyes off

 • Breathtaking view

Describe a beautiful place to visit in your country

You should say:

 • Where you went to and whom you went with What it was like

 • What activities you did there

 • And how you feel about this city.

2 years ago, I took a short journey with my beloved family to Da Nang – a coastal city in the middle of Vietnam. 

This city has numerous attractions of various_______ landscapes and architectural styles, including Linh Ung pagoda, My Khe beach, the Dragon Bridge crossing Han River, Marble Mountains, … and so on. 

It’d be a huge mistake if I don’t mention its______ beaches which I _________. However I’m not super into swimming so that being chillaxed under the shade of a palm tree, or strolling along the seashore at night are all I do. Moreover, I would recommend visit Linh Ung pagoda where I can see this city from the high and enjoy its_______.This is one of the Hopefully I’ll soon have a chance to visit this beautiful city another visit because there are lots of destinations I didn’t have time to experience. 

Đáp án:

2 years ago, I took a short journey with my beloved family to Da Nang – a coastal city in the middle of Vietnam. 

This city has numerous attractions of various stunning/superb/magnificent landscapes and architectural styles, including Linh Ung pagoda, My Khe beach, the Dragon Bridge crossing Han River, Marble Mountains, … and so on. 

It’d be a huge mistake if I don’t mention its beautiful beaches which I couldn't take my eyes off. However I’m not super into swimming so that being chillax under the shade of a palm tree, or strolling along the seashore at night are all I do. Moreover, I would recommend visiting Linh Ung pagoda where I can see this city from the high and enjoy its breathtaking view. This is one of the most exciting experiences I have had in my life.

Hopefully I’ll soon have a chance to visit this beautiful city again because there are lots of destinations I didn’t have time to experience. 

Tổng kết

Phương pháp Paraphrase là một cách để thí sinh đạt được điểm số mong muốn trong bài thi IELTS Speaking. Vì vậy, thí sinh hãy dành thời gian luyện tập và trau dồi một số từ vựng thông dụng nêu trên. Bằng cách sử dụng hiệu quả phương pháp này,thí sinh thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, hạn chế lặp lại từ ngữ đã sử dụng và thể hiện được vốn từ phong phú của bản thân.

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm IELTS hay cần làm quen với làm bài thi IELTS để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử IELTS để trải nghiệm ngay hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833