Cách sử dụng mạo từ chính xác trong IELTS Writing Task 2

Để có thể hạn chế lỗi sai và tối ưu hóa điểm ở tiêu chí ngữ pháp này trong phần thi IELTS Writing, bài viết giới thiệu cách sử dụng mạo từ phổ biến nhất trong IELTS Writing.
ZIM Academy
07/07/2020
cach su dung mao tu chinh xac trong ielts writing task 2

Tuy rằng mạo từ là một điểm kiến thức ngữ pháp căn bản trong tiếng Anh nhưng đây cũng là điểm ngữ pháp mà người học tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng hay sai nhất. Đặc biệt, trong IELTS Writing, nhiều thí sinh cảm thấy bối rối mỗi khi phải sử dụng ba mạo từ a/an/the. Để có thể hạn chế lỗi sai và tối ưu hóa điểm ở tiêu chí ngữ pháp này trong phần thi IELTS Writing, bài viết giới thiệu cách sử dụng mạo từ phổ biến nhất trong IELTS Writing.

Mạo từ trong tiếng Anh

Mạo từ trong tiếng Anh là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Một danh từ đã được xác định khi cả người viết lẫn người đọc đã biết cụ thể đối tượng là ai hoặc cái gì rồi, và có thể phân biệt được đối tượng được danh từ miêu tả.

Cách sử dụng mạo từ “a/an”

3 trường hợp sử dụng mạo từ a/an:

Trường hợp 1. Khi lần đầu tiên viết/đề cập đến một đối tượng (danh từ đếm được số ít).

Ví dụ: A health professional working in a laboratory in France has discovered a cure for malaria.

Đây là lần đầu tiên các đối tượng “health professional”, “laboratory’ và “cure” được đề cập đến.

Ở lần đề cập đầu tiên, người đọc chưa có khả năng phân biệt “chuyên gia sức khỏe” được nhắc đến trong câu với các chuyên gia sức khỏe khác. Ở những lần đề cập tiếp theo, người đọc có thể hiểu “chuyên gia sức khỏe đó” là “chuyên gia sức khỏe đã tìm ra thuốc giải cho căn bệnh sốt rét (mà đã được làm rõ từ trước)”. Đối tượng ở những lần đề cập sau này đã được xác định.

Người viết dùng mạo từ “a” ở đây, chứng tỏ trước đó chưa hề nhắc/viết/đề cập gì đến một “professional”, “laboratory” hay “cure” nào cả.

Trường hợp 2. Khi viết về một đối tượng đại diện cho một nhóm đối tượng cùng loại.

Ví dụ: There are many other serious problems which our government should address at the same time. Nevertheless, the problem of people throwing garbage in our streets is a major issue.

Trong câu văn này, người viết muốn nói tới một sự việc là “throwing garbage in our streets” đại diện cho nhiều sự việc tương tự khác hay ở đây là vấn đề nghiêm trọng khác mà chính phủ cần phải giải quyết.

Trường hợp 3. Khi viết những cụm từ chỉ/mô tả lượng.

Dưới đây là những cụm từ chỉ/mô tả lượng hay đi cùng với với mạo từ a/an được sử dụng phổ biến nhất trong IELTS writing Task 2 mà người học cần phải nằm lòng:

Ví dụ:

 1. A large proportion/percentage of young people who were surveyed said that they wanted a job as a police officer.

 2. A significant number of deaths are caused by traffic accidents.

 3. A great many older people do not receive sufficient care from their families.

 4. A few workers are upset with their working environment.

 5. An insignificant number of employees have decided to stop working.

 6. A significant amount of money has been spent on protecting the environment.

 7. A great deal of effort has gone into purifying the air.

Lưu ý: Thông thường ta sử dụng “an” khi mà từ sau đó là một trong các nguyên âm “U-E-O-A-I” (một số học viên gọi là uể oải để ghi nhớ), còn đối với phụ âm thì sẽ phải dùng “a”. Tuy vậy, ở đây đang nói đến nguyên âm và phụ âm trong bảng phiên âm IPA chứ không đơn thuần là chữ cái đứng đầu một từ. Cho nên sẽ xuất hiện một số trường hợp đặc biệt dưới đây:

 1. Applying for a university in the UK can be quite challenging.

 2. A European survey has pointed out that people tend to prefer tea to coffee in the morning.

 3. It would be an honour for all of us to have a chat with an MP, especially an honest one.

 4. For a one-month promotional campaign, an hour of a video would not be enough.

Khi một danh từ hoặc tính từ bắt đầu với chữ cái “U” nhưng phiên âm IPA của từ này lại là /ju:/, thì phải sử dụng mạo từ “a”, chứ không phải “an”: a university, a European country, a usual case, a unique solution, ….

Tương tự, “an” mạo từ chính xác khi một danh từ hoặc tính từ bắt đầu với một âm /h/ câm: an hour, an honest person, an honour, an MP, …

Cách sử dụng mạo từ “the” trong IELTS Writing Task 2

Tiếp đến sẽ là 5 trường hợp sử dụng mạo từ “the” hay gặp trong bài viết IELTS Writing Task 2:

Trường hợp 1. Danh từ đã được xác định hay đã được nhắc tới cụ thể từ trước bởi người viết.

Mạo từ “the” được sử dụng trước những danh từ đã được xác định hay đã được nhắc tới ở các ngữ cảnh trước. Những chủ thể được nêu ra đã được xác định cụ thể. Không dùng “the” khi nói đến những danh từ chỉ một sự vật hay sự việc mang tính chung chung.

Ví dụ: khi đề cập đến “các học sinh trong lớp học của tôi”, người viết/nói đã biết cụ thể những học sinh đó là những ai hoặc những học sinh này đã nhắc tới từ những câu trước đó rồi, thì sẽ viết như sau: “the students in my class”.

Tuy vậy, mạo từ “the” sẽ không được sử dụng khi nhắc chung chung một nhóm học sinh (mà người viết không hề biết là ai), ở trường hợp này sẽ chỉ viết là “students”. Vì thế, khi đang muốn đề cập chung chung về một danh từ đếm được, thì ta phải thêm ‘s’ vào sau danh từ đó chứ không được dùng mạo từ “the”.

Một ví dụ khác tương tự: “I am of the opinion that the men and the women should receive equal pay from their company“.

Nếu viết mạo từ “the” trước “men” và “women” như thế này thì người viết đang muốn đề cập đến những người đàn ông và phụ nữ đã và đang được nhắc tới cụ thể ở những câu trước đó, hoặc những “men” và women” này là những người mà người viết cũng như là người đọc đã biết rõ họ là ai rồi.

Còn nếu người viết đơn thuần chỉ muốn nhắc tới một nhóm nam và nữ chung chung thì câu trên sẽ không còn mạo từ “the” trước “men” và “women” nữa: I am of the opinion that men and women should receive equal pay from their company.

Trường hợp 2. Một số danh từ đặc biệt

Dưới đây là các danh từ luôn kết hợp cùng “the” (thường được sử dụng trong IELTS Writing Task 2):

 • the government, the authorities,

 • the environment, the economy,

 • the countryside,

 • the Internet,

 • the world, the Earth,

 • the UK, the USA.

Ví dụ:

 1. It is also the government’s duty to address issues in transportation and the environment to protect citizens’ lives and maintain a healthy environment.

 2. The economy and societies in remote areas can benefit tremendously from organised tourism.

 3. Traffic and housing problems could be solved by moving large companies, factories and their employees to the countryside.

 4. People can look for information on the Internet whenever they want, while they can only visit a library at particular hours during the day.

 5. The authorities can attempt to promote the use of bicycles through a number of measures.

 6. Students tend to choose prestigious universities located in the US.

Lưu ý: từ “society” không bao giờ đi liền với mạo từ “the”. Cho nên sẽ không bao giờ có trường hợp mạo từ “the” đứng ngay trước từ “society”, và vì thế viết “the society” là không chính xác.

Trường hợp 3. So sánh nhất

Cấu trúc của so sánh nhất luôn bao gồm mạo từ “the”:

Với tính từ ngắn: the ___est

Ví dụ: Physics is the hardest subject for secondary school students.

Với tính từ dài: the most/least ___

Ví dụ:

 1. Many candidates find that the reading test is the least challenging part of the examination.

 2. One of the most worrying and most concerning things about modern societies is the fact that young and old people feel alienated from each other.

Trường hợp 4. the (noun) of… / the (noun) to Verb

Đây là hai cụm cấu trúc luôn đi với mạo từ “the” thường được sử dụng trong IELTS Writing Task 2:

Cấu trúc the (noun) of …

Ví dụ:

 1. The benefits of living on the international space station are undeniable.

 2. The consumption of fast food has been on the rise over the past decade.

Cấu trúc the (noun) to Verb

Ví dụ:

 1. The desire to set a good example for their children drives them to work harder.

 2. The motivation to attain social power is a component of charismatic leadership.

Trường hợp 5: the + adj = a group of people

Khi “the” kết hợp với với một tính từ thì sẽ tạo thành cụm danh từ chỉ một nhóm người có đặc điểm nhất định:

Ví dụ:

 1. The elderly, the disabled, the poor and the vulnerable are often discriminated against in society

 2. The wealthy seem to have little idea about how miserable life is for the dispossessed, the homeless and the unemployed.

 3. The young are often treated with great suspicion by the police.

 4. The general public is/are thoroughly fed up with the current political system.

 5. The American and The Canadian have had a long and complex relationship over the centuries.

Những trường hợp không sử dụng mạo từ a/an/the trong IELTS Writing Task 2

Một số trường hợp ngoại lệ không sử dụng mạo từ a/an/the trong Writing Task 2:

 • at home; at work; at school; at university

 • in bed; in hospital; in prison

 • by bus; by car; by train; by plane

 • at night; at midnight; at midday

 • At Christmas; in September

 • in pain; in trouble; in danger; in debt; at risk

 • Danh từ trừu tượng (abstract nouns): patience, tolerance, empathy, noise, …

Tổng kết

Như vậy, cách sử dụng mạo từ có tổng cộng 8 trường hợp thường hay gặp mà người viết một bài luận IELTS Writing Task 2 phải dùng đến các mạo từ “a/an/the”. Trong đó, cặp mạo từ “a/an” có 3 trường hợp, còn mạo từ “the” có tới 5 trường hợp riêng biệt. Việc ghi nhớ tất cả các trường hợp này là điều cần thiết để giúp một bài luận IELTS Writing task 2 không còn lỗi liên quan đến mạo từ.

Lê Hoàng Tùng

Để rút ngắn thời gian học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian gấp rút. Người học có thể tham gia ôn thi IELTS cấp tốc tại ZIM để được hỗ trợ tối đa, cam kết đạt kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu