Cách trả lời IELTS Speaking part 1 với phương pháp 5W1H

Các bước áp dụng phương pháp 5W1H để mở rộng câu trả lời IELTS Speaking part 1
An Trịnh
17/06/2022
cach tra loi ielts speaking part 1 voi phuong phap 5w1h

IELTS Speaking được xem là một trong những kỹ năng khó nhất trong 4 kỹ năng thi IELTS, không ít thí sinh ở band điểm thấp gặp khó khăn trong việc trả lời các câu hỏi của phần thi này, đặc biệt là phần thi Part 1. Các thí sinh ở band điểm thấp gặp khá nhiều khó khăn trong việc mở rộng câu trả lời của mình, hoặc thường bị trừ điểm vì trả lời không đúng yêu câu của giám khảo. Bài viết này sẽ giúp thí sinh cách để mở rộng câu trả lời của mình trong phần thi Part 1.

Key takeaways

Một ví dụ không tốt khi trả lời câu hỏi ở phần thi Part 1 đó là trả lời quá ngắn, thiếu thông tin. Một ví dụ được xem là tốt là một ví dụ được mở rộng, giúp giám khảo có nhiều cơ sở để đánh giá năng lực thí sinh, thí sinh có thể đạt được điểm cao trong các tiêu chí.

Việc mở rộng câu trả lời trong phần thi IELTS Speaking Part 1 quan trọng vì việc này giúp thí sinh có thể đạt được điểm cao ở các tiêu chí chấm điểm.

Sử dụng phương pháp 5W1H để mở rộng câu trả lời theo các bước: 

 • Xác định câu hỏi

 • Trả lời trực tiếp câu hỏi

 • Mở rộng thêm câu hỏi bằng việc trả lời thêm các từ để hỏi như What, When, Where, Who, Why, How… 

Ví dụ về câu trả lời tốt và không tốt trong IELTS Speaking Part 1

Một câu trả lời có thể được xem là tốt khi có một độ dài phù hợp, và nội dung được mở rộng với nhiều nhiều thông tin thêm.

Ví dụ:

Câu hỏi: “Do you like football?”

Câu trả lời không tốt: “Yes.”

Câu trả lời được xem là tốt: “Yes, I am a big fan of playing football because it’s a great sport, and it helps me relax after busy working hours. And you know, I have been playing this sport since I was 6 years old. I often play football in my free time with my friends.”

Ở câu trả lời thứ nhất, người nói chỉ trả lời “Yes”, cách trả lời này không tốt vì nó quá ngắn để giám khảo đánh giá được sự lưu loát của người nói. Bên cạnh đó, giám khảo cũng không thể căn cứ để chấm điểm từ vựng cũng như ngữ pháp của thí sinh. Xét trên tiêu chí đã đề cập ở trên, câu trả lời này không giúp thí sinh đạt được điểm cao trong phần “Fluency and Coherence”.

Ngược lại ở câu trả lời thứ 2, không chỉ trả lời “có” hoặc “không”, người nói còn thêm một số thông tin như “vì sao lại thích đá bóng”, “đã đá bóng được bao lâu”, “đá bóng ở đâu và với ai”. Việc mở rộng câu trả lời bằng cách thêm thông tin vào giúp người nói có thể tăng sự lưu loát, điều này có thể giúp điểm “Fluency and Coherence”, ngoài ra các từ vựng người nói khá đa dạng, sát với chủ đề, điều này cũng có lợi ích tiêu chí “Lexical resource”, tiêu chí “Grammatical range and accuracy” cũng có thể được đánh giá cao khi người nói đã sử dụng 2 thì khác nhau trong câu trả lời, một là thì hiện tại đơn (I often play football in my free time with my friends), và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (I have been playing this sport since I was 6 years old).

Tầm quan trọng của việc mở rộng câu trả lời trong phần thi IELTS Speaking Part 1.

Trong phần thi IELTS Speaking Part 1 thí sinh sẽ được hỏi một số câu hỏi liên quan đến cá nhân để giúp cho giám khảo hiểu hơn về thí sinh, các câu hỏi được hỏi thông thường không quá khó, hoặc trừu tượng, mà ngược lại chúng bao gồm các chủ đề thường liên quan đến đời sống như: Công việc, pháp ăn, sở thích, bạn bè,…

Tiêu chí Fluency and Coherence ở các “band” điểm như sau:

 • Band 6 -  is willing to speak at length. (sẵn sàng nói dài)

 • Band 7 - speaks at length without noticeable effort or loss of coherence. (nói dài mà không cần nhiều nỗ lực hoặc mất đi sự mạch lạc)

Vì vậy, nếu câu trả lời không đủ độ dài thì thí sinh khó có thể đạt được điểm cao trong tiêu chí chấm điểm “Fluency and Coherence”. Vậy nên, để đạt “band” điểm 6.0 trở lên ở tiêu chí “Fluency and Coherence”, thí sinh nên thêm một số thông tin vào câu trả lời của mình.

Hơn nữa, việc kéo dài câu trả lời là một cơ hội tốt để thí sinh gây ấn tượng cho giám khảo về độ rộng từ vựng và ngữ pháp của mình. Việc này cũng rất có lợi cho hai tiêu chí “Grammatical range and accuracy” và “Pronunciation”.

Các để mở rộng câu trả lời trong phần thi IELTS Speaking Part 1.

Phương pháp 5W1H.

Có rất nhiều cách để thí sinh có thể mở rộng câu trả lời của mình trong phần thi này, ở bài viết này tác giả sẽ chỉ đề cập đến một cách khá đơn giản, đó là cách sử dụng 5W1H - viết tắt của các từ (What, Where, When, Who, Why, và How). Phương pháp 5W1H là một phương pháp giúp người nói mở rộng câu trả lời bằng việc bổ sung thêm thông tin qua việc trả lời thêm các từ để hỏi khác nhau.

Phương pháp này phù hợp với các thí sinh ở các band điểm IELTS Speaking từ 4.0 đến 5.5, các thí sinh gặp khó khăn trong việc trả lời câu hỏi, hoặc các thí sinh thiếu ý tưởng để trả lời câu hỏi IELTS Speaking Part 1.

Để thực hiện phương pháp này, thí sinh cần nắm rõ chức năng của từng từ để hỏi, và khi trả lời, thí sinh mở rộng câu hỏi bằng cách trả lời thêm các từ để hỏi ở trên, cụ thể như sau:

What? - Giúp người nói xác định được vấn đề đang được đề cập là gì, việc đang được nói đến là gì, hoặc vật thể đang nói đến là gì,…

Ví dụ:

 • What is your favorite food?/ Món ăn yêu thích của bạn là gì?

 • My favorite food is Pho./ Món ăn yêu thích của tôi là phở.

Where ? - Giúp người nói xác định được việc đó được thực hiện ở đâu, địa điểm nào liên quan đến việc đang được nói đến,…

Ví dụ:

 • Where do you often eat Pho?/ Bạn thường ăn phở ở đâu?

 • I often eat Pho at Pho 24h restaurant./ Mình thường ăn phở ở quán phở 24h.

When? - Giúp người nói xác định được thời gian xảy ra sự việc hoặc tình huống đang nói đến,…

Ví dụ:

 • When do you eat Pho?/ Bạn thường ăn phở khi nào?

 • I have a habit of eating Pho on weekends./ Mình có thói quen ăn phở vào cuối tuần.

Who ? - Giúp người nói xác định được những người tham gia vào tính huống đang nói đến, những người liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự việc đang được nói đến,…

Ví dụ:

 • Who do you eat Pho with?/ Bạn ăn phở với ai?

 • I usually eat Pho with my family as everyone in my family likes that food./ Mình thường ăn phở với gia đình vì ai cũng thích ăn món này.

·       Why? - Giúp người nói xác định được nguyên nhân xảy ra sự việc hoặc của các vấn đề, hoặc nguyên nhân giải thích cho câu trả lời trước đó của người nói,…

Ví dụ:

 • Why do you like Pho?/ Tại sao bạn thích ăn phở?

 • I like Pho because it is delicious and it is our traditional food./ Mình thích phở vì đây là món ăn truyền thống và nó rất ngon.

How? - Giúp người nói xác định được sự việc, tình huống diễn ra như thế nào,…

Ví dụ:

 • How to eat Pho?/ Ăn phở như thế nào?

 • For those who have never tried Pho before, you need to eat it with chopsticks as it’s so hard to eat Pho only with spoons or forks./ Dành cho những ai chưa thử món này, bạn cần ăn nó với đũa vì sẽ rất khó để ăn phở bằng muỗng hoặc nĩa.

Với các ý tưởng trên, người học có thể trả lời câu hỏi sau bằng nhiều cách:

Câu hỏi: “What is your favorite food?”

Câu trả lời 1: “Well, It’s definitely Pho, I love eating Pho because it is delicious and it is our traditional food. You know, I often eat Pho at Pho 24h restaurant which is one of the most popular restaurants in Vietnam.”

Câu trả lời 2: “Oh I would say Pho, I am a huge fan of Pho because it is delicious and it is our traditional food. I often eat Pho with my family on weekends as everyone in my family likes this dish.”

Phân tích ví dụ mẫu

Phân tích cách người nói mở cộng câu trả lời bằng phương pháp 5W1H ở ví dụ ở mục 2:

Câu hỏi: “Do you like playing football?”

Câu trả lời: “Yes, I am a big fan of playing football because it’s a great sport, and it helps me relax after busy working hours. And you know, I have been playing this sport since I was 6 years old. I often play football in my free time with my friends in a stadium near my house.”

Khi tiếp cận câu hỏi từ giám khảo, người nói đã trả lời câu hỏi trước với từ “Yes”, và sau đó mở rộng câu trả lời của mình bằng việc trả lời thêm cho các từ để hỏi, cụ thể như sau:

Từ để hỏi

Ý tưởng

What?/ Cái gì?

 

Where?/ Ở đâu?

in a stadium near my house / ở sân vận động gần nhà tôi.

When? Khi nào?

in my free time / vào thời gian rãnh của tôi.

Who? Với ai?

with my friends / với bạn tôi.

Why? Vì sao?

a great sport - relax after busy working hours / Một môn thể tao tuyệt vời - giúp tôi thư giãn sau giờ làm việc bận rộn.

How? Bằng cách nào?

 

Sau khi phân tích, có thể thấy rằng người nói đã mở rộng câu trả lời của mình bằng cách trả lời các câu hỏi như “vì sao thích chơi đá bóng” (Why?),  “chơi đá bóng ở đâu?” (where?), “chơi đá bóng với ai?” (Who?), “chơi đá bóng khi nào”(When).

Ở đây, người nói đã không cần trả lời cho hai câu hỏi “What?” và “How?” là vì tính chất của phần thi IELTS Speaking Part 1 khác với Part 3, ở Part 1 thí sinh chỉ trả lời câu hỏi liên quan đến đời sống, bản thân, trong khi đó ở Part 3 thí sinh phải thảo luận với giám khảo, vì vậy câu trả lời ở Part 1 không nhất thiết phải quá dài, và thí sinh khi thực hiện phương pháp 5W1H không nhất thiết phải trả lời hết 5 câu hỏi có trong bảng trên, thí sinh chỉ cẩn một vài ý tưởng và triển khai chúng là có thể có một câu trả lời tốt.

Thí sinh cần trả lời một cách thoải mái và tự nhiên nhất, cố gắng mở rộng câu trả lời, tránh trả lời các câu hỏi ngắn, thiếu thông tin.

Các bước thực hiện phương pháp 5W1H cho phần trả lời trong phần IELTS Speaking Part 1.

Để có thể ứng dụng phương pháp 5W1H vào phần trả lời của mình, thí sinh có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định câu hỏi.

Ở bước này, thí sinh cần lắng nghe thật kỹ câu hỏi của giám khảo đang hỏi và xác định vấn đề mà giám khảo đang hỏi đến.

Ví dụ: “Do you like dancing?”

Ở câu hỏi này giám khảo đang hỏi một câu hỏi Yes/No, và chủ đề đang được đề cập đến là Dancing.

Bước 2: Trả lời trực tiếp câu hỏi.

Để tránh bị mất điểm nếu ấp úng qua lâu trước khi trả lời, thí sinh cần trả lời câu hỏi nhanh dựa trên loại câu hỏi đang được đề cập.

Ví dụ: Ở câu hỏi trên giám khảo đang hỏi rằng thí sinh có thích nhảy hay không. Thí sinh cần trả lời ngay là Có hoặc Không.

Bước 3: Mở rộng câu trả lời bằng cách bổ sung thêm thông tin.

Ở bước này, thí sinh cần áp dụng phương pháp 5W1H, thí sinh lên ý tưởng nhanh bằng việc trả lời các câu hỏi What, When, Where, Who, Why, và How, cần lưu ý là không nhất thiết phải lên ý tưởng hết cho cả 6 từ để hỏi, thí sinh chỉ cần sử dụng 2 hoặc 3 từ để hỏi.

Ví dụ về cách triển khai ý tưởng theo phương pháp 5W1H.

Câu hỏi: “Do you love watching movies?”

Bước 1: Xác định câu hỏi.

Câu hỏi trên là một câu hỏi Yes/No, với chủ đề đang được hỏi đến là “watching movies”.

Bước 2: Trả lời trực tiếp câu hỏi.

Giả sử thí sinh thích xem phim, nên thí sinh sẽ trả lời là “Yes”, hoặc “Yes, I do”.

Bước 3: Mở rộng câu hỏi bằng cách bổ sung thêm thông tin.

Sau khi đã nghe được câu hỏi, thí sinh thực hiện phân thích câu trả lời theo bảng sau:

Từ để hỏi

Ý tưởng

What?/ Cái gì?

 

Where?/ Ở đâu?

In bedroom / Phòng ngủ

When? Khi nào?

After doing homework / Sau khi làm bài tập

Who? Với ai?

Friends or siblings / Bạn bè hoặc anh em ruột

Why? Vì sao?

Relax - learn English / Thư giãn - học tiếng Anh

How? Bằng cách nào?

A huge TV - mobile phone / TV lớn hoặc điện thoại đi động

Câu trả lời gợi ý:

“Well, Yes, I am really keen on watching movies as it is a great way to relax (Why?) and I even can learn English (Why?) whenever I watch foreign movies. I often watch films after doing my homework (When?), and watching films alone can be boring so I always watch them with my siblings (Who?)or my friends (Who?).”

Bài tập

Bài tập 1: Bổ sung ý cho các câu trả lời sau, thí sinh bổ sung một ý cùng với ý cho sẵn và sau đó trả lời câu hỏi dựa trên các ý tưởng đã liệt kê.

Ví dụ:

Question: “ Do you like listening to music?”

Ideas:

Why?

A good way to entertain.

How?

Listen by my mobile phone or MP3.

Response:

“Definitely yes, I am really into listening to music as it’s a good way to entertain whenever I am bored. I often listen to music on my mobile phone or an MP3.”

Câu 1

Question: “Do you spend much time with your family?

Ideas:

How?

Watch the news, discuss important events

Why?

Response: 

“Well, yes, I always try to spend as much time as possible with my family. We often watch the news together, or sometimes we also discuss important events when we have dinner, and I think it’s really important to allocate time to my family because ………………………...”

Câu 2

Question: “Do you have a hobby?

Ideas:

What?

Playing musical instruments

When?

Response: 

“100% yes, I am fond of playing musical instruments such as guitars, pianos, and so on. Especially the piano, I often play it when ………………………………………….”

Bài tập 2: Trả lời các câu hỏi sau theo cách pháp 5W1H.

1.     How often do you get online?

2.     Do you like your neighbors?

Đáp án gợi ý

Bài tập 1

Câu 1:

“Well, yes, I always try to spend as much time as possible with my family. We often watch the news together, or sometimes we also discuss important events when we have dinner, and I think it’s really important to allocate time to my family because that is the time when you can strengthen your family bonds.”

Câu 2:

“100% yes, I am fond of playing musical instruments such as guitars, pianos, and so on. Especially the piano, I often play it when I have free time.”

Bài tập 2

 1. How do you get online?

Well, I surf the internet with my own mobile phone which I bought two years ago. It’s really convenient as I can get online anytime and anywhere. Also, I sometimes use my laptop to go online at home.

 1. Do you like your neighbors?

Definitely yes, I have good relationships with them since they are really helpful and friendly. We often watch movies or even go traveling together.

Tổng kết.

Hy vọng bài viết trên có thể giúp thí sinh tự tin hơn trong việc trả lời câu hỏi trong phần thi IELTS Speaking Part 1.

Tuy các bước tương đối dài, nhưng nếu thí sinh luyện tập nhiều thì việc lên ý tưởng theo phương pháp trả lời câu hỏi 5W1H sẽ trở nên rất nhanh, thí sinh cần luyện tập thật nhiều lần để tăng sự quen thuộc với phương pháp này. Thí sinh lưu ý bên cạnh đó thí sinh cần luyện tập để tăng tính phản xạ, sự trôi trảy, và độ tự nhiên khi trả lời.

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm IELTS hay cần làm quen với làm bài thi IELTS để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử IELTS để trải nghiệm ngay hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833