Cải thiện từ band 5 – 6 tiêu chí Task Achievement dạng Letter of Suggestion trong IELTS General Writing Task 1

Phân tích hai band điểm 5.0 và 6.0 của tiêu chí này trong bài viết IELTS General Writing Task 1 – dạng Letter of Suggestion và bài mẫu band 6
ZIM Academy
21/05/2021
cai thien tu band 5 6 tieu chi task achievement dang letter of suggestion trong ielts general writing task 1

Tiêu chí Task Achievement (TA) thể hiện việc thí sinh có đáp ứng được yêu cầu của đề bài trong bài viết IELTS Writing – General Training và là một trong bốn tiêu chí nhằm đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh của thí sinh ở phần thi này. Trong bài viết dưới đây, tác giả sẽ tập trung phân tích hai band điểm 5.0 và 6.0 của tiêu chí này trong bài viết IELTS General Writing Task 1 – dạng Letter of Suggestion (Thư đề nghị), qua đó đưa ra một số gợi ý để người đọc có thể cải thiện band điểm của mình từ 5.0 lên 6.0 ở dạng bài này.

Dạng Letter of Suggestion trong IELTS General Writing

Letter of Suggestion hay Thư đề nghị, là một dạng câu hỏi tương đối phổ biến trong bài thi IELTS General Writing. Với dạng câu hỏi này thí sinh sẽ được cho một tình huống và qua đó yêu cầu viết một lá thư để đưa ra nhận xét và đóng góp ý kiến để chỉnh sửa.

Với dạng Letter of Suggestion, hoặc đối với Task 1 của Writing General Test nói chung, thí sinh cần phải nắm rõ được bố cục của một lá thư để có thể tạo được cho mình một dàn ý nhanh chóng và phù hợp nhất với yêu cầu đề bài. Bên cạnh đó, yếu tố về ngữ cảnh và người nhận thư cũng cần được thí sinh phân tích kỹ càng.

Dựa vào hai yếu tố trên, văn phong của lá thư được chia thành ba loại là Thư trang trọng (Formal Letter), Thư bán trang trọng (Semi-formal Letter) và Thư không trang trọng/ thân mật (Informal Letter). Việc lựa chọn được giọng văn phù hợp với bối cảnh bức thư rất quan trọng vì việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới số điểm của thí sinh ở tiêu chí TA.

Đọc thêm: Phân biệt văn phong Formal và Informal Letters trong IELTS Writing Task 1 General – Phần 1

Phân tích tiêu chí Task Achievement ở hai band điểm 5.0 và 6.0 của General Writing Task 1 và gợi ý cải thiện

Phân tích tiêu chí Task Achievement ở hai band điểm và gợi ý cải thiện

Band 5.0

 • Generally addresses the task; the format may be inappropriate in places (dịch: nhìn chung liên hệ và giải quyết được các yêu cầu của đề bài; cách thức trình bày ở đôi chỗ còn chưa phù hợp)

 • May present a purpose for the letter that is unclear at times; the tone may be variable and sometimes inappropriate (dịch: phần nào trình bày được mục đích của bài viết tuy chỗ không rõ ràng; giọng văn có xu hướng không thống nhất và không phù hợp)

 • Presents, but inadequately covers, key features/ bullet points; there may be a tendency to focus on details (dịch: trình bày được các đặc điểm, nhưng không đầy đủ; có xu hướng đi vào phân tích tiểu tiết)

Band 6.0

 • Addresses the requirements of the task (dịch: liên hệ và giải quyết được các yêu cầu của đề bài)

 •  Presents a purpose that is generally clear; there may be inconsistencies in tone (dịch: trình bày được mục đích bài viết một cách tương đối rõ ràng; có thể có sự mâu thuẫn trong giọng văn)

 •  Presents and adequately highlights key features/ bullet points but details may be irrelevant, inappropriate or inaccurate (dịch: trình bày và làm nổi bật được các đặc điểm chính/ các gạch đầu dòng, tuy nhiên khi đi vào các chi tiết thì có thể không liên quan, không phù hợp và thiếu độ chính xác)

Căn cứ theo diễn giải của bảng mô tả phía trên, tiêu chí TA trong IELTS General Writing Task 1, cụ thể là ở band điểm 5.0 và 6.0, được đánh giá chủ yếu dựa trên các yếu tố sau:

 • Yêu cầu của đề bài (task requirement)

 • Mục đích bài viết và giọng văn (purpose and tone of writing)

 • Các đặc điểm chính và các gạch đầu dòng (key features and bullet points)

Đi vào phân tích cụ thể hơn, ta có thể so sánh hai band điểm như sau:

Band 5.0

Yêu cầu của đề bài: Viết được một bức thư tương đối hoàn chỉnh so với yêu cầu đề bài

Mục đích của bài viết và giọng văn:

 • Mục đích viết thư chưa rõ ràng ở đôi chỗx

 • Giọng văn không thống nhất và không phù hợp

Các đặc điểm chính và các gạch đầu dòng:

 • Trình bày được tương đối các đặc điểm chính và các gạch đầu dòng (có thể thiếu đi một vài yếu tố gạch đầu dòng, hoặc không được trình bày không đầy đủ)

 • Tập trung viết nhiều về một gạch đầu dòng nhất định

Band 6.0

Yêu cầu của đề bài: Viết được một bức thư hoàn chỉnh theo yêu cầu của đề bài

Mục đích của bài viết và giọng văn:

 • Nêu được mục đích viết thư rõ ràng

 • Giọng văn chưa thống nhất

Các đặc điểm chính và các gạch đầu dòng:

 • Trình bày được đầy đủ các đặc điểm chính và các gạch đầu dòng

 • Có các nội dung không liên quan, không phù hợp hoặc không chính xác

Lấy một bức thư mẫu dạng Letter of Suggestion làm ví dụ:

tieu-chi-task-achievement-dang-letter-of-suggestion-trong-ielts-general-writing-task-1-de-bai

Phân tích đề bài: viết một bức thư phản hồi cho thủ thư của một thư viện để nhận xét về chất lượng dịch vụ và đồng thời đóng góp ý kiến để cải tiến thư viên.

 • Dạng thư: Thư đề nghị

 • Giọng văn viết thư: trang trọng (do đối tượng nhận thư là một người xa lạ)

Dear Sir or Madam,

I’m writing to reply to your asking for user’s opinions about the library. I think you should improve these following things.

First of all, your parking lot is quite small. This is, of course, one of the main problems for those who come to the library because everyone talks about it and argues about the time wasted to park the car around. I think you should build a bigger parking lot so that it will be more convenient for those who use the library. This parking lot can be done underneath the library and there will be a lift provided to take the customers upstairs. 

Secondly, I want to see the place be given a new look because it has been like this for at least 25 years. Also, I would suggest getting new decorations like new paintings, and more natural light especially inside by having big windows and skylight. I would even recommend that a small lift be installed because elder people can take advantage of this too.

In conclusion, I strongly recommend that you label genres more carefully so that this local public library will be more efficient for all kinds of people.

Yours faithfully,

Lá thư trên đạt được số điểm 5 ở tiêu chí Task Achievement. Tạm bỏ qua các yếu tố liên quan đến những tiêu chí khác, tác giả sẽ tập trung phân tích các yếu tố của bài viết trên ở band điểm 5 tiêu chí TA.

Liên hệ yêu cầu của đề bài

Bố cục của bài viết trên được cho là tương đối hoàn chỉnh và phù hợp với hình thức của một lá thư; có phần mở đầu thư, phần nội dung thư và phần kết thư. Dù người viết có cố gắng liên hệ với nội dung của đề bài ở phần mở thư tuy nhiên vẫn chưa bao quát được hết nội dung trong yêu cầu đề bài.

Mục đích của lá thư

“I’m writing to reply to your asking for user’s opinions about the library. I think you should improve these following things.”

Người viết có đưa ra mục đích cho lá thư dạng Letter of Suggestion là thư đề nghị, cụ thể là người viết sẽ đóng góp ý kiến của mình cho thư viện. Dù vậy, người viết vẫn chưa cô đọng được đầy đủ các thông tin ở yêu cầu của mình ở phần mục đích của thư.

Giọng văn

Theo như phân tích đề bài ở phía trên, đối tượng của bài viết là một người lạ (người thủ thư) nên lá thư này là một lá thư với giọng văn trang trọng (formal).

“I think you should build a bigger parking lot”. Giọng văn ở đây mang tính chất không trang trọng với việc sử dụng “I think” và “should”

“This is, of course, one of the main problems” “Also, I would suggest getting a new decorations like new paintings”. Tương tự như trên, việc sử dụng “of course” và “also” khiến tính trang trọng của lá thư giảm đi nhiều và có phần không phù hợp với ngữ cảnh.

Đồng thời xuyên suốt lá thư dạng Letter of Suggestion giọng văn mà người viết sử dụng không có sự thống nhất; đôi chỗ sử dụng giọng văn trang trọng, đôi chỗ lại sử dụng giọng văn thân mật.

Các đặc điểm chính và gạch đầu dòng

tieu-chi-task-achievement-dang-letter-of-suggestion-trong-ielts-general-writing-task-1-phan-tich

 • Describe what you like about the library

Ở lá thư trên, người viết đã hoàn toàn quên đề cập tới gạch đầu dòng đầu tiên là “kể ra những điều bạn thích về thư viện”.

 • Say what you don’t like

“First of all, your parking lot is quite small. This is, of course, one of the main problems for those who come to the library because everyone talks about it and argues about the time wasted to park the car around”

Ở đây người viết nêu ra được một điểm không hài lòng ở thư viện là việc “bãi xe của thư viện khá nhỏ”. Bên cạnh đó, người viết cũng đưa ra dẫn chứng là việc “những khách hàng khác thường than phiền vì mất nhiều thời gian để đỗ xe”. Tuy nhiên lập luận ở đây có phần không liên quan và thiếu tính cụ thể. 

 • Make suggestions for improvement

“I think you should build a bigger parking space so that it will be more convenient for those who use the library”

Người viết đưa ra được góp ý là “xây một bãi đậu xe lớn hơn”, tuy nhiên lý do “sẽ tiện hơn cho khách hàng” cần được phát triển ý cụ thể hơn.

“Secondly, I want to see the place be given a new look… elder people can take advantage of this too”

Ở đoạn văn tiếp theo, người viết đưa thêm một góp ý là “thư viện cần được tân trang” và gợi ý “trang trí thư viện và lắp đặt thêm cửa sổ”. Người viết đưa ra được một đề nghị cùng lý do tương đối hợp lý. Tuy nhiên đề nghị “lắp đặt thang máy” bị lặp lại ở phía trên.

“In conclusion, I strongly recommend that you label the genres more carefully so that this local public library will be more efficient for all kinds of people”

Cuối cùng, người viết đề nghị “dán nhãn sách cẩn thận hơn” và đưa ra kết luận cuối cùng để kết thúc bức thư.

Ở đây, người viết chỉ tập trung phân tích và dành phần lớn nội dung cho gạch đầu dòng về những đề nghị. Việc này khiến cho sự phân bố nội dung của lá thư không đồng đều, dẫn đến việc tiêu chí Task Achievement của người viết được đánh giá không cao.

Kết luận

Qua phân tích ví dụ trên, người viết thể hiện những đặc điểm phổ biến của những người thuộc thang điểm 5.0. Nguyên nhân chính có thể do người viết chưa phân tích được chính xác nội dung và yêu cầu của đề bài. Điều này khiến cho giọng văn mà người viết sử dụng xuyên suốt lá thư không có tính thống nhất – lúc trang trọng, lúc lại gần gũi, thân mật.

Đồng thời, việc không phân tích kỹ nội dung câu hỏi, khiến thí sinh dễ dàng bỏ quên những gạch đầu dòng hoặc chỉ tập trung vào phân tích một gạch đầu dòng nhất định khiến nội dung lá thư được phân bổ không đồng đều.

Hơn nữa, những người viết ở thang điểm này cũng gặp khó khăn trong việc bao quát và phát triển các lập luận của mình. Cụ thể ở dạng thư này, các đề nghị được thí sinh đưa ra còn khá rộng và thí sinh cũng chưa nêu ra được các lập luận chặt chẽ về lợi ích của những đề nghị trên. Việc này khiến tiêu chí TA của thí sinh chỉ dừng lại ở mức 5.0.

tieu-chi-task-achievement-dang-letter-of-suggestion-trong-ielts-general-writing-task-1-cach

Đọc thêm: 3 lầm tưởng phổ biến về IELTS Writing của người luyện thi IELTS

Trong bài viết IELTS Writing – General Training Task 1 thí sinh cần lưu ý và cố gắng cải thiện những điểm sau để đạt được band điểm cao hơn ở tiêu chí TA:

 • Trước hết người viết cần nắm vững bố cục của một lá thư dạng Letter of Suggestion trong IELTS General Training; gồm phần mở đầu, nội dung thư và kết thư. Đồng thời, người viết cũng cần đọc kỹ yêu cầu của đề bài để bao quát được nội dung của lá thư cùng như bao gồm được các đặc điểm chính và các gạch đầu dòng theo yêu cầu đề.

 • Giọng văn cần có sự thống nhất xuyên suốt bức thư. Người viết cần phân tích câu hỏi một cách kỹ càng hơn để xác định được rõ đối tượng nhận thư, qua đó lựa chọn được giọng văn phù hợp cho bức thư (trang trọng/ bán trang trọng/ thân mật)

 • Các lập luận của thí sinh cần được triển khai tốt hơn, chặt chẽ hơn và liên quan đến nội dung của đề bài.

Bài mẫu dạng Letter of Suggestion cho band điểm 6.0 (TA)

Dear Sir or Madam,

I am writing this letter in regards to your enquiry about the local library. I would like to express my opinion about the library service and send some suggestions to improve it.

My family and I have been using the library for a long time and we really enjoy the services provided by the staff here. They are always polite, friendly, and very supportive when helping customers look for book titles. Moreover, the library provides readers with comfortable seatings which makes the reading experience more enjoyable. I am a big fan of your lounges as it is my favorite spot to read in the library.

However, there are certain drawbacks. Your parking lot is quite small which can cause a lot of difficulties for visitors, especially during the weekends when the library is often crowded. One more thing that doesn’t sit right with me is the interiors of the building. To the best of my knowledge, the library has had the same designs for the past twenty-five years. Therefore, it may look old-fashioned and gloomy for some readers like me.

Lastly, I would like to recommend some of my ideas to improve the drawbacks that are mentioned above. Firstly, the parking lot can be expanded so that people can visit the library without having to worry about their vehicles. I would even recommend building it underneath the library to increase the number of spaces. Secondly, new decorations such as paintings and sculptures can be added along with additional windows and skylight to enhance the public space.

Yours faithfully,

Tổng kết

Ở bài viết trên, tác giả đã chỉ ra và phân tích tiêu chí Task Achievement ở hai band điểm 5.0 và 6.0 trong bài IELTS Writing General Task 1 dạng Letter of Suggestion. Qua đó cho người đọc thấy được sự khác nhau cũng như những yếu tố trong tiêu chí chấm điểm mà người đọc cần lưu ý ở hai band điểm này. Đồng thời tác giả cũng chỉ ra những lỗi phổ biến ở band điểm 5.0 thông qua lá thư mẫu và đưa ra những góp ý để người đọc có thể cái thiện điểm số của mình ở dạng bài Thư đề nghị này. 

Đọc thêm: Cải thiện từ band 5 – 6 tiêu chí Lexical Resources trong IELTS General Writing Task 1- dạng Letter of Apology

Nguyễn Trương Quang Vinh

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833