Các bài thi chuẩn hóa phổ biến: Phân biệt giữa SAT I, ACT, IELTS và TOEFL

Dù cùng được liệt kê vào danh sách các bài thi chuẩn hoá, song các kì thi nêu trên không hề giống nhau xét trên nhiều phương diện, từ cấu trúc đề thi đến mục đích chứng chỉ. Điều này vô tình gây khó khăn cho nhiều học viên và thí sinh đăng kí dự thi, rằng giữa những chứng chỉ “chuẩn hoá tiếng Anh” trên thị trường, đâu mới là bài thi phù hợp cho mục đích, thế mạnh, và thời gian ôn tập của bản thân. 

lap-luan-trong-ielts-writing-task-2

7 phương pháp lập luận và cách vận dụng vào IELTS Writing Task 2

Các dạng phương pháp của reasoning được đánh giá là phù hợp cho việc đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề, giả định và đánh giá tình huống, sự việc. Do đó, không lạ khi reasoning được tiêu chuẩn hoá cho việc phát triển và triển khai ý tưởng trong các bài viết học thuật, cụ thể trong phạm vi đề cập của bài viết này là IELTS Writing task 2.

tìm-hieu-ve-hinh-thai-hoc-nguon-goc-cua-tieng-anh-va-tieng-hy-lap

Tìm hiểu về hình thái học, nguồn gốc của tiếng Latin và Hy Lạp – Ứng dụng trong việc học từ vựng Tiếng Anh

Tiếng Anh có các thành phần và cấu tạo từ tương tự tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Ở bài viết này, tác giả đưa ra sơ lược về nguồn gốc các từ trong tiếng Anh được mượn từ tiếng Latin và tiếng Hy Lạp, những khái niệm cơ bản về hình thái học, cách hiểu nghĩa của từ mới dựa trên thành phần cấu tạo của từ và những ứng dụng vào việc học từ vựng tiếng Anh.