Vocabulary Archives - Trang 2 trên 6 - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Education là một chủ đề quen thuộc thường gặp trong bài thi IELTS. Việc bổ sung cho mình các kiến thức từ vựng sẽ giúp cho bạn học dễ dàng…

Education là một chủ đề quen thuộc thường gặp trong bài thi IELTS. Việc bổ sung cho mình các kiến…

Từ vựng đóng một vai trò quan trọng, là nền móng cho các kĩ năng IELTS của người học. Vì vậy nhiều người đã cày ngày cày đêm học bằng…

Từ vựng đóng một vai trò quan trọng, là nền móng cho các kĩ năng IELTS của người học. Vì…

Trong IELTS Speaking, sẽ rất tốt nếu các sĩ tử đưa vào ví dụ cá nhân để kéo dài câu trả lời của mình. Đêm Giao thừa – thời khắc…

Trong IELTS Speaking, sẽ rất tốt nếu các sĩ tử đưa vào ví dụ cá nhân để kéo dài câu…

RELATIONSHIP là chủ đề thường xuyên được đề cập tới trong bài thi IELTS, nhất là trong IELTS Speaking. Bài viết dưới đây, Anh ngữ ZIM gửi tới bạn học…

RELATIONSHIP là chủ đề thường xuyên được đề cập tới trong bài thi IELTS, nhất là trong IELTS Speaking. Bài…

Anh ngữ ZIM giới thiệu với bạn học từ vựng IELTS chủ đề Môi trường – một trong những chủ đề hay gặp nhất trong Writing Task 2. No. Words/…

Anh ngữ ZIM giới thiệu với bạn học từ vựng IELTS chủ đề Môi trường – một trong những chủ…

Tổng hợp bài mẫu Band 8+ IELTS Writing cho chủ đề Education – một trong những chủ đề có tỉ lệ ra nhiều nhất trong đề thi thật. Tất cả…

Tổng hợp bài mẫu Band 8+ IELTS Writing cho chủ đề Education – một trong những chủ đề có tỉ…

Street market – chợ trời, là một chủ đề mới và lạ trong IELTS Speaking.   Anh ngữ ZIM giới thiệu với bạn học câu trả lời mẫu Speaking Band…

Street market – chợ trời, là một chủ đề mới và lạ trong IELTS Speaking.   Anh ngữ ZIM giới…

Trong IELTS Speaking part 2, dạng câu hỏi “Describe a person” là chủ đề xuất hiện thường xuyên trong bài thi IELTS. Vì vậy việc trang bị cho mình những…

Trong IELTS Speaking part 2, dạng câu hỏi “Describe a person” là chủ đề xuất hiện thường xuyên trong bài…

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain