Vocabulary Archives - Page 2 of 2 - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM
15 idioms business zim.vn

1. a foot in the door: to manage to enter an organization, a field of business, etc. that could bring you success E.g.:  I always wanted to work for that company…

1. a foot in the door: to manage to enter an organization, a field of business, etc. that could bring you…

ielts speaking sample anh ngu zim

IELTS Speaking test in Australia– April 2017, bài mẫu kèm theo từ vựng theo chủ đề IELTS. Bài mẫu dưới đây được biên soạn bởi Anh Ngữ ZIM. Các website, blog khi…

IELTS Speaking test in Australia– April 2017, bài mẫu kèm theo từ vựng theo chủ đề IELTS. Bài mẫu dưới đây được…

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain