Dạng bài dạng tin nhắn thoại (TOEIC 650) - TOEIC Listening Part 4

Bài viết này sẽ giới thiệu cho độc giả về TOEIC Listening Part 4 cũng như cung cấp một số bài tập để củng cố và ôn luyện.
Trịnh Thị Bảo Ngọc
18/09/2023
dang bai dang tin nhan thoai toeic 650 toeic listening part 4

So với những bài thi cấp chứng chỉ tiếng Anh phổ biến hiện hành (như IELTS, TOEFL,…) TOEIC là một bài thi có số lượng câu hỏi rất lớn. Tính riêng phần TOEIC Listening (Nghe), bài thi TOEIC gồm 100 câu - tức lớn hơn rất nhiều so với những phần Listening của các kì thi khác như IELTS (40 câu) hay TOEFL iBT (28 câu).

Bù lại, phần này có những đoạn băng ghi âm khá ngắn, với tổng thời gian làm bài là 45 phút. Đặc biệt với TOEIC Listening Part 4 - Các đoạn độc thoại, có 10 đoạn băng, mỗi băng chỉ kéo dài 30-45s, nhưng yêu cầu thí sinh trả lời 3 câu hỏi, khiến tổng số câu lên đến 30.

Nhằm trợ giúp các sĩ tử đạt được số điểm như ý muốn, bài viết này sẽ giới thiệu cho độc giả về TOEIC Listening Part 4 cũng như cung cấp một số bài tập để củng cố và ôn luyện.

Key takeaways:

  • TOEIC là bài thi tập trung đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc công sở và quốc tế của thí sinh. 

  • Bài thi gồm 4 phần thi, lần lượt kiểm tra 4 kĩ năng - Listening, Reading, Speaking, Writing (Nghe, Đọc, Nói, Viết).

  • TOEIC Listening Part 4 gồm tổng cộng 10 đoạn băng, mỗi đoạn băng yêu cầu thí  sinh trả lời 3 câu hỏi trắc nghiệm liên quan, tức 30 câu hỏi toàn bộ. 

  • Với dạng bài TOEIC Listening Part 4 - Đoạn độc thoại dạng tin nhắn thoại, người thi sẽ được nghe một đoạn độc thoại được ghi âm trên điện thoại

Tổng quan về bài thi TOEIC và TOEIC Listening Part 4

Giới thiệu bài thi TOEIC

Bài thi TOEIC là bài thi tập trung đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc công sở và quốc tế của thí sinh. Một bài thi TOEIC hoàn chỉnh sẽ gồm 4 phần thi nhằm kiểm tra 4 kỹ năng Nghe - Đọc - Nói - Viết với những yêu cầu cụ thể như sau:

  • Phần thi Nghe (Listening): Thí sinh cần hoàn thành tổng cộng 100 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 45 phút. Cụ thể, phần thi được chia thành 4 phần:

Phần 1: Miêu tả hình ảnh (Photos)

Phần 2: Hỏi - đáp (Question – Response)

Phần 3: Cuộc hội thoại (Conversations)

Phần 4: Đoạn độc thoại (Talks)

  • Phần thi Đọc (Reading): Đối với kỹ năng Đọc, thí sinh cần hoàn thành tổng cộng 100 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 75 phút. 

  • Phần thi Nói (Speaking): Bài thi TOEIC Speaking gồm 11 câu hỏi, được thực hiện trong khoảng thời gian 20 phút.

  • Phần thi Viết (Writing): Bài thi TOEIC writing bao gồm 3 phần với tổng cộng 8 câu hỏi được thực hiện trong thời gian 60 phút.

Hiện tại, ZIM Academy đang tổ chức chương trình thi thử TOEIC giúp đánh giá chính xác trình độ TOEIC của thí sinh trên cả 4 kỹ năng: Listening, Reading, Writing và Speaking. Với kho đề thi được cập nhật mới nhất theo xu hướng ra đề thi gần đây và ngân hàng đề phong phú được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên môn cao cấp của ZIM, thí sinh sẽ được trải nghiệm thử thách độ khó của bài thi thực tế. Hãy đăng ký ngay nhé!

Giới thiệu phần thi TOEIC Listening Part 4

TOEIC Listening Part 4 bao gồm những đoạn ghi âm ngắn như thông báo, tường thuật, hoặc tin nhắn thoại,... do duy nhất một người nói. Những đoạn độc thoại này có dung lượng khá ngắn, thường từ 30-45s/đoạn, và chỉ được phát một lần duy nhất. Phần thi này gồm tổng cộng 10 đoạn băng, mỗi đoạn băng yêu cầu thí  sinh trả lời 3 câu hỏi trắc nghiệm liên quan, tức 30 câu hỏi toàn bộ. 

Những câu hỏi cũng được ghi âm và phát cho thí sinh. Nhiệm vụ của thí sinh là đọc và nghe kỹ câu hỏi (vì câu hỏi cũng sẽ được thu âm trong đoạn băng), chọn đáp án đúng nhất và điền đáp án đó vào phiếu trả lời. Một số câu hỏi có thể yêu cầu thí sinh kết hợp cả thông tin được cung cấp trên đề và dữ liệu nghe được từ băng. 

Ngoài ra, người học có thể tham khảo sách Sách TOEIC UP Part 4 - Chiến lược làm bài TOEIC Part 4 gồm những kiến thức quan trọng liên quan đến phần thi Part 4, các bài tập thực hành có hình thức và độ khó tương đương với đề thi thật, đồng thời hướng dẫn các bước tư duy lựa chọn phương án chính xác và tối ưu nhất cho thí sinh trong thời gian giới hạn của đề thi.

Giới thiệu về đoạn độc thoại dạng tin nhắn thoại trong IELTS Listening Part 4

Giới thiệu về đoạn độc thoại dạng tin nhắn thoại

Với dạng bài này, thí sinh sẽ được nghe một đoạn độc thoại được ghi âm trên điện thoại, Đó có thể là một tin nhắn thoại cá nhân, hoặc tin nhắn thoại chuyên nghiệp, ví dụ từ dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc từ khách hàng phản ánh. Một số tin nhắn thoại còn đi kèm với một biểu đồ hoặc một bức ảnh trong đề, đòi hỏi thí sinh phải kết hợp thông tin được cung cấp trên đề và dữ liệu nghe được từ băng để hoàn thành bài.

Dạng bài tin nhắn thoại thường xuất hiện 2-3 lần trong tổng số 10 câu hỏi trong TOEIC Listening Part. Nhiệm vụ của thí sinh là đọc và nghe kỹ câu hỏi (câu hỏi cũng sẽ được thu âm trong đoạn băng), lựa chọn đáp án đúng nhất và điền đáp án đó vào phiếu trả lời. 

Dưới đây là một ví dụ về dạng bài TOEIC Listening Part 4 - Tin nhắn thoại:

Directions: You will hear some talks given by a single speaker. You will be asked to answer three questions about what the speaker says in each talk. Select the best response to each question and mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet. The talks will not be printed in your test book and will be spoken only one time.

1. Who is most likely the speaker?

(A) A shop assistant

(B) A designer

(C) A store manager

(D) A teacher

2. What is the speaker's likely reason for calling?

(A) To confirm the size of an order

(B) To ask about shipping details

(C) To offer an extra gift

(D) To buy a new set of cards

3. Look at the graphic.Who could offer the listener planning suggestions?

IN-HOUSE DIRECTORY

Extension

Name

10

Stuart Lawson

11

Shubert Mendez

12

Don Trenton

13

Rosewood Benson

(A) Stuart Lawson

(B) Shubert Mendez

(C) Don Trenton

(D) Rosewood Benson

Đáp án:

1. C

2. A

3. C

Transcript: Hello Mr. Ronald Benson, this message is for you. I am Stuart Lawson, the manager at Sunset Printing Company. We just received an online order from you for 3000 wedding invitations with red fabric wrappings. I’m calling just to confirm that you ordered 3000 invitations and not 300. It is quite unusual for us to receive such a huge order so I need to make sure it is correct . Please call me back to confirm as you have a chance. Until you confirm, we won't begin processing the order. Additionally, if you are organizing such a big event, Shubert Mendez, one of our excellent planners, is available in the office. If you want to speak with him, you can ask for extension 11 when you call to confirm. He will provide you with free suggestions.

Từ vựng thường gặp trong chủ đề

1. Arrange (v) /əˈreɪndʒ/ sắp xếp

2. Arrange a meeting/an appointment: sắp xếp cuộc họp/đặt cuộc hẹn

3. Arrangement (n) /əˈreɪndʒ.mənt/ sự sắp xếp, sự sắp đặt

4. Advertise (v) /ˈæd.və.taɪz/ quảng cáo

5. Advertisement(s) = ad(s) (n) /ədˈvɜː.tɪs.mənt/ hoặc /ˌæd.vɚˈtaɪz.mənt/ = /æd/ quảng cáo (viết tắt là "ad")

6. Contract (n) /ˈkɒn.trækt/ hợp đồng

7. Prepare/Sign a contract: chuẩn bị/ký hợp đồng

8. Product (n) /ˈprɒd.ʌkt/ sản phẩm

9. Make/Place an order: đặt hàng

10. Confirm an order: xác nhận đơn hàng

11. Cancel an order: hủy đơn hàng

12. Request (v) /rɪˈkwest/ yêu cầu một cách lịch sự

13. Require (v) /rɪˈkwaɪər/ đòi hỏi, yêu cầu

14. Requirement(s) (n) /rɪˈkwaɪə.mənt/ yêu cầu, điều kiện

15. Suggest (v) /səˈdʒest/ đề nghị

16. Offer advice/suggestion đề xuất lời khuyên/gợi ý

17. Supply (v) /səˈplaɪ/ cung cấp

18. Supplier (n) /səˈplaɪər/ nhà cung cấp

Bài tập đoạn hội thoại có chứa các từ vựng đã giới thiệu

1. What type of products are being talked about?

(A) Phone cases and selfie sticks

(B) Selfie sticks and headphones

(C) Phones and MP3 players

(D) Batteries

2. Why does the speaker say, “I wonder if the price is too high compared to similar products on the market"?

(A) To ask for help

(B) To offer advice

(C) To suggest a change

(D) To create new products

3. What will the listeners need to do after lunch?

(A) Review the product

(B) Attend a meeting

(C) Go back to work

(D) Have a video call

4. Look at the graphic. What needs to be ordered?

(A) Tables and chairs

(B) Chairs and printers

(C) Whiteboards and chairs

(D) Chairs and whiteboard

5. What is the guess the speaker makes about the company?

(A)The staff room will need more furniture.

(B) They will have more staff in their building.

(C) They have recently worked with another company.

(D) Their staff are moving offices.

6. What is the listener required to do before sending any orders?

(A) Sign them himself

(B) Make sure the manager signs them

(C) Let the clients know

(D) Buying new items

7. Where most likely does the listener work?

(A) At a cinema

(B) At a hospital

(C) At a retail store

(D) At a library

8. What needs to be double-checked?

(A) Sales statistics 

(B) Accurate prices

(C) Marketing strategies

(D) Name tags

9. Which is the case where the listener should contact the speaker?

(A) If an employee is late for work

(B) If a product is out of stock

(C) If a technical problem occurs

(D) If a customer is dissatisfied

10. Where does the speaker work?

(A) Grocery store

(B) Fashion company

(C) Travel agency

(D) Law firm

11. What is the reason for the speaker to say “I was out of town on a business trip”?

(A) To explain why he hadn’t called

(B) To arrange an appointment

(C) To sign the contract

(D) To discuss the work plan

12. What does the speaker offer to the listener?

(A) A free flight ticket

(B) Another portfolio

(C) A generous salary

(D) A possible contract

13. What type of event is going to be organized?

(A) A business dinner

(B) A company meeting

(C) A corporate breakfast

(D) An annual picnic

14. Look at the graphic. Which items will not be changed?

Order form 5512597

Customer: TLP Computers

Item

Quantity

Beefsteak plates

20

Mixed salad plates

15

10 kilograms of mango and watermelon

1

Knives, forks, and spoons

30

15 packs of bread rolls

2

(A) Beefsteak plates and mixed salad bowls

(B) 10 kilograms of mango and watermelon

(C) Knives, forks, and spoons

(D) 15 packs of Bread rolls

15. What is the listener required to do?

(A) Cancel the entire order 

(B) Call the speaker to confirm the change

(C) Text the speaker to confirm the order

(D) Send an email confirmation

16. What is the reason for the speaker’s call?

(A) To report an accident.

(B) To ask about an advertisement

(C) To offer suggestions. 

(D) To complain about a product

17. What is she concerned about?

(A) The cost of the product

(B) The cost of delivery

(C) The delivery date

(D) The application requirement

18. What does the speaker offer to do?

(A) Test a product

(B) Sign a contract

(C) Pick up an item

(D) Arrange a meeting

19.What does the speaker imply when he says “that's a very large order.”

(A) He cannot send an order in time.

(B) We will charge more than usual.

(C) He wants to encourage the listener.

(D) He thinks a request may be incorrect. 

20. What will the speaker offer the listener?

(A) A signed contract

(B) A product sample

(C) A color printer

(D) A portfolio

21. What has the speaker changed in the cards?

(A) The color of a design

(B) The position of some information

(C) The time of an appointment

(D) The location of the company

22. What position is being advertised?

(A) Legal assistant

(B) Dental assistant

(C) Director assistant

(D) Shop assistant

23. What does the speaker imply when he asks "Have you seen the requirements for the position?"

(A) He wants to hire the listener.

(B) He wants to know if the listener knows the requirements.

(C) He wants the listener to do some extra work.

(D) He wants to learn more about them.

24. Why does the man want to meet the woman?

(A) To teach him the criteria

(B) To make some changes to his advertisement

(C) To sign the contract

(D) To change the requirements

25. What problem is the speaker talking about?

(A) There will be a power cut.

(B) The fitness center will close all day.

(C) The center will have no hot water.

(D) The hot water is working.

26. What does the speaker imply when he says “I kindly suggest you hold off until later in the day”?

(A) Members of the center should come in the afternoon.

(B) Members of the center should come from 8AM to 12PM.

(C) There will be a water cut in the afternoon.

(D) The center is closed in the afternoon.

27. What does the speaker say he will do if things do not go according to plan?

(A) Send an email 

(B) Send a text message

(C) Make a phone call

(D) Post an online notification

28. Where does the speaker work?

(A) At a market

(B) At a clinic

(C) At a restaurant

(D) At a factory

29. What problem does the speaker mention?

(A) Unusual extra items were delivered.

(B) The delivery is late.

(C) The restaurant is closed.

(D) There is a special event coming up soon.

30. What does the woman imply when she says “I have to complete the kitchen inventory by 11:00 A.M.”?

(A) She needs to call the supplier at that time.

(B) She doesn’t need to know soon.

(C) She needs the listener to help with the new menu.

(D) She needs a response soon.

Đáp án

1. A

2. C

3. B

Transcript 1: I’m sure you are all aware that our new line of phone cases is selling very well. However, for some reason, our range of selfie sticks are selling quite poorly. I wonder if the price is too high compared to similar products on the market. We need a strategy to start selling more selfie sticks so I’ve invited a marketing specialist to our company to talk about changing our prices. This afternoon we will have a meeting with them, so please come to the meeting room after lunch and sit in on the discussion.

4. A

5. B

6. B

Transcript 2: Hi, Phineas. I’m calling about the office furniture that we delivered to Johns & James recently. They said their first floor looks great, but they need twenty chairs and a conference table for their meeting room upstairs. They have recently combined with another company, so I think they will have a lot more employees in their building soon. Make sure you check what we have in the warehouse. If there is anything missing, we need to order it today. In addition, please have me sign off on the order before sending it. As the manager, I need to sign all orders before they leave the office. Please let me know as soon as the order is ready.

7.C

8.B

9.D

Transcript 3: Lily, please remember that you are responsible for checking that the store is clean before we open for the day. Most importantly, I would like you to make sure that the price tags are properly displayed in front of their products. Customers may get really upset and confused when the price of a product is displayed incorrectly. In case a customer does get displeased, please let me know immediately so I can come and deal with the problem in person.

10.B

11.A

12.D

Transcript 4: Hello, Ms. Alex. This is Barry James from Caline Fashion. We received your design portfolio last month. I apologize for not calling you sooner because I was out of town on a business trip. I think very highly of your designs. They are perfectly the style we want for our autumn collection. I would love to meet you for dinner in the next few days to discuss the possibility of us working together. Q3 If you happily agree with the arrangement, we will go to my office and prepare a contract. Please contact me as soon as possible so we can arrange a time for our meeting. I really look forward to working with you.

13.A

14.D

15.B

Transcript 5: Hello, this is David Benson from TLP Computers. We made an order last week but we need to make some changes. Q1 As we decided to invite some additional businesses to the dinner, we are going to need to increase the number of beefsteak plates in our order to 30 and the mixed salad bowls to 25. Also, we want to purchase 10 more kilograms of tropical fruits that can serve as desserts. Everything else can remain the same. Our order number is 5512597. Q3 Please call me back to confirm the changes. Thanks.

16.B

17.A

18.C

Transcript 6: Hi, my name is Jolie. I saw an advertisement for your automobile and I'm interested in purchasing it. But I have a concern about the price. It's a little high considering it’s a few years old. Could you please rethink the price and sell it at $15,000? I also read in the ad that you'd be willing to drive the car to the buyer's house , but I live three hours away so I don't want to put you in a difficult situation. If you accept my offer, my friend can come pick it up on Sunday. Please call me back tonight at 444 - 0105. Thanks.

19.D

20.B

21.A

Transcript 7: M: Hello,  I'm calling from Billy Printers to discuss the business cards your company recently ordered from my printing shop. That's a very large order. I therefore wanted to talk with you before starting to process it. Of course, (87) since we need to print so many, I’ll send you an example of the card, but please call me back to confirm the number. Oh, and (88) regarding the color palette, I don't have the exact shade of red you want for your logo, so I had to change that. Don’t worry because they are highly similar. I hope you like it. Thanks!

22.B

23.B

24.A

Transcript 8: Hi, Maria. This is Frank Holland from Human Resources. Q1 We need to post an advertisement this week for a new dental assistant. A colleague told me you are really good at making job application ads. Q2 Have you seen the requirements for the position? This is my first time hiring new staff, so I’m a little unfamiliar with some of the questions. Q3 I would really appreciate it if you could come by my office today and teach me the requirements. Thanks.

25.C

26.A

27.B

Transcript 9: Hi, everybody. After carefully considering all of your feedback on the heating system in the restrooms of the fitness center, I'm pleased to inform you that this coming Friday, we  will have the system repaired and upgraded. However, from 8:00 AM and 12:00 PM, there will be a temporary water cut  in the restrooms. I apologize for any inconvenience this may cause, particularly for those planning to use the facilities during this time. I kindly suggest you hold off until later in the day. If the work gets delayed and can not be finished by 1PM, I will send a text message to all club members to notify you of any changes. 

28.C

29.A

30.D

Transcript 10: Hello Chef John, it's Maia James calling from the restaurant kitchen. The recent delivery has brought in a huge amount of meat and fish that isn't typically included in our list. I don’t remember any upcoming special events, and our calendar also doesn’t have anything on it. Were you the one who placed this order? Before I contact the supplier, I'd like to confirm with you if these items were not ordered by accident. Please give me a call back. I also want to mention that I have to complete the kitchen inventory by 11:00 A.M., and as it's already 9:30. Thanks Chef.

Tổng kết

Bài viết trên tập trung cung cấp những kiến thức liên quan đến kì thi TOEIC nói chung, cũng như TOEIC Listening Part 4 - Đoạn độc thoại nói riêng.

Hy vọng sau khi nghiên cứu và luyện tập với 30 câu hỏi thuộc TOEIC Listening Part 4 dạng tin nhắn thoại được cung cấp trong bài, người học đã có thể mở rộng cho mình vốn từ vựng thường xuất hiện trong bài thi, cũng như thành thạo hơn những kĩ năng khi xử lý bài, từ đó tự tin đạt điểm cao khi những câu hỏi dạng tin nhắn thoại xuất hiện trong đề.


Nguồn tham khảo:

“Test Format and Content|TOEIC Listening and Reading Test|IIBC Official English Site|IIBC.” 一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会, www.iibc-global.org/english/toeic/test/lr/about/format.html.

“Online TOEIC® Test Free - TOEIC® Test Pro.” toeic-testpro.com, toeic-testpro.com.

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm TOEIC hay cần làm quen với bài thi TOEIC để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử TOEIC để trải nghiệm ngay hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833