Cách làm dạng bài diễn thuyết và bài phát biểu trong TOEIC Listening Part 4

Trong bài viết này, người học sẽ được giới thiệu dạng bài tiếp theo và dạng bài này cũng thường xuyên xuất hiện trong đề thi, đó là: bài diễn thuyết và phát biểu trong TOEIC Listening Part 4
cach lam dang bai dien thuyet va bai phat bieu trong toeic listening part 4

Phần 4 của đề thi TOEIC Listening bao gồm 8 dạng bài chính. Ở bài viết trước, tác giả đã giới thiệu đến người học dạng bài thông báo. Trong bài viết này, người học sẽ được giới thiệu dạng bài tiếp theo và dạng bài này cũng thường xuyên xuất hiện trong đề thi, đó là: bài diễn thuyết và phát biểu.

Key takeaways:

 • Các bài diễn thuyết và phát biểu được chia thành hai dạng chính: phát biểu tại công ty và diễn thuyết tại các sự kiện.

 • Những câu hỏi cho dạng bài này thường tập trung hỏi về mục đích, chủ đề của bài phát biểu/diễn thuyết, thông tin về địa điểm, người nói và người nghe, và các thông tin chi tiết.

 • Bài viết sẽ giới thiệu về đặc điểm dạng bài, dạng thức câu hỏi, phương pháp làm bài và những ví dụ ứng dụng. Ngoài ra, một số từ vựng liên quan đến dạng bài cũng được cung cấp trong bài viết này.

Bài diễn thuyết và phát biểu (Speeches and talks)

Đặc điểm dạng bài

Đây là những bài nói ngắn thường được thực hiện tại nơi làm việc hoặc tại một sự kiện xã hội. Các tình huống phổ biến bao gồm:

 • Bài phát biểu tại nơi làm việc: giới thiệu nhân viên mới, tạm biệt một cán bộ sắp về hưu, khen ngợi ai đó về đóng góp và thành tựu của họ,…

 • Bài diễn thuyết tại sự kiện xã hội: bài diễn thuyết tại một buổi lễ trao giải hay diễn thuyết chào đón một nhân vật quan trọng, …

Những câu hỏi cho dạng bài này thường tập trung hỏi về địa điểm, người nói và người nghe, và các thông tin chi tiết.

Dạng thức câu hỏi thường gặp

Hỏi về nguyên nhân/ mục đích 

Ví dụ: What is the main purpose of this speech? → To thank supporters

Hỏi về chức vụ, nghề nghiệp của người nói và người nghe

Ví dụ: Who is the speech probably for? → Museum visitors 

Hỏi về địa điểm 

Ví dụ: Where is the speech taking place? At an awards ceremony

Hỏi về thông tin chi tiết

Ví dụ:

 • Who is Sandra Clark? 🡪 A successful manager 

 • What does the speaker say about his regional office? → They increased sales. 

 • What will probably happen next? 🡪 A guest will speak

Phương hướng tiếp cận

Người học có thể dựa vào bố cục của bài diễn thuyết, phát biểu để có thể dẫn dắt phần nghe hiểu của mình. 

Dạng bài phát biểu chào đón/chia tay/khen ngợi một nhân viên tại công ty thường có bố cục như sau: 

 • Phần mở đầu thường nêu nguyên nhân hoặc chủ đề của bài phát biểu, đồng thời giới thiệu nhân vật.

 • Phần giữa nêu thông tin chi tiết liên quan đến vị trí/chức vụ của người được giới thiệu, thông tin chi tiết về kinh nghiệm và khả năng (đối với nhân viên mới), những đóng góp (đối với nhân viên sắp về hưu) hoặc những thành tựu mà một nhân viên đã đạt được.

 • Phần cuối nêu đề nghị hoặc yêu cầu mà người nói muốn người nghe thực hiện.

Dạng bài diễn thuyết tại một sự kiện xã hội cũng có bố cục tương tự, dù có một vài sự khác biệt về nội dung. Cụ thể:

Bài diễn thuyết giới thiệu một nhân vật quan trọng

 • Phần mở đầu thường nêu nguyên nhân hoặc chủ đề của bài diễn thuyết, đồng thời giới thiệu nhân vật.

 • Phần giữa nêu thông tin chi tiết về công việc và những thành tựu của nhân vật được giới thiệu. Những thành tựu này thường có sức ảnh hưởng lớn đến một công ty hoặc một cộng đồng. Nếu nhân vật đạt được một hoặc nhiều giải thưởng nào đó, phần thông tin này cũng sẽ được giới thiệu.

 • Phần cuối thường yêu cầu người nghe cho một tràng pháo tay để chào đón nhân vật lên sân khấu.

Bài diễn thuyết khi nhận giải thưởng

 • Phần mở đầu thường nêu cảm xúc và lời cảm ơn của người nhận giải đối với tổ chức đã thực hiện buổi trao giải. 

 • Phần giữa giới thiệu về công ty hoặc tổ chức mà người nhận giải đang làm việc, đồng thời, thể hiện sự biết ơn đối với những cá nhân hoặc tổ chức đã hỗ trợ giúp đỡ.

 • Phần cuối thường là một thông điệp truyền cảm hứng, nhận xét hài hước hoặc một thử thách mà người nhận giải đặt ra cho khán giả.

Ứng dụng vào việc phân tích bài tập mẫu

Dưới đây là ví dụ mẫu trích từ sách ETS 2021.

Lời thoại:

dang-bai-dien-thuyet-va-bai-phat-bieu-trong-toeic-listening-part-4-mai

I'd like to welcome Mei Wang, the new staff writer for the arts and culture section of our magazine. For the past five years, Ms. Wang was the lead reporter for the local newspaper in her hometown. Even though she wrote for a small newspaper, I think you might recognize her name. In January, she won a prestigious national award for her news story about community theaters in small towns. I'm sure you all are eager to get to know Ms. Wang better. So, we'll be holding a luncheon for her today, and everyone is invited. Please stop by the conference room at noon for soup and sandwiches.

Câu hỏi và phân tích đáp án:

 1. What is the purpose of the talk? 

 • (A) To thank project volunteers 

 • (B) To explain an event schedule 

 • (C) To introduce a new employee 

 • (D) To welcome a guest speaker 

→ Đây là câu hỏi về mục đích của bài phát biểu. Người học có thể tìm thấy thông tin cho câu hỏi này ở phần mở đầu. 

Người học lưu ý cụm từ mở đầu để giới thiệu một nhân vật khác “I’d like to welcome…” và đây là phần thông tin liên quan đến đáp án, tương ứng với phương án (C). Mục đích của bài nói nhằm giới thiệu một nhân viên mới tại công ty (“new staff writer” tương ứng với “new employee”).

Người học cần thận trọng với phương án (D), đây là phương án bẫy khi sử dụng động từ “welcome” nhưng đối tượng phía sau lại là “guest speaker”. Đây là cách thiết kế phương án bẫy thường được sử dụng: lặp lại động từ nhưng thay thế một tân ngữ không liên quan với bài nói.

 1. According to the speaker, why might the listeners be familiar with Ms. Wang? 

 • (A) She starred in a television show. 

 • (B) She won a journalism award.

 • (C) She used to be an intern at the company. 

 • (D) She has relatives who work for the company. 

→ Đây là câu hỏi về thông tin chi tiết và đáp án cho câu hỏi này được tìm thấy ở phần giữa của bài nói. 

Từ khóa chính của câu hỏi là “why”, “be familiar with”, “Ms Wang”, người học cần lắng nghe thông tin liên quan đến các từ khóa này trong bài độc thoại. 

“I think you might recognize her name. In January, she won a prestigious national award for her news story about community theaters in small towns” chính là thông tin chứa đáp án, tương ứng với phương án (B). Đoạn thông tin này có thể được dịch như sau: “Tôi nghĩ bạn có thể nhận ra tên của cô ấy. Vào tháng Giêng, cô đã giành được một giải thưởng quốc gia danh giá cho câu chuyện tin tức của cô về các rạp hát cộng đồng ở các thị trấn nhỏ”.

Người học lưu ý cụm từ “be familiar with” trong câu hỏi tương ứng với “recognize” trong lời thoại và “she won a prestigious national award for her news story” trong lời thoại tương ứng với “she won a journalism award” trong đáp án..

3. What event are the listeners encouraged to attend? 

 • (A) A board meeting 

 • (B) A theater performance 

 • (C) A training session 

 • (D) A staff luncheon

→ Đây là câu hỏi về yêu cầu, đề nghị mà người nói muốn người nghe thực hiện và đáp án cho câu hỏi này được tìm thấy ở phần cuối của bài phát biểu. 

Từ khóa chính của câu hỏi là “event”, “listeners”, “encouraged”, “attend”, người học cần lắng nghe thông tin liên quan đến các từ khóa này trong bài độc thoại. 

we'll be holding a luncheon for her today, and everyone is invited” chính là thông tin chứa đáp án, tương ứng với phương án (D).

Bổ sung từ vựng

Dưới đây là một số từ vựng quan trọng liên quan đến dạng bài này thường xuất hiện trong đề thi.

Bài phát biểu chào đón/chia tay/khen ngợi một nhân viên tại công ty

 1. outstanding performance (n) hiệu suất vượt trội

 2. on behalf of: trên danh nghĩa

 3. serve (v) phục vụ

 4. anniversary (n) lễ kỉ niệm

 5. exceptional work (n) công việc xuất sắc

 6. congratulations (n) chúc mừng

 7. express our gratitude (v) thể hiện sự biết ơn 

 8. retire (v) về hưu

 9. present an award (v) trao một giải thưởng

 10. the employee of the year (n) nhân viên của năm

 11. founder (n) nhà sáng lập/ người thành lập

 12. celebration (n) lễ kỉ niệm

 13. respect (v) trân trọng; (n) sự trân trọng/ kính trọng

 14. join me in welcoming: cùng tôi chào đón

Bài tập:

Từ những từ vựng được cung cấp ở trên, người học hãy chọn từ/cụm từ phù hợp để điền vào chỗ trống.

Hello, everyone. We are here today to show our (1) ________and love for Professor Ruth Lavens, who spent 40 years teaching at our university. Professor Lavens has been a great influence on all of us during this time. Despite an entire lifetime of teaching experience, she never told any of us what we should or should not be doing. Instead, she was always there to help us in the nicest manner. (2)______ ______ _______ the faculty, I would like to (3) _____ _____ ______. Thank you and have a happy retirement. Now, we would like to welcome Ruth to say a few words before she leaves us. Everyone, please stand up and (4) ______ ______ _____ ______Ruth.

Đáp án:

 1. respect

 2. On behalf of

 3. express our gratitude

 4. join me in welcoming

Phần bài dịch:

Chào mọi người. Chúng ta có mặt ở đây hôm nay để bày tỏ sự kính trọng và yêu mến đối với Giáo sư Ruth Lavens, người đã dành 40 năm giảng dạy tại trường đại học của chúng ta. Giáo sư Lavens là người có ảnh hưởng lớn đến tất cả chúng ta trong thời gian qua. Mặc dù có cả một đời kinh nghiệm giảng dạy, cô ấy chưa bao giờ bảo với bất kỳ ai trong chúng ta cái gì nên làm hoặc không nên làm. Thay vào đó, cô ấy luôn ở đó để giúp đỡ chúng ta theo cách tốt nhất. Thay mặt cho tập thể khoa, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất. Cảm ơn cô và chúc cô có một kỳ nghỉ hưu vui vẻ. Bây giờ, hãy chào đón Ruth nói vài lời trước khi cô ấy rời khỏi chúng ta. Mọi người hãy đứng dậy và cùng tôi chào đón Ruth nhé.

Bài diễn thuyết tại một sự kiện xã hội

 1. be honored to: hân hạnh được…

 2. deliver a speech (v) phát biểu

 3. based on: dựa trên

 4. judge (v) đánh giá

 5. contribution to: đóng góp cho…

 6. headquarters (n) trụ sở

 7. grateful for (adj) biết ơn đối với…

 8. press conference (n) buổi họp báo 

 9. banquet (n) tiệc lớn

 10. a round of applause: một tràng pháo tay

 11. grand opening (n) khai trương lớn

 12. register (v) đăng ký

 13. raffle (n) xổ số/ bốc thăm trúng thưởng

 14. leadership (n) khả năng lãnh đạo

Bài tập:

Từ những từ vựng được cung cấp ở trên, người học hãy chọn từ/cụm từ phù hợp để điền vào chỗ trống.

Welcome to the PK Company's 5th (1) _______celebration. We recognize one employee every year who has gone beyond our expectations by naming him or her (2) _____ _____ _____ _______ _____. This year's winner will be awarded a plaque along with a check for $200 as an extra thank you for all the (3) _____ _____ that person has done. I'm proud to announce that the PK Company's employee of the year is Emma Rose. (4) _______ and please come up on to the stage!

Đáp án:

 1. anniversary

 2. the employee of the year

 3. exceptional work

 4. Congratulations

Phần bài dịch:

Chào mừng đến với lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty PK. Mỗi năm, chúng ta công nhận một nhân viên, người đã có thể hiện trong công việc vượt trên sự mong đợi của chúng ta, bằng cách vinh danh anh ấy hoặc cô ấy là nhân viên của năm. Người chiến thắng năm nay sẽ được trao một bằng khen cùng với một tấm ngân phiếu trị giá 200 đô la như một lời cảm ơn cho tất cả những công việc xuất sắc mà người đó đã làm. Tôi tự hào thông báo rằng nhân viên của năm của Công ty PK là Emma Rose. Xin chúc mừng và xin mời lên sân khấu!

Tổng kết

Bài viết đã giới thiệu đến người học dạng bài diễn thuyết và phát biểu ở phần 4 của đề thi TOEIC Listening. Thông qua bài viết này, tác giả hy vọng người học có thể nghe hiểu dễ dàng hơn và phần nào cải thiện điểm số. Người học có thể đón đọc bài viết về dạng bài tiếp theo để bổ sung thêm kiến thức về phần này của mình.

Đọc thêm: Cách làm dạng bài thuyết minh tại một địa điểm tham quan trong TOEIC Listening Part 4

Người học cần chứng chỉ TOEIC gấp để tốt nghiệp, bổ sung hồ sơ tuyển dụng hay cơ hội thăng tiến. Tham khảo khóa học luyện thi TOEIC cấp tốc đạt điểm cao trong thời gian ngắn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833