Dạng câu hỏi và hướng tiếp cận trong TOEIC Listening Part 4: Câu hỏi về thông tin chi tiết

Trong kỳ thi TOEIC Listening, phần 4 thường đòi hỏi người thí sinh lắng nghe một bài nói về một chủ đề nào đó và sau đó trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin chi tiết trong bài nói. Đây là một dạng câu hỏi phổ biến và yêu cầu người nghe có khả năng nghe hiểu và tìm kiếm thông tin chi tiết trong bài nói.
dang cau hoi va huong tiep can trong toeic listening part 4 cau hoi ve thong tin chi tiet

Các câu hỏi về thông tin chi tiết thường yêu cầu người thí sinh tìm hiểu về các con số, ngày tháng, địa điểm, tên, số liệu thống kê và các chi tiết khác trong bài nói. Để giải quyết thành công các câu hỏi này, người thí sinh cần lắng nghe kỹ và tìm hiểu thông tin chi tiết trong bài nói.

Key takeaways

Cấu trúc của TOEIC Listening Part 4 bao gồm 30 câu hỏi, mỗi câu hỏi liên quan đến một đoạn nói ngắn (10 đoạn hội thoại). Thí sinh sẽ nghe một cuộc trò chuyện hoặc một bài giới thiệu về một chủ đề kinh doanh cụ thể.

Một số câu hỏi thường gặp như:

 • General information

 • Specific information

 • Do-next

 • Meaning

Để xác định thông tin câu trả lời trong dạng câu hỏi về thông tin chi tiết trong TOEIC Listening Part 4, có một số chiến lược và cách tiếp cận sau đây:

 • Tìm hiểu chủ đề của cuộc hội thoại, xác định loại câu hỏi

 • Tìm kiếm từ khóa đi kèm các từ đồng nghĩa

 • Chú ý đến các thông tin chi tiết và ngữ cảnh cuộc trò chuyện

 • Lựa chọn câu trả lời thích hợp

Tổng quan bài thi

Giới thiệu bài thi

Bài thi TOEIC (Test of English for International Communication) là một bài thi tiếng Anh quốc tế được sử dụng rộng rãi để đánh giá và đo lường khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường kinh doanh và giao tiếp quốc tế. Bài thi TOEIC chia thành hai phần: TOEIC Listening và TOEIC Reading.

Phần TOEIC Listening bao gồm 100 câu hỏi được chia thành 4 phần, mỗi phần đều liên quan đến các tình huống thực tế trong môi trường kinh doanh và giao tiếp hàng ngày. Thí sinh sẽ nghe các bài nói, cuộc trò chuyện và các thông điệp ngắn, sau đó trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung nghe được. Phần này đánh giá khả năng nghe hiểu, hiểu nghĩa và phân tích thông tin từ các nguồn âm thanh.

Phần TOEIC Reading cũng có 100 câu hỏi và được chia thành 3 phần. Thí sinh sẽ đọc các đoạn văn ngắn, thông điệp và các tài liệu kinh doanh, sau đó trả lời các câu hỏi về nội dung đọc được. Phần này đánh giá khả năng đọc hiểu, hiểu nghĩa và phân tích thông tin từ các nguồn văn bản.

Bài thi TOEIC có thời gian giới hạn và thường diễn ra trong một buổi. Điểm số TOEIC được chia thành hai phần: điểm Listening và điểm Reading, mỗi phần có thang điểm từ 5 đến 495 điểm, tổng cộng là 990 điểm.

TOEIC là một công cụ đánh giá phổ biến và được công nhận quốc tế, được sử dụng trong việc tuyển dụng, đánh giá năng lực ngôn ngữ cho mục đích học tập hoặc di cư, và đánh giá tiến trình học tập tiếng Anh.

Giới thiệu phần thi Part 4

TOEIC Listening Part 4 là một phần trong bài thi TOEIC, tập trung vào kiểm tra khả năng nghe hiểu và tìm hiểu thông tin trong một môi trường kinh doanh. Phần thi này gồm các bài nói và cuộc trò chuyện liên quan đến các tình huống trong môi trường công việc.

Cấu trúc của TOEIC Listening Part 4 bao gồm 30 câu hỏi, mỗi câu hỏi liên quan đến một đoạn nói ngắn (10 đoạn hội thoại). Thí sinh sẽ nghe một cuộc trò chuyện hoặc một bài giới thiệu về một chủ đề kinh doanh cụ thể. Sau đó, thí sinh sẽ trả lời câu hỏi bằng cách chọn đúng một trong bốn lựa chọn được cung cấp.

Thời gian cho TOEIC Listening Part 4 là khoảng 40 phút. Mỗi đoạn nói có thời lượng từ 30 đến 60 giây, sau đó thí sinh có khoảng 10 giây để đọc và chọn câu trả lời đúng. Thí sinh nên lắng nghe kỹ và nắm bắt thông tin quan trọng để chọn câu trả lời chính xác.

Phần thi này đánh giá khả năng nghe hiểu, hiểu nghĩa và phân tích thông tin trong một môi trường kinh doanh. Thí sinh cần sử dụng kỹ năng nghe để nhận biết thông tin chính, những chi tiết quan trọng, và mục đích chính của cuộc trò chuyện hoặc bài giới thiệu.

TOEIC Listening Part 4 đòi hỏi thí sinh có khả năng nghe và xử lý thông tin nhanh chóng, đồng thời có kiến thức và từ vựng liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh và công nghiệp.

Một số câu hỏi thường gặp như:

 • General information

 • Specific information

 • Do-next 

 • Meaning

Dạng câu hỏi về thông tin chi tiết trong TOEIC Listening Part 4

Giới thiệu về dạng câu hỏi

Trong TOEIC Listening Part 4, một dạng câu hỏi phổ biến là câu hỏi về thông tin chi tiết (Detail Questions). Loại câu hỏi này yêu cầu thí sinh tìm hiểu và nhận biết thông tin cụ thể trong bài nói để trả lời.

Câu hỏi thông tin chi tiết thường yêu cầu thí sinh xác định các chi tiết như người nói, người được đề cập đến, địa điểm, thời gian, số lượng, giá cả, hoặc các thông tin cụ thể khác trong bài nói. Thí sinh cần lắng nghe kỹ và tìm hiểu các chi tiết này để chọn câu trả lời đúng.

Câu trả lời cho câu hỏi thông tin chi tiết thường được cung cấp trong bài nói một cách rõ ràng và ngắn gọn. Thí sinh có thể tìm thấy thông tin này thông qua các từ khóa, như tên riêng, số liệu, từ chỉ thời gian hoặc từ chỉ địa điểm.

Thông tin để trả lời câu này nằm rải đều trong bài nói nên thí sinh cần tập trung cao để bắt được keyword và trả lời câu hỏi

 • What service does the speaker say will be unavailable?

 • Where does the announcement most likely take place?

 • According to the speaker, what should customers be told?

 • What type of clothing does the company sell?

 • What does the speaker say recently happened?

 • What will happen next week?

Chiến lược và cách xác định thông tin câu trả lời

Trước khi nghe

Thí sinh có thể phân bố thời gian làm bài như sau:

 • 30 - 40 giây: Lắng nghe bài nói

 • 8 giây suy nghĩ và sau đó đọc câu hỏi 1

 • 8 giây suy nghĩ và sau đó đọc câu hỏi 2

 • 8 giây suy nghĩ và sau đó đọc câu hỏi 3

 • 8 giây suy nghĩ và sau đó đọc câu hỏi 4

Thí sinh hãy tranh thủ lúc audio phát hướng dẫn làm part 4 để đọc thật nhanh câu hỏi và đáp án cho sẵn dể dự đoán câu trả lời.

Xác định mục tiêu nghe: Xác định mục tiêu của bạn khi nghe, ví dụ như tìm hiểu thông tin chi tiết, ý chính hoặc quan hệ giữa các người trong hội thoại. Điều này giúp bạn tập trung vào những phần quan trọng nhất của audio.

Tạo dựng ngữ cảnh: Dựa trên thông tin đã đọc, cố gắng hình dung ngữ cảnh của đoạn hội thoại, bao gồm địa điểm, thời gian và các nhân vật liên quan. Điều này giúp bạn dễ dàng hình dung và hiểu rõ hơn nội dung khi nghe.

Trong khi nghe

Để xác định thông tin câu trả lời trong dạng câu hỏi về thông tin chi tiết trong TOEIC Listening Part 4, có một số chiến lược và cách tiếp cận sau đây:

 • Tìm hiểu chủ đề của cuộc hội thoại, xác định loại câu hỏi

 • Tìm kiếm từ khóa đi kèm các từ đồng nghĩa

 • Chú ý đến các thông tin chi tiết và ngữ cảnh cuộc trò chuyện

 • Lựa chọn câu trả lời thích hợp

Vì bài độc thoại thường rất dài và chứa nhiều thông tin nên thí sinh cần tập trung lắng nghe thật kĩ và tô đáp án ngay lập tức.Trong trường hợp bị bỏ lỡ thông tin cần tìm cho bất kỳ câu hỏi nào thì mạnh dạn chọn một đáp án bất kỳ rồi nhanh chóng tập trung cho câu kế tiếp để tránh bỏ lỡ đáp án cả bài độc thoại chỉ vì một câu không nghe được.

Sau khi nghe audio

 • Đọc lại câu hỏi:  Đọc lại câu hỏi và so sánh với ghi chú của thí sinh. Xác định câu trả lời chính xác dựa trên thông tin đã nghe.

 • Đối chiếu câu hỏi và ghi chú: Đối chiếu lại câu hỏi với ghi chú của thí sinh và xác định các thông tin quan trọng mà thí sinh đã ghi lại trong quá trình nghe. Điều này giúp thí sinh tập trung vào các chi tiết quan trọng và loại bỏ các đáp án sai.

 • Loại bỏ các đáp án sai: Đọc lựa chọn đáp án và loại bỏ các đáp án mà thí sinh chắc chắn là không đúng. Điều này giúp tập trung vào các lựa chọn còn lại và tăng khả năng tìm ra đáp án đúng.

 • Xem xét ngữ cảnh: Đặt câu hỏi cho thí sinh thân về ngữ cảnh chung của đoạn hội thoại. Điều này giúp thí sinhhiểu rõ hơn mục đích và ý nghĩa của câu trả lời và chọn đáp án phù hợp.

 • Suy luận logic: Dựa trên thông tin và ngữ cảnh đã nghe, sử dụng suy luận logic để loại bỏ các đáp án không hợp lý và xác định đáp án có thể đúng nhất.

Kiểm tra lại câu trả lời: Trước khi chọn đáp án cuối cùng, hãy đảm bảo rằng câu trả lời của thí sinh hợp lý và không có thông tin mâu thuẫn trong đoạn hội thoại.

Xem thêm:

Ứng dụng chiến lược làm bài

Nội dung bài nói: Good afternoon, ladies and gentlemen. I hope you're all having a great day. I'm excited to announce the upcoming photography exhibition at our local gallery. It will feature the works of renowned photographers from around the world. We have some stunning images that capture diverse cultures, breathtaking landscapes, and powerful human experiences. The exhibition opens next week on Tuesday at 9 am. Additionally, we're fortunate to have one of the featured photographers, Emily Roberts, joining us for a Q&A session at 2 pm on the opening day. It's a fantastic opportunity to gain insights into her artistic process and the stories behind her captivating photographs. Before we wrap up, I want to remind everyone that there is a strict policy against eating or drinking inside the exhibition hall. Thank you for your cooperation.

Câu hỏi:  What is prohibited inside the exhibition hall?

(A) Taking photographs

(B) Talking loudly

(C) Bringing pets

(D) Bringing oversized bags

Đáp án:  (A) Taking photographs

Giải thích đáp án: 

 • Dạng câu hỏi: Thông tin chi tiết về điều bị cấm ở trong hành lang triển lãm “prohibited inside the exhibition hall?”

 • Các từ khóa của câu hỏi: prohibited, exhibition

Đoạn hội thoại trên có thể được phân tích để tìm các từ khóa như sau:

 • Photographs

 • Talking

 • Pets

 • Bags

Trong bài nói, người nói cho biết "Before we wrap up, I want to remind everyone that there is a strict policy against eating or drinking inside the exhibition hall" (Trước khi kết thúc, tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng có một chính sách nghiêm ngặt về việc không được ăn hoặc uống bên trong phòng triển lãm). Tuy nhiên, không có thông tin cụ thể nào đề cập đến việc cấm chụp ảnh. Do đó, lựa chọn đáp án (A) Taking photographs là không chính xác và không thể xác định từ nội dung bài nói.

Lựa chọn đáp án (A) Taking photographs là không chính xác và không thể xác định từ nội dung bài nói

Nội dung bài nói: Good morning, everyone. Welcome to the monthly sales meeting. Today, I will be presenting the sales report for the last quarter. Overall, our sales have shown steady growth, exceeding our targets. I would like to highlight some key figures. Our total revenue for the quarter reached $2.5 million, which is a 15% increase compared to the same period last year. Our best-performing region was the West Coast, with a sales increase of 20%. In terms of product categories, electronics saw the highest growth, with a 25% increase in sales. Additionally, our online sales channel experienced a significant boost, contributing to a 30% increase in revenue. Moving forward, we will focus on expanding our presence in international markets to further drive sales growth. Thank you for your hard work and dedication.

Câu hỏi:  What was the sales increase for electronics?

(A) 10%

(B) 15%

(C) 20%

(D) 25%

Đáp án: (D) 25%

Giải thích đáp án: 

 • Dạng câu hỏi: Thông tin chi tiết về tỷ lệ tăng doanh số cho sản phẩm electronics “sales increase for electronics”

 • Các từ khóa của câu hỏi: sales, increase, electronics

Câu trả lời cho câu hỏi "What was the sales increase for electronics?" là (D) 25%. Trong bài nói, người nói cho biết "In terms of product categories, electronics saw the highest growth, with a 25% increase in sales" (Về mặt danh mục sản phẩm, mảng điện tử đã có sự tăng trưởng cao nhất, với mức tăng trưởng doanh số là 25%). Do đó, lựa chọn đáp án (D) 25% là chính xác và phù hợp với thông tin đã được cung cấp trong bài nói.

Lựa chọn đáp án (D) 25%

Kết bài

Trong phần 4 của kỳ thi TOEIC Listening, câu hỏi về thông tin chi tiết đòi hỏi người thí sinh có khả năng lắng nghe kỹ và tìm hiểu các chi tiết trong bài nói. Đây là một dạng câu hỏi phổ biến và quan trọng trong việc đánh giá khả năng nghe hiểu của người thí sinh.

Để thành công trong việc giải quyết câu hỏi này, người thí sinh cần áp dụng một số hướng tiếp cận hiệu quả. Đầu tiên, lắng nghe kỹ và tập trung vào bài nói. Chú ý đến các từ khoá và thông tin quan trọng để tìm hiểu chi tiết cần thiết. Ghi chú cũng là một công cụ hữu ích để ghi lại thông tin khi nghe.

Quản lý thời gian cũng rất quan trọng trong phần này. Đảm bảo rằng thí sinh có đủ thời gian để nghe và trả lời tất cả các câu hỏi một cách tỉ mỉ và chính xác.

Bằng việc sử dụng các chiến lược này và luyện tập đều đặn, người thí sinh có thể nâng cao khả năng giải quyết câu hỏi về thông tin chi tiết trong phần 4 của kỳ thi TOEIC Listening. Điều này sẽ giúp cải thiện tổng thể kỹ năng nghe hiểu và đem lại kết quả tốt trong kỳ thi TOEIC.


Tài liệu tham khảo

IIG, M. D. (n.d.). Toeic. Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam. https://iigvietnam.com/bai-thi-toeic/

Tham khảo thêm khóa học luyện thi TOEIC online tại ZIM, giúp học viên rèn luyện kỹ năng qua các bài tập có độ khó sát với đề thi, đạt điểm cao mục tiêu. Cam kết kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity