Describe a goal you set that you tried your best to achieve | Bài mẫu kèm từ vựng

“Describe a goal you set that you tried your best to achieve” thuộc nhóm chủ đề “Describe an object (miêu tả đối tượng/vật)” là đề bài phổ biến trong Part 2 IELTS Speaking. Bài viết dưới đây sẽ gợi ý bài mẫu cùng các dạng câu hỏi thường gặp và hướng dẫn phương pháp trả lời lưu loát và gây ấn tượng với giảm khảo.
describe a goal you set that you tried your best to achieve bai mau kem tu vung

Describe a goal you set that you tried your best to achieve là đề thi rất quen thuộc trong bài thi IELTS Speaking. Nằm trong nhóm bài Events, kiến thức của chủ đề này có thể được áp dụng với những bài thi cùng nhóm bài hoặc được sử dụng trong tình huống giao tiếp Tiếng Anh thường ngày.

Bài viết này sẽ cung cấp các từ vựng, cách lên ý tưởng cũng như một số cấu trúc hữu ích cho đề thi này nói riêng và kĩ năng Speaking nói chung.

Bài mẫu chủ đề “Describe a goal you set that you tried your best to achieve”

You should say:

What it was?
When did you set it?
How did you achieve it?
Explain how it influenced your life?

Dàn bài

Để có một bài nói tốt, người học nên trả lời các câu hỏi gợi ý từ trên xuống dưới, mỗi câu hỏi có thể trả lời từ 2 đến 3 chi tiết. Sau đây là gợi ý cho dàn bài từ ZIM:

Cue cards

Answer

What it was?

  • Therefore, one of the goals that I could not delay achieving is traveling to Korea.

When did you set it?

  • It was when I first knew BLACKPINK, a Korean girl group, that I put the plan of visiting Korea on my bucket list.

How did you achieve it?

  • Hit the books very hard => good qualifications

  • Apply for many jobs => make money

  • Save money

Explain how it influenced your life?

  • I felt a sense of satisfaction and pride since I strived to attain my goals, in a much shorter time than my expectations. This was also a break from my monotonous life, encouraging me to work harder for many other dreams in the future.

image-alt

Bài mẫu hoàn chỉnh

There are so many things to do in our life and time and tide wait for no man. Therefore, one of the goals that I could not delay achieving is traveling to Korea. Since childhood, I have always been into Korea because I am a real sucker for Korean idols. However, it was when I first knew BLACKPINK, a Korean girl group, that I put the plan of visiting Korea on my bucket list.

In order to make my dream come true, from high school I hit the books very hard so that I could get good qualifications. I also spent countless days applying for a job during my first year of university to make money, because it was expensive to set foot in another country. Studying and working at the same time wore me out, however, I did not want to give up. In the next few months, I tried to earn money and put them aside to speed up the process. There were literally no jobs that I had not done at that time, from being an assistant to a waitress,… only to have a closer step toward my goal.

Finally, that day came when I was a third-year student. Although it took me lots of cash and effort, I felt a sense of satisfaction and pride since I strived to attain my goals, in a much shorter time than my expectations. This was also a break from my monotonous life, encouraging me to work harder for many other dreams in the future.

Dịch:

Có rất nhiều việc phải làm trong cuộc sống của chúng ta và thời gian và thời gian không đợi một ai. Vì vậy, một trong những mục tiêu mà tôi không thể trì hoãn đạt được là đi du lịch Hàn Quốc. Từ nhỏ, tôi đã luôn thích đất nước này vì tôi thực sự rất mê thần tượng Hàn Quốc. Tuy nhiên, lần đầu tiên tôi biết đến BLACKPINK, một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, là lúc tôi đã đặt việc đến thăm Hàn Quốc trong danh sách cần làm của mình.

Để biến ước mơ của mình thành hiện thực, ngay từ khi học cấp 3, tôi đã học rất chăm chỉ để có được bằng cấp tốt. Tôi cũng đã dành vô số ngày để xin việc trong năm đầu tiên ở trường đại học để kiếm tiền, bởi vì đặt chân đến một quốc gia khác rất tốn kém. Việc vừa học vừa làm khiến tôi kiệt sức, tuy nhiên, tôi không muốn bỏ cuộc. Trong vài tháng sau đó, tôi cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm để đẩy nhanh quá trình. Thực sự không có công việc nào mà tôi không làm vào thời điểm đó, từ trợ lý đến phục vụ bàn,… chỉ để tiến một bước gần hơn đến mục tiêu của mình.

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến khi tôi đang là sinh viên năm thứ ba. Mặc dù tôi đã tốn rất nhiều tiền và công sức, nhưng tôi cảm thấy hài lòng và tự hào vì tôi đã cố gắng đạt được mục tiêu của mình trong thời gian ngắn hơn nhiều so với mong đợi. Đây cũng là sự nghỉ ngơi khỏi cuộc sống đơn điệu của tôi, khuyến khích tôi làm việc chăm chỉ hơn cho nhiều ước mơ khác trong tương lai.

Xem thêm:

Từ vựng chủ đề “Describe a goal you set that you tried your best to achieve”

Từ vựng/Cụm từ

Nghĩa

time and tide wait for no man

thời gian một đi không trở lại

a sucker for

rất yêu thích cái gì

bucket list

danh sách mục tiêu cuộc đời

hit the books

học tập

set foot in

đặt chân tới

wear somebody out

làm ai đấy mệt mỏi, kiệt sức

put money aside

tiết kiệm tiền

attain something

đạt được cái gì đấy

image-alt

IELTS Speaking Part 3 Sample

Do people need to write down targets or just memorize them?

Definitely yes. Writing down is a way to remind people to constantly work and strive for their goals, especially if it is written in a detailed and clear way. For example, if a graduate tries to get a job, it is necessary for him to list out all of his skills, qualifications, and his motivation for the job. By doing this, he can visualize the process in his mind and boost himself to achieve the targets. Obviously, if people just mesmerize goals in their heads, they are intangible and very abstract.

Dịch: Chắc chắn là có. Viết ra là một cách để nhắc nhở mọi người không ngừng làm việc và phấn đấu cho mục tiêu của mình, đặc biệt nếu nó được viết một cách chi tiết và rõ ràng. Ví dụ, nếu một sinh viên mới tốt nghiệp cố gắng kiếm việc làm, anh ta cần liệt kê tất cả các kỹ năng, trình độ và động lực của mình cho công việc. Bằng cách này, anh ta có thể hình dung quá trình trong đầu và thúc đẩy bản thân đạt được các mục tiêu. Rõ ràng, nếu mọi người chỉ mê hoặc các mục tiêu trong đầu, thì chúng là vô hình và rất trừu tượng.

What is more fulfilling working towards a goal or achieving it?

It depends on the situation, however, in most cases, achieving a goal would be more fulfilling. Because people are able to see the result of all hard work and dedication, therefore, a sense of satisfaction would happen after having done everything. On the contrary, some may opine that they are not result-oriented, therefore, the process of achieving the goal will be more memorable and precious for them since they acquire lots of knowledge and skills during this time.

Dich: Nó phụ thuộc vào tình huống, tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, việc đạt được mục tiêu sẽ thỏa mãn hơn. Bởi vì mọi người có thể nhìn thấy kết quả của tất cả sự chăm chỉ và cống hiến, do đó, cảm giác hài lòng sẽ xảy ra sau khi hoàn thành mọi việc. Ngược lại, một số có thể cho rằng họ không hướng đến kết quả, do đó, quá trình đạt được mục tiêu sẽ đáng nhớ và quý giá hơn đối với họ vì họ có được nhiều kiến ​​thức và kỹ năng trong thời gian này.

Qua bài viết này, tác giả đã hướng dẫn chi tiết cách lên dàn bài, gợi ý một số từ vựng và cách trả lời đầy đủ cho đề IELTS Speaking Part 2 Describe a goal you set that you tried your best to achieve cùng với một số câu trả lời của Part 3. Mong người đọc có thể nắm rõ hơn để hoàn thành tốt trong kì thi IELTS của bản thân.


Nguồn tham khảo:

“English Dictionary, Translations & Thesaurus.” Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/.

Ieltsrewind. “Describe a Goal That You Achieved, Which Was Set by Yourself.” IELTS Rewind, 22 July 2020, https://ieltsrewind.com/ielts-speaking-a-goal-that-you-achieved/.

Lộ trình ôn luyện IELTS cụ thể và hiệu quả là yếu tố then chốt giúp người học đạt được điểm cao. Học thử khóa học luyện thi IELTS tại ZIM để trải nghiệm hôm nay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity