Bài mẫu Describe a historical building in Vietnam

Bài viết này cung cấp cấu trúc xây dựng câu trả lời cho IELTS Speaking Part 2: Describe a historical building thuộc chủ đề describe (miêu tả) kèm theo một số từ vựng sưu tầm mang tính tham khảo về chủ đề historical building.
Phan Lê Khánh Duy
21/10/2022
bai mau describe a historical building in vietnam

Key takeaways

 • Tiêu chí trả lời câu hỏi Describe a historical building bao gồm:

  • Địa điểm của tòa nhà

  • Tòa nhà trông như thế nào

  • Tác dụng của tòa nhà

  • Cảm xúc của người đọc

  • Cụ thể hơn, khi trả lời, người đọc nên phân câu trả lời làm 5 đoạn theo thứ tự

 • Hai câu trả lời mẫu về Nhà thờ Thánh Gia ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha và Nhà thờ Đức Bà cùng với một số từ vựng có trong bài như Ruin, Spectacular, Tower, Spire, Intricate, …

 • Một số từ vựng IELTS theo chủ đề: Picturesque, Quaint, Dilapidated, Derelict, Witness, Attachment, Structure, …

Tiêu chí trả lời câu hỏi Describe a historical building

Để có một câu trả lời hoàn chỉnh nhất, người đọc nên xây dựng câu trả lời gồm đầy đủ các tiêu chí sau:

 • Địa điểm của tòa nhà cổ đó

 • Tòa nhà đó trông như thế nào

 • Tác dụng của tòa nhà đó

 • Cảm xúc của người đọc đối với tòa nhà đó

Tiêu chí trả lời câu hỏi Describe a historical building

Cụ thể hơn, khi trả lời, người đọc nên phân câu trả lời làm 5 đoạn theo thứ tự như sau:

 1. Người nói bắt đầu câu chuyện bằng cách nói về cảm xúc với tòa nhà đó. Cách mở đầu này khiến người giám khảo hiểu hơn một chút về bản thân thí sinh.

 2. Sau đó, người nói nên đưa ra đáp án kèm theo những miêu tả về tòa nhà cổ đó. Lịch sử hình thành của tòa nhà là yếu tố quan trọng cần nhắc tới vì nó sẽ giúp người nghe hiểu rõ hơn về xuất xứ của tòa nhà cổ này.

 3. Người đọc tiếp theo nên nói về tình hình hiện tại của tòa nhà đó, điều này khiến cho người nghe nhận biết rằng thí sinh có độ am hiểu cao và sự cập nhật liên tục về tòa nhà cổ này.

 4. Thí sinh miêu tả tòa nhà cụ thể hơn, sử dụng vốn từ vựng cao cấp hơn và từ vựng chủ đề tòa nhà, cổ xưa. Điều này rất quan trọng vì khi đó giám khảo sẽ có thể hình dung ra vẻ bề ngoài của tòa nhà cổ đó kỹ càng và chính xác hơn.

 5. Ở phần này, người nói kết thúc câu chuyện bằng cách nói về tầm ảnh hưởng của tòa nhà đó không chỉ đối với người dân địa phương mà còn với người nước ngoài. Khi sắp xếp câu trả lời, người nói sẽ có thể kết thúc câu trả lời một cách thuận lợi, nên hãy chú ý việc xây dựng cấu trúc, trình tự cho câu chuyện của mình.

Câu trả lời mẫu

Ví dụ 1:

Well to be honest with you, I’m not  a big fan of historical buildings, especially the ruins of World War I & II as I find them creepy. So I don’t have any confidence talking about those kinds of buildings, instead, I want to tell you one spectacular church building with historical significance that has stood the test of time. And that is the Sagrada Familia or The Church of the Holy Family in Barcelona, Spain.

To give you a little historical background of this building, it was constructed in the year 1883 to be exact, by Antoni Gaudi. This building is a very good example of Modernist architecture. Gaudi worked on it until his death in the year 1926 leaving this church unfinished even up to this day.

These days, the construction is still on-going and there’s a report that said that this church would be completed in the year 2026, which would mark Gaudi’s 100th death anniversary.

Anyhow, when I paid a visit there once, I dropped my jaw with awe because of its sophisticated architectural design. The design is likened to Art Nouveau which is characterized by well-detailed linear designs and flowing curves. What amazed me of this building is the eighteen distinct spires representing the Twelve Apostles, the Virgin Mary, the four Evangelists, and the spire that is dedicated to Jesus Christ. 

Although this building is not yet completed, this has been the most famous tourist spot and is considered the most important landmark in Spain. And as far as I know, the construction was slow even before because of its exquisite and intricate design and the lack of funds. People and some organizations donated some money to finance the construction. When the time comes that this church will be completed, I will not hesitate to visit there again.

The Church of the Holy Family in Barcelona

Từ vựng

 • I’m a big fan: Là người hâm mộ lớn

 • Creepy (adj): Rùng rợn, đáng sợ

 • Ruin (n): Tàn tích

 • Spectacular (adj): Hùng vĩ

 • Stand the test of time: Đứng vững trước thử thách của thời gian

 • On-going (adj): Đang diễn ra

 • Pay a visit: Ghé thăm

 • Drop (one’s) jaw with awe: Làm ai đó kinh ngạc

 • Spire (n): đường xoắn ốc

 • Landmark (n): Phong cảnh

 • Tourist spot: điểm du lịch

 • Exquisite (adj): Tinh tế

 • Intricate (adj): Phức tạp

Ví dụ 2: Describe a historical building in Vietnam

I’ve lived my whole life here in Ho Chi Minh City. There’re several buildings that hold significant meaning in our cultures. Among these, the one which I enjoy visiting the most is Duc Ba Cathedral.

It’s located in District 1 – right in the heart of Ho Chi Minh City. The church is surrounded by other important structures such as Reunification Palace on the right, HCM Post Office on the left and at the back Diamond Plaza - a great place for shopping. To get there is quite easy. It’s a 5-minute-walk from here.

Even though there are plenty of churches around here, this one is quite unique for it was built by French colonizers before they left Vietnam.

The architecture of Notre Dame is not only impressive but also unique. It’s quite large. It was built out of bricks and concrete. Its distinctive shape makes it look like a whole lot of mushroom to me. The church comprises a rectangular building with 2 towers at the sides of the entrance, along with the statue of Mother Maria in front. Because the building is quite old, certain parts of it have been reconstructed time and again.

There are several activities taking place at this place. For example, Christians go there to say their prayers, tourists pay a visit to this must-visit structure, husband-and-wife-to-be pose for their wedding photos while young people just sit around for a chit-chat and take in the view.

I guess I love this building not only because of its distinct look but also due to the memories I have had there with my friends and loved ones.

Describe a historical building in Vietnam

Từ vựng:

 • Be located in/ at: tọa lạc ở/ tại ...

 • In the heart of: ngay trung tâm ...

 • Be surrounded by: được bao quanh bởi ...

 • Be built/ constructed using/ be built out of: được xây bằng ...

 • Tower (n): tháp

 • Entrance (n): lối vào

 • Statue of Mother Maria: tượng đức mẹ Maria

 • Be reconstructed time and again: được trùng tu nhiều lần

 • Pose for the photos: tạo dáng (để chụp ảnh)

 • Take in the view: chiêm ngưỡng cảnh quang

 • Distinct look: cái nhìn khác lạ

Một số từ vựng IELTS chủ đề Describe a historical building

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

Ancient (adj)

/ˈeɪn.ʃənt/

Cổ đại

Picturesque (adj)

/ˌpɪk.tʃərˈesk/

Đẹp như tranh

Quaint (adj)

/kweɪnt/

Cổ kính

Historic (adj)

/hɪˈstɒr.ɪk/

Mang tính lịch sử

Historical (adj)

/hɪˈstɒr.ɪ.kəl/

Lịch sử

Run-down (adj) 

/ˌrʌnˈdaʊn/

xập xệ, đổ nát

Dilapidated (adj)

/dɪˈlæp.ɪ.deɪ.tɪd/

tồi tàn 

Derelict (adj)

/ˈder.ə.lɪkt/

mục nát

Tumbledown (adj)

/ˈtʊm.bəl.daʊn/

đổ nát

Colonize (v)

/ˈkɒlənaɪz/

đô hộ thực dân

Witness (v)

/ˈwɪtnɪs/  

chứng kiến

Dense (adj)

/dɛns/  

dày đặc

Pedestrian (n)

/pɪˈdɛstrɪən/   

người đi bộ

Seldom (adv)

/ˈsɛldəm/  

hiếm khi

Adorn (v)

/əˈdɔːn/   

tô điểm

Landscape/scenery (n)

/ˈlænskeɪp/ /ˈsiːnəri/   

phong cảnh

Photogenic (adj)

/ˌfəʊtəʊˈʤɛnɪk/ 

ăn ảnh

Lively (adj)

/ˈlaɪvli/ 

sống động

Landmark (n)

/ˈlændmɑːk/  

địa danh

Attachment (n)

/əˈtæʧmənt/ 

sự gắn bó

Retain (v)

/rɪˈteɪn/   

giữ được

Structural beauty (n)

/ˈstrʌkʧərəl/ /ˈbjuːti/  

nét đẹp kiến trúc

Structure

/ˈstrʌkʧə/

kết cấu 

Stone guardian lion

/stəʊn/ /ˈgɑːdiən/ /ˈlaɪən/

sư tử đá

Wooden structure

/ˈwʊdn/ /ˈstrʌkʧə/

kết cấu bằng gỗ

Brick and title structure

/brɪk/ /ænd/ /ˈtaɪtl/ /ˈstrʌkʧə/

kết cấu bằng gạch và ngói

Historical background

/hɪsˈtɒrɪkəl/ /ˈbækgraʊnd/

bối cảnh lịch sử

Reputation and fame

/ˌrɛpju(ː)ˈteɪʃən/ /ænd/ /feɪm/

danh tiếng

Long history = time-honored

/lɒŋ/ /ˈhɪstəri/ = /taɪm/-/ˈɒnəd/

lâu đời

Đọc thêm:

Tổng kết

Qua bài viết này, ZIM Academy đã hướng dẫn chi tiết cấu trúc và cách trả lời đầy đủ cho đề IELTS Speaking Describe a historical building cùng với một số từ vựng mẫu dành cho chủ đề này. Mong người đọc có thể nắm rõ hơn và thành công trong kì thi IELTS của bản thân.

Nguồn tham khảo:

JULIUS, and Band 9.0 IELTS Speaking Achiever. "IELTS SPEAKING PART 2 HISTORICAL BUILDING." Ieltsdragon, 14 Apr. 2022, ieltsdragon.com/ielts-speaking-part-2-historical-building/ielts-recent-topic-with-answers/.

Lộ trình ôn luyện IELTS cụ thể và hiệu quả là yếu tố then chốt giúp người học đạt được điểm cao. Học thử khóa học luyện thi IELTS tại ZIM để trải nghiệm hôm nay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity