Thông tin khóa học

Đối tượng học viên

Người học hoàn toàn không có nền tảng tiếng Anh, hoặc nắm được một số kiến thức rời rạc về ngôn ngữ, không đủ để đọc/nghe thông tin đơn giản và hình thành câu nói tiếng Anh hoàn chỉnh.

Mục tiêu khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp trình độ Beginner

 • Làm quen với hệ thống ngữ âm tiếng Anh và nắm vững cách phát âm tiếng Anh chuẩn theo bảng Phiên âm quốc tế IPA.
 • Đầu ra của khóa tương đương:
  • TOEIC Speaking: < 80
  • IELTS Speaking: < 3.0
  • CEFR: A1

Thời lượng và cấu trúc khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp trình độ Beginner

Thời lượng: 12 buổi; 1.5h/buổi

Tài liệu tham khảo:

 • Basic Grammar Coursebook - ZIM Academy
 • English for Communication Articles - ZIM Academy
 • Pronunciation in use (Elementary) - Cambridge University Press

Nội dung chương trình

Beginner Level | English for communication at work
LessonMục tiêuNội dung
1
 • Phân biệt và phát âm được 2 cặp âm đơn: /i:/ và /i/; /u:/ và /u/.
 • Hiểu định nghĩa danh từ và nhận biết danh từ đếm được – số ít & số nhiều; danh từ không đếm được.
 • Âm đơn dài và âm đơn ngắn (1): /i:/ và /i/; /u:/ và /u/
 • Danh từ
2
 • Phân biệt và phát âm được các âm đơn: /a:/ và /^/; /ɒ/ và /ɔː/
 • Hiểu định nghĩa động từ to be và động từ thường
 • Âm đơn dài và âm đơn ngắn (2): /a:/ và /^/; /ɒ/ và /ɔː/
 • Động từ
  • Động từ to be
  • Động từ thường
3
 • Phân biệt và phát âm được các âm đơn: /e/ và /ae/; /ɜː/
 • Phân biệt và phát âm được cặp âm đôi: /ɪə/ và /eə/
 • Hiểu định nghĩa, dạng thức, các loại và vị trí tính từ và trạng từ trong mệnh đề
 • Âm đơn (3): /e/ và /ae/; /ɜː/
 • Âm đôi (1): /ɪə/ và /eə/
 • Tính từ và trạng từ
4
 • Phân biệt và phát âm được các âm đôi: /əʊ/ và /aʊ/; /ei/, /ai/ và /ɔɪ/
 • Hiểu định nghĩa và cấu tạo cơ bản của cụm danh từ
 • Âm đôi (2): /əʊ/ và /aʊ/; /ei/, /ai/ và /ɔɪ/
 • Cụm danh từ
5
 • Phân biệt và phát âm được các phụ âm: /p/ và /b/, /t/ và /d/, /k/ và /g/, /f/ và /v/
 • Hiểu định nghĩa, mục đích và một số cấu trúc thông dụng của chủ ngữ giả (“it” & “there”)
 • Phụ âm (1): /p/ và /b/, /t/ và /d/, /k/ và /g/, /f/ và /v/
 • Chủ ngữ giả: “It” và “There”
6
 • Ôn tập giữa khóa
  • Luyện tập các âm đã học trong các buổi trước
7
 • Phân biệt và phát âm được các phụ âm: /h/, /θ/ và /ð/
 • Nhận biết các dạng thức và ý nghĩa ngữ pháp của động từ khuyết thiếu
 • Phụ âm (2): /h/, /θ/ và /ð/
 • Động từ khuyết thiếu
8
 • Phân biệt và phát âm được các phụ âm: /s/, /z/ và /ʃ/, /ʒ/, /t ʃ/ và /dʒ/
 • Phân biệt và sử dụng được các giới từ: on, in, at đúng mục đích
 • Phụ âm (3): /s/, /z/ và /ʃ/, /ʒ/, /t ʃ/ và /dʒ/
 • Giới từ: on, in, at
9
 • Phân biệt và phát âm được các phụ âm: /j/, /m/ và /n/
 • Hiểu định nghĩa và các trường hợp hòa hợp chủ ngữ - động từ
 • Phụ âm (4): /j/, /m/ và /n/
 • Hòa hợp chủ ngữ động từ
10
 • Phân biệt và phát âm được các phụ âm: /l/, /ŋ/, /r/ , /w/
 • Hiểu định nghĩa, cấu trúc và cách dùng thì hiện tại đơn - hiện tại tiếp diễn.
 • Phụ âm (5): /l/, /ŋ/, /r/ , /w/
 • Thì:
  • Hiện tại đơn
  • Hiện tại tiếp diễn
11
 • Hiểu và vận dụng được các quy tắc phát âm khi thêm “-ed” và “-s/es”
 • Hiểu định nghĩa, cấu trúc và cách dùng thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành
 • Cách phát âm -ed
 • Cách phát âm -s/-es
 • Thì:
  • Hiện tại hoàn thành
  • Quá khứ đơn
12
 • Ôn tập tổng hợp
 • Luyện tập phát âm các âm đã học trong chương trình

Cam kết chất lượng

 1. Kiểm tra trình độ đầu vào chính xác và miễn phí: ZIM đánh giá chính xác trình độ của học viên trước khi xếp lớp

 2. Học thử trải nghiệm khách quan trước khi đăng ký: Học viên an tâm thử nghiệm trước khi quyết định đăng ký học

 3. Cam kết đảm bảo đầu ra Zero-risk uy tín: Học viên được đào tạo lại miễn phí nếu không đạt đầu ra

 4. Hệ thống học liệu hoàn thiện và phương pháp giảng dạy cá nhân hoá: đảm bảo học viên được trải nghiệm chất lượng chuyên môn tốt nhất

 5. Giảng viên bản ngữ tại ZIM có trình độ chuyên môn ưu tú và đã tham gia các dự án phát triển nguồn học liệu và phương pháp sư phạm tại ZIM

Giảng viên khoá Beginner Level

Đánh giá của học viên

Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833