ETS 2023 Test 10 Part 1 - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết cung cấp đáp án cho đề ETS 2023 Test 10 Listening Part 1 và giải thích tại sao chọn đáp án đó bằng cách loại trừ các phương án sai và nhận diện các phương án nhiễu để tránh bẫy được cài trong bài nghe. Bài viết này là một phần của cụm bài viết đáp án ETS 2023 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM.
ZIM Academy
29/10/2023
ets 2023 test 10 part 1 dap an va giai thich chi tiet

Đáp án

Question

Đáp án

1

B

2

C

3

D

4

D

5

D

6

B

Giải thích đáp án đề ETS 2023 Test 10 Listening Part 1

Question 1

image-alt

(A) The man is climbing a ladder. 

(B) The man is wearing a backpack. 

(C) The man is lounging in a shaded area. 

(D) The man is picking up a rock.

(A) Người đàn ông đang leo lên một cái thang. 

(B) Người đàn ông đang đeo ba lô. 

(C) Người đàn ông đang thơ thẩn trong một khu vực râm mát. 

(D) Người đàn ông đang nhặt một hòn đá.

Loại trừ phương án sai:

- Loại (A) vì chứa hành động không phù hợp với tranh – "climbing a ladder" (leo lên một cái thang). 

- Loại (C) vì chứa bối cảnh không phù hợp với tranh – "a shaded area" (một khu vực râm mát), khu vực trong tranh có ánh nắng.

- Loại (D) vì chứa hành động không phù hợp với tranh – "picking up a rock" (nhặt một hòn đá.)

Question 2

image-alt

(A) The man is cutting down a tree. 

(B) The man is fixing a machine. 

(C) The man is measuring a board. 

(D) The man is raking some leaves.

(A) Người đàn ông đang chặt cây. 

(B) Người đàn ông đang sửa máy. 

(C) Người đàn ông đang đo một tấm ván. 

(D) Người đàn ông đang cào vài chiếc lá.

Loại trừ phương án sai:

- Loại (A) vì chứa hành động không phù hợp với tranh – "cutting down a tree" (chặt cây). 

- Loại (B) vì chứa hành động không phù hợp với tranh – "fixing a machine" (sửa máy). Phương án bẫy – các đối tượng như người đàn ông và một loại máy móc đều xuất hiện trong tranh, tuy nhiên không có sự tương tác giữa hai đối tượng này, cái máy được đặt trên bàn.

- Loại (D) vì chứa hành động không phù hợp với tranh – "raking some leaves" (cào vài chiếc lá)

Tìm hiểu thêm:

Question 3

image-alt

(A) One of the women is writing on some paper.

(B) One of the women is closing a binder. 

(C) They're looking at some photographs. 

(D) They're seated across from one another.

(A) Một trong những người phụ nữ đang viết trên giấy. 

(B) Một trong những người phụ nữ đang đóng bìa sách. 

(C) Họ đang xem một số bức ảnh. 

(D) Họ ngồi đối diện nhau.

Loại trừ phương án sai:

- Loại (A) vì chứa hành động không phù hợp với tranh – "writing on some paper" (viết trên giấy).

- Loại (B) vì chứa hành động không phù hợp với tranh – "closing a binder" (đóng bìa sách).

- Loại (C) vì chứa đối tượng không được thể hiện trong tranh – "some photographs " (một số bức ảnh).  Phương án bẫy –  đối tượng “họ” và hành động “nhìn” đều xuất hiện trong tranh, tuy nhiên thứ mà họ nhìn không phải là những bức ảnh.

Question 4

image-alt

(A) Workers are exiting from the back of a van.

(B) Some trees have fallen across a road. 

(C) A man is watering some potted plants.

(D) Some people are seated outdoors.

(A) Công nhân đang đi ra từ phía sau xe tải. 

(B) Một số cây đổ ngang đường. 

(C) Một người đàn ông đang tưới nước cho một số chậu cây. 

(D) Một số người đang ngồi ngoài trời.

Loại trừ phương án sai:

- Loại (A) vì chứa đối tượng và hành động không xuất hiện trong tranh – "Workers are exiting" (Công nhân đang đi ra).

- Loại (B) vì chứa thông tin không được thể hiện trong tranh – "Some trees have fallen" (Một số cây đổ). Phương án bẫy – có hình ảnh những cái cây xuất hiện trong tranh, tuy nhiên cây không bị đổ.

- Loại (C) vì chứa hành động không phù hợp với tranh – "A man is watering some potted plants." (Một người đàn ông đang tưới nước cho một số chậu cây). Phương án bẫy – có hình ảnh của một người đàn ông và vài chậu cây xuất hiện trong tranh, tuy nhiên không sự tương tác giữa hai đối tượng này.

Question 5

image-alt

(A) The woman is adjusting her watch strap. 

(B) The woman is setting up a display of paintings. 

(C) A brick wall is being measured.

(D) Some chairs are facing a television screen.

(A) Người phụ nữ đang điều chỉnh dây đeo đồng hồ của mình. 

(B) Người phụ nữ đang trưng bày các bức tranh. 

(C) Một bức tường gạch đang được đo.

(D) Vài chiếc ghế đang đối diện với màn hình tivi.

Loại trừ phương án sai:

- Loại (A) vì chứa hành động không phù hợp với tranh “adjusting her watch strap” (chỉnh dây đeo đồng hồ của cô ấy). Phương án bẫy – các đối tượng như người người phụ nữ và đồng hồ đều xuất hiện trong tranh, tuy nhiên không có sự tương tác giữa hai đối tượng này.

- Loại (B) vì chứa hành động không phù hợp với tranh  – "setting up a display of paintings " (trưng bày các bức tranh). Phương án bẫy – có hình ảnh của những bức tranh xuất hiện, tuy nhiên không có hành động “trưng bày các bức tranh”.

- Loại (C) vì chứa thông tin không được thể hiện trong tranh – "A brick wall is being measured." (Một bức tường gạch đang được đo). Phương án bẫy – có hình ảnh của bức tường gạch xuất hiện, tuy nhiên không có hành động “bức tường gạch đang được đo”.

Question 6

image-alt

(A) Some vehicles are lined up at an intersection. 

(B) Some vehicles are parked in front of a fence. 

(C) Some large stones are blocking access to a park. 

(D) Some branches are piled beside a truck.

(A) Một số phương tiện đang xếp hàng ở ngã tư.

(B) Một số phương tiện đang đậu trước hàng rào. 

(C) Một số tảng đá lớn đang chặn lối vào công viên. (D) Một số cành cây được xếp cạnh một chiếc xe tải.

(D) Một số cành cây được xếp cạnh một chiếc xe tải.

Loại trừ phương án sai:

- Loại (A) vì chứa bối cảnh không phù hợp với tranh – "at an intersection” (ở ngã tư)

- Loại (C) vì chứa đối tượng không được thể hiện trong tranh – "Some large stones" (Một số tảng đá lớn).

- Loại (D) vì chứa thông tin không được thể hiện trong tranh – "Some branches are piled beside a truck" (Một số cành cây được xếp cạnh một chiếc xe tải). Phương án bẫy – có hình ảnh của một số cành cây  và xe tải xuất hiện trong tranh, tuy nhiên không có sự tương tác “Một số cành cây được xếp cạnh một chiếc xe tải”.

Trên đây là giải thích đáp án cho đề ETS 2023 Test 10 Part 1 được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Người học tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi TOEIC và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.

Xem tiếp: ETS 2023 Test 10 Part 2 - Đáp án và giải thích chi tiết.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm