ETS 2023 Test 10 Part 2 - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết cung cấp các phân tích và giải thích chi tiết đáp án của từng câu hỏi trong đề ETS 2023 Test 10 Listening Part 2, đưa ra hướng dẫn giúp người học định vị vùng thông tin chứa đáp án, từ đó loại trừ được các phương án sai và phương án gây nhiễu trong bài nghe. Bài viết này là một phần của cụm bài viết đáp án ETS 2023 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM.
ZIM Academy
29/10/2023
ets 2023 test 10 part 2 dap an va giai thich chi tiet

Đáp án

7. B

8. A

9. B

10. C

11. A

12. B

13. A

14. C

15. A

16. C

17. B

18. B

19. C

20. A

21. C

22. C

23. B

24. A

25. B

26. A

27. C

28. A

29. C

30. B

31. B

Giải thích đáp án đề ETS 2023 Test 10 Listening Part 2

Question 7

M-Au     Bạn đã đến rạp hát nào?

W-Am   (A) Không, không phải vậy.

             (B) Cái trên đường Oak Ridge. 

             (C) Lúc sáu giờ.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Phương án phù hợp để trả lời cho câu hỏi xác nhận thông tin (“yes/no”), không phù hợp với câu hỏi lựa chọn với “which”.

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án trả lời cung cấp thông tin về thời gian, phù hợp để trả lời câu hỏi với "when", không phù hợp với câu hỏi lựa chọn với "which".

Question 8

W-Am Ngày cuối cùng để hoàn thành cuộc khảo sát là gì?

W-Br    (A) Số điện thoại dịch vụ khách hàng.

             (B) Chúng tôi có một nhà cung cấp mới.

             (C) Thứ Tư.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “service” có phát âm gần giống với từ “survey” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Người hỏi muốn biết về ngày cuối cùng để hoàn thành khảo sát, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về một nhà cung cấp mới.

Tham khảo thêm:

Question 9

M-Cn    Khi nào bạn dự định chuyển ra khỏi căn hộ của mình?

W-Br    (A) Làm ơn di chuyển nó sang bên phải.

            (B) Vào cuối tháng tới.

            (C) Đây là sơ đồ tầng lầu.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “move” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi.

- (C)Phương án bẫy. Cả câu hỏi và phương án đều có chứa từ “plan”, đây là từ có nhiều nghĩa. Từ “plan” trong câu hỏi là động từ, mang nghĩa “dự định”; trong khi đó, từ “plan” trong phương án cũng là danh từ, nhưng mang nghĩa “sơ đồ”. Dù cách viết và phát âm giống nhau nhưng nghĩa của chúng khác nhau.

Question 10

M-Au          Khi nào buổi diễn bắt đầu?

W-Am       (A) Vâng, tôi đã cho cô ấy xem rồi.

                 (B) Ở hàng thứ ba.

                 (C) Nó sẽ bắt đầu sau một giờ nữa.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Phương án phù hợp để trả lời cho câu hỏi xác nhận thông tin (yes/no), không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về thời điểm với "when". Cả câu hỏi và phương án đều có chứa từ “show”, đây là từ có nhiều nghĩa. Từ “show” trong câu hỏi là danh từ mang nghĩa “buổi biểu diễn”; trong khi đó, từ “show” trong phương án là động từ mang nghĩa “cho xem”. Dù cách viết và phát âm giống nhau nhưng nghĩa của chúng khác nhau.

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Phương án trả lời cung cấp thông tin về vị trí ngồi, phù hợp để trả lời câu hỏi về nơi chốn với “where", không phù hợp với câu hỏi về thời gian với "when".

Question 11

M-Cn      Ai sẽ dẫn dắt đội mới?

W-Br      (A) Thomas đã được chọn.

              (B) Thông cáo báo chí.

              (C) Một màn hình hoàn toàn mới.

Loại trừ phương án sai:

- (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “news” có phát âm gần giống với từ “new” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

- (C) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “new” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi.

Question 12

W-Br        Tại sao chuyến bay của bạn bị trì hoãn?

M-Au       (A) Vì thời tiết xấu.

                (B) Chúng ta có thể lên lịch lại cho việc thợ điện ghé qua.

               (C) Tại sân bay thành phố.

Loại trừ phương án sai:

- (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “reschedule” liên quan đến cụm từ “flight delayed” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

- (C)Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án phù hợp để trả lời câu hỏi về nơi chốn với “where", không phù hợp với câu hỏi về lý do với "why". Từ “airport” trong phương án liên quan tới từ “flight" trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 13

M-Au       Bạn dự định mở cửa hàng tiếp theo ở đâu?

M-Cn     (A) Tháng Một tới.

              (B) Vâng, trong sơ đồ tầng lầu.

              (C) Gần trung tâm thành phố.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về thời gian, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về nơi chốn với “where". Từ “next" trong phương án có xuất hiện trong câu hỏi, nhưng nghĩa cả câu không phù hợp với ý hỏi.

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi.

Question 14

M-Cn    Ai đã thiết kế đồng phục?

W-Br    (A) Bạn có thể đăng nhập tại đây.

            (B) Vâng, chúng tôi mặc chúng đi làm.

            (C) Một công ty ở Chicago.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “sign” có phát âm gần giống với từ “design” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án phù hợp để trả lời cho câu hỏi xác nhận thông tin (“yes/no”), không phù hợp với câu hỏi về người với “who”. Từ “wear" trong phương án có liên quan đến từ “uniforms" trong câu hỏi, nhưng nghĩa cả câu không phù hợp với ý hỏi.

Question 15

W-Br     Tôi đề xuất bữa tối chay đặc biệt.

M-Au     (A) Được rồi, tôi sẽ gọi món đó.

              (B) Hai túi chanh.

              (C) Ngay cạnh thang máy.

Loại trừ phương án sai:

- (B) Phương án chứa từ “ limes” (chanh) liên quan đến từ “dinner” trong câu phát biểu nhưng nội dung cả câu không phù hợp.

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin "Ngay cạnh thang máy" không trả lời cho câu phát biểu “Tôi đề xuất bữa tối chay đặc biệt.”.

Question 16

M-Au      Làm thế nào chúng ta có thể hoàn thành đơn hàng này kịp thời?

W-Am   (A) Bạn muốn ăn súp hay salad?

             (B) Maria cũng tới đó.

             (C) Chúng ta sẽ phải làm việc thêm giờ.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án bẫy. Phương án chứa cụm từ “soup or salad", liên quan đến từ “order" có xuất hiện trong câu hỏi, đây là từ có nhiều nghĩa. Từ “order” trong câu hỏi là danh từ, mang nghĩa “đơn hàng”; trong khi đó, từ “order” ngầm hiểu trong phương án là động từ, mang nghĩa “gọi món”. Dù cách viết và phát âm giống nhau nhưng nghĩa của chúng khác nhau.

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin "Maria cũng tới đó." không thể trả lời cho câu hỏi "Làm thế nào chúng tôi có thể hoàn thành đơn hàng này kịp thời?".

Question 17

W-Am       Bạn có mã mở cổng không, hay tôi nên tra cứu nó?

M-Cn       (A) Nó mới được sơn gần đây.

                (B) Tôi có số.

                (C) Hợp đồng thuê hai năm.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ "painted" liên quan đến từ "gate" trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

- (C)Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Hợp đồng thuê hai năm" không thể trả lời cho câu hỏi lựa chọn  "Bạn có mã mở cổng không, hay tôi nên tra cứu nó?".

Question 18

W-Br      Chúng ta nên ghé thăm nhà kho trong tuần này hay tuần sau?

M-Au   (A) Tôi sẽ ở trụ sở công ty vào tuần sau.

             (B) Wow, nhiều không gian quá!

             (C) Thẻ của một du khách.

Loại trừ phương án sai:

- (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ "space" liên quan đến từ "warehouse" trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

- (C) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “visitor”, là từ phát sinh của từ “visit” trong câu hỏi, dù có phát âm gần giống nhưng nghĩa của chúng khác nhau, vì vậy nội dung phương án không phù hợp với ý hỏi.

Question 19

W-Am       Bạn không muốn đến dự bữa tiệc trưa của nhân viên à?

M-Cn       (A) Có, tôi rất mong chờ nó.

                 (B) Phòng hội nghị lớn nhất.

                 (C) Nhiều loại bánh mì kẹp.

Loại trừ phương án sai:

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án phù hợp để phản hồi cho câu hỏi về nơi chốn với “where", không phù hợp để trả lời cho câu hỏi xác nhận thông tin yes/no.

- (C)  Phương án sử dụng từ “sandwiches” liên quan đến từ “luncheon” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 20

M-Cn    Bạn có thể giới thiệu một tiệm làm tóc ở địa phương không?

W-Am  (A) Tôi cần biên nhận của bạn để xử lý khoản tiền hoàn lại.

            (B) Vâng, thời tiết được coi là đẹp cả tuần.

            (C) Có một nhà tạo mẫu giỏi ở phố 14.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Tôi cần biên nhận của bạn để xử lý khoản tiền hoàn lại." không thể trả lời cho câu yêu cầu về giới thiệu một tiệm làm tóc.

- (B)Phương án bẫy. Phương án chứa các từ "Yes" liên quan đến từ để hỏi "Could you" trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 21

W-Am       Tôi có một số tài liệu ở đây để bạn ký.

M-Au         (A) Ngày mai lúc bốn giờ.

                  (B) Tôi cũng thích thiết kế này.

                  (C) Được rồi, để tôi xem qua.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu. Thông tin "Ngày mai lúc bốn giờ." không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu "Tôi có một số tài liệu ở đây để bạn ký".

- (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “design” có phát âm gần giống với từ “sign” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 22

M-Au       Bạn định dùng bữa tại nhà hàng hay muốn mang đồ ăn đi?

W-Br       (A) Vâng, nó rất ngon.

               (B) Chỉ hơi muộn một chút thôi.

               (C) Có lẽ tôi nên quay lại văn phòng.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ "delicious" liên quan đến từ "food" trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp để trả lời cho câu hỏi lựa chọn.

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “chỉ hơi muộn một chút thôi.” không thể trả lời cho câu hỏi "bạn định dùng bữa tại nhà hàng hay muốn mang đồ ăn đi?".

Question 23

W-Br       Tấm thảm này có phù hợp với kích thước căn phòng không?

M-Au     (A) Dùng xong tôi sẽ tắt nó.

(B) Tôi đã đo nó ba lần.

(C) Nhà kho nằm trên đường River.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "dùng xong tôi sẽ tắt nó" không thể trả lời cho câu hỏi "tấm thảm này có phù hợp với kích thước căn phòng không?".

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "nhà kho nằm trên đường River" không thể trả lời cho câu hỏi "tấm thảm này có phù hợp với kích thước căn phòng không?".

Question 24

W-Am      Bạn biết rằng đã sáu tháng kể từ khi chúng ta đã kiểm kê xong phải không?

M-Au     (A) Bạn có thể giới thiệu tôi với Victoria được không? 

(B) Cái chai đó được đặt ở kệ trên cùng.

(C) Vâng, bây giờ chúng tôi đang làm việc đó mỗi năm một lần.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu hỏi. Câu hỏi "Bạn có thể giới thiệu tôi với Victoria được không? " không thể dùng để phản hồi cho câu hỏi xác nhận thông tin “Bạn biết rằng đã sáu tháng kể từ khi chúng ta đã kiểm kê xong phải không?

- (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “bottle" và “shelf” liên quan đến từ “inventory” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 25

M-Cn     Tôi cần biết ai sẽ tham dự buổi triển lãm.

W-Br      (A) Thử xoay van sang trái.

(B) Hạn chót đăng ký là vào thứ Sáu.

(C) Có hàng mẫu tại gian hàng 215.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Đề xuất “Thử xoay van sang trái.” không thể phản hồi cho câu phát biểu “Hạn chót đăng ký là vào thứ Sáu.”

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về nơi chốn, không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu có thông tin hỏi về người với "who". Từ “booth” trong phương án liên quan đến từ “exposition” trong câu hỏi, nhưng nghĩa cả câu không phù hợp với ý hỏi.

Question 26

M-Au      Máy tính này đang trở nên khá chậm.

W-Br     (A) Vui lòng chậm lại.

(B) Một công ty máy tính.

(C) Đây, bạn có thể sử dụng của tôi.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án bẫy. Cả câu hỏi và phương án đều có chứa từ “slow”, đây là từ có nhiều nghĩa. Từ “slow” trong câu phát biểu là tính từ, mang nghĩa “chậm”; trong khi đó, từ “slow” trong phương án nằm trong cụm động từ “slow down”, mang nghĩa “chậm lại”. Dù cách viết và phát âm giống nhau nhưng nghĩa của chúng khác nhau.

- (B) Phương án lặp lại từ “computer” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi.

Question 27

W-Br       Bạn có biết những chiếc khăn này có phải là 100% cotton không?

M-Au     (A) Những chiếc áo phông này nên được gấp lại để trưng bày. 

(B) Sản lượng tăng 80%.

(C) Nên có một nhãn được khâu ở mép.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “T-shirts” liên quan đến từ “cotton” trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

- (B) Phương án bẫy.  Phương án lặp lại từ “percent” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi.

Question 28

M-Cn      Không phải là bạn nên gửi những bản thảo này cho người biên tập của bạn sao?

W-Am   (A) Bốn trăm trang.

(B) Tôi đã gửi email cho cô ấy rồi.

(C) Lẽ ra tôi nên mang theo ô.

Loại trừ phương án sai:

- (A)  Phương án bẫy. Phương án chứa cụm từ “Four hundred pages” liên quan đến từ “manuscripts” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

- (C) Phương án bẫy.  Phương án lặp lại từ “should” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi.

Question 29

M-Cn      Tôi không nghĩ ông Chen đã trở về sau chuyến công tác.

W-Br     (A) Vâng, phòng chờ ở tầng trên.

(B) Tôi nghĩ giờ trả phòng là vào buổi trưa.

(C) Tôi mới gặp anh ấy ngày hôm qua tại siêu thị.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu. Thông tin "Vâng, phòng chờ ở tầng trên” không thể dùng để phản hồi cho câu phát biểu "Tôi không nghĩ ông Chen đã trở về sau chuyến công tác".

- (B) Phương án chứa cụm từ “check-out time” liên quan đến cụm từ “business trip” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 30

W-Am     Văn phòng của Barbara ở đâu?

M-Au     (A) Làm ơn cho một số đồ dùng văn phòng.

(B) Ồ, đội bán hàng đã chuyển xuống tầng dưới.

(C) Một cuộc bầu cử thành phố gần đây.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án bẫy.  Phương án lặp lại từ “office” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi.

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Một cuộc bầu cử thành phố gần đây" không thể trả lời cho câu hỏi "Văn phòng của Barbara ở đâu?".

Question 31

W-Am    Lối vào sân khấu của nhà hát đã được chuyển đến đường 14 phải không?

M-Cn    (A) Ồ, tôi rất thích tác phẩm của đạo diễn đó.

             (B) Chắc chắn rồi, tôi có thể phát các chương trình.

             (C) Tôi biết gần đây họ đã thực hiện một số cải tạo.

Loại trừ phương án sai:

- (A)  Phương án bẫy. Phương án chứa cụm từ “director's work” liên quan đến từ “theater ” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Chắc chắn rồi, tôi có thể phát các chương trình." không thể trả lời cho câu hỏi "Lối vào sân khấu của nhà hát đã được chuyển đến đường 14 phải không?".

Trên đây là giải thích đáp án chi tiết và các hướng dẫn giải đề tốc độ cho đề ETS 2023 Test 10 Part 2, do TOEIC Guru tại ZIM biên soạn. Để có sự chuẩn bị tốt hơn cho phần thi TOEIC Part 2, người học có thể mua sách TOEIC UP Part 2 hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi TOEIC, được vận hành bởi các High Achievers.

Xem tiếp: ETS 2023 Test 10 Part 3 - Đáp án và giải thích chi tiết.

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm TOEIC hay cần làm quen với bài thi TOEIC để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử TOEIC để trải nghiệm ngay hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833