ETS 2023 Test 3 Part 2 - Đáp án và giải thích chi tiết

Ngoài cung cấp đáp án cho đề ETS 2023 Test 3 Listening Part 2, bài viết còn hướng dẫn người học loại trừ phương án sai và nhận diện các phương án gây nhiễu trong bài nghe. Bài viết này là một phần của cụm bài viết đáp án ETS 2023 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM.
ZIM Academy
05/09/2023
ets 2023 test 3 part 2 dap an va giai thich chi tiet

Đáp án

7. B

12. C

17. C

22. B

27. B

8. A

13. A

18. C

23. C

28. C

9. A

14. B

19. B

24. C

29. A

10. A

15. B

20. C

25. A

30. B

11. C

16. C

21. A

26. B

31. C

Giải thích đáp án đề ETS 2023 Test 3 Listening Part 2

Question 7

Kiểm toán an ninh hôm nay thế nào?

(A) Tôi có thể bảo vệ chúng.

(B) Rất hiệu quả.

(C) Nếu bạn thích.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “secure”, thuộc cùng họ từ với “security” trong câu hỏi, nhưng nội dung không phù hợp với ý hỏi.

 • (C) nội dung không phù hợp ý hỏi.

Question 8

Bữa tối hôm nay bạn có món gì đặc biệt?

(A) Chúng tôi có cá hồi nướng.

(B) Lần đầu tiên.

(C) Không, tôi không có.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) nội dung không phù hợp ý hỏi.

 • (C) nội dung không phù hợp ý hỏi.

Question 9

Khi nào đơn hàng sẽ được giao?

(A) Không cho đến chiều thứ Tư.

(B) Đã đến lúc bỏ chúng đi.

(C) Đèn trong phòng thư vẫn sáng.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “time” có thể được sử dụng để trả lời cho câu hỏi về thời gian “when”, tuy nhiên nội dung không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án có chứa từ “mail room", có liên quan đến từ “delivered" trong câu hỏi, tuy nhiên nội dung không phù hợp ý hỏi.

Tìm hiểu thêm:

Question 10

Phí thành viên hàng tháng cho dịch vụ đó là bao nhiêu?

(A) Hai mươi euro.

(B) Tháng tiếp theo.

(C) Đừng để tôi quên.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về thời gian, phù hợp để phản hồi cho câu hỏi về thời gian với “When”, không phù hợp với câu hỏi về sự vật/sự việc với “what”.

 • (C) nội dung không phù hợp ý hỏi.

Question 11

Bạn có nhận được e-mail tôi gửi không?

(A) Tôi cần biên lai cho việc đó.

(B) Gọi dịch vụ giao hàng tận nơi.

(C) Tôi đã không nhìn vào máy tính của tôi ngày hôm nay.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) cung cấp thông tin chưa hợp lý. Thông tin về sự vật phù hợp để phản hồi cho câu hỏi cung cấp thông tin với “What”, không nhằm mục đích xác nhận thông tin.

 • (B) có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “Gọi dịch vụ giao hàng” không liên quan đến việc “nhận được e-mail”.

Question 12

Tại sao bạn không có cuộc họp chiều nay?

(A) Vừa đi qua thư viện và bên kia đường.

(B) Nếu không, tôi nghĩ nó ổn.

(C) Bởi vì chúng ta có rất nhiều việc phải làm ngày hôm nay.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) cung cấp thông tin chưa hợp lý. Phương án cung cấp thông tin về vị trí, phù hợp để phản hồi cho câu hỏi về nơi chốn với “Where”, không phù hợp với câu hỏi về nguyên nhân với “why”.

 • (B) nội dung không phù hợp với ý hỏi, việc “nó ổn” không trả lời cho câu hỏi về nguyên nhân.

Question 13

Bạn đã đăng lịch trình ở đâu?

(A) Tôi treo một bản sao trên cửa phòng họp.

(B) Trong một ít giờ nữa.

(C) Bạn có chắc là bạn đã gửi nó?

Loại trừ phương án sai:

 • (B) cung cấp thông tin chưa hợp lý. Phương án cung cấp thông tin về thời gian, phù hợp để phản hồi cho câu hỏi về thời gian với “When”, không phù hợp với câu hỏi về nơi chốn với “where”.

 • (C) có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “gửi” không liên quan đến việc “đăng lịch trình”.

Question 14

Ai đang dẫn dắt hội thảo về an toàn?

(A) Đó là những gì anh ấy đã nói.

(B) Elizabeth sẽ làm điều đó.

(C) Bất cứ khi nào quản lý thích.

Loại trừ phương án sai

 • (A) cung cấp thông tin chưa hợp lý. Phương án cung cấp thông tin về sự việc phù hợp để phản hồi cho câu hỏi về sự vật/sự việc với “What”, không phù hợp với câu hỏi về người với “who”.

 • (C) cung cấp thông tin chưa hợp lý. Phương án cung cấp thông tin về thời điểm phù hợp để phản hồi cho câu hỏi về thời gian với “When”, không phù hợp với câu hỏi về người với “who”.

Question 15

Bạn có thể vui lòng điền vào bảng chấm công của mình trước 3 giờ chiều hôm nay không?

(A) Bạn có bao nhiêu thời gian?

(B) OK, tôi sẽ ghi chú để làm điều đó.

(C) Tôi sẽ đặt hàng càng sớm càng tốt.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án cung cấp thông tin về khoảng thời gian, phù hợp để phản hồi cho câu hỏi với “How much”, không phù hợp với câu hỏi xác nhận thông tin về thời điểm.

 • (C) có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “đặt hàng” không liên quan đến việc “ điền vào bảng chấm công”.

Question 16

Khi nào thợ điện phải đến đây?

(A) Gói hàng đến đây tối qua.

(B) Hôm nay tôi không lái xe đi làm.

(C) Cô ấy chỉ cho tôi biết cô ấy đến muộn.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “Gói hàng đến” không liên quan đến việc “Khi nào thợ điện phải đến”.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án có nội dung liên quan đến ý hỏi nhưng Thì động từ chưa hợp lý: câu hỏi sử dụng thì hiện tại trong khi phương án sử dụng thì quá khứ đơn. Ngoài ra, câu hỏi hỏi về đối tượng là “electrician” (ngôi thứ ba) nhưng phương án có chủ từ là “I” (ngôi thứ nhất).

Question 17

Tôi muốn lên lịch cuộc họp đánh giá hiệu suất của bạn.

(A) Đó là một đội có hiệu suất cao.

(B) Đồ ăn ở đây rất ngon.

(C) OK, để tôi xem lịch của tôi.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “high-performing” có phát âm tương tự với từ phát sinh “performance” trong câu hỏi, nhưng nội dung không phù hợp với ý hỏi.

 • (B) có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “Đồ ăn rất ngon” không liên quan đến việc “lên lịch cuộc họp”.

Question 18

Bạn chưa được đào tạo để sử dụng máy này sao?

(A) Tôi có thể nhờ họ xem qua.

(B) Chúng ta cần hoàn thành trước buổi trưa.

(C) Tôi sử dụng nó mọi lúc.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “nhờ họ xem qua” không liên quan đến việc “ được đào tạo để sử dụng máy”.

 • (B) nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “cần hoàn thành trước buổi trưa” không liên quan đến việc “ được đào tạo để sử dụng máy”.

Question 19

Bạn đã mang máy tính về nhà hay để nó ở nơi làm việc?

(A) Vâng, tuần trước.

(B) Tôi để nó ở văn phòng.

(C) Trong mười phút nữa.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin về thời gian phù hợp để phản hồi cho câu hỏi xác nhận thông tin về thời gian, không nhằm mục đích xác nhận thông tin về nơi chốn.

 • (C) nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin về nơi chốn phù hợp để phản hồi cho câu hỏi cung cấp thông tin với “When”, không nhằm mục đích xác nhận thông tin.

Question 20

Tại sao chúng ta không tạo một chuyến tham quan bằng video về không gian hội nghị?

(A) Tôi đã mất nó ngày hôm qua.

(B) Bộ phim đó đã rất nổi tiếng.

(C) Tôi nghĩ bạn đã làm điều đó.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) nội dung không phù hợp với ý hỏi. Việc “đã mất nó” không trả lời cho ý hỏi về “chuyến tham quan bằng video”.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “film” liên quan đến từ “video” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 21

Không phải thức ăn thường được phục vụ vào thời điểm này sao?

(A) Có một sự thay đổi lịch trình.

(B) Các đánh giá của sản phẩm đó đã được tiêu cực.

(C) Tôi sẽ đi vào ngày mai thay thế.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) nội dung không phù hợp với ý hỏi. Việc “đánh giá của sản phẩm” không trả lời cho ý hỏi về “thức ăn thường được phục vụ vào thời điểm nào”.

 • (C) nội dung không phù hợp với ý câu phát biểu. Câu hỏi hỏi về đối tượng là “the food” (ngôi thứ ba) nhưng phương án có chủ từ là “I” (ngôi thứ nhất).

Question 22

Bạn đi làm bằng xe buýt hay xe lửa?

(A) Tôi thích đi du lịch.

(B) Tôi thích lái xe hơn.

(C) Tôi chỉ làm việc vào thứ Ba.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “travel” liên quan đến từ “bus, train” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “work” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi.

Question 23

Bạn có muốn tôi đặt phòng cho bạn không?

(A) Khách sạn có một câu lạc bộ thể dục.

(B) Không, tôi chưa nghe về nó.

(C) Chắc chắn rồi, để tôi tìm mẫu đơn.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “hotel” liên quan đến cụm “make the reservation” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (B) nội dung không phù hợp với ý hỏi. Việc “chưa nghe về nó” không trả lời cho ý hỏi về “đặt phòng”.

Question 24

Tại sao bạn làm sạch phòng thí nghiệm?

(A) Chỉ cần xếp sách vào tường.

(B) Tôi sẽ tham dự nếu tôi phải.

Bạn chưa xem báo cáo kiểm tra à?

Loại trừ phương án sai:

 • (A) nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết lý do “làm sạch phòng thí nghiệm” trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về việc “xếp sách”. 

 • (B) nội dung không phù hợp với ý hỏi. Việc “sẽ tham dự” không trả lời cho ý hỏi về lý do “làm sạch phòng thí nghiệm”.

Question 25

Bạn nghĩ gì về các đoạn được đánh dấu trong tài liệu này?

(A) Tôi nghĩ rằng họ cần sửa đổi thêm.

(B) Có một số không gian lưu trữ trên lầu.

(C) Căn phòng này có ánh sáng rất tốt.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) nội dung không phù hợp với ý hỏi. Việc “Có một số không gian lưu trữ” không trả lời cho ý hỏi về “các đoạn được đánh dấu”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “lighting” có phát âm gần giống với từ phát sinh “highlighted” trong câu hỏi, nhưng nội dung không phù hợp với ý hỏi.

Question 26

Ai sẽ nhận được giao hàng cuối cùng?

(A) Khi mọi người rời văn phòng.

(B) Tôi có thể đợi nó.

(C) Có, nhưng chỉ vào thứ Sáu.

Loại trừ phương án sai:

(A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về thời điểm, phù hợp với câu hỏi với “When”, không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin về người với “Who”.

(C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về thời điểm, phù hợp với câu hỏi với “When”, không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin về người với “Who”.

Question 27

Tôi có thể đặt chuyến bay của chúng tôi bây giờ, phải không?

(A) Đó là một chuyến bay dài.

(B) Triển lãm thương mại chưa được xác nhận.

(C) Nó ở trong phòng khác.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “flight” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa cụm từ “room” liên quan đến từ “book” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 28

Tại sao chúng ta phải lên lịch lại sự kiện này?

(A) Cuối tuần này hoặc có thể đầu tuần sau.

(B) Tôi sẽ làm điều đó càng sớm càng tốt.

(C) Cuộc hẹn với bác sĩ của tôi không thể thay đổi.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về thời điểm, phù hợp với câu hỏi với “When”, không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin về nguyên nhân với “Why”.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về thời điểm, phù hợp với câu hỏi với “When”, không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin về nguyên nhân với “Why”.

Question 29

Chúng ta thực sự nên xem xét việc mở rộng mặt tiền cửa hàng của mình.

(A) Bạn chưa thấy hợp đồng cho công việc sao?

(B) Tôi không biết nó là bao xa.

(C) Chúng tôi có thể mượn một cái cho bạn.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “nó là bao xa” không trả lời cho ý hỏi về “xem xét việc mở rộng mặt tiền”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “mượn một cái” không trả lời cho ý hỏi về “xem xét việc mở rộng mặt tiền”.

Question 30

Bạn có biết chiếc áo khoác trong phòng họp của ai không?

(A) Chắc chắn, nếu họ đã có kế hoạch để đi.

(B) Một vài người có những cái màu xanh như vậy.

(C) Vâng, Janelle thường đặt hàng chúng cho chúng tôi.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “có kế hoạch để đi” không trả lời cho ý hỏi về “chiếc áo khoác trong phòng họp của ai”.

 • (C) Phương án bẫy. Thông tin về người, phù hợp với câu hỏi với “Who”, không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin về sở hữu với “Whose”.

Question 31

Bạn thường tập thể dục vào lúc nào?

(A) Thể dục là quan trọng đối với tất cả mọi người.

(B) Một chiếc máy vừa túi tiền.

(C) Bác sĩ của tôi đã đề nghị tôi dừng lại một thời gian.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “Fitness” liên quan đến từ “exercise” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (B)  Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “chiếc máy vừa túi tiền” không trả lời cho ý hỏi về “tập thể dục vào lúc nào”.

Trên đây là giải thích đáp án chi tiết và các hướng dẫn giải đề tốc độ cho đề ETS 2023 Test 3 Part 2, do TOEIC Guru tại ZIM biên soạn. Để có sự chuẩn bị tốt hơn cho phần thi TOEIC Part 2, người học có thể mua sách TOEIC UP Part 2 hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi TOEIC, được vận hành bởi các High Achievers.

Xem tiếp: ETS 2023 Test 3 Part 3 - Đáp án và giải thích chi tiết.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833