ETS 2023 Test 6 Part 2 - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết cung cấp đáp án cho đề ETS 2023 Test 6 Listening Part 2 và giải thích tại sao chọn đáp án đó bằng cách loại trừ các phương án sai và nhận diện các phương án nhiễu để tránh “sập bẫy” trong bài nghe. Bài viết này là một phần của cụm bài viết đáp án ETS 2023 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM.
ZIM Academy
04/10/2023
ets 2023 test 6 part 2 dap an va giai thich chi tiet

Đáp án

7. B

12. A

17. A

22. C

27. B

8. B

13. B

18. B

23. A

28. B

9. B

14. C

19. C

24. A

29. A

10. C

15. B

20. A

25. B

30. B

11. C

16. A

21. C

26. A

31. C.

Giải thích đáp án đề ETS 2023 Test 6 Listening Part 2

Question 7

W-Am Bạn đã hẹn gặp nha sĩ chưa?

M-Cn (A) Tôi sẽ tạm thời để nó lên trên.

(B) Rồi, vào tuần trước.

(C) Một đơn hàng thiết bị mới.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “tôi sẽ tạm thời để nó lên trên” không thể trả lời cho câu hỏi “bạn đã hẹn gặp nha sĩ chưa”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “một đơn hàng thiết bị mới” không thể trả lời cho câu hỏi “bạn đã hẹn gặp nha sĩ chưa”.

Question 8

M-Cn Bạn muốn mua sofa màu xanh hay màu vàng?

W-Br (A) Căn hộ ba phòng ngủ.

(B) Tôi thích cái màu vàng.

(C) Tôi đã đến đó rồi.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “apartment” liên quan đến từ “sofa” trong câu hỏi , nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “tôi đã đến đó rồi” không thể trả lời cho câu hỏi “bạn muốn mua sofa màu xanh hay màu vàng”.

Question 9

W-Am Nhà hàng của bạn sẽ mở cửa kinh doanh vào lúc nào?

M-Au (A) Đây là quần áo mới.

(B) Vào cuối tháng.

(C) Có, đó là một khu vực nghỉ ngơi lớn.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “đây là quần áo mới” không thể trả lời cho câu hỏi “nhà hàng của bạn sẽ mở cửa kinh doanh vào lúc nào”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án phù hợp để trả lời cho câu hỏi “Yes/No”, không phù hợp với câu hỏi về thời gian với “When”.

Question 10

W-Am Tại sao máy tính của tôi không bật lên được?

M-Cn (A) Không, đó là một font chữ nhỏ.

(B) Rẽ phải ở góc đó.

(C) Bởi vì pin cũ rồi.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “font” liên quan đến từ “computer” trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (B) Phương án bẫy. Cả câu hỏi và phương án đều có chứa từ “turn”, đây là từ có nhiều nghĩa. Từ “turn” trong câu hỏi là động từ, đi kèm với giới từ “on” mang nghĩa “bật lên”; trong khi đó, từ “turn” trong phương án cũng là động từ, nhưng mang nghĩa “rẽ/quẹo”. Dù cách viết và phát âm giống nhau nhưng nghĩa của chúng khác nhau.

Question 11

M-Au Bạn có thích những công trình cải tạo mà chúng tôi đã thực hiện trong văn phòng không?

M-Cn (A) Công ty xây dựng ở phố bên dưới.

(B) Anh ấy đang ở trong căng tin.

(C) Có, bây giờ rộng rãi hơn rất nhiều.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “construction company” liên quan đến từ “renovations” trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “cafeteria” liên quan đến từ “office” trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 12

M-Au Phòng họp nào mà kế toán đang sử dụng?

W-Am (A) Phòng ở tầng một.

(B) Nó diễn ra tốt, cảm ơn.

(C) Đó là một khoản tiền lớn.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “nó diễn ra tốt” không thể trả lời cho câu hỏi “phòng họp nào mà kế toán đang sử dụng”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “đó là một khoản tiền lớn” không thể trả lời cho câu hỏi “phòng họp nào mà kế toán đang sử dụng”.

Question 13

M-Cn Mạng không hoạt động rồi.

W-Am (A) Đây là danh sách kiểm tra của đội vệ sinh.

(B) Chúng ta nên gọi bộ phận Công nghệ thông tin.

(C) Làm ơn làm một số bản sao.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu. Thông tin “đây là danh sách kiểm tra của đội vệ sinh” không thể dùng để phản hồi cho câu phát biểu “mạng không hoạt động rồi”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu. Câu đề nghị “làm ơn làm một số bản sao” không thể dùng để phản hồi cho câu phát biểu “mạng không hoạt động rồi”.

Question 14

M-Cn Bạn có muốn trình bày trước hay để tôi?

W-Br (A) Khoảng 12 đô la mỗi cái.

(B) Không, đó là chuyến tàu thứ hai.

(C) Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “khoảng 12 đô la mỗi cái” không thể trả lời cho câu hỏi “Bạn có muốn trình bày trước hay để tôi”.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “second” liên quan đến từ “first” trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 15

M-Au Vé buổi hòa nhạc đang được bán phải không?

W-Am (A) Giám đốc tiếp thị mới.

(B) Đúng vậy, và chúng đang được bán đi nhanh chóng.

(C) Một trong những ban nhạc yêu thích của tôi.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “marketing” liên quan đến từ “sale” trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “bands” liên quan đến từ “concert” trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 16

M-Au Bạn có ý kiến gì về hiệu suất làm việc của Yumiko không?

W-Br (A) Có, công việc của cô ấy rất xuất sắc.

(B) Gần phía sau phòng.

(C) Rất vui được gặp bạn.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “back” có phát âm tương tự với từ “feedback” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “nice” liên quan đến từ “feedback” trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 17

W-Am Tại sao chúng ta không chuyển Silvia sang ca làm việc buổi tối trong kho hàng?

M-Cn (A) Chắc chắn rồi – tôi nghĩ cô ấy sẽ đồng ý.

(B) Tôi đã gửi bài tập của mình cho giảng viên.

(C) Đồ nội thất mới của văn phòng rất thoải mái.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “assignment” có phát âm tương tự với từ “reassign” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “office” liên quan đến từ “stockroom” trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 18

M-Au Làm thế nào để chúng ta tìm thêm người làm thời vụ theo mùa?

W-Am (A) Mùa xuân là mùa yêu thích của tôi.

(B) Hãy đăng một số thông tin tuyển dụng trên trang web của chúng ta.

(C) Vì anh ấy ra về sớm hôm nay.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “season” thuộc cùng họ từ và có phát âm tương tự với từ phát sinh “seasonal” trong câu hỏi, nhưng nội dung không phù hợp với ý hỏi.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về lý do, phù hợp để phản hồi cho câu hỏi với “Why”, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi với “How”.

Question 19

W-Am Bạn có biết liệu có tuyến xe buýt nào từ đây đến New York City không?

M-Cn (A) Đó là một ý tưởng tốt.

(B) Không, anh ta học ở London.

(C) Có, có một chuyến xe hàng ngày vào khoảng chín giờ.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Câu phát biểu “đó là một ý tưởng tốt” không thể trả lời cho câu hỏi “bạn có biết liệu có tuyến xe buýt nào từ đây đến New York City không”.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “London” liên quan đến từ “New York City” trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 20

M-Cn Ai đưa bạn đến sân bay vậy?

W-Br (A) Khách sạn có dịch vụ đưa đón miễn phí.

(B) Cô ấy vừa nhận được bằng lái máy bay.

(C) Muộn khoảng mười phút.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “license” liên quan đến từ “driving” trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án cung cấp thông tin về khoảng thời gian, phù hợp để phản hồi cho câu hỏi với “How long”, không phù hợp để trả lời câu hỏi về người với “Who”.

Question 21

W-Am Tôi nên thay bộ lọc nước bao lâu một lần?

M-Cn (A) Một máy pha cà phê mới.

(B) Có thể vui lòng cho tôi thêm đá được không?

(C) Có một cuốn hướng dẫn trong tủ.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “coffeemaker” liên quan đến từ “water filter” trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “ice” liên quan đến từ “water” trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 22

W-Br Bạn vẫn còn ở trong ủy ban lập kế hoạch sự kiện phải không?

M-Au (A) Có một biển màu cam ở cửa vào.

(B) Kiểm tra kệ sách bên cửa sổ.

(C) Các thành viên sẽ được thay thế mỗi năm.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “có một biển màu cam ở cửa vào” không thể trả lời cho câu hỏi “bạn vẫn còn ở trong ủy ban lập kế hoạch sự kiện phải không”.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Yêu cầu “kiểm tra kệ sách bên cửa sổ” không thể trả lời cho câu hỏi “bạn vẫn còn ở trong ủy ban lập kế hoạch sự kiện phải không”.

Question 23

M-Au Bạn có muốn uống trà cùng chúng tôi bên trong quầy ăn bây giờ không?

W-Am (A) Tôi có cuộc họp với khách hàng trong mười phút nữa.

(B) Thực ra, tôi đã tham gia một phòng tập thể dục khác.

(C) Một số bàn ghế.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ phát sinh “joined” có phát âm tương tự với từ “join” trong câu hỏi, nhưng nội dung không phù hợp với ý hỏi.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “tables and chairs” liên quan đến từ “cafeteria” trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 24

M-Cn Bạn thấy kỹ thuật viên robot mới làm việc như thế nào?

W-Br (A) Tôi đã làm việc ở ngoài công ty trong vài tuần.

(B) Các dụng cụ nằm trên bàn làm việc của tôi.

(C) Vì đội của chúng ta đã đoạt giải nhất.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “tools” liên quan đến từ “technician” trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án cung cấp thông tin về lý do, phù hợp để phản hồi cho câu hỏi với “Why”, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi với “How do you think”.

Question 25

W-Am Tôi hy vọng người kiểm tra công trình sẽ đến sớm.

M-Cn (A) Không, không nhiều như chúng ta mong đợi.

(B) Đang kẹt xe trên Đại lộ 90.

(C) Một tòa nhà căn hộ nhiều tầng.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý câu phát biểu. Thông tin “không nhiều như chúng ta mong đợi” không thể dùng để phản hồi cho câu phát biểu “Tôi hy vọng người kiểm tra công trình sẽ đến sớm”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa cụm từ “apartment complex” liên quan đến từ “building” trong câu phát biểu, nhưng nội dung cả câu không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu.

Question 26

W-Am Chúng ta nên đặt một cái bánh cho buổi dã ngoại của công ty.

M-Au (A) Một số nhân viên không hảo ngọt.

(B) Ngân hàng nằm trên đường Twelfth Street.

(C) Khoảng năm kilomet.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu. Thông tin “ngân hàng nằm trên đường Twelfth Street” không thể dùng để phản hồi cho câu phát biểu “chúng ta nên đặt một cái bánh cho buổi dã ngoại của công ty”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu. Thông tin “khoảng năm kilomet” không thể dùng để phản hồi cho câu phát biểu “chúng ta nên đặt một cái bánh cho buổi dã ngoại của công ty”.

Question 27

W-Am Chiếc xe vừa thuê có hộp số tự động hay hộp số sàn?

M-Cn (A) Nó nằm trên kệ trong văn phòng.

(B) Bradley sẽ lái xe.

(C) Đèn bật tự động.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “nó nằm trên kệ trong văn phòng” không thể trả lời cho câu hỏi “chiếc xe vừa thuê có hộp số tự động hay hộp số sàn”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ phát sinh “automatically” có phát âm tương tự với từ “automatic” trong câu hỏi, nhưng nội dung không phù hợp với ý hỏi.

Question 28

W-Br Tôi muốn sửa một vài cái áo khoác.

M-Au (A) Tôi thích làm bằng vải bông 100%.

(B) Bạn muốn đến lấy chúng khi nào?

(C) Vâng, đây là một chuyến đi ngắn hơn nhiều.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu yêu cầu. Câu phát biểu “tôi thích làm bằng vải bông 100%” không thể dùng để phản hồi cho câu yêu cầu “tôi muốn sửa một vài cái áo khoác”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu. Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “shorter” có phát âm tương tự với từ “altered” trong câu phát biểu, nhưng nội dung không phù hợp.

Question 29

M-Cn Chúng ta nên chất gạch lát nhà bếp xuống đâu?

W-Br (A) Khách hàng hiện không có ở nhà.

(B) Không lâu lắm.

(C) Xin lỗi, tôi đã làm đổ nước.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “không lâu lắm” không thể trả lời cho câu hỏi “chúng ta nên chất gạch nhà bếp xuống đâu”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “tôi đã làm đổ nước” không thể trả lời cho câu hỏi “chúng ta nên chất gạch nhà bếp xuống đâu”.

Question 30

M-Au Bạn đang sử dụng phiên bản phần mềm cũ hay phiên bản vừa mới ra mắt?

W-Am (A) Tôi đang sử dụng thiết bị bằng đồng thau trong bếp.

(B) Chúng ta nên cập nhật chương trình phải không?

(C) Vâng, anh ấy có một máy tính đã qua sử dụng.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “using” trong câu hỏi và sử dụng từ nhiều nghĩa “hardware” (có nghĩa phần cứng hoặc thiết bị) liên quan tới từ “software” trong câu hỏi, nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “computer” liên quan đến từ “software” trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 31

M-Cn Bạn có thể giúp tôi truy cập tài khoản email trước khi bạn đi không?

W-Br (A) Trên kệ trên cùng.

(B) Bạn đã kiểm tra phòng lưu trữ chưa?

(C) Một số kỹ thuật viên sẽ làm việc tới lúc tối muộn vào hôm nay.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “trên kệ trên cùng” không thể trả lời cho câu hỏi “bạn có thể giúp tôi truy cập tài khoản email trước khi bạn đi không”.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Câu hỏi lại “bạn đã kiểm tra phòng lưu trữ chưa” không thể dùng để phản hồi cho câu hỏi “bạn có thể giúp tôi truy cập tài khoản email trước khi bạn đi không”.

Trên đây là giải thích đáp án chi tiết và các hướng dẫn giải đề tốc độ cho đề ETS 2023 Test 6 Part 2, do TOEIC Guru tại ZIM biên soạn. Nhằm giúp thí sinh có thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi TOEIC ZIM Academy hiện đang tổ chức chương trình thi thử TOEIC giúp đánh giá chính xác trình độ TOEIC của thí sinh trên cả 4 kỹ năng: Listening, Reading, Writing và Speaking.

Với kho đề thi được cập nhật mới nhất theo xu hướng ra đề thi gần đây và ngân hàng đề phong phú được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên môn cao cấp của ZIM, thí sinh sẽ được trải nghiệm thử thách độ khó của bài thi thực tế. Hãy đăng ký ngay nhé!

Xem tiếp: ETS 2023 Test 6 Part 3 - Đáp án và giải thích chi tiết


Tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi TOEIC, được vận hành bởi các High Achievers.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833