ETS 2023 Test 8 Part 6 - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết cung cấp đáp án cho đề ETS 2023 Test 8 Reading Part 6 và giải thích tại sao chọn đáp án đó bằng cách loại trừ các phương án sai và nhận diện các phương án nhiễu để tránh “sập bẫy” trong bài nghe. Bài viết này là một phần của cụm bài viết đáp án ETS 2023 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM.
author
ZIM Academy
29/08/2023
ets 2023 test 8 part 6 dap an va giai thich chi tiet

Đáp án

 1. D

 1. A

 1. B

 1. D

 1. B

 1. D

 1. A

 1. C

 1. C

 1. A

 1. B

 1. D

 1. B

 1. B

 1. A

 1. D

Giải thích đáp án đề ETS 2023 Test 8 Reading Part 6

Questions 131-134

Signs Press Plus là công ty 131.________ bảng hiệu lâu đời nhất và đáng tin cậy nhất trong khu vực. Công ty chúng tôi tạo ra các bảng hiệu với nhiều kích cỡ và hình thức khác nhau biểu ngữ, bảng hiệu phía trước cửa hàng và thậm chí cả giấy bọc xe. 132_________. Chúng tôi sử dụng kinh nghiệm 133.________ của mình để thiết kế các bảng hiệu cho phép doanh nghiệp của khách hàng nổi bật so với đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi có thể giúp bạn làm cho doanh nghiệp của bạn được chú ý! Gọi 575-555-0161 tới 134.________ để được tư vấn.

Questions 131

Dạng câu hỏi: Từ loại

Đặc điểm đáp án: 

Từ cần điền đứng cuối câu, sau cụm “the region's oldest and most trusted sign”, tạo thành một cụm danh từ, đóng vai trò làm bổ ngữ trong câu.

Nghĩa câu: Signs Press Plus là nhà sản xuất bảng hiệu lâu đời nhất và đáng tin cậy nhất trong khu vực.

→ Từ cần điền là danh từ chỉ người.

Lựa chọn đáp án:

(A) is made: động từ chia theo thì hiện tại đơn, ở thể bị động

(B) making: danh động từ 

(C) to make: động từ nguyên mẫu có To

(D) maker: danh từ chỉ người

Questions 132

Dạng câu hỏi: Điền câu thích hợp

Đặc điểm đáp án: Câu cần điền nối tiếp ý câu phía trước chỗ trống và/hoặc gợi mở ý cho câu phía sau chỗ trống.

Nghĩa các phương án:

(A) Đơn hàng của bạn đã được quan tâm nhanh chóng.

(B) Chúng tôi đã làm việc này hơn 30 năm rồi.

(C) Một số công ty có xe tải giao hàng.

(D) Những khách hàng này bao gồm các biển hiệu vào kế hoạch tiếp thị của họ.

Cách định vị vùng thông tin chứa đáp án: Câu phía sau chỗ trống đưa thông tin về việc công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc làm bảng hiệu. Đáp án (B) mở đầu cho câu sau, chỉ ra rằng công ty đã có kinh nghiệm 30 năm.

Questions 133

Dạng câu hỏi: Từ vựng

Đặc điểm đáp án: Từ cần điền là tính từ, đứng sau tính từ sở hữu “our" và trước danh từ “experience”, tạo thành một cụm danh từ, đóng vai trò là tân ngữ của động từ “use”.

Nghĩa các phương án:

(A) permanent: vĩnh viễn

(B) rewarding: khen thưởng

(C) extensive: sâu rộng (nhiều) 

(D) memorable: đáng nhớ

Tạm dịch: Chúng tôi sử dụng kinh nghiệm sâu rộng của mình để thiết kế các biển hiệu giúp doanh nghiệp của khách hàng nổi bật so với đối thủ cạnh tranh.

Questions 134

Dạng câu hỏi: Từ vựng

Đặc điểm đáp án: Từ cần điền là động từ nguyên thể, đứng sau “to" và có vai trò là bổ ngữ cho động từ “call".

Nghĩa các phương án:

(A) cancel: hủy bỏ

(B) set up: sắp xếp

(C) provide: cung cấp

(D) turn down: từ chối

Tạm dịch:  Gọi 575-555-0161 để sắp xếp một buổi tư vấn.

Từ vựng cần lưu ý:

 • region (n) khu vực

 • trusted (adj) đáng tin cậy

 • banner (n) biểu ngữ

 • storefront (n) mặt tiền cửa hàng

 • enterprise (n) doanh nghiệp

 • competition (n) cuộc thi

 • consultation (n) tư vấn

Questions 135-138

Sự trở lại của Ngày làm đầy cốc của bạn

COLUMBUS (ngày 16 tháng 6)-Chuỗi cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc Abel's Market đang thông báo sự quay trở lại một chương trình khuyến mãi nổi tiếng chưa từng thấy trong ba năm. Vào ngày 22 tháng 6, khách hàng 135.________ cốc của mình đến tham gia Abel’s Market để nhận được đồ uống giảm giá một nửa. Nhà bán lẻ thúc đẩy sự sáng tạo khi xác định một chiếc cốc và đăng hình ảnh một bình hoa chứa đầy soda làm ví dụ trên tài khoản mạng xã hội 136.________. 137.________. Abel's Market khuyến khích khách hàng đăng ảnh những chiếc cốc sáng tạo của họ lên tài khoản mạng xã hội của riêng họ và đề cập đến công ty trong bài đăng của họ.

Abel's Market vẫn chưa cho biết liệu Ngày Fill-Your-Cup có trở thành một sự kiện thường niên như năm 138.________ hay không.

Questions 135

Dạng câu hỏi: Thì động từ

Đặc điểm đáp án: 

Từ cần điền đứng sau chủ ngữ chính của câu “customers". Câu có mốc thời gian trong tương lai “on June 22” (so với thời gian của bài viết June 16), thể hiện mục đích thông báo.

Nghĩa câu: Vào ngày 22 tháng 6, khách hàng có thể mang cốc của mình đến tham gia Chợ Abel để nhận đồ uống đài phun nước giảm giá một nửa.

→ Đáp án là động từ đi với động từ khiếm khuyết thể hiện khả năng thực hiện một hành động. 

Lựa chọn đáp án:

(A) brought: động từ chia ở thì quá khứ

(B) can bring: động từ khiếm khuyết can (có thể) + động từ nguyên mẫu

(C) would bring: động từ khiếm khuyết (sẽ) + động từ nguyên mẫu

(D) were bringing: động từ chia ở thì quá khứ tiếp diễn

Questions 136

Dạng câu hỏi: Từ vựng kết hợp từ loại

Đặc điểm đáp án: Từ cần điền là đứng trước và kết hợp với cụm “social media account”, tạo thành một cụm danh từ, đóng vai trò là bổ ngữ cho giới từ “on”. Câu có chứa chủ ngữ chính là “The retailer”.

→ Đáp án là tính từ/ tính từ sở hữu dùng cho chủ ngữ ngôi thứ ba, số ít.

Lựa chọn đáp án: 

(A) its: tính từ sở hữu dùng cho chủ ngữ ngôi thứ ba, số ít (của nó)

(B) our: tính từ sở hữu dùng cho chủ ngữ ngôi thứ nhất, số nhiều (của chúng ta) 

(C) your: tính từ sở hữu dùng cho chủ ngữ ngôi thứ hai, số ít/nhiều (của bạn)

(D) them: đại từ tân ngữ (chúng)

Tạm dịch: Nhà bán lẻ này thúc đẩy sự sáng tạo khi xác định một chiếc cốc và đăng hình ảnh một bình hoa chứa đầy soda làm ví dụ trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Questions 137

Dạng câu hỏi: Điền câu thích hợp

Đặc điểm đáp án: Câu cần điền nối tiếp ý câu phía trước chỗ trống và/hoặc gợi mở ý cho câu phía sau chỗ trống.

Nghĩa các phương án:

(A) Công ty đã tăng ngân sách quảng cáo trực tuyến.

(B) Lưu ý rằng Chợ Abel không còn cung cấp bình hoa nữa.

(C) Ngày hội Fill-Your-Cup đã từng là một sự kiện rất nổi tiếng.

(D) Có thể sử dụng bất kỳ thùng chứa nào vừa với máy bán nước ngọt của cửa hàng.

Cách định vị vùng thông tin chứa đáp án: Câu phía trước chỗ trống nêu thông tin về việc cửa hàng đăng hình ảnh để quảng cáo cho chương trình về đem cốc để nhận giảm giá, khách hàng có thể sáng tạo bằng cách đem bất kì loại bình chứa nào đến sự kiện. Câu phía sau chỗ trống nêu ra thông tin về việc cửa hàng khuyến khích khách hàng đăng tải ảnh về cốc sáng tạp lên mạng xã hội của họ sau khi nhận khuyến mãi này. Đáp án (D) tiếp nối thông tin của câu trước, cung cấp thông tin về chương trình, khuyến khích khách hàng có thể sáng tạo và mang bất cứ bình chứa nào, mở đầu cho câu sau về việc đăng tải hình ảnh sau khi nhận khuyến mãi.

Questions 138

Dạng câu hỏi: Từ vựng

Đặc điểm đáp án: Từ cần điền là trạng từ, bổ nghĩa cho mệnh đề  “it… was".

Nghĩa các phương án:

(A) smoothly: suôn sẻ 

(B) kindly: tử tế

(C) previously: trước đây

(D) constantly: liên tục

Tạm dịch: Abel's Market vẫn chưa cho biết liệu Fill-Your-Cup Day có trở thành một sự kiện thường niên như trước đây hay không.

Từ vựng cần lưu ý:

 • convenience (n) sự tiện lợi

 • well-known (adj) nổi tiếng

 • promotion (n) khuyến mãi

 • half-price (adj) một nửa giá

 • urge (v) thúc giục

 • creativity (n) sáng tạo

 • flower vase (np) bình hoa

 • mention (v) đề cập đến

Questions 139-142

Tuyển dụng Castak: Chúng tôi làm gì

Kể từ khi bắt đầu hoạt động hơn mười năm trước, chúng tôi đã giúp vô số người tìm việc tìm được việc làm 139. __________ danh sách tuyển dụng trực tuyến của chúng tôi. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những gì chúng tôi 140._________. Chúng tôi cũng giúp nhà tuyển dụng tìm được những ứng viên đủ tiêu chuẩn nhất để lấp đầy các vị trí còn trống của họ trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Hầu hết các giám đốc nhân sự sử dụng Castak Recruiting 141._________ đều thuê nhân viên mới trong vòng hai tuần sau khi đăng thông tin tuyển dụng của họ trên trang Web của chúng tôi. Dịch vụ của Castak Recruiting dành cho các công ty dựa trên đăng ký và cung cấp nhiều gói có thể tùy chỉnh và giá cả phải chăng. 142.___________.

Questions 139

Dạng câu hỏi: Giới từ

Đặc điểm đáp án: 

Từ cần điền là giới từ đứng trước cụm danh từ “our online listings of job openings”, tạo thành một cụm trạng ngữ bổ nghĩa cho động từ “find".

Nghĩa câu: Kể từ khi bắt đầu hoạt động hơn mười năm trước, chúng tôi đã giúp vô số người tìm việc tìm được việc làm thông qua danh sách tuyển dụng trực tuyến của chúng tôi.

Lựa chọn đáp án:

(A) between: giữa

(B) versus: so với

(C) over: trên

(D) through: thông qua

Questions 140

Dạng câu hỏi: Từ vựng

Đặc điểm đáp án: Từ cần điền là động từ trong câu có chủ ngữ là “we".

Nghĩa các phương án:

(A) offer: đề nghị/cung cấp

(B) assess: đánh giá

(C) suggest: gợi ý

(D) investigate: điều tra

Tạm dịch: Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những gì chúng tôi cung cấp.

Questions 141

Dạng câu hỏi: Từ loại

Đặc điểm đáp án: 

Từ cần điền đứng sau mệnh đề quan hệ và chủ ngữ chính, đứng trước và bổ nghĩa cho động từ chính “hire” của câu.

→ Đáp án là trạng từ.

Lựa chọn đáp án:

(A) successful: tính từ

(B) successfully: trạng từ

(C) succeed: động từ

(D) success: danh từ

Tạm dịch: Hầu hết các giám đốc nhân sự sử dụng Castak Recruiting đều thuê thành công nhân viên mới trong vòng hai tuần sau khi đăng thông tin tuyển dụng của họ trên trang Web của chúng tôi.

Questions 142

Dạng câu hỏi: Điền câu thích hợp

Đặc điểm đáp án: Câu cần điền nối tiếp ý câu phía trước chỗ trống và/hoặc gợi mở ý cho câu phía sau chỗ trống.

Nghĩa các phương án:

(A) Phí thay đổi tùy theo yêu cầu sử dụng của mỗi công ty.

(B) Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa nhiều vị trí tương tự.

(C) Chúng tôi khuyên bạn nên cá nhân hóa tin nhắn của mình.

(D) Chúng tôi rất vui mừng được chào đón bạn đến khu vực này.

Cách định vị vùng thông tin chứa đáp án: Câu phía trước chỗ trống nêu thông tin về các dịch vụ sẽ tuỳ theo gói đăng ký và phí gói có thể được điều chỉnh. Đáp án (A) tiếp nối ý về việc điều chỉnh giá gói.

Từ vựng cần lưu ý:

 • operation (n) hoạt động

 • countless (adj) vô số

 • seeker (n) người tìm kiếm

 • job opening (np) cơ hội việc làm

 • qualified (adj) đạt tiêu chuẩn

 • candidate (n) ứng viên

 • subscription (n) ứng viên

 • numerous (adj) nhiều

 • customizable (adj) tùy chỉnh

Questions 143-146

Cho thuê không gian y tế và nghiên cứu

Trung tâm Etoile ở thành phố Brussels là một nơi tuyệt vời để làm việc. Vị trí lý tưởng của nó 143.________ nhân viên tại chỗ có khả năng tiếp cận tốt nhất với các công viên công cộng và tiện ích địa phương. Khuôn viên của Trung tâm Etoile cũng gần với các cơ sở y tế và học thuật hàng đầu. Do đó, những người thuê nhà cho biết việc nuôi dưỡng sự hợp tác với những 144._______ hàng đầu đang sống và làm việc trong khu vực là điều dễ dàng như thế nào. 145.________, khuôn viên của Trung tâm Etoile có thể tiếp cận các phòng hội nghị lớn, một số quán cà phê và hai quán ăn tự phục vụ. Trong khi Tháp Bắc của Trung tâm Etoile hiện đã được lấp đầy, phần lớn Tháp Nam sắp được khai trương vẫn còn trống. 146.________.

Questions 143

Dạng câu hỏi: Thì động từ

Đặc điểm đáp án: 

Từ cần điền là động từ chính, đứng sau chủ ngữ số ít “Its ideal location”.

Nghĩa câu: Vị trí lý tưởng của nó mang lại cho nhân viên tại chỗ khả năng tiếp cận tốt nhất với các công viên công cộng và các tiện ích địa phương.

→ Câu có tác dụng cung cấp thông tin ở hiện tại.

→ Đáp án là động từ chia theo thì hiện tại đơn, chủ ngữ số ít.

Lựa chọn đáp án:

(A) affords: động từ chia ở thì hiện tại đơn, chủ ngữ số ít (mang lại khả năng (thường về tài chính) cho ai)

(B) afforded: động từ chia ở thì quá khứ đơn

(C) had to afford: động từ theo sau trợ động từ chia ở thì quá khứ đơn (đã phải có đủ khả năng)

(D) would be affording: động từ chia ở dạng tiếp diễn với động từ khiếm khuyết “would"

Questions 144

Dạng câu hỏi: Từ vựng

Đặc điểm đáp án: Từ cần điền là danh từ đứng sau cụm “with leading”, tạo thành cụm bổ ngữ cho từ “collaborations". Câu trước chỗ trống đề cập việc đây là một cơ sở hàng đầu về y tế và học thuật.

Nghĩa các phương án:

(A) retailers: nhà bán lẻ

(B) scientists: nhà khoa học

(C) designers: nhà thiết kế

(D) chefs: đầu bếp

Tạm dịch:  Do đó, những người thuê nhà cho biết việc nuôi dưỡng sự hợp tác với các nhà khoa học hàng đầu sống và làm việc trong khu vực thật dễ dàng như thế nào.

Questions 145

Dạng câu hỏi: Liên từ (trạng từ liên kết)

Đặc điểm đáp án: 

Từ cần điền đứng đầu câu, trước dấu phẩy, đóng vai trò làm trạng từ, liên kết câu phía trước và câu chứa chỗ trống.

Nghĩa câu trước chỗ trống:

Nghĩa câu chứa chỗ trống: Ngoài ra, khuôn viên của Trung tâm Etoile còn có các phòng hội nghị lớn, một số quán cà phê và hai quán ăn tự phục vụ.

→ Đáp án là trạng từ liên kết mang ý nghĩa bổ sung.

Nghĩa các phương án:

(A) In contrast: trạng từ liên kết (ngược lại)

(B) As a result: trạng từ liên kết (kết quả là)

(C) On one hand: trạng từ liên kết (một mặt)

(D) In addition: trạng từ liên kết(thêm vào đó)

Questions 146

Dạng câu hỏi: Điền câu thích hợp

Đặc điểm đáp án: Câu cần điền nối tiếp ý câu phía trước chỗ trống và/hoặc gợi mở ý cho câu phía sau chỗ trống.

Nghĩa các phương án:

(A) Tuy nhiên, việc tuyển dụng đã giảm so với năm ngoái.

(B) Một số công ty đang đầu tư vào nền kinh tế địa phương.

(C) Thời gian dành cho các công ty này không còn nhiều để tham gia chương trình.

(D) Việc xây dựng dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tháng 10.

Cách định vị vùng thông tin chứa đáp án: Câu phía trước chỗ trống nêu ý về việc tháp phía nam vẫn còn trống. Đáp án (D) tiếp nối ý này, cung cấp thời gian hoàn thành việc xây dựng của tòa tháp, ngụ ý rằng tòa tháp sẽ sẵn sàng được đưa vào sử dụng sau đó.

Từ vựng cần lưu ý:

 • medical (adj) thuộc về y học

 • lease (n) cho thuê

 • ideal (adj) lý tưởng

 • outstanding (adj) nổi bật

 • unbeatable (adj) bất khả chiến bại, tốt nhất

 • on-site (adj) tại chỗ

 • proximity (n) khoảng cách gần

 • nurture (v) nuôi dưỡng 

 • collaboration (n) sự hợp tác

Trên đây là giải thích đáp án chi tiết và các hướng dẫn giải đề tốc độ cho đề ETS 2023 Test 8 Part 6, do TOEIC Guru tại ZIM biên soạn. Nhằm giúp thí sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi TOEIC, ZIM hiện đang tổ chức chương trình thi thử TOEIC chuẩn thi thật, giúp đánh giá chính xác trình độ của thí sinh trên cả 4 kỹ năng: Listening, Reading, Writing và Speaking.

Xem tiếp: ETS 2023 Test 8 Part 7 - Đáp án và giải thích chi tiết.


Tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi TOEIC, được vận hành bởi các High Achievers.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu