ETS 2023 Test 9 Part 2 - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết cung cấp đáp án cho đề ETS 2023 Test 9 Listening Part 2 và giải thích tại sao chọn đáp án đó bằng cách loại trừ các phương án sai và nhận diện các phương án nhiễu để tránh “sập bẫy” trong bài nghe. Bài viết này là một phần của cụm bài viết đáp án ETS 2023 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM.
ZIM Academy
24/10/2023
ets 2023 test 9 part 2 dap an va giai thich chi tiet

Đáp án

7. A

12. C

17. A

22. C

27. A

8. C

13. B

18. A

23. A

28. A

9. B

14. A

19. B

24. A

29. C

10. C

15. B

20. A

25. B

30. A

11. C

16. A

21. B

26. C

31. B

Giải thích đáp án đề ETS 2023 Test 9 Listening Part 2

Question 7

W-Am Ngân hàng có mở cửa vào cuối tuần nghỉ lễ không?

M-Cn     (A) Có, theo như tôi biết.

              (B) Tối hôm qua.

              (C) Tôi đã không nhận ra điều đó.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về việc “Ngân hàng có mở cửa vào cuối tuần nghỉ lễ không” nhưng phương án trả lời lại đề cập đến thời gian “tối hôm qua”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về việc "Ngân hàng có mở cửa vào cuối tuần nghỉ lễ không" trong khi phương án trả lời “I didn’t realize that” lại thể hiện sự ngạc nhiên chứ không trả lời được thắc mắc của người hỏi.

Question 8

M-Au Tại sao chúng ta thuê nhiều người như vậy?

W-Am   (A) Một tòa nhà cao tầng.

             (B) Tôi không còn nhiều nữa.

             (C) Bởi vì chúng ta có một số hợp đồng lớn mới.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết lý do thuê nhiều nhân sự nhưng phương án trả lời lại cung cấp thông tin không liên quan đến câu hỏi “A high-rise building” (một tòa nhà cao tầng)

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ "much" liên quan đến từ "many" trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 9

M-Cn Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng các slide thuyết trình rồi phải không?

M- Au   (A) Đó là một món quà tuyệt vời.

             (B) Không, tôi vẫn đang nghiên cứu   chúng.

             (C) Tôi đã đến đó ngày hôm qua.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi, không nhằm mục đích xác nhận thông tin rằng đã chuẩn bị xong các slide thuyết trình hay chưa.  

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết người nghe đã chuẩn bị xong các slide thuyết trình hay chưa nhưng câu trả lời lại cung cấp thông tin về thời gian đến địa điểm nào đó.

Xem thêm:

Question 10

M-Cn     Chuyến bay tới London kéo dài bao lâu?

W-Br     (A) Chỉ ba cái đó thôi.

             (B) Thường xuyên.

             (C) Chưa tới bốn tiếng.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về số lượng, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về thời gian của chuyến bay (How long).

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về tần suất chứ không trả lời được thời gian kéo dài của chuyến bay là bao lâu.

Question 11

M-Au Ai đã giành được giải thưởng nhân viên của tháng vào tháng 1?

W-Br (A) Dự án đó đã được hoàn thành vào tháng trước.

              (B) Bạn là một nhân viên được đánh giá cao.

              (C) Một người nào đó từ phòng Nhân sự.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “month” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi. 

 • (B) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “employee” nhưng thông tin "Bạn là một nhân viên được đánh giá cao" không đồng nghĩa với việc đã giành được giải thưởng nhân viên của tháng vào tháng 1.

Question 12

M-Cn: Chúng ta có đủ tình nguyện viên cho lễ hội âm nhạc không?

W-Am    (A) Năm ngoái bạn có tham gia tình nguyện không?

              (B) Tại khách sạn trên Đại lộ Trung tâm.

              (C) Vâng, một số bạn bè của tôi thậm chí đã đồng ý tham gia. 

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án phù hợp để trả lời cho câu hỏi trên nên là một lời xác nhận thông tin, không phải là một câu hỏi khác có nội dung không liên quan. 

 • (B)Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về địa điểm phù hợp để phản hồi cho câu hỏi về nơi chốn, bắt đầu với “Where”, không nhằm mục đích xác nhận thông tin.

Question 13

M-Au Sản phẩm sẽ được bán tại địa phương hay trên toàn quốc?

W-Am (A) Đến ngày 27 tháng 10.

             (B) Bắt đầu trước ở địa phương.

             (C) Không, tôi đang ở nhà.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về mốc thời gian, không trả lời được phạm vi bán hàng của sản phẩm.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về phạm vi bán hàng của sản phẩm trong khi phương án trả lời “No, I'm staying home” có nội dung không liên quan. 

Question 14

    W-Br   Bạn vui lòng lắp hộp mực mới vào máy in được không?

    M-Au   (A) Chắc chắn rồi, điều đó dễ dàng thôi.

                (B) Nó có trong bài báo hôm nay.

                (C) Tôi không có xe đẩy hàng.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “paper” liên quan đến từ “printer” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Tôi không có xe đẩy hàng" không phù hợp để trả lời cho lời đề nghị lắp hộp mực mới vào máy in.

Question 15

W-Br  Tôi sẽ cần thay dây đai trên máy kéo.

M-Cn  (A) Ngày mai họ cũng có mặt ở đó chứ?

            (B) Vâng, đó là điều mà kỹ thuật viên

khuyến khích.

            (C) Mọi người đều đồng ý về thời gian họp đó.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp với câu phát biểu. Phương án với câu hỏi “Ngày mai họ cũng có mặt ở đó chứ?” không liên quan đến câu phát biểu “sẽ cần thay dây đai trên máy kéo” của đề bài.

 • (C)Phương án có nội dung không phù hợp câu phát biểu. Thông tin "Mọi người đều đồng ý về thời gian họp đó" không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu “sẽ cần thay dây đai trên máy kéo” của đề bài.

Question 16

M-Au Cuộc thảo luận về dự án sáng nay diễn ra thế nào?

W-Br (A) Ổn rồi, nhưng chúng ta vẫn cần hoàn thiện một số chi tiết.

              (B) Vậy là chúng ta đã gặp nhau ở thư viện.

              (C) Chắc chắn rồi, tôi có thể dành năm phút cho nhiệm vụ.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết “cuộc thảo luận về dự án sáng nay đã diễn ra thế nào” trong khi phương án trả lời lại đề cập đến thông tin không liên quan là “đã gặp nhau ở thư viện”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin xác nhận “tôi có thể dành năm phút cho nhiệm vụ” không thể trả lời cho câu hỏi liên quan đến tiến trình cuộc thảo luận về dự án sáng nay.

Question 17

W-Br Hợp đồng nào nên được gia hạn trong tháng này?

M-Au (A) Tất cả thông tin khách hàng đều nằm trong thư mục này.

             (B) Trên tầng năm.

             (C) Sách thư viện của tôi đã quá hạn sử dụng.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về vị trí phù hợp để phản hồi cho câu hỏi về nơi chốn, bắt đầu với “Where”, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi “hợp đồng nào nên được gia hạn”. 

 • (C)Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "sách thư viện đã quá hạn sử dụng” không liên quan đến việc gia hạn hợp đồng.

Question 18

M-Cn Hôm nay công nhân đã lau sàn lại chưa?

W-Am (A) Rồi ạ, họ đã sử dụng những loại vải đặc biệt.

             (B) Chắc chắn rồi, nếu bạn nghĩ chúng sẽ vừa.

             (C) Thông báo trên cửa.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu hỏi. Thông tin về ý kiến, phù hợp với câu hỏi có cấu trúc “What do you think of”, không phù hợp với câu hỏi cần sự xác nhận liên quan đến việc đã lau lại sàn hay chưa. 

 • (C) phương án bẫy. Phương án chứa từ “door” có phát âm tương tự với từ “floors” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về việc “sàn đã được lau lại hay chưa” trong khi phương án trả lời lại nhắc đến thông báo trên cửa.

Question 19

W-Br Hãy chắc chắn rằng bạn đăng ký tham gia hội thảo vào tuần tới.

M-Au (A) Một người dẫn chương trình nổi tiếng.

             (B) Tôi đã tham dự phiên họp tuần trước.

             (C) Tôi cần bạn ký nhận gói hàng.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án đề cập đến “một người dẫn chương trình nổi tiếng”, không phù hợp để phản hồi lại lời nhắc nhở tham dự hội thảo.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “sign” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi.

Question 20

M-Au Sao chúng ta không ăn trưa ở căn-tin nhỉ?

W-Am (A) Tôi đã ăn rồi.

             (B) Ở góc đường First và Maple.

             (C) Người quản lý mới.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về vị trí "ở góc đường First và Maple" không phù hợp để đáp lại đề nghị ăn trưa ở căn-tin của người hỏi. 

 • (C)Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn đề nghị người nghe cùng ăn trưa ở căn-tin trong khi phương án trả lời lại đề cập đến “người quản lý mới”.

Question 21

M-Cn Vui lòng gửi yêu cầu để Mona có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu.

W-Br (A) Có, tôi thích loại máy tính đó.

            (B) Chuyên gia công nghệ thông tin đang không có ở văn phòng tuần này.

            (C) Phòng họp ở tầng trên.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “computer” liên quan đến từ “database” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về địa điểm “Phòng họp ở tầng trên” không liên quan đến việc cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu cho Mona.

Question 22

M-Au Hãy gọi cho tôi khi chuyến bay của bạn đến để tôi có thể đến đón bạn.

W-Am (A) Anh ấy ở cổng số mười bảy.

             (B) Một chuyến bay thẳng từ Tokyo.

             (C) Kavi đang đón tôi.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa cụm từ "gate seventeen" liên quan đến từ "flight" trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. Ngoài ra, chủ từ “he” trong đáp án không liên quan đến đối tượng mà câu hỏi đề cập.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “flight” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi.

Question 23

W-Br Hội thảo sẽ diễn ra ở đâu?

M-Cn (A) Nó vẫn đang trong giai đoạn lên kế hoạch.

             (B) Cả ngày thứ Sáu.          

             (C) Không, tôi không thường mua sắm ở đó.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về thời gian phù hợp để phản hồi cho câu hỏi “When”, không phù hợp với câu hỏi cần cung cấp thông tin về địa điểm. 

 • (C) phương án bẫy. Phương án chứa từ “shop” có phát âm tương tự với từ “workshop” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. Phương án phù hợp để trả lời cho câu hỏi xác nhận thông tin yes/no, không phù hợp với câu hỏi cần cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm.

Question 24

M-Cn Bạn muốn ngồi trong nhà hay ngoài sân?

W-Br (A) Hôm nay trời rất nóng.

             (B) Tôi đọc cuốn sách đó.

             (C) Tôi đang tìm hạt bí ngô.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu hỏi. Thông tin "tôi đã đọc một quyển sách" không thể dùng để phản hồi cho câu hỏi “muốn ngồi trong nhà hay ngoài sân” của người hỏi. 

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “Tôi đang tìm hạt bí ngô” không cung cấp thông tin về việc “muốn ngồi trong nhà hay ngoài sân”.

Question 25

W-Am Khi nào bạn muốn gặp bác sĩ để khám lần tiếp theo?

M-Cn (A) Cô ấy kiểm tra e-mail hàng ngày.

             (B) Tôi sẽ rời khỏi thành phố cho đến tháng 4.

             (C) Nó ở cạnh phòng chờ.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “checks” có phát âm tương tự với từ “checkup” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “next” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi. Hơn nữa, thông tin về vị trí không thích hợp để trả lời cho câu hỏi liên quan đến thời gian.

Question 26

W-Br Cô Shimizu thường đến văn phòng vào thứ Hai hoặc thứ Ba phải không?

M-Au (A) Bằng phương tiện giao thông công cộng.

             (B) Phòng họp số bảy.

             (C) Hãy hỏi trợ lý của cô ấy

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về loại phương tiện đi lại, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi xác nhận thông tin yes/no.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “meeting room” liên quan đến từ “office” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 27

W-Am Tôi có thể chuyển tủ hồ sơ đi đâu?

W-Br (A) Văn phòng của Hector đang trống đấy.

             (B) Tôi nghĩ rằng tủ tài liệu ở đằng kia.

             (C) Một số tập hồ sơ và giấy tờ.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “file cabinet” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “folders” và “papers” liên quan đến từ “file cabinet” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 28

M-Au Khi nào Tiến sĩ Gao sẽ có bài phát biểu?

W-Am (A) Lịch trình hội nghị vẫn chưa được quyết định.

             (B) Tôi thích quang cảnh nhìn từ văn phòng của bạn.

             (C) Được đính kèm trong e-mail của cô ấy.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Người hỏi muốn biết về “thời gian tiến sĩ Gao phát biểu” trong khi phương án trả lời lại bày tỏ về sự thích thú với quang cảnh nhìn từ văn phòng. 

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu hỏi. Thông tin "được đính kèm trong e-mail của cô ấy" không liên quan đến thời gian phát biểu cụ thể là khi nào.

Question 29

M-Cn Dịch vụ ăn uống đang gọi điện để hỏi về bữa tối gây quỹ.

W-Br (A) Chắc phải có một ít trong tủ lạnh.

             (B) Vâng, hơn 12.000 đô la.

             (C) Tôi không tham gia vào việc lập kế hoạch.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “refrigerator” liên quan đến từ “dinner” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “dollars” liên quan đến từ “fund-raising” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. Bên cạnh đó, phương án này chỉ phù hợp cho dạng câu hỏi xác nhận thông tin yes/no, không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu của đề.

Question 30

W-Br Nhóm chúng tôi sẽ nghỉ trưa sớm.

M-Cn (A) Được thôi, tôi sẽ xem có phòng họp nào trống không.

            (B) Hãy nhớ trả lại nó.

            (C) Không, chúng tôi đi cầu thang bộ.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án liên quan đến một lời nhắc nhở trả lại món đồ nào đó, không phù hợp để phản hồi câu thông báo “sẽ nghỉ trưa sớm” của đề.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án này chỉ phù hợp cho dạng câu hỏi xác nhận thông tin yes/no, không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu của đề.

Question 31

W-Am Tôi nên đi qua cánh cửa nào để rời khỏi nhà kho?

M-Cn (A) Hôm qua anh ấy đã rời đi sớm.

              (B) Thẻ chìa khóa bạn được cấp có thể dùng cho mọi lối ra.

              (C) Một đơn đặt hàng lớn bất thường.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "anh ấy đã rời đi sớm ngày hôm qua" không thể trả lời cho câu hỏi "nên đi qua cánh cửa nào để rời khỏi nhà kho".

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “order” liên quan đến từ “warehouse” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Trên đây là giải thích đáp án chi tiết và các hướng dẫn giải đề tốc độ cho đề ETS 2023 Test 9 Part 2, do TOEIC Guru tại ZIM biên soạn. Nhằm giúp thí sinh có thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi TOEIC ZIM Academy hiện đang tổ chức chương trình thi thử TOEIC giúp đánh giá chính xác trình độ TOEIC của thí sinh trên cả 4 kỹ năng: Listening, Reading, Writing và Speaking.

Với kho đề thi được cập nhật mới nhất theo xu hướng ra đề thi gần đây và ngân hàng đề phong phú được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên môn cao cấp của ZIM, thí sinh sẽ được trải nghiệm thử thách độ khó của bài thi thực tế. Hãy đăng ký ngay nhé!

Xem tiếp: ETS 2023 Test 9 Part 3- Đáp án và giải thích chi tiết


Tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi TOEIC, được vận hành bởi các High Achievers.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833