ETS 2023 Test 9 Part 6 - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết cung cấp đáp án cho đề ETS 2023 Test 9 Reading Part 6 và giải thích tại sao chọn đáp án đó bằng cách loại trừ các phương án sai và nhận diện các phương án nhiễu để tránh “sập bẫy” trong bài đọc. Bài viết này là một phần của cụm bài viết đáp án ETS 2023 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM.
ZIM Academy
23/10/2023
ets 2023 test 9 part 6 dap an va giai thich chi tiet

Đáp án

131. D

135.C

 1. C

143. B

132. C

136. B

 1. D

144. B

133. D

137. B

 1. A

145. C

134. A

138. A

 1. B

146 .A

Giải thích đáp án đề ETS 2023 Test 9 Reading Part 6

Questions 131-134

Tới: Roger Wall < rogerwall@openemail.com>

Từ: Guillermo Torres < gtorres@supplyflow.com>

Ngày: 2 tháng 5

Chủ đề: RE: Giao hàng thiếu

Thưa ông Wal,

Đây là thư trả lời cho email [131] ._________ của bạn thông báo cho chúng tôi rằng bạn chưa nhận được lô hàng văn phòng phẩm tháng 4. Chúng tôi đã xác minh rằng đăng ký hàng năm của bạn đã được cập nhật và mọi thứ đều ổn về phía bạn. Do đó, lỗi này là do sơ suất ở phần [132] .______. Chúng tôi đã chuyển sang phần mềm vận chuyển mới và một số thông tin khách hàng không được chuyển chính xác. Hãy yên tâm rằng lỗi này đã được sửa và lỗi sẽ không [133] . ______ lần nữa.

Hôm nay chúng tôi đã gửi hộp đồ dùng văn phòng của bạn bằng dịch vụ vận chuyển qua đêm. [134] .______. Bên trong hộp, bạn cũng sẽ tìm thấy một món quà miễn phí để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự kiên nhẫn của bạn.

Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với tôi.

Trân trọng,

Guillermo Torres, Trợ lý khách hàng, Supply Flow, Inc.

Question 131

Dạng câu hỏi: Từ vựng

Đặc điểm đáp án: Từ cần điền là tính từ, đứng sau tính từ sở hữu “your" và trước danh từ “email”, tạo thành một cụm danh từ, bổ nghĩa cho danh từ “response".

Nghĩa các phương án:

(A) constant: liên tục

(B) nearby: lân cận

(C) early: sớm

(D) recent: gần đây

Tạm dịch:   Đây là thư trả lời email gần đây của bạn thông báo cho chúng tôi rằng bạn chưa nhận được lô hàng vật tư văn phòng tháng 4.

Question 132

Dạng câu hỏi: Từ loại kết hợp từ vựng

Đặc điểm đáp án: Từ cần điền đứng sau giới từ “on", đứng trước và bổ nghĩa cho danh từ “parts", tạo thành một cụm giới từ bổ nghĩa cho câu.

→ Đáp án là tính từ với ý nghĩa phù hợp

Nghĩa các phương án:

(A) either: liên từ trong cặp liên từ tương quan “either… or...” (hoặc… hoặc…)

(B) its: tính từ sở hữu (của nó)

(C) our: tính từ sở hữu (của chúng tôi)

(D) their: tính từ sở hữu (của họ)

Tạm dịch:   Do đó, lỗi này là sự sơ suất của chúng tôi.

Question 133

Dạng câu hỏi: Từ vựng

Đặc điểm đáp án: Từ cần điền là động từ nguyên mẫu, đứng sau trợ động từ “will not", đóng vai trò làm động từ chính trong mệnh đề danh từ.

Nghĩa các phương án:

(A) combine: kết hợp

(B) revise: sửa lại

(C) affect: ảnh hưởng 

(D) occur: xảy ra

Tạm dịch: Hãy yên tâm rằng lỗi này đã được khắc phục và lỗi sẽ không xảy ra nữa.

Question 134

Dạng câu hỏi: Điền câu thích hợp

Đặc điểm đáp án: Câu cần điền nối tiếp ý câu phía trước chỗ trống và/hoặc gợi mở ý cho câu phía sau chỗ trống.

Nghĩa các phương án:

(A) Bạn sẽ nhận được nó vào ngày mai.

(B) Đơn hàng này sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường để xử lý.

(C) Cái hộp rất nặng.

(D) Vui lòng xem lại hóa đơn đính kèm trong e-mail này.

Cách định vị vùng thông tin chứa đáp án: Câu phía trước đáp án thông báo rằng hộp đồ dùng văn phòng đã được gửi. Đáp án (A) tiếp nối ý, thông báo rằng đơn hàng sẽ đến vào ngày mai.

Từ vựng cần lưu ý:

 • response (n) sự phản hồi

 • notify (v) thông báo

 • shipment (n) lô hàng

 • office supplies (np) văn phòng phẩm

 • verify (v) xác minh

 • annual subscription (adj-n) đăng ký hàng năm

 • transition (n) chuyển tiếp

 • complimentary (adj) miễn phí

 • patience (n) sự kiên nhẫn

Questions 135-138

Kính gửi: Phòng Marketing, Nhà phân phối Thực phẩm Tavola

Từ: Victor Cotillo

Ngày: 4 tháng 3

Chủ đề: Thông tin

Vui lòng xem bản khảo sát được đề xuất vừa được thêm vào thư mục nhóm của chúng tôi. Phần đầu tiên yêu cầu [135] .______ đánh giá các loại rau yêu thích của họ. Chúng tôi cảm thấy người mua hàng có thể chỉ thích một loại rau cụ thể nếu nó còn tươi và đúng mùa.

[136] ._________, chúng tôi cũng hỏi họ mua loại rau đông lạnh nào thường xuyên nhất và tại sao. Ngoài ra, chúng tôi còn [137] . _______ một loạt câu hỏi về việc chuẩn bị thức ăn và sự tiện lợi. Chúng tôi cảm thấy cuộc khảo sát này sẽ cho chúng tôi một bức tranh rõ ràng hơn về những gì khách hàng mong muốn. Hãy xem qua mọi thứ và nhanh chóng phản hồi với bất kỳ suy nghĩ nào. [138] . ________.

Question 135

Dạng câu hỏi: Từ vựng

Đặc điểm đáp án: Từ cần điền là danh từ, đứng ở vị trí tân ngữ trong câu, sau động từ “asks". Câu phía trước chỗ trống nhắc đến bản khảo sát dự định gửi cho khách hàng và câu phía sau đề cập đến việc người mua hàng thích một số loại rau củ cụ thể.

→ Đáp án là danh từ có ý nghĩa liên quan đến người mua hàng.

Nghĩa các phương án:

(A) farmers: nông dân

(B) executives: giám đốc điều hành

(C) consumers: người tiêu dùng

(D) merchants: thương gia

Tạm dịch: Phần đầu tiên yêu cầu người tiêu dùng đánh giá các loại rau họ yêu thích.

Question 136

Dạng câu hỏi: Liên từ (trạng từ liên kết)

Đặc điểm đáp án:  

 • Từ cần điền đứng đầu câu, trước dấu phẩy. Như vậy, đáp án là trạng từ, có vai trò liên kết câu phía trước và câu chứa chỗ trống.

 • Nghĩa câu phía trước: …

 • Nghĩa câu: Vì vậy, chúng tôi cũng hỏi họ mua loại rau đông lạnh nào thường xuyên nhất và tại sao.

→ Đáp án là trạng từ liên kết mang ý nghĩa kết quả.

  Nghĩa các phương án:

(A) In effect: cụm trạng ngữ (có hiệu lực)

(B) Therefore: trạng từ liên kết (do vậy)

(C) On occasion: cụm trạng ngữ (thỉnh thoảng)

(D) Nevertheless: trạng từ liên kết (tuy nhiên)

Question 137

Dạng câu hỏi: Thì động từ

Đặc điểm đáp án: 

 • Từ cần điền là động từ chính của câu, theo sau chủ ngữ “we”.

 • Nghĩa câu: Ngoài ra, chúng tôi còn chèn thêm một loạt câu hỏi về cách chuẩn bị thức ăn và sự tiện lợi.

→ Câu thông báo một sự việc vừa xảy ra và không có mốc thời gian cụ thể.

→ Đáp án là động từ chia theo thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành.

Lựa chọn đáp án:

(A) were inserting: động từ chia ở thì quá khứ tiếp diễn (đã đang thêm vào)

(B) have inserted: động từ chia ở thì hiện tại hoàn thành (đã thêm vào)

(C) had been inserting: động từ chia ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (đã đang được thêm vào)

(D) could have inserted: động từ chia ở thì hoàn thành với động từ khiếm khuyết “could" (đã có thể thêm vào)

Question 138

Dạng câu hỏi: Điền câu thích hợp

Đặc điểm đáp án: Câu cần điền nối tiếp ý câu phía trước chỗ trống và/hoặc gợi mở ý cho câu phía sau chỗ trống.

Nghĩa các phương án:

(A) Chúng tôi muốn bắt đầu phân phát bản khảo sát vào tuần tới.

(B) Chúng tôi đánh giá cao phản hồi do bạn, khách hàng của chúng tôi, cung cấp.

(C) Mặc dù chi phí cao hơn nhưng nhu cầu về sản phẩm của chúng tôi vẫn tăng lên.

(D) Như chúng ta đều biết, rau tươi rất tốt cho bạn.

Cách định vị vùng thông tin chứa đáp án: Câu phía trước đáp án yêu cầu phản hồi về bản khảo sát.  Đáp án (A) tiếp nối ý, thông báo bản khảo sát sẽ được sử dụng vào tuần sau.

Từ vựng cần lưu ý:

 • Marketing Department (np) Bộ phận tiếp thị

 • section (n) phần

 • rate (v) đánh giá

 • particular (adj) cụ thể

 • preparation (n) sự chuẩn bị

 • convenience (n) sự tiện lợi

 • respond (v) trả lời

Questions 139 - 142

Tới: vendors@grovecenterfleamarket.org

Từ: alanc@spicebest.com

Ngày: 22 tháng 10

Chủ đề: Vấn đề đỗ xe

Kính gửi các nhà cung cấp,

Bắt đầu từ tháng tới, chủ sở hữu của Grove Center Flea Market sẽ tính mức giá cố định hàng ngày là 10 USD để sử dụng bãi đậu xe trong khuôn viên. Điều này có nghĩa là những khách hàng lái xe đến chợ trời hàng tuần của chúng tôi sẽ không còn được đậu xe miễn phí nữa. Tôi lo ngại rằng điều này có thể [139] ._______ một số người mua hàng đến, điều này sẽ gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Với tư cách là chủ tịch của Grove Center Flea Market, tôi đã yêu cầu các chủ sở hữu xem xét từ bỏ hoặc giảm phí. [140] .________. Cơ sở đỗ xe quy mô lớn gần nhất nằm ở tòa thị chính, cách địa điểm của chúng tôi ba dãy nhà dài. Bãi đậu xe trên đường có sẵn nhưng có thể [141] ._______ tìm.

Vui lòng trả lời tất cả nếu bạn có bất kỳ suy nghĩ nào về giải pháp thay thế [142] ._________.

Trân trọng,

Alan Coleman

Question 139

Dạng câu hỏi: Từ vựng

Đặc điểm đáp án: Từ cần điền là động từ nguyên mẫu, đứng sau động từ khiếm khuyết “might", tác động lên tân ngữ “some shoppers” trong cấu trúc “... + sb + from Ving” .

Nghĩa các phương án:

(A) remove: loại bỏ

(B) carry: mang theo 

(C) discourage: ngăn cản

(D) manage: quản lý

Tạm dịch:   Tôi lo ngại rằng điều này có thể ngăn cản một số người mua sắm đến, điều này sẽ gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Question 140

Dạng câu hỏi: Điền câu thích hợp

Đặc điểm đáp án: Câu cần điền nối tiếp ý câu phía trước chỗ trống và/hoặc gợi mở ý cho câu phía sau chỗ trống.

Nghĩa các phương án:

(A) Văn phòng của họ không mở cửa vào Chủ nhật.

(B) Tôi cũng yêu cầu họ mở rộng gara.

(C) Tuy nhiên, chúng tôi có nhiều nhà cung cấp hơn năm ngoái.

(D) Thật không may, chúng tôi không thể đạt được thỏa hiệp.

Cách định vị vùng thông tin chứa đáp án: Câu phía trước chỗ trống nêu thông tin về việc yêu cầu giảm chi phí. Đáp án (D) tiếp nối ý, thể hiện rằng không may là việc thương thảo không thành công.

Question 141

Dạng câu hỏi: Từ vựng

Đặc điểm đáp án: Từ cần điền là tính từ, đứng sau động từ “can be” với chủ ngữ là “street parking”. Câu phía trước chỗ trống đề cập đến bãi đỗ xe ở cách ba dãy nhà.

Nghĩa các phương án:

(A) difficult: khó khăn 

(B) pleasant: dễ chịu

(C) expensive: mắc

(D) specific: cụ thể

Tạm dịch: Bãi đậu xe đường phố có sẵn nhưng có thể khó tìm.

Question 142

Dạng câu hỏi: Từ loại

Đặc điểm đáp án: 

 • Từ cần điền đứng sau giới từ “on" và tính từ “alternative", tạo thành một cụm giới từ bổ nghĩa cho câu. Trước chỗ trống không có mạo từ.

→ Đáp án là danh từ số nhiều.

Lựa chọn đáp án:

(A) solution: danh từ số ít

(B) solutions: danh từ số nhiều

(C) solve: động từ

(D) solving: động từ thêm đuôi -ing

Tạm dịch: Vui lòng trả lời tất cả nếu bạn có bất kỳ suy nghĩ nào về các giải pháp thay thế.

Từ vựng cần lưu ý:

 • owner (n) người sở hữu

 • onsite (adj) tại chỗ

 • hurt (v) làm hại

 • flea market (np) chợ trời

 • president (n) chủ tịch

 • waive (v) từ bỏ, giảm

 • city hall (np) toà thị chính

Questions 143 - 146

QUEENSVILLE (ngày 3 tháng 11)-Việc tái chế trở nên dễ dàng hơn đối với nhiều người dân địa phương nhờ việc khai trương trung tâm tái chế thứ hai của thị trấn. Thị trưởng Dustin Larson cho biết tại lễ cắt băng khánh thành hôm qua: “ Cư dân phía Tây Queensville giờ đây đã có thêm một địa điểm [143] .______ hơn để gửi vật liệu tái chế của họ”. "Họ không còn phải đi về phía đông của thị trấn nữa."

[144] .______ . Tuy nhiên, Ida Aguirre của Liên minh sạch Queensville đã chỉ trích quyết định của hội đồng thị trấn về việc loại bỏ việc thu gom rác tái chế ở lề đường. Bà nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: “ Việc nhận hàng ở lề đường nên được quay lại [145] ._______ các quan chức được bầu muốn làm cho việc tái chế trở nên dễ dàng hơn”. Mở cửa lúc 6 giờ sáng đến 8 giờ tối vào các ngày trong tuần, cơ sở mới ở số 18 phố Darren chỉ sử dụng giấy hỗn hợp và một số đồ nhựa. Nhôm hiện tại không phải là [146] . ________.

Question 143

Dạng câu hỏi: Từ vựng

Đặc điểm đáp án: Từ cần điền là tính từ, đứng sau cụm “a more”, đứng trước và bổ nghĩa cho danh từ “location”, tạo thành một cụm danh từ đóng vai trò là bổ ngữ của câu.

Nghĩa các phương án:

(A) widespread: phổ biến rộng rãi 

(B) convenient: thuận tiện

(C) ordinary: bình thường

(D) stable: ổn định

Tạm dịch:   Cư dân West Queensville giờ đây có một địa điểm thuận tiện hơn để gửi tài liệu của họ.

Question 144

Dạng câu hỏi: Điền câu thích hợp

Đặc điểm đáp án: Câu cần điền nối tiếp ý câu phía trước chỗ trống và/hoặc gợi mở ý cho câu phía sau chỗ trống.

Nghĩa các phương án:

(A) Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được gửi đến các bãi chôn lấp gần đây đã giảm.

(B) Những người tham dự buổi lễ hoan nghênh cơ sở mới.

(C) Nhân viên ở cả hai địa điểm giao hàng có thể giúp dỡ vật liệu.

(D) Địa điểm gửi ở Tây Queensville sẽ mở cửa vào năm tới.

Cách định vị vùng thông tin chứa đáp án: Câu phía sau chỗ trống nêu ý về việc quyết định loại bỏ việc thu gom rác lề đường bị chỉ trích. Liên từ “however" thể hiện ý đối lập. Đáp án (B) nêu lên sự việc đối lập rằng những người tham dự lễ hoan nghênh cơ sở mới.

Question 145

Dạng câu hỏi: Liên từ/ Giới từ

Đặc điểm đáp án: 

 • Từ cần điền đứng giữa, liên kết hai mệnh đề của câu.

 • Nghĩa câu: Nên tiếp tục nhận ở lề đường nếu các quan chức được bầu muốn làm cho việc tái chế trở nên dễ dàng hơn.

→ Đáp án là liên từ phụ thuộc, bổ sung ý nghĩa về điều kiện.

Nghĩa các phương án:

(A) by: giới từ (bằng cách, bởi)

(B) so: liên từ kết hợp (do vậy)

(C) if: liên từ phụ thuộc (nếu)

(D) through: giới từ (thông qua)

Question 146

Dạng câu hỏi: Dạng động từ

Đặc điểm đáp án: 

 • Từ cần điền đứng sau động từ to be “is", trong câu có chủ ngữ là “Aluminium".

 • Nghĩa câu: Nhôm hiện không được chấp nhận.

→ Câu mang ý nghĩa bị động.

→ Đáp án là động từ ở dạng quá khứ phân từ (V3/ed).

Nghĩa các phương án:

(A) accepted: phân từ quá khứ

(B) accepting: động từ thêm đuôi -ing

(C) accepts: động từ chia ở thì hiện tại đơn, chủ ngữ số ít

(D) accept: động từ nguyên mẫu

Từ vựng cần lưu ý:

 • local resident (adj-n) người dân địa phương

 • material (n) vật liệu

 • ribbon-cutting ceremony (np) lễ cắt băng khánh thành

 • criticize (v) chỉ trích

 • recyclable (adj) có thể tái chế

 • eliminate (v) loại bỏ

 • curbside (n) lề đường

 • aluminum (n) nhôm

Trên đây là giải thích đáp án chi tiết và các hướng dẫn giải đề tốc độ cho đề ETS 2023 Test 9 Part 6 , do TOEIC Guru tại ZIM biên soạn. Nhằm giúp thí sinh có thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi TOEIC ZIM Academy hiện đang tổ chức chương trình  thi thử TOEIC giúp đánh giá chính xác trình độ TOEIC của thí sinh trên cả 4 kỹ năng: Listening, Reading, Writing và Speaking.

Với kho đề thi được cập nhật mới nhất theo xu hướng ra đề thi gần đây và ngân hàng đề phong phú được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên môn cao cấp của ZIM, thí sinh sẽ được trải nghiệm thử thách độ khó của bài thi thực tế. Hãy đăng ký ngay nhé!

Xem tiếp: ETS 2023 Test 9 Part 7- Đáp án và giải thích chi tiết


Tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi TOEIC, được vận hành bởi các High Achievers.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu